FSI3430 Proteinfysik, 7,5 högskolepoäng (hp)
(Protein Physics)


Kursinnehåll:

Kursen är en avancerad kurs i samarbete mellan Stockholms Universitet och KTH som täcker struktur, självorganisation och funktion hos biologiska makromolekyler - i huvudsak proteiner.

Kursmål:

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

Kurslitteratur:

Examination och kurskrav:

Tentamen (7,5 hp).

Betyg: P, F

Examinator: Erik Lindahl, professor


Senast uppdaterad: 2011-10-13
Sidansvarig: