Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Kursutvärderingar

Här hittar du Teoretisk Fysiks kursutvärderingar, både aktuella och avslutade.
 

Aktuella kursutvärderingar

Klicka på de kurser som du läser. Resultatet från utvärderingen kommer att presenteras senare av den kursansvarige, kursnämnden, årskursrepresentanten eller motsvarande.

?rskurs 1
Statistisk fysik, SI1161, HT 2015
Termodynamik, SI1121, ht 2012
Termodynamik, SI1122, ht14
Termodynamik , SI1121, ht 2015
Termodynamik, SI1121, ht 2016
Termodynamik, SI1121, ht 2017

?rskurs 2
Fysikens matematiska metoder (CL), underhandsutv?rdering, SI1140, ht 2007
Fysikens matematiska metoder (F), underhandsutv?rdering, SI1140, ht 2007
FYSMAT tentamen 110319, SI1140
Termodynamik , SI1122 , ht 2015
Termodynamik, SI1122, ht 2016
Termodynamik, SI1122, ht 2017

?rskurs 3
Ber?kningsfysik, SI2530, ht 2010
Fysikens Matematiska Metoder (CL och E), SI1141 och SI1143, vt2011
FYSMAT tentamen 110319 (CL), SI1143 och SI1141, vt2011
General Relativity, SI2372, ht 2014
Give your opinon about a theoretical physics course
Simulation Physics, SI2335, vt 2013
Simulation Physics, SI2335, VT 2012
Special relativity, SI2371, ht2012
Stat Fys, SI1161, ht 2015
Statfys, SI1161, 2017
Statistisk Fysik, SI1161, HT2016

?rskurs 4
Ber?kningfysik, SI2530, 2013vt
Computational Physics, SI2530, ht 2014
Computational Physics, SI2530, Sept-Oct 2015
Computational Physics, SI2530, ht2016
Give your opinon about a theoretical physics course
Nonequilibrium Statistical Mechanics, SI2520, vt 2017
Protein Physics, SI2700, vt2010
protein Physics, sI2700, vT2014
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2018
Relativistic Quantum Physics, early evaluation, SI2390, ht 2007
 

Publicerade resultat

Endast om den kursansvariga har gett tillstånd publiceras resultatet också här. Av integritetsskäl är de endast tillgängliga från skolans datorer.

?rskurs 1
Fysik GK1, termodynamik f?r F och CL, SI1100, ht 2008
Fysik, grundkurs del I - Termodynamik, 5A1203, ht 2006
Klassisk fysik, SI1135, VT 2013
Klassisk fysik, SI1135, vt 2015

?rskurs 2
Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 del2/SI1141, vt2014
Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 Del 1, ht 2008
Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 (2) / SI1141, vt 2016
Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 del 2/SI1141, VT 17
Fysikens Matematiska Metoder (F), SI1140, vt 2008
Fysikens Matematiska Metoder (F) Del 2, SI1140 Del 2, vt2011
Fysikens Matematiska Metoder (PDE del), SI1140 Del 2, vt 2009
Fysikens Matematiska Metoder Del 1, SI1140 Del 1, ht 2009
Fysikens matematiska metoder del 1, SI1140, ht 2015
Fysikens matematiska metoder Del 1, SI1140, ht 2014
Fysikens Matematiska Metoder, Del 1, f?r CL, SI1140, ht 2007
Fysikens Matematiska Metoder, Del 1, f?r F, SI1140, ht 2007
Fysikens Matematiska Metoder, Del 2, 5A1306, vt2007
Fysikens Matematiska Metoder, PDE del, SI1140 Del 2, vt 2010
Fysikens Matematiska Metoder, Till?gskurs, SI1142, vt08
Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2015
Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2016
Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2017
Inledande simuleringsfysik, SI1335, vt 2014
Modern fysik, SH1009, VT 2008

?rskurs 3
Analytical Mechanics and Classical Field Theory, SI2360, vt 2010
Analytical Mechanics and Classical Field Theory, 5A1383, vt 2007
Analytical mechanics and classical field theory, SI2360, VT 2008
Fysikens Matematiska Metoder (CL och E), SI1140, vt 2008
General Relativity, SI2372, ht2011
Kvantfysik, SI1151, HT 2013
Kvantfysik, SI1151, HT2012
Quantum Physics, SI2170, vt 2012
Quantum Physics, SI2170, vt 2009
Quantum Physics, SI2170, vt 2008
Relativity Theory, SI2370, vt2010
Relativity Theory, 5A1384, vt2007
Relativity Theory, SI2370, vt 2009
Relativity Theory, SI2370, vt 2008
Special relativity, SI2371, ht 2010
Special relativity, SI2371, ht 2011
Statistical Mechanics, 5A1390, vt 2006
Statistisk fysik, SI1161, ht2010
Statistisk fysik, SI1161, ht 2008
Statistisk fysik, SI1161, ht2009

?rskurs 4
Advanced Mechanics, SI2361, vt 2010
Advanced Mechanics, SI2361, vt 2012
Advanced Mechanics, SI2361, vt 2011
Advanced Mechanics, SI2361, vt 2013
Advanced Quantum Mechanics, SI2380, HT2011
Advanced Quantum Mechanics, 5A1385, ht 2006
Advanced Quantum Mechanics, SI2380, ht 2013
Computational physics, SI2530, ht2008
Condensed Matter Theory, SI2600, HT 2011
Condensed Matter Theory, SI2600, ht 2007
Condensed Matter Theory, SI2600, HT2009
Condensed Matter Theory, SI2600, HT2008
General Relativity, SI2372, HT 2018
Group and Representation Theory, SI3110, vt 2016
Membranes and soft condensed matter, SI2550, ht 2011
Protein physics, SI2700, vt 2009
Quantum Field Theory, SI2410, ht 2015
Quantum Field Theory, SI2410, ht 2014
Quantum Field Theory, SI2410, fall 2016
Quantum Field Theory, SI2410, HT2018
Quantum Field Theory, SI2410, 2012
Relativistic Quantum Physics, 5A1386, ht 2006 - vt 2007
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2013
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2014
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2012
Relativistic Quantum Physics, SI2390, ht 2007 - vt 2008
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2011
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2021
Relativistic Quantum Physics, SI2390, ht 2008 - vt 2009
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2017
Relativistic Quantum Physics, SI2390, ht 2009 - vt 2010
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2016
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2019
Relativistic Quantum Physics, SI2390, vt 2020
Seminar Course in Theoretical Physics, SI2350, ht2007
Seminar Course in Theoretical Physics, SI2350, vt 2020
Seminar Course in Theoretical Physics, SI2350, ht 2008
Simulation Physics, SI2335, vt 2014
Special Relativity, SI2371, fall 2016
Special Relativity, SI2371, ht 2013
Special Relativity, SI2371, ht 2015
Statistical Mechanics, SI2510, ht2011
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt 2012
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt 2010
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt2008
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt 2011
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt 2009
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, 5A1391, vt2007
Statistical mechanics for non-equilibrium systems, SI2520, vt 2013
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2008
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2019
Theoretical Particle Physics, 5A1387, vt 2007
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2011
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2009
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2010
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2016
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2015
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2012
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2014
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2013
Theoretical Particle Physics, SI2400, vt 2017
Thermal Field Theory, 5A5301, ht 2006 - vt 2007
 

Administrera kursutvärderingar

Du som är kursansvarig kan här administrera utvärderingar och du som tillhör kursnämnden kan här se resultatet.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster