Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

protein Physics

Den här utvärderingen är skyddad med en kod. För att kunna svara måste du ange den kod du fått från de som håller i kursen, via papper, e-post eller muntligen.

Kontaktperson för den här utvärderingen är Magnus Andersson.

Kod:


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster