Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Relativistic Quantum Physics

Den här utvärderingen är skyddad med en kod. För att kunna svara måste du ange den kod du fått via e-post.

Kontaktperson för den här utvärderingen är Tommy Ohlsson.

Kod:


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster