Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Relativistic Quantum Physics, early evaluation

Den här utvärderingen är skyddad med en kod. För att kunna svara måste du ange den kod du fått från de som håller i kursen, via papper, e-post eller muntligen.

Kontaktperson för den här utvärderingen är Olle Edholm.

Kod:


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster