Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Give your opinon about a theoretical physics course

Kontaktperson för den här utvärderingen är Olle Edholm.

Ditt svar är anonymt. Datorns ip-adress kommer dock att lagras för att förhindra missbruk.


1. Give a comment about any of our running coursesKursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster