Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Visa resultat

Du som tillhör en kursnämnd kan här med en kod du får av den kursansvarige se resultatet till en pågående eller avslutad utvärdering.

Välj utvärdering:

Kod:


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster