Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Kontaktpersoner vid frågor

Om du har någon fråga eller får problem kan du vända dig till följande personer som är huvudadministratörer i systemet:

Patrik Henelius Epost


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster