Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder (F) Del 2, SI1140 Del 2, vt2011

Status: Avslutad
Publicerad under: 2011-03-09 - 2011-04-05
Antal svar: 73
Procent av kursdeltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

72 svarande

Mycket bra10 13%
Bra51 70%
Acceptabel10 13%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%

- I think the course was very interesting. I'd have liked to dwelve deeper into green functions though. Never really felt we worked with it enough for me to understand it completely. (?)
- Mycket sv?r! (Bra)
- Intressant kurs som sammanst?ller och till?mpar tidigare matte-kurser. (Bra)
- ?mnet mycket bra och mycket bra litteratur, examinationen med endast k?ttiga ber?kningar mindre bra (Bra)
- god jul (Bra)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

73 svarande

Mycket bra9 12%
Bra24 32%
Acceptabel20 27%
D?lig7 9%
Mycket d?lig1 1%
Deltog ej i f?rel?sningarna12 16%

- De var bra introduktioner till nya avsnitt, men de k?ndes inte s?rskilt djupg?ende. (Bra)
- Edwin var engagerad och uppriktig, men jag hann inte med i tempot, s? jag kan inte uttala mig om kvalit?n p? de f?rel?sningar jag inte f?rstod. (Bra)
- Ibland lite mycket slarv tyv?rr. (Bra)
- Mycket resonemang, men inte s? tydligt vad vi kommer fram till. (Acceptabel)
- K?nns som att det blir mycket utsv?vningar, ibland k?nns det som att man aldrig riktigt kommer till po?ngen (Acceptabel)
- G?rna fler rubriker och mer strukturerad text p? tavlan. Langmanns engagemang ?r mycket stort och inspirerande, vilket ju ?r j?ttebra! (Acceptabel)
- Saknade ofta r?d tr?d och en helhetsbild ?ver kursens olika delar. (D?lig)
- F?rel?saren har inte bra tavelteknik. Han anv?nder n?stan inte rubriker alls och har sv?rt att ge f?rel?sningarna struktur vilket g?r det sv?rare att ta dem till sig. (D?lig)
- inte troligt att man kan g? igenom 60 sidor text p? 2 timmars f?rel?sning, s? jag ans?g att det var b?ttre att l?sa direkt (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Never went to any lectures. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

73 svarande

Mycket h?g7 9%
H?g21 28%
Lagom30 41%
L3 4%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna12 16%

- jkag har en soptunne fast i midsommar som inte uppfyller kraven p? anst?mdomng kl?dsl! Finns det ingen bot! (Lagom)
- brukar generellt vara f?r l?g f?r min smak, men ? andra sidan ligger nog mitt betygssnitt en bit ?ver medel (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du ?vningarna? (OBS: en grupp skall v?ljas)

73 svarande

Totalt:

Mycket bra33 45%
Bra24 32%
Acceptabel5 6%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna9 12%

Fördelat på olika grupper:

Deltog i flera olika gruppar: (29 st)

Mycket bra3 10%
Bra12 41%
Acceptabel3 10%
D?lig2 6%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna9 31%

- It was unfortunate that Richard had the special group for the CL-students. Richard is an excellent teacher! (Bra)
- Never went to any classes (Deltog ej i ?vningarna)

Grupp 1: (8 st)

Mycket bra0 0%
Bra7 87%
Acceptabel1 12%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

Grupp 2 (Jonas de Woul): (34 st)

Mycket bra30 88%
Bra4 11%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- V?ldigt pedagogisk och v?ldigt bra kunskaper i ?mnet. Matematisk stringent. (Mycket bra)
- ?ven Bo Carlings ?vningar var bra. (Mycket bra)
- Mycket pedagogiskt, bra tempo vilket ?r viktigt! (Mycket bra)
- De som vikarierade f?r Jonas de Woul n?r han var fr?nvarande verkade inte riktigt f?rberedda, vilket ledde till d?ligt f?rklarade uppgifter. (Mycket bra)
- Mycket bra! Jonas ?r mycket kunnig och bra p? att f?rklara. Han g?r n?stan aldrig n?gra misstag och kan alltid svara p? alla fr?gor. (Mycket bra)
- Tydligt och bra! (Mycket bra)

Grupp 3 (Richard Tj?rnhammar): (2 st)

Mycket bra0 0%
Bra1 50%
Acceptabel1 50%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Richard var bra, men det k?ndes som att det var lite v?l mycket fokus p? r?kningarna och f?r lite p? intuitionen bakom dessa, fast det kanske berodde p? tidsbrist? (Bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

73 svarande

Mycket bra18 24%
Bra40 54%
Acceptabel13 17%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%

- It contained a rather big amount of stuff which we learned in previous courses, but its approach was from a physicist's veiw. Due to this you got a whole new perspective that really made you understand the material. (Mycket bra)
- I like the way you the book contained many exemples and there were many solved problems in the ?B. (Mycket bra)
- Kapitel fem ?r bristf?lligt, alldeles f?r kortfattat. (Bra)
- sk?nt med en bok p? svenska (Bra)
- Ok l?robok, v?ldigt bra ?vningsbok (Bra)
- Trevligt att den var p? svenska, bra struktur. (Bra)
- Mycket av l?sningsmetoderna togs f?rst upp i exemplena vilket gjorde att man var tvungen att vara vaksam vid varje exempel ifall n?got nytt skulle dyka upp. Inte lika strukturerad som amerikanska b?cker. (Acceptabel)
- Lite r?rig med h?nvisningar till andra delar av boken. Lagom l?ng och bra exempel. (Acceptabel)
- V?ldigt lite exempel p? kapitel 3 och ?ven delar av 3. (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

73 svarande

Mycket sv?rt20 27%
Ganska sv?rt42 57%
Lagom10 13%
Ganska l?tt1 1%
Mycket l?tt0 0%

- Sannstaten som gick samtidigt var l?jligt mycket l?ttare - och en h?gskolepo?ng mer! L?jligt KTH! Alla kurser kan inte vara s? mycket sv?rare per h?gskolepo?ng bara f?r att det ?r fysiker som l?ser! (Mycket sv?rt)
- Kursen i sig ?r kanske inte s? sv?r, men det sv?rt att klara kursen. (Mycket sv?rt)
- Sv?righeten ligger inte i materialet, utan svarare i att kursstrukturen ?r oklar och att kopplingen mellan ?vningarna och f?rel?sningarna ?r oklar. (Ganska sv?rt)
- Kursen i sig var p? en lagom niv? men tentan var sv?r. (Ganska sv?rt)
- Inte s? mycket ny matematik, bara p?byggnad p? gamla kurser. Gjorde materialet roligt och genomf?rbart p? egen hand! (Lagom)
- jag kunde r?tt mycket teori fr?n difftransen s? teoridelen vara ganska l?tt. Det d?r med att h?lla ordning p? 30 konstanter i 10 summor och integraler anser jag vara ganska sv?rt. (Lagom)


Kurstempot var ...

73 svarande

... alldeles f?r h?gt6 8%
... f?r h?gt22 30%
... lagom44 60%
... f?r l?gt1 1%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Man beh?ver tid att r?kna mycket i denna kurs och att sm?lta saker, det skulle vara mer lagom att ha den ?ver tv? perioder. (... alldeles f?r h?gt)
- Sannstaten som gick samtidigt var l?jligt mycket l?ttare - och en h?gskolepo?ng mer! L?jligt KTH! Alla kurser kan inte vara s? mycket sv?rare per h?gskolepo?ng bara f?r att det ?r fysiker som l?ser! (... alldeles f?r h?gt)
- V?ldigt h?gt tempo, mycket material p? kort tid. (... alldeles f?r h?gt)
- Arbetsinsatsen motsvarar mer ?n 5 hp. Den h?r delen av kursen borde ges fler timmar/?vningar. (... f?r h?gt)
- det vore lagom om vi inte hade l?st 4 kurser parallellt. som det ?r nu ?r det j?ttesv?rt att hinna r?kna det man ska och k?nna att man hinner f?rst? det man ska f?rst (... f?r h?gt)
- F?r att vara endast 5hp s? var det mycket nytt att l?ra sig kunde lika g?rna vart 7.5 hp. (... f?r h?gt)
- ...om det inte vore f?r att vi (F) har s? mycket annat just nu. Det var sv?rt att hinna med att r?kna s? mycket som beh?vs f?r att kunna ta till sig kursinneh?llet. (... lagom)
- The tempo was quite ok, but in comparison to other courses, this course should be worth more than 5hp. If I compare the second part with the vector part of this course, I can say that if the amount of time I spent is directly proportional to hp then: Vector 2hp, PDE 7hp (... lagom)


Hur mycket jobbade du med kursen totalt sett?

73 svarande

v?ldigt mycket15 20%
mycket33 45%
j?mf?rbart med andra kurser24 32%
mindre ?n for andra kurser0 0%
v?ldigt lite1 1%

- jag har jobbat mest med denna kurs av alla kurser vi l?ser parallellt, men ?nd? inte hunnit med i n?rheten av allt jag ville l?ra mig ordentligt. (v?ldigt mycket)
- Sannstaten som gick samtidigt var l?jligt mycket l?ttare - och en h?gskolepo?ng mer! L?jligt KTH! Alla kurser kan inte vara s? mycket sv?rare per h?gskolepo?ng bara f?r att det ?r fysiker som l?ser! (v?ldigt mycket)
- Kurspo?ng? Sanstaten ?r flera hp men betydligt mindre arbete kr?vs (v?ldigt mycket)
- Man beh?vde r?kna mycket (mycket)
- See the answer under question 7! (mycket)
- Denna period blev v?ldigt k?mpig d? vi l?ste fyra kurser parallellt. (mycket)
- Jag hade velat jobba med kursen mer men eftersom vi l?ser fyra kurser samtidigt fanns inte den tiden. (j?mf?rbart med andra kurser)
- Mer ?r Sanolikhetsl?ra och statistik men mindre ?n Grupper och Ringar. (j?mf?rbart med andra kurser)
- Compared to any maths or physics course it was comparable (j?mf?rbart med andra kurser)


Repetitionen av tidigare kurser var

70 svarande

v?ldigt v?rdefull11 15%
v?rdefull29 41%
tillr?cklig22 31%
on?dig8 11%

- Kunde vara lite mer rep fr?n Fouriern, hade varit bra med det. (?)
- Otillr?cklig (?)
- Tycker inte repetitionen var tillr?cklig utan vi gick lite v?l snabbt vidare (v?rdefull)
- Gl?mmer nog aldrig l?sningen till v?rmeledningsekv. i en stav nu! (v?rdefull)
- I didn't really do any repetition. (tillr?cklig)
- Vi hade diff och trans. kursen precis innan, k?ndes lite on?digt att repetera det. (on?dig)
- difftransen avslutades ju precis innan denna kurs. (on?dig)
- f?r stor del av f?rel?sningar ?gnades ?t s?dant vi just hade gjort i tidigare kurser, n?r tiden kunde utnyttjats b?ttre till allt det nya. (on?dig)


Vad tyckte du om kontrollskrivningen?

69 svarande

Alldeles f?r sv11 15%
F?r sv18 26%
Lagom40 57%
F?r l?tt0 0%
Alldeles f?r l?tt0 0%

- Vet ej (?)
- Att ge full eller 0 po?ng k?nns v?ldigt h?rt i en s?dan h?r kurs. (Alldeles f?r sv)
- Att f? n?stintill r?tt p? alla fr?gor och sedan ?nd? inte f? n?gra po?ng ?r inte kul. Hade varit b?ttre med m?jlighet till delpo?ng... (Alldeles f?r sv)
- Det hade varit b?ttre om man fick tillgodor?kna sig delpo?ng inf?r tentamen. Exempelvis om man fick 2 po?ng p? f?rsta ks-uppgiften s? borde dessa tv? po?ng kunna ers?tta tentamensresultatet p? denna fr?ga om man fick mindre po?ng p? motsvarande tentauppgift. (Alldeles f?r sv)
- On?digt med 0 eller 3 po?ng n?r fr?gorna hade tre delfr?gor i sig. (Alldeles f?r sv)
- Varf?r ha pass/fail p? en s? sv?r kontrollskrivning? V?ldigt h?rd r?ttning (+ pass/fail), 4 l?nga uppgifter samt inte ens tv? timmars skrivtid. Vad ?r syftet med kontrollskrivningen och speglar detta syftet? (Alldeles f?r sv)
- K?ndes lite konstigt att bara dela ut tre eller noll po?ng. (F?r sv)
- Det beror ju p? vad man har f?r tanke med en kontrollskrivning, men jag personligen tycker att det ska vara ett inte allt f?r sv?rt tillf?lle och morot att f? n?n liten extrapo?ng till tentan, inte en m?jlighet f?r de som fattar snabbt att i princip skriva halva tentan. (F?r sv)
- Stressig, fick slarvfel p? 2 fr?gor pga tidspress och d?rmed noll po?ng (F?r sv)
- F?r m?nga uppgifter som tog f?r l?ng tid i f?rh?llande till hur l?ng tid vi hade p? oss. (F?r sv)
- Uppgifterna p? Ksen k?ndes sv?rare ?n motsvarande p? tentan, kan dock vara att man hade pluggat mer. (F?r sv)
- Tidsbrist (F?r sv)
- Lagom sv?r men sv?rt att f? n?gra po?ng p? grund av att man visste inte helt hur mycket man skulle skriva och f?rklara p? varje fr?ga (Lagom)
- Det k?ndes som att jag kunde inneh?llet bra men det blev sv?rt att f? po?ng p.g.a. 0-eller-3-po?ngssystemet. Jag upplevde inte att det var s?rskilt gott om tid. Klassen beh?rskade nog materialet b?ttre ?n vad resultaten gav sken av. (Lagom)
- Dock viss tidsbrist (Lagom)
- Gillade inte fr?ga 2, klantade mig p? fr?ga 4 och drabbades h?rt av systemet med 0 po?ng n?r jag kunde fr?gan. (Lagom)
- The timelimit was short, I didn't have the chance to check my answers. The actual content was well chosen for a KS. (Lagom)
- Skrev inte (Lagom)
- Lite v?l tufft system g?llande po?ngen p? kontrollskrivningen. Sv?righetsgraden p? fr?gorna var helt okej. (Lagom)
- Inte s? sv?r, men stressig! Varf?r inte b?rja vid j?mnt klockslag ist?llet f?r kvart ?ver? (Lagom)
- Jag tyckte att man fick lite f?r lite tid p? sig. Sv?righetsniv?n var bra. (Lagom)
- Difficulty-wise it was OK. I think the 3 or 0 point system was a bit harsh but I believe you had your reasons for it. (Lagom)
- Det var lite tidsbrist (Lagom)


Var det nyttigt f?r dig att ha en kontrollskrivning? Varf?r?

71 svarande

Ja62 87%
Nej5 7%
Vet ej4 5%

- Det blir l?ttare att ligga i fas. Hj?lper en att plugga. V?ldigt nyttigt och ger otroligt mycket (Ja)
- Ger ett svar p? hur bra man har tagit till sig inneh?llet dittills i kursen. (Ja)
- komma ig?ng (Ja)
- It is always nice to have some of the excercises done on the Tentamina in advance, you feel a bit more secure and you have more time to spend on the other questions on the test. You should definitely keep the KS for next year. (Ja)
- Den p? kursen nedlagda arbetstiden blir mer j?mt utspridd. (Ja)
- Jag kom ig?ng med pluggandet efter kontrollskrivningen. Den upplyste vad jag hade missat. (Ja)
- Gjorde s? att man tog en genomk?rare i mitten av kursen. (Ja)
- Fick en b?ttre inblick i sv?righetsgraden p? tentan. (Ja)
- Bra att kunna f? uppgifter avklarade p? tentan. Utan KS'en skulle det vara mycket sv?rt att hinna g?ra hela tentan. (Ja)
- Ger en fingervisning om hur man ligger till i kursen, ger dessutom bonus till tentan om den g?r bra (Ja)
- Det ?r bra f?r att man vinner p? att komma ig?ng tidigt + att man f?r en chans till po?ng. Det ?r ocks? bra f?r att det speglar tydligt om man har n?gra kunskapsbrister. Dock v?ldigt m?rkligt att dessa brister reflekteras som 0 eller 100%. Jag hade funderat lite ?ver vem KS:n ?r till f?r. (Ja)
- Satte ig?ng med studierna i tid. (Ja)
- komma in i kursen och f? ett "intyg" p? att man l?rt sig det man ska (Ja)
- Det f?r en att b?rja jobba i tid, samtidigt som det ger en inblick i hur tentatalen ?r utformade. (Ja)
- ..och inte minst sagt n?dv?ndigt inf?r tentan. Skulle kanske bara hinna 75% av tentan om jag inte fick tillgodor?kna mig fr?gor fr?n KS. (Ja)
- Well... Otherwise I wouldn't have studied as much (Ja)
- mycket bra att ha en anledning att ligga i fas med sina studier (Ja)
- Tr?na sig och se just hur sv?rt det skulle bli (Ja)
- Men bra tr?ning inf?r tentamen (Nej)
- Eftersom r?ttningen var att man bara kunde f? full eller noll po?ng tyckte jag KSen mest k?ndes sv?r och jobbig. Pluggade till den och skrev den ?nd?, men det gick inte s? bra heller. (Nej)
- Systemet fungerade inte j?ttebra, fick motsvarande 2 po?ng som ni skrev ut p? flera uppgifter. Det borde vara v?rt n?gonting. (Nej)
- (Vet ej)
- Skrev inte (Vet ej)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del2/) var ...

73 svarande

... mycket bra16 21%
...bra33 45%
... godk?nd18 24%
... d?lig6 8%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan0 0%

- V?ldigt bra med loggboken (... mycket bra)
- Kursloggen k?ndes gr?tig med mycket t?tt packad text. (...bra)
- kunde varit mer strukturerad; vissa material finns endast som l?nkar i l?pande text, dessa borde ?ven samlas p? ett st?lle s? att man t ex inte beh?ver leta igenom f?rel?sningsloggboken f?r att hitta l?sningsskissen till KS:en. Denna borde ligga under "Kursmaterial" eller liknande. (... godk?nd)
- varf?r st?r nyheter ej i kronologisk ordning? (... d?lig)


Hur var information om kursen (dvs. kurs-PM osv.)?

73 svarande

Mycket bra15 20%
Bra46 63%
Acceptabel7 9%
D?lig4 5%
Mycket d?lig0 0%
Vet ej1 1%

- Langmann var v?ldigt tydlig med vad som kr?vdes f?r att klara kursen, och hur man skulle jobba f?r att klara den. (Mycket bra)
- Planering borde tydligare ange vad som g?tts igenom p? f?rel?sningarna s? att det g?r att se vad som ?r viktigast. (D?lig)
- I filen med vad man beh?ver kunna f?r att klara kursen och/eller f? h?gre betyg st?r det inte ett ord om Green funktioner, men ?nd? kommer dessa p? tentan. (D?lig)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

73 svarande

Ja, ofta28 38%
Ja, n?gon g?ng41 56%
Nej, aldrig4 5%

- J?ttebra med t.ex. dokumentet med sammanfattning och vad som ?r viktigt. Utgick ifr?n den n?r jag tentapluggade ist?llet f?r att bara n?ta extentor vilket ?r det man brukar g?ra annars. (Ja, ofta)
- Sammanfattningen var j?ttebra (Ja, ofta)
- Kurssammanfattningen var mycket bra och hj?lpfull! (Ja, ofta)
- I hate hand-outs. I also travel alot. Being able to reach the course material from anywhere I am is very important for me. I just wish other professors realised this aswell. (Ja, ofta)
- Summeringen av kursen (Ja, n?gon g?ng)
- Kollade till exempel igenom sammanfattningen inf?r tentan. (Ja, n?gon g?ng)
- Body and soul f?rst?rde pdf f?r mig (Nej, aldrig)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Det var synd att f?rel?sningar och ?vningar ofta kom i fel ordning, s? att man hade ?vning p? ett avsnitt innan man haft f?rel?sning p? det.
- ?verlag mycket n?jd. Edwin ?r absolut en av de b?ttre f?rel?sarna jag haft, han inspirerar och motiverar till att jobba p?.
- Boken ?r okej men r?rig iom att man m?ste hoppa s? mycket mellan kapitel
- Split the course, let the physics students have their own course and lectures!
- Bra med loggbok!! Uppskattas!!
- B?ttre koppling mellan f?rel?sningar och ?vningar, tydligg?ra vad vi ska ha med oss efter en f?rel?sning respektive ?vning
- Generellt sett bar kurs, med bra frl och riktigt bra ?vningar (Jonas).
- Fokus p? intuition vore trevligt!
- En bra och intressant kurs, som byggde p? ?mnen vi l?rt oss. K?ndes dock tr?kigt med en s? pass h?rd ks, vilket s?nkte motivationen.
- Att man p? KS'n fick 0 eller 3 po?ng p? varje fr?ga k?ndes fel. KS'n ska i n?gon m?n uppmuntra studentar att kontinuerligt studera under kursens gng. N?r det ?r s?dana krav f?r att f? po?ng p? KS'n k?nns det lika bra att strunta i den och satsa mer p? tentan. Vad jag skulle anse som b?ttre vore om man fick 0-3 po?ng per uppg till tentan men inte f?r plussa dem po?ngen till motsvarande uppgift p? tentamen. T.ex om jag f?r 2po?ng p? f?rsta fr?gan p? KS'n s? f?r jag garanterat 2po?ng p? f?rsta fr?gan p? tentan. Men f?r att f? tre po?ng p? fr?ga ett p? tentan s? m?ste jag f? full po?ng den fr?gan. Tenta po?ngen adderas inte till po?ngen fr?n KS'n. K?nns mer rimligt ?n systemet som anv?ndes i den h?r kursomg?ngen.
- Beta borde f? has p? tentan
- Langmann var inspirerande och pedagogisk. Uppskattade verkligen hans vetenskapliga och praktiska approach till matematiken. Gjorde saker ? ting mer begripligt. 5/5 po?ng!
- Niv?n p? tentan var sv?r, det ?r inte helt of?rst?eligt d? kursen ?r sv?r, men j?mf?rt med andra kurser med samma antal hp kr?vs det mycket mer arbete i denna kurs f?r att hamna p? samma betygsniv
- Dela upp planeringen p? de avsnitt som g?tts igenom och de som rekommenderas ut?ver det.
- mer fokus p? f?rst?else, inte bevis eller kluringar, men att g?ra fler tal som ?r r?knem?ssigt enklare men som kr?ver att man t?nker efter lite. T ex fr?ga 8 f?r F p? tentan var en b?ttre sv?r fr?ga ?n fr?ga 7.
- om det g?r att undvika b?r man ej dela f?rel?sningar med en annan kurs med mindre mattef?rkunskaper, jag k?nde att vi spenderade en hel del tid med att g? igenom saker vi just gjort i tidigare kurser. Men det ?r en v?ldigt intressant kurs!
- hag ?r full men ?rlig


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster