Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, Del 2, 5A1306, vt2007

Status: Avslutad
Publicerad under: 2007-03-28 - 2007-05-08
Antal svar: 56
Procent av kursdeltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

Mycket bra4 7%
Bra24 42%
Acceptabel16 28%
D?lig10 17%
Mycket d?lig2 3%

- Kursen i sig l?r ut mycket anv?ndbara teorier. (Mycket bra)
- Det var f?r m?nga sm? moment p? en g?ng, vilket gjorde det sv?rt att prioritera vad man egentligen skulle l?gga tid p?. Man fick ocks? intrycket av att det hela tiden kom helt nya metoder och tekniker f?r att g?ra olika saker. Jag hade g?rna sett att man gav en god ?verblick ?ver de olika delarna i kursen f?rst, och sedan gick in n?rmare p? de olika delarna l?ngre fram, men ?nd? h?ll dem i sitt sammanhang, ungef?r som att man gav en "mindmap" p? f?rsta f?rel?sningen - till exempel att alla 3 ekvationerna ?r kontinuitetsekvationen med "constraits", men att variationsr?kning kan anv?ndas f?r att f? fram dem, och d?r kommer greenfunktionerna in... ...Sedan finns det olika l?sningstekniker beroende p? hur omr?det ser ut. Ungef?r s?. S? att man hade tid att v?nja sig vid begreppen. (Bra)
- Intressant kurs. Det k?nns som att det vi l?rde oss i denna kurs ?r v?ldigt centralt om man v?ljer att inrikta sig p? fysik eller matematisk modellering av fysikaliska processer. (Bra)
- ganska snabb i vissa avseenden; vissa avsnitt kanske skulle beh?vt lite mer tid, t.ex. greenfunktioner och speciella funktioner. (Bra)
- Mycket intryckt i en liten kurs (Bra)
- Jag har varit sjuk under en del av terminen vilket f?rsv?rar inl?sningen; (Bra)
- Ett mycket intressant kurs. (Bra)
- Det var en ganska intressant kurs om man tar h?nsyn till kursinneh?llet. (Acceptabel)
- Upplevde inte mycket av kursen, men den verkade h?lla samma klass som det flesta andra kurser. F?r det mesta. (Acceptabel)
- alldeles f?r d?lig koll p? var gruppen ligger och hur alla h?nger med (Acceptabel)
- Bra bok, f?rel?sare och ?vringsasse v?gde upp det d?liga uppl?gget och planerandet. Bra KSar, mindre bra inlupp. (Acceptabel)
- ?verlag d?lig. (D?lig)
- Jag har inget emot Edwin, kursen var d?remot totalt kass. (Mycket d?lig)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

Mycket bra2 3%
Bra20 35%
Acceptabel8 14%
D?lig13 23%
Mycket d?lig7 12%
Deltog ej i f?rel?sningarna6 10%

- Gick f?r snabbt under andra halven av kursen (Bra)
- Jag gillar att man f?rs?ker s?tta sakerna i ett st?rre sammanhang, men det ?r tr?kigt att man hela tiden skall beh?va sl?nga en blick p? klockan. Det ?r om?jligt att g?ra det avslappnat d?. Betona g?rna mer hur saker h?nger ihop, vilka genv?gar man kan ta utan att tappa konceptena. (Bra)
- Mycket material hastades igenom (Bra)
- Det var mycket bra att den fysiska bakgrunden f?r modellerna visades explicit och knytar ihop med matematiska modeller; (Bra)
- Kul med en f?rel?sare som brinner f?r sitt ?mne. Ibland dock f?r m?nga "om jag hade mer tid skulle jag....". Skulle k?nnas b?ttre att l?gga fokus p? det vi l?r oss ist?llet f?r det vi inte l?r oss. (Bra)
- Jag uppskattar verkligen ditt engagemang i hur det g?r f?r studenterna! Och att du verkligen vill l?ra ut kunskaper som du tycker ?r viktiga. Det kommer dock alltid att finnas en hel del studenter som n?jer sig med att precis bli godk?nda p? en kurs och som inte l?ser den s? seri?st. Jag tycker inte att du beh?ver g? tillbaka och repetera grundl?ggande saker f?r att de ska klara sig. Jag ?r dock till skillnad fr?n dig en ganska otrevlig person i vissa avseenden. Om f?rel?sningarna blev lite mer strukturerade och systematiska s? skulle du vara en av de b?sta f?rel?sarna jag haft. Jag har tyckt att f?rel?sningarna varit lite r?riga. En del saker har g?tts igenom f?r snabbt. (Acceptabel)
- R?riga f?rel?sningar som inte fick med allt/la f?r mycket tonvikt p? "enkla" saker medans man fick l?sa in de sv?raste bitarna sj?lv. (Acceptabel)
- lite foer laong tid pao vissa saker. kunde ha gaott lite snabbare. (Acceptabel)
- Allt hans inte riktigt med (Acceptabel)
- I b?rjan var det mycket prat om vad kursen skulle handla om, i slutet mycket om vad kursen borde handla om och vad som inte hunnits med. B?ttre ist?llet att b?rja direkt och g? igenom material. Det finns inte tid f?r s? mycket introduktion vid en s? kort kurs. Ja, det ?r synd men man f?r inte kompromissa materialet. (Acceptabel)
- Alldeles f?r mycket prat om "hur lite tid vi har till denna kurs". Ist?llet f?r att prata om det hade vi kanske hunnit med att g? igenom fler saker. (D?lig)
- Ostrukturerat, f?r mycket inkl?mt p? f?r lite tid, d?lig detaljgenomg?ng av saker och ting. Oklar gr?ns mellan vad som ?r illustrerande exempel, vad som ?r bevis, vad som ?r teori, vad som ?r allm?n kuriosa. G?r tydliga rubriker, tala om syftet med den del du kommer g? igenom, t.ex. "det h?r ?r ett illustrerande exempel" och h?ll framf?r allt delarna lagom l?nga. Blir t.ex. ett exempel f?r l?ngt kommar man tappa tr?den efter ett tag och beh?va ?gna tid ?t att l?sa igenom tavlorna f?r att komma ih?g vad vi h?ll p? med, ist?llet f?r att koncentrera sig p? att f?rst?. Jag vet inte om det svenska spr?ket hindrar dig. Ibland k?nns det s?, som att du har det r?tt strukturerat och en plan f?r hur du vill ha det men att det sedan i slut?nden blir spr?ket som s?tter en gr?ns. Om det ?r s? borde du kanske ?verv?ga att h?lla f?rl?sningarna p? engelska. F?r min del hade det inte spelat n?gon roll. (D?lig)
- Ingen struktur. F?rvirrat! F?rs?ker, men det fungerar inte! (D?lig)
- De var ofta r?riga och saknade ?vergripande rubriker. En annan VIKTIG sak att t?nka p? ?r att inte hoppa mellan tavlor och skriva n?gonting helt nytt f?r att sedan ?terg? till det tidigare, eftersom v?ra anteckningar blir kronologiska och sv?ra att f?lja om du hoppar mellan olika exempel. Ut?ver det har materialet varit p? det stora hela varit bra. (D?lig)
- osammanh?ngande, alldeles f?r hoppigt. (D?lig)
- Jag upplevde det som om det var stor tidsbrist ?nd? gick inte f?rel?sningarna fort fram. Det vore b?ttre om det gick snabbt och strikt p? f?rel?sningarna, s? att man f?r l?sa sj?lv det man inte f?rst?r. (D?lig)
- De b?rjade ganska bra men den k?nndes det som att f?rel?sningarna mest bestod av en blandning mellan kommentarer om hur lite tid vi hade och en uppr?kning av allt det som vi inte skulle hinna g? igenom. (D?lig)
- Mycket av tiden under f?rel?sningarna gick ?t att f?rklara hur lite tid vi hade. Om ni ist?llet hade anv?nt den tiden ?t att g? igenom material hade vi inte haft s? lite tid... (D?lig)
- blev v?l ngt mer strukturerade fram?t slutet. i b?rjan var det dock fulls kaos och jag h?ngde inte med f?r fem ?re. overheads som saknade relevans, inga som helst rubriker och ett st?ndigt hoppande. varf?r gicks samma exempel med str?ngar elelr stavar i v?rmeledningsfall igenom 127 ggr i b?rjan, utan att egentligen l?sas helt? (D?lig)
- Edwin s?ger att ingenting hinns med och har endast ytliga f?rklaringar och s?ger att vi m?ste l?sa p? hemma. Vad ?r d? po?ngen med en f?rel?sare? Dessutom, h?ll f?rel?sningen p? engelska. Svenskan ?r inte acceptabel. (Mycket d?lig)
- V?ldigt r?rigt, kladdig blandning mellan OH-papper och tavelritning samt att allt k?ndes oorganiserats. Allt hanns inte med p? f?rel?sningarna. Hade beh?vts mer organiserade men framf?rallt FLER f?rel?sningar. (Mycket d?lig)
- D?lig struktur (Mycket d?lig)
- Det syntes verkligen att f?rel?saren hade ont om tid. (Mycket d?lig)
- var d?r s?llan, upplevde inte att de gav s? mycket. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- pga. hur kurserna var lagda (med v?ldigt m?nga kurser i b?rjan, avtagande antal mot slutet av terminen), prioriterades denna kurs ner i b?rjan. Eftersom kursen var kort s? han jag inte komma ikapp f?rel?sningarna. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Av diverse anledningar missade jag n?stan alla f?rel?sningar (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

Mycket h?g8 14%
H?g36 64%
L7 12%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna5 8%

- Se ovan... (Mycket h?g)
- Mycket av matten (speciellt d? Besselfunktioner och Greenfunktioner) var sv?rt att ta till sig. Det var ?ven integration och derivation av distributioner (Diracs deltafunktion, Heavysidefunktionen, bl.a.) (Mycket h?g)
- F?rel?sningarna kunde varit lite mer strukturerade, ibland var man lite os?ker p? vilken del av kursen f?rel?sningen handlade om (H?g)
- Mycket i h?gt tempo. Det var kanske tvunget. (H?g)
- Egentligen skulle jag vilja l?gga mig n?gonstans mittemellan h?g och l?g. Jag hade inte helt perfekta f?rkunskaper fr?n bl.a. Diff&Trans del 2, vilket gjorde att en del k?ndes sv?rt, t.ex. teorin om Hilbertrum. Det gick dock alltid bra att st?lla fr?gor och f? bra svar, vilket var mycket bra. (H?g)
- Eftersom att det k?ndes mest som en uppr?kning s? han f?rstod man n?stan ingenting. (H?g)
- Hade varit bra med fler exemplen d? tentamen inte hade n?gra bevis s? k?ndes genomg?ngen av bevis p? f?rel?sningarna helt on?diga... (H?g)
- ja, det var sv?rt, och hade jga inte tyckt s? hade f?rmodligen omd?met ovan varit b?ttre. mer konkreta exempel som l?ses explicit vore nog bra f?r f?rst?elsen. inte bara att formulera problemet och initiera en probleml?sning. (H?g)
- Vill egentligen svara varierande. Ibland l?tt (ofta samma exempel, t.ex. v?rmespridning i stav), ibland mycket sv?r (t.ex. speciella funktioner). (H?g)
- L?gre ?n vad som sedan kr?vdes av en p? tentamen. (L)
- Varierande (L)
- Se ovan. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du ?vningarna ?

Totalt:

Mycket bra16 28%
Bra29 51%
Acceptabel7 12%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna3 5%

Fördelat på olika grupper:

Bo Cartling: (11 st)

Mycket bra2 18%
Bra6 54%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna3 27%

- Mycket bra ?vningsasse. F?rklarade bra, tydligt, helt enkelt lysande BOSSE! (Bra)

Martin Halln: (26 st)

Mycket bra12 46%
Bra10 38%
Acceptabel4 15%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Fast jag skulle vilja att man gick i genom sv?rare problem. (Mycket bra)
- V?ldigt pedagogisk (Mycket bra)
- Martin r?ddade mycket av kursen genom lysande ?vningar. (Mycket bra)
- Mycket duktig. (Mycket bra)
- Tydligt, lagom sv?rt och intressant! (Mycket bra)
- Men kom man efter i b?rjan var det mycket sv?rt att h?nga med i alla randvilkor och genv?gar. (Bra)
- Martin f?rklarade grunderna p? ett bra och l?ttbegripligt s?tt och pratade lite runt l?sningarna s? att man fick ?kad f?rst?else. Jag gick n?gra g?nger till Bo Cartling ocks?. Ganska bra ?vningar p? lite h?gre niv?. Jag rekommenderar honom att anv?nda sin nya dyra mikrofon, f?r den var v?ldigt bra. Utan mikrofon var det lite sv?rt att h?ra vad han sa. (Bra)
- Jag var genomg?ende hos Martin. Han tog sig tid att g? igenom varje exempel, och gick igenom det grundligt. Han var inte heller r?dd att svara p? fr?gor och ville vara s?ker p? att den som fr?gade f?rstod innan han gick vidare. (Bra)
- Har varit sjuk under en stor del av terminen; (Bra)
- Martin ?r bra, men det hela kunde g?tt l?ngsammare i b?rjan f?r att f? med ett st?rre lass studenter. (Acceptabel)
- ?nvingsassistentn var j?ttebra och gick s?kert igenom det som han f?tt order om att g? ingenom. Problemet var att ?vningarna inte gick igenom i n?rheten det som kom sen p? tentan. S? vad ska man d? ha dem till? Slutsats: ?vningen som s?dan "Bra", inneh?llet i f?rh?llande till tentan "Mycket d?ligt". Sv?righeten p? det som gicks igenom p? ?vingen k?ndes mer lagom f?r kursen ?n tentan. (Acceptabel)
- klantade till det ?tminstone ett par ggr f?r mkt p? varje ?vning, d?ligt f?rberedd? annars r?tt lyh?hrd till fr?gor, ?ven om alla inte alltid svarades helt ut. (Acceptabel)

Tomas H?llgren: (13 st)

Mycket bra2 15%
Bra9 69%
Acceptabel2 15%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Tomas var toppen! Gick igenom klart och tydligt. (Mycket bra)
- Mycket bra ?vningsledare, lagom tempo, bra struktur. (Mycket bra)
- Fast lite f?r f? av de rekommenderade talen gjordes kanske.. (Bra)
- Jag saknade sv?rare uppgifter tidigare i kursen. Mer tentatalssv?righetsgrad, tidigare ?n ett par dagar f?re tentan. Tentatalen var mycket mer genomg?ende ?n vad som fanns i kurslitteraturen. (Bra)

Varierade/Deltog ej: (6 st)

Mycket bra0 0%
Bra4 66%
Acceptabel1 16%
D?lig1 16%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Var i b?de Martin och Thomas grupp. (Bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

Mycket bra8 14%
Bra27 48%
Acceptabel16 28%
D?lig3 5%
Mycket d?lig2 3%

- Faktiskt bra. L?rt mig kursen enkom av den. (Mycket bra)
- Kurslitteraturen var mkt bra. Men... fanns f?r f? hela l?sningar i facit. Detta leder till att man ger upp en del uppgifter som man kommit halvv?gs p? eftersom man tror att man gjort helt fel. (Mycket bra)
- Bra uppl?gg och l?ttf?rst?dd. (Mycket bra)
- maonga exempel, vilket haer foer- och nackdelar. (Mycket bra)
- Den var bra, men lite okoncis kanske. Den guide som kom ut sista veckan p? vad som var verkligen n?dv?ndigt kunde vara bra att ge ut tidigare n?sta ?r. Som det var nu var det bara att st? ut och hoppas att det snart var ?ver, man hade inte s? stora utsikter att klara kursen, k?ndes det stundtals som. (Bra)
- I b?rjan tyckte jag att b?ckerna (Kontinuerliga system) var v?ldigt d?liga. De f?rsta tv? kapitlena tyckte jag var helt l?sryckta, men efter n?gra veckor s? b?rjade jag komma in i det hela och nu k?nns det som att b?ckerna kan b?ra kursen v?ldigt bra (f?rutom de kapitlena vi anv?nt oss av stenciler till). (Bra)
- Bra litteratur! (Bra)
- t?cker kanske inte in allt...men extra kompendium kompletterar detta! (Bra)
- Mycket d?ligt avsnitt om variationsprinciper. (Acceptabel)
- Bra med en svensk bok. Tyv?rr inneh?ll texten en hel del stav- och spr?kfel (som f?rmodligen var rena slarvfel) vilket distraherade vid l?sning och gav intrycket att f?rfattarna inte lagt ner s?rskilt stor m?da p? boken, eftersom de uppenbarligen inte bem?dat sig med att korrekturl?sa den. Bokens s?tt att angripa inneh?llet - att f?rmedla kunskapen genom m?nga l?sta exempel - ?r bra om man arbetar med den n?gon timme varje dag (vilket vi uppmuntrades att g?ra) men g?r boken v?ldigt d?lig som uppslags- och referensbok. (Acceptabel)
- lite r?rig, sv?r att hitta det man ville (Acceptabel)
- torr, och r?tt tr?g att ta sig igenom (Acceptabel)
- Det k?ndes helt meningsl?s att f?rs?ka l?sa boken, men jag kanske bara inte l?ste tillr?ckligt l?ngt. (D?lig)
- f?r teoretisk, hj?lpte inte p? tentan d?lig bok. (Mycket d?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

Mycket sv?rt16 28%
Ganska sv?rt30 53%
Lagom10 17%
Ganska l?tt0 0%
Mycket l?tt0 0%

- Sv?rt. (Mycket sv?rt)
- teoretisk, men bra (Mycket sv?rt)
- Allt ?r intressant, men jag har inte f?rst?tt ett dugg av hur man jobbar med Greenfunktiner, det k?nns verkligen som man missat n?got. (Mycket sv?rt)
- Allt f?r mycket material pressad in p? s? f? po?ng. (Mycket sv?rt)
- Det h?r var nog en av de sv?raste kurserna jag l?st hittills och var nog inte heller riktigt beredd p? hur mycket tid jag skulle beh?vt l?gga ned p? den. (Mycket sv?rt)
- omotiverat sv?rt (Mycket sv?rt)
- Kursens sv?righetsgrad trodde jag var ganska lagom men om man ska kunna klara tentatalen som gavs s? var den p? tog f?r sv?r! (Mycket sv?rt)
- sv?righeten l?t inte s? mkt i materialet, utan i tidsbristen. Det var sv?rt att sj?lv studera in bevis och satser utan att f? det f?rklarat mer i detalj p? f?rel?sningar och ?vningar. (Ganska sv?rt)
- Fast tentan l?g ?ver kursens niv?, b?de f?rel?sningar, ?vningar och rekomenderade tal. (Ganska sv?rt)
- Sv?r teori, helt annan niv? p? tentamen ?n de ?vningstal som r?knades vilket givetvis p?verkade resultatet. (Ganska sv?rt)
- Talen p? ?vningarna / ?vningstalen i boken var betydligt l?ttare ?n tentatalen. Hade varit b?ttre om hela kursen legat p? samma niv? som tentan. (Ganska sv?rt)
- Det var mycket fokus p? hur man l?ser differentialekvationerna (vilket f?rst?s beh?vs) men det jag m?nga g?nger tyckte var sv?rt var att veta hur man skulle bygga upp sin modell, men det ?r nog n?got man l?r sig med mycket sj?lvst?ndigt arbete och sv?rt att f?rmedla p? f?rel?sningar. ?vningarna var dock ofta illustrerande p? den punkten. (Ganska sv?rt)
- Kursen var sv?r pga tidsbrist inte pga av sj?lva inneh?llet... (Ganska sv?rt)
- Men det beror antagligen p? att jag inte helt greppat diff-transen. (Ganska sv?rt)
- Som sagt, varierande. Alldeles f?r mycket stoff n?r det g?ller speciella funktioner och Greenfunktioner p? f?r f? f?rel?sningar. (Ganska sv?rt)
- Det ?r olika sv?rt; det kanske egentligen inte ?r s? sv?rt att begripa; men materialet m?ste sorters i fack; dessa ?r ibland lite ovana; men det kr?ver mycket jobb; (sorry har varit van att f?rst? matematik bra); (Ganska sv?rt)


Kurstempot var ...

... alldeles f?r h?gt10 18%
... f?r h?gt24 43%
... lagom20 36%
... f?r l?gt1 1%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Som skrivet tidigare, f?r f? f?rel?sningar och ?vningar. (... alldeles f?r h?gt)
- Det m?rks att kursen har f?tt krympa. Det kunde vara b?ttre att satsa p? att f? en god f?rst?else f?r modellerna (typ det man g?r i Comsollabben i nummen) och kanske l?gger mindre vikt vid spegling etc. ?ven om det ocks? ?r sp?nnande och intressant. (... alldeles f?r h?gt)
- K?nns som om vi bara gick igenom allt ?versiktigt och sen skulle kunna allt i detalj. Om?jligt! (... alldeles f?r h?gt)
- F?r h?gt med tanke p? att vi har andra kurser. Mer ?vningar. Faktum ?r att vi bara skulle kunna haft ?vningar och skippar f?rel?sningarna. (... f?r h?gt)
- K?nns som att greenfunktioner inte hade beh?vt komma. (... f?r h?gt)
- Jag tycker att kursen borde f? fler po?ng. Eventuellt skulle man kunna ta bort difftransens PDE-del och ge den h?r kursen 6 po?ng ist?llet. Mycket av kursen var repetition av difftransen. Ta bort lite av den repetitionen. Enkla fall av exempelvis v?rmelednings- och v?gekvationerna ska vi kunna sedan difftransen. Mycket bra att det blev s?rskillda f?rel?sningar bara f?r CL-studenterna! Om CL-studenterna inte har samma f?rkunskaper som oss s? b?r de dock f? l?sa kursen tillsammans med ett annat program. Eller l?sa f?rkunnskapskurserna tillsammans med oss. Kursmaterialet var alldeles f?r stort f?r att vara 3 po?ng. Man hann aldrig g? igenom n?gonting st?rskillt grundligt. F?rel?sningarna gav ofta bara en introduktion till n?gonting som man skulle beh?va ?gna ett par dagar hemma ?t att f?rst? ordentligt. Jag f?rst?r att det ?r sv?rt att ta bort saker ur kursen. Be om fler po?ng ist?llet. (... f?r h?gt)
- Det var ett ganska h?gt tempo i kursen, men det var ?ven l?ngt mellan ?vningarna och f?rel?sningarna. Ofta n?stan en vecka, vilket gjorde att det blev ett glapp. Ibland blev det ?ven s? att man tog upp saker p? ?vningarna som vi inte g?tt igenom helt p? f?rel?sningarna (t.ex. Besselfunktioner). Det borde man g?rna f?rs?ka t?nka p (... f?r h?gt)
- Kursen borde utt?kas med ett par po?ng s? att man hinner g? igenom speciella funktioner och Green-funktioner ordentligt. (... f?r h?gt)
- f?r h?gt i b?rjan d? det f?r l?nge sedan vi p? cl l?ste diff-transen (... f?r h?gt)
- ?terigen tidsbrist. Vi hade fem kurser parallellt i b?rjan sedan fyra. G?r man i skolan 8-17 och sedan plugga 2 h varje dag samt p? helger s? r?ckte tiden fortfarande inte till... (... f?r h?gt)
- Det k?ndes som att vi skulle g? igenom mycket stoff p? lite tid. Lugnt tempo i b?rjan, h?gt i slutet av kursen. (... f?r h?gt)
- Om man utg?r fr?n de talen vi gjorde p? ?vningarna. (... lagom)


Vad tyckte du om tentamen ?

Alldeles f?r sv25 45%
Sv19 34%
Lagom4 7%
L?tt1 1%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen6 10%

- Tiden att l?sa blev f?r kort f?r mig; (?)
- M?nga jobbiga r?kningar. (Alldeles f?r sv)
- De tv? f?rsta uppgifterna var bra f?r att ge trea. Jag vill dock g?rna ha h?gre betyg, och det h?r var den i s?rklass sv?raste tenta jag skrivit p? KTH. Om man g?r en s? sv?r tenta s? m?ste man ha betydligt h?gre sv?righetsgrad p? f?rel?sningarna. Eller ?tminstone ge studenterna en m?jlighet att l?ra sig l?sa den h?r typen av problem, p? s? begr?nsad tid. Det ?r ocks? viktigt att man ?r v?ldigt snabb om man ska klara att l?sa alla problem. Det tycker jag inte att man ska beh?va vara. (Alldeles f?r sv)
- Niv?n p? talen kom som en ?verraskning!! (Alldeles f?r sv)
- Jag tycker att uppgifterna p? tentamen inte alls ?terspeglar sv?righetsgraden p? de hemuppgifter som delades ut. Om vi varit f?rberedda p? tentamensniv?n hade det varit ok, men som det blev nu var tentatalen alldeles f?r sv?ra. (Alldeles f?r sv)
- F?r mycket fokus p? l?nga r?kningar ist?llet p? f?rst?else av kursen. Borde fokusera ist?llet p? kanske fler uppgifter och inte s? l?nga r?kningar. (Alldeles f?r sv)
- Talen p? ?vningarna / ?vningstalen i boken var betydligt l?ttare ?n tentatalen. Hade varit b?ttre om hela kursen legat p? samma niv? som tentan. (Alldeles f?r sv)
- Tentan var sv?rare ?n de extentor som fanns, och d? var dom ?nd? gjorda till kursen n?r den var p? 5 po?ng. Sk?rpning!!! (Alldeles f?r sv)
- Tok-sv?r! (Alldeles f?r sv)
- L?g l?ng ?ver niv?n som h?lls p? ?vningarna och f?rel?sningarna. (Alldeles f?r sv)
- Helt sjuk! Ska man verkligen kunna klara det h?r? Vi fr?gade specifikt eftersom ex-tentorna var s? sv?ra och fick svaret att tentan skulle bli l?ttare. Den var mist lika sv?rt om inte ?nnu sv?rare! (Alldeles f?r sv)
- Helt klart p? tok f?r mycket f?r en trepo?ngstenta. Ifall man j?mf?r med extentor f?r den tidigare fyrpo?ngskursen var ett stort antal tom. l?ttare ?n v?r. Helt fel! (Alldeles f?r sv)
- Motsvarade inte niv?n p? ?vningar och f?rel?sningar (Alldeles f?r sv)
- Lite v?l l?nga tal som det blir l?tt att man g?r fel p? p? grund av talens, r?kningarna och svarens l?ngd, inte p? grund av sv?righetsgraden. Men tentan var sv?r ocks?. (Sv)
- Jag k?rde den f?r att jag inte lyckades plugga p? det v?sentliga i kursen. Jag hade i princip bara f?rst?else fram till halva kapitel 3, det var sv?rt ta sig igenom Hilbertrummen, man visste inte p? vilken niv? man skulle tillgodog?ra sig det. Inte s? mycket som jag gjorde, visade det sig. Det var ju synd. (Sv)
- De sas att tentan inte skulle vara lika sv?r som f?reg?ende tentor men jag tyckte det var tv?rtom (Sv)
- ... eller s? hade jag l?st p? fel s?tt.... (Sv)
- S?kert lagom om jag hade pluggat mer. (Lagom)
- ?ven om det kunde g?tt mycket b?ttre p? tentamen ?n vad det gjorde s? ligger felet mest troligt hos mig som inte pluggat tillr?ckligt. Enligt mig ?r det upp till l?raren att v?lja tentamensproblem som kan verifiera att studenterna l?rt sig materialet p? kursen. Om studenterna INTE l?rt sig materialet p? kursen ?r det oftast inte tentamen som ?r f?r sv?r, utan studenterna som inte lagt ned tillr?ckligt med tid. (Lagom)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

Kontrollskrivningar (det vi hade)38 73%
Hemuppgifter ("inluppar")14 26%

- Beror s? v?ldigt mycket p? sv?righetsgrad och hur man bel?nas. (?)
- Det ?r en stor f?rdel med hemuppgifter att man s?kar sig in i stoffet; men de kanske begr?nsar; d? man jobbar f?r en ks m?ste man l?sa bredare; ?ven om man kanske inte jobbar in sig lika bra i enskilda asvnitt; breda hemuppgifter ?r b?st om man kan klara hela stoffet; annars b?da och; (?)
- Inl?mingsuppgifter ?r dock ocks? bra, det ?r sv?rt att s?ga vad som ?r b?st. Jag tycker att det system som anv?ndes nu med KS:ar och en stor inl?mningsuppgift var bra. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Det ?r nog vilket som. I Mekanik FK var inluppar bra, men d?r var b?de och. Ibland k?ndes det ?verm?ktigt sv?rt, och g?r det mot sitt syfte, d? struntar man i det f?r att man tror att man inte ska klara det. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Hemuppgifter tycker jag generellt ger ganska lite eftersom man f?r det mesta b?rjar l?sa bara p? det man beh?ver f?r uppgiften. D? tar det on?digt mycket tid att l?ra sig den saken f?r att man inte har hunnit l?ra sig grunderna innan. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Fast jag tycker att en blandning ?r b?st. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrollskrivningar ?r en mycket bra metod f?r att f? studenter att plugga regelbundet. Tyv?rr tycker jag att tiden p? ?rets KS:ar varit v?l kort. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Hemuppgiften k?ndes inte lika f?rankrad i undervisningen. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Hemuppgifter leder tyv?rr ofta till att man tittar p? n?gon annans l?sning och g?r likadant, ibland utan att f?rst? sj?lv. P? en KS m?ste man veta vad man g?r, annars blir det inte r?tt, s? en KS "tvingar" en att l?ra sig materialet. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Det ?r ungef?r samma. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Tycker KS var bra.. Jag tycker att ni skall ha som andra kurser: att man skall kunna f? godk?nt p? kursen om man klarar alla KS.ar Hemuppgiften tyckte jag var sv?r och ganska meningsl?s.. Vill inte anv?nda Comsol igen.. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrollskrivningarna borde f?tt tagit hela 2 timmar. De genomf?rdes p? ?vningstid s? det hade ocks? varit b?ttre om skrivningen genomf?rts i mindre grupper ist?llet f?r att flytta till FR4. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Det g?r bra vilket som. Bra att det var b?de och (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- D? m?ste man verkligen l?ra sig r?kna. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Dock var hemuppgiften vi fick r?tt sv?r, tror det skulle vara en f?rdel med fler enklare om man ska ha. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Hemuppgifter/inl?mningsuppgifter som man kan l?sa utan datorhj?lp ?r nog mest uppskattat. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- hemuppgifter ger en mer djupgr?vande kunskapss?kning (Hemuppgifter ("inluppar"))


Hur var kurs-PM ?

Mycket bra7 12%
Bra31 55%
Acceptabel14 25%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM3 5%

- L?gg till l?sguiden, s? att man vet vad man ska b?rja med, och s? f?r man nog bra lust att titta n?rmare p? detaljerna sedan - det ?r ju en intressant kurs. (Bra)
- Har dock g?rna datum f?r inluppar och KS'ar (jag f?rst?r att datumen antagligen ej var klara i PM'ets f?rsta upplaga, men...) (Bra)
- bra - inget speciellt (Bra)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/5A1306/) var ...

... mycket bra12 21%
...bra22 39%
... godk?nd14 25%
... d?lig6 10%
... mycket d?lig2 3%
Har inte bes?kt kurshemsidan0 0%

- Det ?r bra att kurshemsidan uppdateras ofta med mycket information. (... mycket bra)
- V?ldigt inneh?llsrik = bra. Lite s?d?r med loggb?cker, det lite l?ngt ner i informationstr?det att viktiga pdfer ligger i till exempel Edwins logg. De borde hamna p? f?rstasidan. (...bra)
- Lite mycket felskrivningar i KS-l?sningar och pdf-material. (...bra)
- Bra uppdaterad, lite inkonsekvent with english. (...bra)
- ostrukturerad, hade m?tt bra av lite mer ramar. dock mkt bra med det rika extramaterialet edwin satte ihop (...bra)
- Dock inte helt tydlig navigering n?r man f?rdjupade sig mer i sidan. (... godk?nd)
- F?r r?rig (... godk?nd)
- lite konstigt att man fick g? via loggb?ckerna f?r att f? info n?r det nu fanns en anslagstavla p? hemsidan. (... godk?nd)
- Lite sv?rt att hitta. (... godk?nd)
- F?r ostrukturerat, viktig information utspridd p? massa olika st?llen (loggbok/framsidan t.ex.). Sj?lva layouten ?r inte heller bra, s?rskillt loggb?ckerna ?r v?ldigt sv?rl?sta (varf?r skriva i kursiv stil?). Strukturera upp, g?ra tydligare nyhetssektion, h?ll viktig information till framsidan, se till att informationen ?r korrekt (KS 2 kl 10 eller 13?). (... d?lig)
- Sv?rnavigerad och l?nken fr?n studiehandboken funkade inte i slutet... (... d?lig)
- Den var ostrukturerad. De viktiga sakerna b?r vara samlade, tydligt utm?rkta och b?r ligga p? f?rstasidan, vilket de inte var/gjorde. (... mycket d?lig)
- Jag stod inte ut med det blandade spr?ket, s? jag undvek hemsidan s? mycket som m?jligt. Allvarligt, vi ska kunna engelska, h?ll er till ett spr?k. Och sidan inom parentes ovan verkar inte finnas. (... mycket d?lig)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

Ja, ofta29 52%
Ja, n?gon g?ng24 43%
Nej, aldrig2 3%

- d? det beh?vs; (?)
- Fast det blev lite f?r mycket material. Det ?r f?rvisso bra med information, men det var sv?rt att s?lla fram det som var viktigt. Se ovan om mer extensiv l?sguide. (Ja, ofta)
- Utm?rkta (Ja, ofta)
- Bra med ?vningstal p? s?dant som det fanns lite av i boken, t.ex. variationsr?kning. Det var ox? kanon med en sammanfattning av kursen, ?ven om den l?g g?md i loggboken l?ngst ned med v?rldens minsta l?nk (pdf.fil?). En sammanfattning ?r kanon f?r eleven, ?nskar att fler l?rare gjorde s?dana men n?r du gjort en, l?gg en l?nk p? f?rstasida under nyheter och g?r s? att det syns! (Ja, ofta)
- Ja n?r man v?l hittade dem. Vilket INTE var det l?ttaste. (Ja, ofta)
- Alla extentor (Ja, ofta)
- kompletterar boken! (Ja, ofta)
- Om ni menar extentor osv. (Ja, ofta)
- V?ldigt bra och uppskattat komplement till f?rel?sningar och ?vningar. (Ja, ofta)
- Inte s? ofta som jag beh?vde, men de ?r v?ldigt anv?ndbara. Anv?nd dem till n?sta kursomg?ng (s?vida ni inte hittar en bok som b?ttre t?cker kursen)! (Ja, n?gon g?ng)
- L?ste igenom och j?mf?rde med vad som stod i boken (variationskalkylen var tex. inte s?rskilt utf?rlig i boken) (Ja, n?gon g?ng)
- Virrig och underm?liga l?sningar. Svengelska, samt skippandet av flera steg i en l?sning g?r att det tar l?ng tid att fatta [f?r en tr?g student]. (Nej, aldrig)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- CL skulle beh?va en introduktionslurs i den h?r typen av matten innan den riktiga kursen k?r ig?ng.
- F?rs?k att mer klarg?ra vad som ?r helt relevant f?r tentan, det blir l?tt f?r mycket stoff annars.
- Well... inf?r omtentan, inf?r 3 st r?knestugor, tack. Inte med Edwin, utan n?gon med pedagogisk f?rm?ga.
- Jag skulle ocks? vilja ha n?gra teorifr?gor (?ven om det ?r en mer praktiskt inriktad kurs). I Numeriska metoder hade vi till exempel 50 teorifr?gor (utan facit!) som man skulle kunna svara p?, och som det kom 10 av p? tentan. Kanske beh?ver man inte ge examen, men det kan vara bra att veta vilka begrepp man b?r kunna redog?ra f?r, f?r sig sj?lv. kanske: "H?rled Laplace i pol?ra koordinater" "Redog?r f?r spektralsatsen" Fast det kanske var b?ttre med ?vningsuppgifter enligt oe1.pdf och oe2.pdf. Variationskalkylen var j?ttesv?r. Greenfunktioner f?rstod jag inte alls. Inte heller n?r jag l?ste pdfen. Jag greppade inte vad det var till f?r riktigt. Djupt frustrerande.
- Gillar Edvin, trots att han gjorde en skitsv?r tenta.
- H?gre sv?righetsgrad p? de rekommenderade talen s? att man vet vad som f?rv?ntas av en p? tentamen.
- l?rare b?r konstruera tentan p? den sv?righetsgrad som antytts under kursen - detta var uppenbarligen inte fallet. Mycket oprofessionellt
- B?ttre information om vad som kr?vs p? tentamen. Fler hemuppgifter som ?verrensst?mmer med de p? tentamen. B?ttre struktur p? f?rel?sningarna och noggrannare vad g?ller anteckningar, uppgifter och facit (mycket feltryck)
- Sn?lla, se ?ver kursens struktur, kapa i inneh?llet och inse att kursen ?r 3 po?ng och inte 5! Att hinna med lika mycket som f?rut, men mer ytligt ?n f?rut blev bara pankaka och ostrukturerat. F?rs?k g?rna ist?llet att kapa bort mindre viktiga delar (t.ex. Greensfunktioner, som jag nu kan formulera men inte f?rst?r ett jota om i ?vrigt). K?nns allt viktigt s? m?ste du tyv?rr ?nd? prioritera. Det ?r v?l b?ttre att n?got fastnar p? riktigt ?n att allt fastnar ytligt och med k?nslan att man kan g?ra n?got v?ldigt hj?lpligt men inte f?rst?r ett dyft av det?
- Antingen utvidga kursen till typ 8 po?ng eller ta bort vissa moment. Allt det som ?r med nu hinns inte med.
- Tv? studien?mndsm?ten ?r nog bra att ha. Ett precis i b?rjan av kursen (g?rna andra veckan, redan) och ett i den sista halvan eller tredjedelen av kursen. P? s? s?tt kan man snabbt komma tillr?tta med problem som dykt upp innan de v?xer, samt ha uppf?ljning av problemen och se om de har blivit ?tg?rdade eller om det dykt upp nya problem.
- ny f?rel?sare
- mer exempel, b?ttre bok, b?ttre struktur p? kursen. s?msta kurs p? kth hittills. Edwin ?r schysst dock.
- Det ?r inte f?rsta kursen d?r talen p? ?vnignar och tentan inte st?mmer ?verens i sv?righetsgrad f?r fem ?re. Tentatalen M?STE vara p? samma niv? SPECIELLT n?r det ?r en ny kurs och det inte finns n?gra vettiga ex-tentor att ?va p?. I min mening var ?vningstalen ganska lagom niv? och p? samma niv? som i boken. Men tentatalen var alldeles f?r sv?ra!
- Edwin var v?ldigt engagerad och positiv i kursen och p? f?rel?sningarna. Detta engagemang smittade av sig p? oss vilket var bra. Att rekommendera ?r att inte prata om hur lite tid och hur g?rna du vill g? igenom stoff du inte hinner. Detta fick mig att k?nna att man tagit vatten ?ver huvudet. Hur ska jag hinna med allt om Edwin s?ger att det ?r knappt med tid,,, Annars tycket jag Edwin var bra.Betyg 4.
- Tentamen gjorde mig missn?jd, se kommentar ovan. Ut?ver det var kursen acceptabel.
- Som jag redan n?mnt, sv?rare (eller iaf mer genomg?ende) uppgifter tidigare i kursen.
- Opedagogiskt att s?ga till eleverna att " jag tror ni kommer kugga den h?r kursen... " ...det fick m?nga att ge upp... Helt oacceptabelt!
- Bra lektioner och ?vningar, kontrollskrivningarna borde varit p? 2h. Tentan motsvarade inte 3p arbete! Idiotiskt att ha en inl?mning som ?r en "tr?ning p? att skriva en teknisk rapport" och vara tvingad att l?mna in den handskrivet. Jag tror att jag aldrig kommer l?mna in en teknisk rapport handskrivet i min framtida karri?r. Betydligt sv?rare att kunna korregera sm? fel n?r man skriver f?r hand.
- en mkt st?rre dialog med studenterna beh?vs i en s?dan sv?r kurs som denna. intiativet til detta m?ste komma fr?n tavlan, d? fysiker rent generelt verkar ha sv?rt f?r att v?ga ?ppna munnen och s?ga att man inte h?nger med eller inte f?rst?r. mer aktiv kursn?mnd skulle hj?lpa h?r ocks
- Jag tycker att man b?r se ?ver vad som verkligen ska ing? i kursen och till vilken grad.
- Kursen skulle beh?va vara st?rre.
- Kursens po?ng borde ?kas om de ska ?verensst?mma med kursens omfattning. F?rel?sningarna bra, men borde intensifieras. Ge mindre utrymme till hur man b?r jobba med kursen och i st?llet fokusera p? genomg?ng av de olika avsnitten.
- F?rel?sningarna har varit v?l f?rberedda och strukturerade
- Ibland k?nndes saker lite r?rigt i ?vrigt mycket bra kurs!


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster