Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Kvantfysik, SI1151, HT2012

Status: Avslutad
Publicerad under: 2012-11-03 - 2012-11-26
Antal svar: 44
Procent av kursdeltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Mats Wallin

Allm?nt omd?me om kursen

44 svarande

Mycket givande28 63%
Delvis givande16 36%
Inte alls givande0 0%


Hur v?l uppfylldes kursm?len (formuleras p? kurshemsidan)

43 svarande

Mycket v35 81%
Delvis8 18%
Inte alls0 0%


Hur fungerade det att l?sa och tentera kursen parallellt med kurserna i TET och reglerteknik

42 svarande

Bra17 40%
Acceptabelt17 40%
D?ligt8 19%


Deltagande i undervisningen (kryssa f?r tv? alternativ)

44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag deltog i mer ?n 50% av f?rel?sningarna34 77%
Jag deltog i mindre ?n 50% av f?rel?sningarna11 25%
Jag deltog i mer ?n 50% av ?vningarna25 56%
Jag deltog i mindre ?n 50% av ?vningarna13 29%


F?rel?sningarna

42 svarande

Utm?rkta33 78%
Medel7 16%
D?liga2 4%


?vningarna

41 svarande

Totalt:

Utm?rkta10 24%
Medel29 70%
D?liga2 4%

Fördelat på olika grupper:

Hannes: (26 st)

Utm?rkta6 23%
Medel19 73%
D?liga1 3%

Viveca: (15 st)

Utm?rkta4 26%
Medel10 66%
D?liga1 6%


M?ngden inneh?ll i kursen

44 svarande

F?r lite7 15%
Lagom27 61%
F?r mycket10 22%


Kursinneh?llet

43 svarande

Utm?rkt27 62%
Medel15 34%
D?ligt1 2%


Kursboken

42 svarande

Utm?rkt17 40%
Medel25 59%
D?lig0 0%


Laborationen

44 svarande

Utm?rkt7 15%
Medel20 45%
D?lig17 38%


Mina f?rkunskaper

44 svarande

Mer ?n tillr?ckliga14 31%
Lagom26 59%
Otillr?ckliga4 9%


Kursens sv?righetsgrad

44 svarande

F?r sv4 9%
Lagom sv36 81%
F?r enkel4 9%


Kursinformation och administration

44 svarande

Utm?rkt22 50%
Medel22 50%
D?lig0 0%


?vriga synpunkterKursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster