Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Klassisk fysik, SI1135, VT 2013

Status: Avslutad
Publicerad under: 2013-05-28 - 2013-06-17
Antal svar: 11
Procent av kursdeltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Mats Wallin

Synpunkt p? kursen som helhet

11 svarande

Mycket givande2 18%
Givande6 54%
Delvis givande3 27%
Inte s? givande0 0%
Inte alls givande0 0%

- ?ntligen ett inslag av simuleringar i v?r undervisning! Jag kom in i kursen med l?ga f?rv?ntningar p? hur mycket nytta den skulle g?ra mig, men blev motbevisad med en h?rlig f?rsta inblick i simuleringarnas v?rld och praktiska anv?ndningar f?r teorin vi l?rde oss. (Mycket givande)
- I stora drag var det givande. En del var dock repition fr?n gymnasiet. (Givande)
- Jag tror att den var lite f?r omfattande. (Delvis givande)


Synpunkt p? f?rel?sningarna

11 svarande

Mycket givande5 45%
Givande5 45%
Delvis givande1 9%
Inte s? givande0 0%
Inte alls givande0 0%

- F?rel?sningarna har gett mig v?ldigt mycket. De har varit mestadels givande och Mats har varit duktigt p? att h?lla ig?ng energin in salen. (Mycket givande)
- V?ldigt bra med anteckningarna p? n?tet! (Mycket givande)
- Bra och inspirerande f?rel?sningar! (Givande)
- Mats ?r underh?llande och pedagogisk. (Givande)


Synpunkt p? ?vningarna

11 svarande

Mycket givande0 0%
Givande2 18%
Delvis givande5 45%
Inte s? givande3 27%
Inte alls givande1 9%

- Inte s? mycket sj?lva ?vningstillf?llena, men jag vill ha fler rekommenderade uppgifter att kunna r?kna ut?ver dem som g?s igenom under ?vningarna. ?vning ger f?rdighet - och bara f?r att jag kan l?sa ett typtal betyder det inte att jag med l?tthet lyckas ?verf?ra detta till alla andra uppgifter. (Givande)
- Jag tror det ?r b?ttre med handledarledd egen r?kning kompletterat med n?gra genomg?ngar. (Delvis givande)
- ?vningarna har jag m?nga g?nger hoppat ?ver. Mest f?r att jag k?nner att jag lika g?rna kan sitta hemma och g?ra uppgifterna. (Delvis givande)
- Bra med anteckningarna p? n?tet! (Delvis givande)
- Hela id?n men en ass som r?knar tal efter tal p? tavlan ?r ett systemfel. Speciellt n?r halva talet presenteras som "...och det h?r hittar ni p? google...". Den enda klassen d?r lvningarna varit givande har hittills varit mekaniken, d?r en erfaren l?rare f?rklarar pedagogiskt hur man g?r. ?ven d?r blir det l?tt s? att man blir lat. Det enda s?ttet ?r att r?kna sj?lv. Jag efterlyser d?rf?r tillg?ng p? ordentliga l?sningar till alla tal och n?gon att fr?ga n?r man k?r fast. Det r?cker att man g?r igenom ett extra viktigt tal varje ?vning, resten kan vara r?knestuga. (Inte alls givande)


Synpunkt p? laborationerna

11 svarande

Mycket givande2 18%
Givande4 36%
Delvis givande3 27%
Inte s? givande2 18%
Inte alls givande0 0%

- Det var ett roligt s?tt att l?ra sig p?! Mycket bra! (Mycket givande)
- Det har varit roliga labbar! Simuleringarna som vi har f?tt g?ra har gett mig en bild om vad det egentligen ?r vi ska g?ra i framtiden. (Mycket givande)
- Blev lite tajt med tid f?r labbarna p? slutet n?r labbtillf?llen st?lldes in och det inte sattes in ett nytt senare. Tv? labbar som ska redovisar samma tillf?lle blev lite mycket. (Givande)
- Ett mycket str?lande koncept, dock med vissa behov av finputsningar (vilket ?r sj?lvklart f?rsta g?ngen kursen h?lls). Eftersom vi inte f?rv?ntas f?rst? sj?lva simuleringsmetodiken ?nnu, blir det stundtals f?rvirrande att f?rs?ka f?rst? vad vi h?ller p? med genom att i princip bara l?sa koden. (Givande)
- F?rre labbar men mer st?d. (Delvis givande)
- N?stan alla labbar har varit baserade p? verlet integration. En genomg?ng av metoden i b?rjan skulle g?ra mycket f?r f?rst?elsen av koden. Dessutom b?r koden vara korrekt, dvs matplotlib ska anv?ndas p? r?tt s?tt vid animering. Mer strukturerade fr?gest?llningar. (Delvis givande)
- De var f?r sv?ra och f?r m?nga. Antingen skulle de kunna vara l?ttare, s? man kunde programmera de sj?lv, eller s? kunde de varit kanske 3 stycken med samma sv?righetsgrad. D? skulle det funnits mer tid till eftertanke och f?r att knyta an teorin till dem. (Inte s? givande)


Synpunkt p? kursboken

11 svarande

Mycket bra0 0%
Ganska bra2 18%
Delvis bra2 18%
Inte s? bra0 0%
D?lig0 0%
Jag anv?nde den inte7 63%

- Det var sk?nt att ni gjorde anteckningar p? exakt det ni ville att vi skulle kunna. Det g?r processen av informationsuts?llande kortare. (Ganska bra)
- Det ?r lite sv?rt att l?sa anteckningar och det stod inte alltid alla f?rklaringar jag beh?vde. Det var sv?rt att f? tag p? kopiorna av boken, s? jag best?llde den till slut. Jag hade f?redragit en kursbok fr?n b?rjan, det ?r lite l?ttare. Boken ?r helt ok tycker jag! Lite sv?ra h?rledningar ibland, men det ?r v?l bara att v?nja sig. (Ganska bra)
- Det ?r hyggligt av Mats att t?nka p? studenters ekonomi och uppmana att inte k?pa boken, till och med s? var inte bokhandeln informerad. Men han har d?rmed tagit p? sig ansvaret f?r litteraturen. Det ?r orimligt. Det ska finnas en bra bok tillg?nglig. Om man k?per den eller inte ?r en annan sak. Boken hade dessutom en resurssajt med javaappar som visade animeringar av flera koncept i boken, dessa utnyttjades ?verhuvudtaget inte. Jag vill helt enkelt ha litteratur pch l?sningar till ?vningarna s? jag kan ha kontroll p? mina studier. Nu blev det "happy go lucky" av alltihop. (Delvis bra)


Kursens sv?righetsgrad

11 svarande

F?r sv1 9%
Lagom sv10 90%
F?r enkel0 0%

- Jag tyckte den var lite f?r sv?r. M?nga h?rledningar med fl?desintegraler t.ex. var f?r sv?ra eftersom vi inte hade gjort det i matten ?n. Men det g?r ju inte direkt att flytta fram kursen heller. (F?r sv)
- Vissa fr?gor p? tentan var v?ldigt flummiga och sv?ra att f?rst? vad det var ni ville att vi skulle verkligen g?ra. Exempel p? det var fr?gan om elektriska kretsar. Tror de flesta h?ller med mig i det. (Lagom sv)
- Den k?ndes ?verkomlig i b?rjan men sen mot slutet k?ndes det n?stan om?jligt. (Lagom sv)
- Sv?rt att s?ga egentligen. Problemet ?r att jag personligen beh?ver mer strukturerad litteratur. Nu tog det halva kursen innan jag fick tag p? boken. Jag valde till slut att prioritera ner kursen till f?rm?n f?r flervarren. Nu n?r terminen ?r slut fattar jag mer pga av att jag har matten. (Lagom sv)
- Med b?ttre synkronisering med flervariabelanalysen l?r kursen i framtiden ligga p? en v?ldigt god niv (Lagom sv)


Mina f?rkunskaper

11 svarande

Mer ?n tillr?ckliga0 0%
Tillr?ckliga8 72%
Inte alls tillr?ckliga3 27%

- Dom kom till anv?ndning. (Tillr?ckliga)
- Med undantag fr?n vissa koncept fr?n flervariabelanalysen, som inte introducerats till oss ?nnu. Den svagheten ?tg?rdades dock smidigt och effektivt. (Tillr?ckliga)
- Jag hoppade av flervarren och kunde d?rf?r inte f?rst? mig p? intragelerna som vi gick igenom i fysiken. (Inte alls tillr?ckliga)
- Som sagt, pga osynk med flervarren blev det sv?rt att ta till sig en stor del av kursen. Jag fattade till slut beslutet att skjuta upp tentan till efter sommaren. (Inte alls tillr?ckliga)


Arbetsinsatsen som kr?vdes

11 svarande

F?r mycket arbete1 9%
Lagom mycket arbete9 81%
F?r lite arbete1 9%

- Personligt beh?vdes mer arbete. (Lagom mycket arbete)
- Jag gjorde nog alldeles f?r lite egentligen. (F?r lite arbete)


Hur passar kursen ihop med ?vriga kurser i programmet

11 svarande

Bra6 54%
Delvis bra4 36%
D?ligt1 9%

- Programmeringsbiten var extra bra d? vi kommer arbeta med just simuleringar senare i livet, s? detta var en bra introduktion. Mer s?nt! (Bra)
- F?rutom projektet i numeriska metoder ?r kursen v?r f?rsta riktiga kontakt med simuleringstekniken, vilken naturligtvis inneb?r mycket f?r v?rt program. Tack f?r en inspirerande kurs som inger en god k?nsla f?r v?r framtid! (Bra)
- Den kom lite f?r tidigt f?r matematiken. (Delvis bra)
- Blev lite konstigt n?r fysiken och flervarren inte gick ihop n?r vi h?ll p? med integraler som vi inte l?rt oss ?n. (Delvis bra)
- Det var d?lig synk med flervarren, kurv och ytintegraler hade beh?vts l?ngt tidigare. (Delvis bra)
- Vi beh?vde vektoranalys i kursen, men vi hade inte l?rt oss det ?n i fler variabel kursen. (D?ligt)


?vriga synpunkter

- Kursen i sig var bra, men tentan m?ste utformas b?ttre. Den var sv?rf?rst?d pi vissa partier och jag tror att detta p?verkade de flestas betyg till det s?mre. Mer klarhet i examinationen beh?vs!
- Bra id? med datorlabbar, men dessa verkade lite hopdl?ngda och koden var otydlig och ibland inte korrekt. Det var uttalat att datorlabbarna bara var f?r att vi skulle "k?nna p? det lite" och d?rf?r skulle dessa inte beh?va vara s? v?l utf?rda. Men ?rligt talat k?nns detta som en oprofessionell attityd. Detta ?r kth, inte en byskola. Skulle matten kunna vara lite hafsig ocks?? Knappast. 1. Best?m n?gon metod tex verlet som labbarna bygger p?, och f?rklara den ordentligt s? vi fattar vad det ?r f?r kod vi petar i. 2. Be n?n ass att skriva kod p? ett korrekt s?tt som fungerar som den ska, eftersom v?r tid ?r dyrbar och det arbete vi l?gger ner ska vara l?rorikt.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster