Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Kvantfysik, SI1151, HT 2013

Status: Avslutad
Publicerad under: 2013-11-14 - 2013-12-19
Antal svar: 66
Procent av kursdeltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Mats Wallin

Allm?nt omd?me om kursen

66 svarande

Utm?rkt29 43%
Medel36 54%
D?lig1 1%

- machokurs. sv?r och jobbig. men den ?r nog nyttig. (Utm?rkt)
- L?rorik kurs. Dock lite otydlig betoning p? vad som ?r viktigtast att l?ra sig. (Utm?rkt)
- Det ?r bra att f?rel?saren f?rs?ker engagera studenterna med materialet, MEN i mitt fall ledde ?nskan om att l?sa boken + f?rel?sningsanteckningar + delta p? f?rel?sningar i att jag helt gav upp boken pga att man f?rv?ntades ha tid med att l?sa och f?rst? 30st fl?skiga sidor per f?rel?sning. Vilket var n?got jag inte hade. (Medel)
- Den var en bra introduktion till kvantmekaniken. Jag tyckte att det var intressant men ganska tr?kiga r?kningar s? mitt omd?me ?r lite vinklat f?r att jag tyckte att kursmaterialet var medelkul. (Medel)
- Mycket l?sning mellan varje f?rel?sning i en v?ldigt bra men samtidigt relativt tung bok. Tidsbrist ?r ett faktum (Medel)
- ?nnu en f?rel?sningskurs, vad har man att j?mf?ra med? H?r ?r en artikel p? ?mnet av Deslauriers och Wieman (KTH inlogg kr?vs nog): http://prst-per.aps.org/abstract/PRSTPER/v7/i1/e010101 Intressant nog verkar den vara gjord p? kanadensiska motsvarigheten till teknisk fysik, de har t.o.m. l?st modern fysik precis innan... (Medel)
- Rolig kurs! Tyv?rr f?r mycket fokus p? l?tta saker (som inte spelar roll p? tentamen, samt repetition) och f?r lite tid ?t de sv?rare sakerna. (Medel)
- Fanns ofta mer material i anteckningarna ?n vad som hanns g? igenom. (Medel)
- Intressant ?mne med okej uppl?gg (Medel)
- kunde kanske vara mer uppbyggd p? f?rst?else (Medel)
- En del bra, en del mindre bra (Medel)
- Sp?nnande kurs som g?rna hade f?tt vara lite l?ngre. (Medel)
- V?ldigt l?ngsamt tempo i b?rjan, v?ldigt snabbt i slutet. (Medel)


Hur v?l uppfylldes kursm?len (formuleras i kursplanen, l?nk finns p? kurshemsidan)

60 svarande

Mycket v40 66%
Delvis19 31%
Inte alls1 1%

- Ingen aning. Har inte l?st dem. (Delvis)
- vet inte! (Delvis)
- Uppfylldes f?r vem? Det sades s?kert en hel del p? f?rel?sningarna och ?vningarna, s? det var nog givande f?r de som h?ll i dem. F?r mig gick TET samtidigt, s? kvanten fick relativt lite tid allokerat, kanske 1-2 veckor totalt. Detta inneb?r strategiska studier, d.v.s. extrapolera fr?n tidigare tentamina och g?ra minsta m?jliga, tyv?rr. S? ev. att till?mpa formalism men definitivt inte god inblick och att kunna redog?ra f?r den vetenskapliga grunden, s?vida inte Stern-Gerlach ?r det enda experimentet som utf?rts. (Inte alls)


F?rel?sningarna

66 svarande

Utm?rkta30 45%
Medel20 30%
D?liga2 3%
Jag deltog inte14 21%

- engarerad. fokus p? f?rst?else, att po?ngtera det essentiella och motivera med lite roligt ibland (Utm?rkta)
- Bra f?rklaringar och v?lutt?nkt uppl?gg. Ibland f?r l?gt tempo, vilket orsakade att stora delar av f?rel?sningsanteckningarna ej kunde presenteras. (Utm?rkta)
- J?ttebra f?rel?sningar! (Utm?rkta)
- Gick v?ldigt fort. Men det var v?ldigt bra saker som det f?rel?stes om. (Utm?rkta)
- G?rna att hela f?rel?sningssalen ligger uppe redan vid kursstart, ?ven om den bara ?r prelimin?r vid det laget. Det g?r det mycket l?ttare att planera f?r oss studenter (Utm?rkta)
- N?got som skulle kunna f?rb?ttras ?r att ha f?rglappar som Torbj?rn hade p? modfys f?rel?sningar (Utm?rkta)
- Mats ?r b?de pedagogisk och underh?llande att lyssna p (Utm?rkta)
- Mats = Mycket bra f?rel?sare! (Utm?rkta)
- Egentligen b?ttre ?n medel men jag tyckte inte de var utm?rkta. Det gick v?ldigt fort mot slutet och det var extremt mycket material p? lite tid. Vissa saker som var viktiga hanns inte med p? f?rel?sningarna. (Medel)
- Lite sv?rt att l?sa p? tavlan ibland. Bra struktur rent allm?nt. Hade varit sk?nt att ha ?versikt p? kursen redan fr?n b?rjan. Jag saknade att det inte fanns l?sh?nvisningar till varje kapitel f?r varje f?rel?sning n?r kursen b?rjade, utan att det kom upp efterhand. D? ?r det sv?rt att f? ?verblick. (Medel)
- Ibland lite oklar koppling till mellan f?rel?sning och bok (Medel)
- bra f?rel?sningar. men f?rvirrande att det konsekvent fanns mkt mer material i anteckningarna ?n vad som hans med p? f?rel?sningen. sv?rt att veta vad som var viktigast (ibland). (Medel)
- Riktigt bra f?rel?sare! (Medel)
- Helt okej f?rel?sningar ?ver lag. (Medel)
- Vad jag h?rde s? var det s.k. "traditionella" f?rel?sningar. Givet f?ljande data: http://web.mit.edu/rsi/www/2005/misc/minipaper/papers/Hake.pdf och http://astronomy101.jpl.nasa.gov/files/LSCI_Paper%201_AJP_Published.pdf och http://www.tandfonline.com.focus.lib.kth.se/doi/pdf/10.1080/0729436042000276468 samt artikeln ovan s? k?nde jag d? att det var nog mer strategiskt att l?gga de knappt 2 veckor jag hade tillg?ngligt p? att ?va p? tentor. (Jag deltog inte)
- Var endast p? n?gra f? f?rel?sningar, dom var ganska bra (Jag deltog inte)
- Jag l?g ofta i ofas med f?rel?sningarna. (Jag deltog inte)
- Jag gick p? tre st. Tycker de var bra men f?redrar att l?sa sj?lv. (Jag deltog inte)


?vningarna (Stella)

66 svarande

Utm?rkta16 24%
Medel21 31%
D?liga2 3%
Jag deltog inte27 40%

- B?rjade lite tr?gt eftersom Stella r?knade igenom alla jobbiga, men inte s? sv?ra, utr?kningar. Efter n?gra ?vningar blev det bra tempo! (Utm?rkta)
- ins?g upprepade g?nger att hennes f?rklaringar eller tillv?gag?ngss?tt inte varit pedagogiska. st?rre fokus p? f?rst?else efterfr?gas, ist?llet f?r att skynda igenom r?kenexempel utan mycket kommentar eller analys (Medel)
- Lite mer fokus p? principer och f?rst?else och mindre p? upprepande av r?kningar (man beh?ver t.ex. inte ber?kna alla nio element i matrisen) vore bra. (Medel)
- I b?rjan var ?vningarna lite f?rvirrade, antar att det var f?rsta g?ngen hon h?ll en ?vning. De blev b?ttre mot slutet av kursen. Hade varit bra att ha utskrivna uppgiftspapper eller ?tminstone skriva upp uppgiftsformuleringen p? tavlan. Ibland var det sv?rt att h?nga med p? vad fr?geformuleringen var. Det var lite f?r mycket r?kningar med matriser och liknande som inte blir s?rskilt informativa utan bara f?rvirrade. I kvanten ?r inte r?kningen problemet, utan snarare koncepten, s? det hade kanske varit b?ttre att g? igenom tal d?r man diskuterar problemformuleringen, l?ter alla f? hinna f?rst?/l?sa talet en halv minut och sedan skissar upp en l?sningsg?ng och diskuterar angreppss?ttet ist?llet f?r att g?ra l?nga utr?kningar. Men det ?r en sv?r balansg?ng. (Medel)
- Under medel men inte d?liga, f?r mycket fokus p? utr?kningar och f?r lite fysikalisk f?rst?else. Kanske var detta helt/delvis talen fr?n bokens fel. (Medel)
- Det k?ndes emellan?t som att Stella mest skrev av sina anteckningar. Eftersom de la upp l?sningarna hade jag g?rna f?tt lite mer "snack" kring l?sningarna f?r att v?va in teorin mer och sen l?gga mindre fokus p? typ integraler eftersom det ?nd? gick att kolla det hemifr?n. (Medel)
- De tidigaste ?vningarna var ALLDELES f?r enkla och f?r mycket fokus p? ber?kning (Vi kan matrismultiplikation). Mer fokus p? problemuppst?llning och f?rst?else hade varit bra. (Medel)
- bra n?r svaren utr?kningar l?ggs ut ifall man inte hinner g? och att man slipper anteckna och kan f?lja med i klassen ist?llet. ?nnu b?ttre n?r de inte ?r handskrivna (Medel)
- Vore b?ttre med mer f?rklaring av den bakomliggande fysiken i problemen och varf?r vi l?ste uppgiften som vi gjorde och l?gga mindre fokus p? integralr?kning och dylikt. Vid ber?kningarna skulle man kanske bara kunna n?mna de stegen som inte alltid ?r helt uppenbara tex vilken variabelsubstitution som ?r l?mplig. (Medel)
- Hade ?nskat mig mer teori och att man f?rs?kte l?ra ut intuition. (Medel)
- testade b?da ?vningsgrupperna utan att bli n?jd, s? jag slutade g?. Jag tyckte generellt det verkade som att assistenterna inte var tillr?ckligt v?l f?rberedda. Fokus hade g?rna kunnat ligga mer p? kursinneh?ll och mindre p? linj?r algebra. (D?liga)
- Se 3. F?rel?sningar f?r anledning (Jag deltog inte)


?vningarna (Viveca)

63 svarande

Utm?rkta5 7%
Medel17 26%
D?liga4 6%
Jag deltog inte37 58%

- Uppgiftena l?stes tillfredsst?llande. Ibland, speciellt i b?rjan, till?gnades (i min mening) alldeles f?r mycket tid p? enkla r?knem?ssiga saker, ist?llet f?r f?rst?else av problemen. Interaktionen mellan elever och ?vningsassistent ?r, som vanligt, d?lig, men problemet ligger fr?mst p? elevernas sida och jag vet ej hur det b?r l?sas. (Medel)
- Jag gick inte p? s? m?nga ?vningar h?r eftersom det var lite sv?rt att h?ra vad som sades. Tro p? dig sj?lv och tala tydligt! D? kommer ?vningarna bli mycket b?ttre =) (Medel)
- Lite b?ttre ?n medel. (Medel)
- bra n?r svaren utr?kningar l?ggs ut ifall man inte hinner g? och att man slipper anteckna och kan f?lja med i klassen ist?llet. ?nnu b?ttre n?r de inte ?r handskrivna (Medel)
- Hade ?nskat mig mer teori och att man f?rs?kte l?ra ut intuition. (Medel)
- testade b?da ?vningsgrupperna utan att bli n?jd, s? jag slutade g?. Jag tyckte generellt det verkade som att assistenterna inte var tillr?ckligt v?l f?rberedda. Fokus hade g?rna kunnat ligga mer p? kursinneh?ll och mindre p? linj?r algebra. (D?liga)
- Se 3. F?rel?sningar f?r anledning (Jag deltog inte)


Laborationen

66 svarande

Utm?rkt12 18%
Medel34 51%
D?lig20 30%

- roligt (Utm?rkt)
- Tyckte faktiskt att den var riktigt bra trots att den var v?ldigt teoretisk. Det var kul att testa olika hypoteser och se att typ hur man ?n trodde att det skulle bli s? trodde man fel. (Utm?rkt)
- Mycket intressant! V?ldigt belysande att f? se v?gfunktionen "in action". Kanske f?rankra till n?got empiriskt sammanhang till n?sta ?r? Nu blev det v?ldigt mycket "S? h?r ser l?sningen till den h?r diff.ekvationen ut". (Utm?rkt)
- Rolig lab men det g?r inte att f?rv?nta sig att labben ska skrivas p? 1 timme. Tog kanske 4 timmar f?r mig, om man ska klistra in figurer med captions och axlar, teXa en utr?kning osv tar det mer ?n en timme. (Utm?rkt)
- Kul och enkel labb. Lite tr?kig om man har en d?lig dator. (Utm?rkt)
- Var bra att f?r att kunna visualiser vissa saker. m?jligen kunde fler enkla labbar ing? i kurser f?r b?ttre f?rst?else. (Utm?rkt)
- Rolig labb och sk?nt att inte beh?va implmentera egen kod. Det hade varit bra om man hade haft tillg?ng till labben tidigare. (Utm?rkt)
- F?r l?tt. ?ndra p? lite parametrar och f?rklara kvalitativt. (Medel)
- Intressant men sj?lva rapporten gav inte s? mycket. (Medel)
- K?ndes lite "flummig" men annars delvis l?rorik (Medel)
- Bra tanke att ha med n?gon form av datalaboration, d? det g?r det enklare att f? en bild av det abstrakta stoffet. Laborationen borde dock ha varit utf?rligare med en grundligare genomg?ng av simuleringstekniken och tydliga (samt sv?rare) m?l om vad som skulle g?ras. Eventuellt skulle man ?ven inte beh?va ge hela koden man skulle anv?nda fr?n b?rjan, d? alla trots allt har l?st en kurs i Python och borde kunna implementera en enkel algoritm. (Medel)
- Det var kul att leka lite i Python och titta p? en animation, och det hela gav v?l lite men jag kan inte s?ga att jag l?rde mig j?ttemycket. (Medel)
- Ett utm?rkt visualisationsverktyg, men ger ingen som helst kvantitativ f?rst?else f?r ?mnet. (Medel)
- Fler datademonstrationer p? f?rel?sning hade varit trevligt. Labben har knunnat f?rskjutas till en ?vning ist?llet (Medel)
- den blir nog b?ttre om den ?r lite mer uppstyrd. typ fler mer v?ldefinerade uppgifter och en rapport som ?r mer av typen "svara p? denna fr?gan och f?rklara". eller s? f?r det l?ggas mer fokus p? labben helt enkelt. ?ver huvudtaget kanske det ?r bra med fler laborativa moment. (Medel)
- Bra ide men lite barnsjukdomar. F? ut informationen om vad som som ska g?ras och hur det ska redovisas s? tidigt som m?jlig, helst redan vid kursstart. (Medel)
- Var inte helt klart hur mycket som f?rv?ntades, k?ndes som att man mest lekte runt med programmet. Var ?nd? n?got givande (Medel)
- Det var otydligt exakt vad man skulle g?ra och vad som var syftet med labben. (Medel)
- Bra id? med en laboration f?r att ge mer insikt, men denna var lite f?r ytlig k?ndes det som. Plus att feedbacken borde ha varit b?ttre och m?len tydligare formulerade. (Medel)
- Skulle vara kul att faktiskt f? pilla p? en stern gerlach uppst?llning (Medel)
- Oklart till en b?rjan kring uppgiftens omfattning. (Medel)
- Lite oklar laboration, den ?r egentligen intressant men man f?r inte ut s? mycket som man skulle kunna utav den. (Medel)
- Det var en hel del problem med att k?ra programmet, annars var det en r?tt intressant labb. (Medel)
- Det k?ndes inte som att den tillf?rde tillr?ckligt mycket till kursen i proportion till hur kr?ngligt det var att f? ig?ng allting. Instruktionerna kom upp lite v?l n?ra inp? laborationen och hade varit b?ttre om informationen kring olika s?tt att k?ra programmet hade varit tydligare. Detta kan ju i och f?r sig vara barnsjukdomar som g?r ?ver till n?sta ?r. (D?lig)
- Icke-fungerade programkod, otyligt vad m?let med laborationen var. (D?lig)
- F?r d?ligt med instruktioner, de gjordes tillg?ngliga f?r sent. Otydliga krav. (D?lig)
- Lab-pm kom v?ldigt sent. Vad labrapporten skulle inneh?lla var dessutom lite oklart. (D?lig)
- D?lig ?r lite av en ?verdrift. Mjukvaran beh?ver ses ?ver, kraschar n?stan varje g?ng man f?rs?ker st?nga animationen. (D?lig)
- K?ndes helt v?rdel?st (D?lig)
- Laborationen k?ndes f?r luddig f?r att finnas med som ett kursmoment. (D?lig)
- Tanken med laborationen var god! Jag f?rst?r dilemmat mellan att ha en fri laboration d?r man f?r experimentera fritt och att p? n?got s?tt examinera momentet, men nu blev det lite on?digt r?rigt och oklart. Kanske kunde man ha n?gon v?ldigt enkel muntlig redovisning p? samma tillf?lle som labben ges. D? f?r alla prova p? att anv?nda programvaran och f?r en lite mer intuitiv f?rst?else f?r hur v?gfunktionerna ser ut och beter sig, men utan stressen av att man dagarna innan laborationen inte har n?gon k?nsla f?r hur stor arbetsb?rda den kommer att vara och om man p? allvar beh?ver ta med den i sin planering. (D?lig)
- Var en ganska h?ftig labb, dock var den inte speciellt givande. (D?lig)
- Litet minus p? laborationen. Tycker den var lite f?r "fri" och sv?r. (D?lig)
- Otydlig och k?ndes inte speciellt relevant. Gav ingen st?rre f?rst?else f?r materialet utan skapade mest f?rvirring. (D?lig)


L?rarna gav bra hj?lp n?r jag hade fr?gor

65 svarande

St?mmer bra30 46%
St?mmer delvis14 21%
St?mmer d?ligt0 0%
Beh?vdes inte21 32%

- Jovisst! (St?mmer bra)
- De hade bra koll p? kursmaterialet och r?kningarna i sig men jag hade lite fr?gor ang?ende hur saker fungerar egentligen och saker som var mer f?rst?elsefr?gor och de fanns det s?llan svar p (St?mmer delvis)
- Det ?r kul med engagerade l?rare som brinner f?r sitt ?mne, men det blev ibland lite l?ngdragna svar p? fr?gor d?r det egentligen efterfr?gades korta svar. (St?mmer delvis)


Kursinneh?llets omfattning i f?rh?llande till po?ngen 6hp

65 svarande

Inneh?llet b?r ?ka1 1%
Lagom55 84%
Inneh?llet b?r minska9 13%

- Ta bort det i b?rjan som ?r repetition av modern fysik / sannolikhet och statistik (Inneh?llet b?r ?ka)
- Mycket stoff presenteras, men med tanke p? att v?ldigt stor del redan har gjorts i kursen om modern fysik, k?ndes m?ngden lagom eller kanske rentav n?got f?r l?g. (Lagom)
- Tentan st?mde inte allt f?r bra med kursen, halva tentan var st?rningsr?knning. (Lagom)
- Kursen ?r ganska omfattande och man beh?ver l?gga ner tid, s? den borde inte vara mindre ?n 6 hp. Den borde inte heller vara st?rre, 6 hp r?cker. (Lagom)
- motsvarande 4 veckor verkar rimligt givet tillg?ngliga tentor. (Lagom)
- Den andra halvan av kursen skulle nog beh?va mer tid eftersom den ?r sv?rare att f?rst?. Jag skulle g?rna ha spenderat en vecka mindre p? f?rsta delen och en vecka mer p? andra. (Lagom)
- Det var v?ldigt mycket inneh?ll i slutet av kursen. N?gra kapitel hade kunnat l?mnas till forts?ttningskursen (Inneh?llet b?r minska)
- Det var v?ldigt mycket material och man hade ingen aning om vad som skulle komma p? tentan. Skulle man f?rst? allting var det alldeles f?r mycket. Skulle man kunna n?gra r?kningar och hoppas p? att inte bli testad p? sin f?rst?else p? tentan var det okej men man visste liksom inte vad som kr?vdes av en. (Inneh?llet b?r minska)
- inneh?llet ?r nog bra. men man borde f? fler po?ng. (Inneh?llet b?r minska)


Kursens sv?righetsgrad

65 svarande

Niv?n ?r f?r h?g9 13%
Niv?n ?r lagom54 83%
Niv?n b?r h?jas2 3%

- Mycket saker i slutet av kursen, Innan KS:en var det l?tt, sen blev det sv?rt. (Niv?n ?r f?r h?g)
- Som ovan. Man visste inte vad som kr?vdes s? det blev mycket material. (Niv?n ?r f?r h?g)
- Tentan var f?r sv?r, i ?vrigt bra. (Niv?n ?r f?r h?g)
- Tror inte att niv?n speglar behovet f?r framtida kurser, f?rutom f?r speciella inriktningar s? d?rf?r borde niv?n kanske vara l?gre. (Niv?n ?r f?r h?g)
- Jag pluggade v?ldigt mycket men tyckte fortfarande att den var sv?r trots att mycket var repetition. (Niv?n ?r f?r h?g)
- det ?r en sv?r kurs! en sk f?rst?elsekurs i motsats till r?knekurser. (Niv?n ?r f?r h?g)
- Dock var niv?n p? tentan mycket h?gre ?n p? de gamla tentorna, och jag var mycket f?rv?nad ?ver att tidsberoende st?rningsr?kning examinerades, d? jag hade uppfattat det som (uppenbarligen felaktigt) att begreppet bara introducerades hastigt i kursen, och att ingen vikt i kursen lades p? detta. (Niv?n ?r lagom)
- Niv?n ?r lagom, men man kan t?nka p? att vi har l?st linj?r algebra och lite kvant i modern fysikkursen och d?rf?r l?gga mer fokus p? de sv?rare delarna. (Niv?n ?r lagom)
- Sv?righetsniv?n p? ?vningarna motsvarades inte direkt av tentan, framf?rallt var det m?nga tal som r?knades p? ?vningen som var f?r l?nga/enkla/felformulerade f?r att komma p? en tenta, vilket gjorde det sv?rt att veta vilken sv?righetsniv? som faktiskt f?rv?ntades p? tentan. (Niv?n ?r lagom)
- Kursen ?r mycket sv?r, men det har mer med ?mnet att g?ra ?n med kursens uppl?gg (Niv?n ?r lagom)
- Gr?nsar mot f?r h?g (Niv?n ?r lagom)
- Mycket g?rbart (Niv?n ?r lagom)
- Tentan och KS:en var v?ldigt sv?ra, men jag hade nog bara inte tid att plugga s? mycket som kr?vdes. (Niv?n ?r lagom)
- Sv?r kurs, men det ska den vara. (Niv?n ?r lagom)
- Lite tung ibland men ?nd? helt okej. (Niv?n ?r lagom)
- Tentan k?ndes alldeles f?r enkel och behandlade bara kursens inneh?ll p? ett v?ldigt ytligt s?tt. Kursen kan i dagsl?get klaras utan problem (eller till och med ge h?ga betyg) genom att memorera n?gra r?kneregler utan att f?rst? vad som h?nder. (Niv?n b?r h?jas)
- Lite v?l mycket repetition av saker som gicks igenom i kursen i modern fysik gjorde att mycket nytt sp?nnande material inte hanns med s? mycket. Till exempel tidsberoende st?rningsr?kning och till?mpningar blev i mitt tycke f?r hastigt genomg?ngna. (Niv?n b?r h?jas)


Mina f?rkunskaper

64 svarande

Mer ?n tillr?ckliga10 15%
Lagom50 78%
Otillr?ckliga4 6%

- Som sagt har v?ldigt stor del av kursen redan behandlats i modern fysik. Tog man sig tiden till att f?rst? kvantmekanik d?, blev stora delar av den h?r kursen v?ldigt enkla. (Mer ?n tillr?ckliga)
- Kursen i modern fysik gav en v?ldigt stabil grund inf?r kvantkursen (Mer ?n tillr?ckliga)
- Stora delar av kursen mitten del var redan k?nda sedan Modern Fysik kursen. (Mer ?n tillr?ckliga)
- Bra f?rkunskaper fr?n kurserna i partiella diffekvationer och modern fysik (Lagom)
- Med PDE (Fysikens matematiska metoder del 2) i bakfickan s? var mattematiken inga problem. (Lagom)
- Kursen kunde b?rjat p? en h?gre niv?. De flesta kan redan variabelseparation och linj?r algebra. Eller, de flesta B?R kunna teorin bakom, sen kan jag mycket v?l tro p? att det p? tentan beg?s m?nga s?dana fel. Men jag tvivlar p? att n?gra f?rel?sningar med repition faktiskt g?r s? mycket nytta i de fallen. B?ttre att ta de konceptuellt nyare och sv?rare bitarna lite l?ngsammare. (Lagom)
- Jag var dock inne i en liten svacka d? vi hade modern fysik, s? jag skulle tro att medelfysikern var mer f?rberedd ?n jag (Lagom)
- d? jag inte l?st modern fysik eller fysikers matte (Otillr?ckliga)


Kursboken

63 svarande

Utm?rkt21 33%
Medel31 49%
D?lig11 17%

- skaffade aldrig boken, klarade mig p? f?rel?sningsateckningar, ?vningar och boken fr?n mordern fysik kursen (?)
- En av de b?sta b?ckerna (Utm?rkt)
- Fantastiskt bra bok! (Utm?rkt)
- Bra men lite v?l l?ng l?sning till varje frl. (Utm?rkt)
- Lite v?l l?ngdragen kanske, men fick uppfattningen att om jag v?l tagit mig igenom ett kapitel s? hade jag f?rst?tt allt, vilket ?r bra! (Utm?rkt)
- Blir lite l?ngdragen ibland men f?rklarar j?ttebra. Bra med lite mer detaljer p? l?sanvisningarna (Utm?rkt)
- V?ldigt "babblig", inte helt ovanligt f?r amerikanska b?cker. D?remot, eller kanske t.o.m. p.g.a. det, fungerade den v?ldigt bra att l?sa i om man missade n?gon f?rel?sning eller ville ha mer konceptuell f?rst?else. Den var dock s?mre att ha som referens/uppslagsbok vid egna r?kningar. (Utm?rkt)
- V?ldigt bra f?rsta delen, jag tycker dock den tappade lite n?r kursen gick in p? lite sv?rare delar. (Utm?rkt)
- Bra och l?rorik bok, dock lite l?ngdragen ibland. (Utm?rkt)
- Uppgifterna till senare kapitel var f?r sv?ra, mycket sv?rare ?n tentamensuppgifterna. (Medel)
- Boken ?r bra men v?ldigt l?ng, orkade inte l?sa vidare efter 50 sidor. (Medel)
- Bra men alldeles f?r mycket text. Men s? ?r v?l fallet med amerikanska b?cker. (Medel)
- F?r mycket text och f?r r?knem?ssiga standardiserade ?vningar. Uppl?gget fungerar dock v?ldigt v?l och m?nga f?rklaringar ?r riktigt bra. Bristen p? ordentliga h?rledningar (till exempel av os?kerhetsrelationen) ?r en stor nackdel. (Medel)
- Lite konstig uppst?llning/planering ibland. (Medel)
- Anv?nde sporadiskt denna, fick intrycket att den verkar lida av den typiska "metod f?rst, anledning sist"-kapitelindelningen som s? m?nga fysikb?cker dras med. (Medel)
- Det k?ndes obehagligt att p? f?rel?sningarna h?ra "Det h?r har de gjort f?r kr?ngligt i boken" eller till och med att de gjort fel. Hade hellre haft en bok d?r f?rel?saren inte tvivlar p? inneh?llet. (Medel)
- Lite f?r omfattande. Jobbig att l?sa p? grund av l?ngden p? kapitlen. Inga svar till ?vningsuppgifter ?r ett STORT minus (dock hittade m?nga i klassen en l?sningsmanual) (Medel)
- en hel del on?diga textstycken. man m?ste s?lla ganska rej?lt i boken (Medel)
- Bra men v?ldigt mycket text, vilket gjorde att man inte g?rna l?ste. (Medel)
- V?ldigt mycket utfyllande text. Annars bra (Medel)
- Mycket on?dig text. Det blev v?ldigt m?nga sidor att l?sa inf?r varje f?rel?sning. Inte s? ?verblickbar. Annars r?tt bra f?rklarat. (Medel)
- Jag tycker om boken och det s?tt f?rfattarna har lagt upp inneh?llet. F?r mig ?r den enda och riktigt stora felet med boken dess indexering. Helt om?jligt att hitta det man s?ker efter! Det kanske ?r b?ttre med pdf-format, d? man kan anv?nda sig av datorns egna s?kfunktioner. (Medel)
- Pearson, l?sningar till uppgifterna kostar mer ?n boken. (Medel)
- V?ldigt mycker information, ofta sv?rt att s?lla ut det viktiga bland allting annat. (D?lig)
- Alldeles f?r mycket text, informationen ?r utspridd och sv?r att hitta. Jag l?ste bara de fem f?rsta kapitlen, sen orkade jag inte f?rs?ka mer. (D?lig)
- Typisk amerikansk l?robok med f?r mycket text vilket ?r sv?rt att hinna l?sa allt material. (D?lig)
- fruktansv?rt tung att l?sa, speciellt om man h?ller p? med en uppgift och beh?ver sl? upp n?got s? ?r det i princip om?jligt f?r boken saknar anv?ndbart register och det ?r ?ndl?sa sidor med text d?r det n?gonstans finns det man s?ker. (D?lig)
- Boken ?r informativ och har bra ?vningar, men den inneh?ller n?got mycket ingets?gande text. (D?lig)
- F?r mycket prat, f?r lite inneh?ll. (D?lig)
- Jag har ofta sv?rt att tillgodose inneh?llet p? f?rel?sningarna, d?rf?r blir boken ofta en v?ldigt viktig bit i studierna. ?ven fast jag r?knade med att l?sningen skulle ta mycket tid s? var det sv?rt att anv?nda sig av boken, dels f?r att det ?r s? oerh?rt mycket text. Sedan s? k?ndes strukturen tveksam, bara en s?dan sak att sektionerna i de olika kapitlerna inte var numrerade. (D?lig)
- Samma fel p? denna bok som de flest andra vi haft i fysikkurser, alldeles f?r mycket text i f?rh?llande till information. Detta g?r att det inte blir ett tidseffektivt s?tt att plugga, vilket f?r min del inneb?r att jag inte l?ser boken alls. (D?lig)


?vrigt kursmaterial (anteckningar fr?n f?rel?sningar och ?vningar, mm)

66 svarande

Utm?rkt31 46%
Medel32 48%
D?ligt3 4%

- Bara l?sningar till ?vningar ?r ibland sv?rt att l?sa. Texter ?r b?de svart och vit (Utm?rkt)
- bra anteckningar till f?rel?sningarna. de till ?vningarna ?r delvis ol?sliga (bildkvalitet!) (Utm?rkt)
- S?rskilt ?vningsanteckningarna var guld v?rda att ha! Eftersom boken inte hade l?sningar till sina problem, var anteckningarna fr?n ?vningarna helt n?dv?ndiga! Och dessutom v?ldigt bra skrivna! ?ven f?rel?sningsanteckningarna var bra, men eftersom teorin ?ven fanns att tillg? i boken s? anv?nde jag inte dessa anteckningar lika frekvent. (Utm?rkt)
- Anteckningarna fungerar riktigt bra som komplement till boken och fyller i luckorna av saknade h?rledningar p? ett tillfredsst?llande s?tt. ?vningsanteckningarna ?r ok, men stundom d?ligt inscannade och otroligt sv?rl?sta. (Utm?rkt)
- Mycket bra anteckningar fr?n f?rel?sningarna. (Utm?rkt)
- Det hade dock varit bra med fler exempeluppgifter, ofta sa man p? ?vningarna att "det h?r ?r f?r jobbigt att r?kna p?, s? det skulle inte komma p? en tenta". D? undrar man vad som faktiskt ?r typiska uppgifter man ska kunna l?sa. (Utm?rkt)
- Mycket bra anteckningar fanns tillg?ngliga och underl?ttade studierna markant (Utm?rkt)
- Utm?rkt f?rr?d av l?sta uppgifter att ?va p? vilket av tidigare tentamina att d?ma verkar vara kursens huvudsakliga m?l. (Utm?rkt)
- Tyckte att f?rel?sninganteckningarna var lite f?r kladdiga men r?kne?vningarna var hur bra som helst (Utm?rkt)
- pga handskrift var l?sbarheten ibland inte den b?sta. tog l?ng tid innan facit till uppg i boken kom fram. (Utm?rkt)
- Bra med f?rel?sningsanteckningar s? man kan se vad som gicks igenom om man skulle missa n?gon. J?ttebra med l?sningar till ?vningsuppgifter! (Utm?rkt)
- V?ldigt bra med anteckningar som ?r tillg?ngliga online (Utm?rkt)
- Att l?gga ut f?rel?sningsanteckningar ?r ett stort plus i min bok. (Utm?rkt)
- Bra med f?rel?snings och ?vningsanteckningarna, dock hade jag ofta sv?rt att f?lja f?rel?sningsanteckningarna. (Medel)
- Handstil f?r anteckningarna b?r f?rb?ttras, i ?vrigt bra. (Medel)
- Oftast bra. Hade varit ?nnu b?ttre om det inte var s? sv?rt att l?sa antecknignarna fr?n f?rel?sningarna. Antecknignarna fr?n ?vningarna var ibland s? d?ligt inscannade att det inte gick att l?sa vissa ord, vilket ?r synd. I ?vrigt var de v?ldigt bra, mycket bra att det fanns facit till uppgifterna i boken. (Medel)
- Ibland sv?rt att l?sa handskriva anteckningar (Medel)
- Bra som st?d men om?jliga att f?lja om man t.ex. inte gick p? f?rel?sningen ocks (Medel)
- Bra med f?rel?sningsanteckningar p? social, men de var litet kladdiga och mot slutet f?r litet f?rklarande text. L?sningarna till ?vningarna var bra, men skannade i f?r d?lig kvalit (Medel)
- handskrivna anteckningar ?r sv?rt att l?sa, annars bra (Medel)
- Bra att f?rel?sningsanteckningar finns tillg?ngliga online! (Medel)
- Bra att anteckningar till b?de ?vningarna och f?rel?sningarna fanns tillg?ngliga! Kunde d? l?gga mer fokus p? att f?rst? vad som gicks igenom snarare ?n att f?rs?ka hinna anteckna allt. F?rel?sningsanteckningarna var lite sv?rl?sta ibland dock. (Medel)
- Texa eller anv?nd g?rna datorskrivna anteckningar. Ibland var det sv?rt att l?sa. (Medel)
- Anv?nde mest boken. (Medel)
- Ibland sv?rl?sta, kunde varit datorskrivet (anteckningar p? hemsidan). Tar egna anteckningar. (Medel)
- B?ttre med anteckningar skrivna p? dator. Halva tiden g?r ?t till att tolka handstil. (D?ligt)


Kurshemsida, information och administration

63 svarande

Utm?rkt35 55%
Medel27 42%
D?lig1 1%

- Klart och tydligt. Labben borde ha publicerats tidigare. (Utm?rkt)
- F?red?mlig admin, tydlig information, bra bem?tande. (Utm?rkt)
- Administrationen kring laborationen drar ned betyget. Borde varit tydligare om hur laborationen skulle g?tt till en l?ngre tid innan ?n det blev. (Medel)
- N?v?l, inneh?ller inte allt mn b?r kunna och alla vesentligheter i kursen, men ett svagt godk?nt. (Medel)
- Allt bra utom labben, informationen kom v?ldigt sent och var otydlig. (Medel)
- Oklarheter kring labben drar ner betyget h?r. (Medel)
- Inget speciellt. (Medel)
- Bra att anteckningar f?r f?rel?sningarna och ?vningarna finns p? hemsidan! (Medel)


?vriga synpunkter

- En oproportionerligt stor del av tentan var fr?gor p? s?nt som gicks igenom sista tv? veckorna av kursen. Tentan b?r reflektera hela kursen, b?de i sv?righetsgrad och inneh?ll, inte sista veckan.
- Det var en bra kurs men som sagt var det v?ldigt sv?rt att veta vad som kr?vdes.
- Inga
- Inte s? bra att ha en KS klockan 3 p? eftermiddan n?r man b?rjat klockan 8 p? morgonen den dan. Dessutom har jag sv?rt att fokusera n?r man skriver KSen mitt i en krigszon med 1000 pers som springer fram och tillbaka och alla d?rrar ?r ?ppna. Tog 45 min innan allt hade lagt sig och det gick att h?ra sina egna tankar igen och d? r?ckte inte tiden.
- Hemskt sp?nnande
- Ang?ende kursinneh?llet k?ndes det som att det var en brist p? empirisk f?rankring. Stern-Gerlach experimentet k?ndes som en central del, men jag menar, ett enda experiment? Kvant ska ju vara fullt av fantastiska o-intuitiva resultat!
- * Alldeles f?r mycket material. * Inget klart fokus. * Ingen ?versikt hur kursen passar in i utbildningen, eg vad skall vi anv?nda detta till. Detta ?r kanske inte kursens fel (Skolans?) men det borde fixas p? n?got s?tt.
- Kul kurs
- Borde ha varit mer om det sista p? f?rel?sningarna p? ?vningarna och att man gick igenom det viktigaste av det lite mer noggrannt eftersom det kom p? tentan. K?nslan var att det inte var s? viktigt n?r det gick s? fort med det p? slutet.
- Jag hade hoppats att kapitlet "Quantum Spookiness" hade kunnat ges ?tminstone n?gon uppm?rksamhet. Jag vet att m?nga (om ?n inte alla) tycker att s?dant ?r sp?nnande, och jag har bland annat anv?nt det som argument f?r andra att b?rja l?sa fysik - att f?rst? naturens mysterier. Jag tycker att man kunde haft n?gon (frivillig?) f?rel?sning eller ?vning om tolkningar och annat mer "flummigt".
- Rolig och intressant kurs! Nu k?nns det som att jag vet mycket mer och mycket mindre om v?rlden.
- Det var sv?rt att uppskatta niv?n av det som skulle komma p? tentan.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster