Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 del2/SI1141, vt2014

Status: Avslutad
Publicerad under: 2014-03-18 - 2014-05-12
Antal svar: 74
Procent av kursdeltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur har du uppfattat kursen ?verlag?

73 svarande

Totalt:

Mycket bra21 28%
Bra50 68%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%

Fördelat på olika grupper:

F: (67 st)

Mycket bra18 26%
Bra47 70%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%

CL: (6 st)

Mycket bra3 50%
Bra3 50%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%

Annat/vill ej uppge: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%


Vad ?r din uppfattning om f?rel?sningarna?

73 svarande

Mycket bra21 28%
Bra43 58%
D?liga4 5%
Mycket d?liga1 1%
Deltog ej4 5%


Vad ?r din uppfattning om ?vningarna?

72 svarande

Totalt:

Mycket bra15 20%
Bra37 51%
D?liga7 9%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej13 18%

Fördelat på olika grupper:

Varierade: (46 st)

Mycket bra9 19%
Bra22 47%
D?liga6 13%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej9 19%

FB53: (12 st)

Mycket bra2 16%
Bra10 83%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej0 0%

FB54: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej0 0%

FA32: (10 st)

Mycket bra4 40%
Bra5 50%
D?liga1 10%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej0 0%

Deltog ej: (4 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej4 100%


Vad tycker du om kurslitteraturen? (Sparr & Sparr)

73 svarande

Mycket bra23 31%
Bra41 56%
D?lig6 8%
Mycket d?lig2 2%
Har ej anv?nt kurslitteraturen1 1%


Vad ?r din uppfattning om de fem frivilliga hemtalen?

73 svarande

Mycket bra39 53%
Bra30 41%
D?liga3 4%
Mycket d?liga1 1%
Gjorde ej hemtalen0 0%


Hur mycket tid spenderade du (i snitt) p? varje hemtal?

73 svarande

< 30 minuter2 2%
30 minuter - 1 timme6 8%
1 - 2 timmar34 46%
2 - 5 timmar24 32%
> 5 timmar7 9%
Gjorde ej hemtalen0 0%


Vad ?r din uppfattning om den numeriska inl?mningsuppgiften?

73 svarande

Mycket bra17 23%
Bra24 32%
D?lig2 2%
Mycket d?lig1 1%
Gjorde ej den numeriska inl?mningsuppgiften29 39%


Hur l?ng tid spenderade du p? att l?sa den numeriska inl?mningsuppgiften? (Inklusive kodning, rapportskrivning och feedback)

72 svarande

< 5 timmar1 1%
5 - 10 timmar8 11%
10 - 20 timmar21 29%
20 - 30 timmar11 15%
> 30 timmar4 5%
Gjorde ej den numeriska inl?mningsuppgiften27 37%


Hur mycket ?verlapp har du uppfattat att det var med andra kurser du har l?st?

72 svarande

Alldeles f?r mycket1 1%
Lite, mestadels on?digt4 5%
Lite, mestadels nyttigt59 81%
Inget eller v?ldigt lite8 11%


Hur har du uppfattat kursens sv?righetsgrad?

73 svarande

Mycket h?g28 38%
Relativt h?g43 58%
Relativt l2 2%
Mycket l0 0%


Vilka aktiviteter har varit viktigast f?r hur du l?rt dig kursmaterialet?

73 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

G? p? f?rel?sningarna41 56%
G? p? ?vningarna41 56%
L?sa hemtalen38 52%
L?sa den numeriska inl?mningsuppgiften9 12%
Sj?lvstudier med hj?lp av kurslitteraturen58 79%
Sj?lvstudier med andra hj?lpmedel17 23%
Annat (kommentera)4 5%


Hur motsvarade tentamen dina f?rv?ntningar (b?de inneh?ll och sv?righetsgrad)?

73 svarande

Mycket bra3 4%
Bra24 32%
D?ligt29 39%
Mycket d?ligt17 23%
Jag har inte skrivit tentamen 0 0%


Hur uppfattade du kursadministrationen? (kurs-PM, kurshemsida, information till studenter, etc)

73 svarande

Mycket bra34 46%
Bra38 52%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%


?vriga kommentarerKursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster