Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens matematiska metoder Del 1, SI1140, ht 2014

Status: Avslutad
Publicerad under: 2014-11-03 - 2015-01-05
Antal svar: 58
Procent av kursdeltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

58 svarande

Mycket bra14 24%
Bra24 41%
Acceptabel16 27%
D?lig4 6%
Mycket d?lig0 0%

- Jag gick inte p? f?rel?sningar, men jag tyckte om kursuppl?gget (Mycket bra)
- Bra tempo (Bra)
- F?r mycket repetition i b?rjan. (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

58 svarande

Mycket bra7 12%
Bra24 41%
Acceptabel16 27%
D?lig5 8%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna6 10%

- jag upplevde f?rel?sningarna som allt f?r popul?rvetenskapliga. Det som gicks igenom d?k inte alls upp p? tentan. Ett mer teoretiskt inneh?ll, som ?r kursrelaterat, vore att f?redra. (Acceptabel)
- Var g?rna mer tentarelevant. D? kurslitteraturen inte ?r s? bra vill man ha en k?lla till baskunskap. (Acceptabel)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

58 svarande

Mycket h?g0 0%
H?g36 62%
L14 24%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna8 13%

- V?ldigt varierande beroende p? f?rel?sningens inneh?ll. (H?g)
- Lite v?l m?nga matematiska detaljer hoppades ?ver. (H?g)
- Lagom fanns ej.. (H?g)
- Vissa delar sv?ra, andra l?tta. (H?g)
- Tycker att sv?righetsgraden varierade. Tycker niv?n var bra ?verlag och skulle inte ?nska st?rre f?r?ndringar. Det sv?raste som behandlades var koordinattransformationer. Vet ej om tensorprodukten mm. verkligen ingick i kursen, s? det var intressant och inspirerande att f? h?ra om det - detta var kanske tanken, men sv?rt f?r mig att f?rst? endast utifr?n f?rel?sning. (H?g)
- jag tyckte att sv?righetsgraden varierade fr?n f?rel?sning till f?rel?sning. De som handlade om kurv-,yt- och volymintegraler var inte s? sv?ra, och det kanske lades f?r mycket tid p? detta. Det hade d? kunnat vara b?ttre att ha lagt mer tid p? tensorer, koordinatbyten och att st?lla upp kontinuitetsekvationer. (H?g)
- Blandat, synd att han ist?llet f?r att g? igenom v?sentliga saker flera g?nger sa "det ?r ingen ide att jag g?r igenom det h?r, utan det m?ste ni l?sa sj?lva" (H?g)
- Inget "mellan" alternativ (H?g)
- Lagom (H?g)
- Mycket varierande. ibland mycket enkelt, och ibland mycket sv?rt (H?g)


Hur upplevde du ?vningarna ?

58 svarande

Totalt:

Mycket bra11 18%
Bra23 39%
Acceptabel12 20%
D?lig1 1%
Mycket d?lig1 1%
Deltog ej i ?vningarna10 17%

Fördelat på olika grupper:

Christian: (27 st)

Mycket bra3 11%
Bra9 33%
Acceptabel5 18%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna10 37%

- ?r inte s?ker p? vad han hette med han var i sista salen (Mycket bra)
- Jag tycker att det hade kunnat vara fler uppgifter likt de fr?n tentamen (Acceptabel)

Karl: (12 st)

Mycket bra6 50%
Bra5 41%
Acceptabel1 8%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jag tror han hette Karl, m?rkh?rig med sk?gg. (Mycket bra)
- Karl var j?tteduktig p? att svara p? fr?gor och att l?sa problemen p? ett pedagogiskt och logiskt s?tt. (Mycket bra)
- Oftast Karl, ?verlag bra, men ibland n?got nedl?tande om man inte f?rstod. Det ing?r v?l i och f?r sig. (Bra)
- V?ldigt snabbt tempo i alla ?vningsgrupper. Fokus p? att hinna alla uppgifter snarare ?n f?rst?else. (Bra)
- Lite snabbt ibland (Bra)
- F?r m?nga uppgifter per ?vning. Assistenten stressar sig igenom uppgifter ist?llet f?r att se till att studenterna f?rst?r fr?gan och l?sningsid?n. (Acceptabel)

Anders: (3 st)

Mycket bra1 33%
Bra1 33%
Acceptabel1 33%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Anders ?r v?ldigt trevlig och glad. Det underl?ttar inl?rningen. (Acceptabel)

Olika grupper: (16 st)

Mycket bra1 6%
Bra8 50%
Acceptabel5 31%
D?lig1 6%
Mycket d?lig1 6%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- M?nga uppgifter var f?r enkla. (Acceptabel)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

58 svarande

Mycket bra5 8%
Bra19 32%
Acceptabel25 43%
D?lig5 8%
Mycket d?lig4 6%

- Matthews var mycket bra p.g.a dess koncisa uppl?gg! Vretblad var aningen f?rvirrad. (Mycket bra)
- Koncis. (Bra)
- Anv?nde faktiskt inte b?ckerna s? mycket. (Bra)
- K?nde inte att kurslitteraturen bistod mig mycket information som ej tagits upp p? f?rel?sningar och ?vningar. Men var bra f?r att kunna repetera och sl? upp i. (Bra)
- Den gula var bra, den gr?na var ibland sv?rf?rst?elig, speciellt avsnitten om tensorer. (Bra)
- Jag hade bara den gula boken som var n?got kort ibland. (Acceptabel)
- K?pte endast Ramgaards (Acceptabel)
- Jag hade Matthews bok och l?ste boken knappt. Jag k?nde att loggb?cker och f?rel?sningsanteckningar. (Acceptabel)
- Anv?nde Matthews, som var v?ldigt kortfattad, fr?mst de sista delarna om kontinuitet osv som k?ndes som att tentan byggde mycket p (Acceptabel)
- D?ligt att det inte finns en bok som innefattar hela kursinneh?llet. (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

58 svarande

Mycket sv?rt3 5%
Ganska sv?rt27 46%
Lagom26 44%
Ganska l?tt2 3%
Mycket l?tt0 0%

- Tre l?tta uppgifter p? tentan, tv? sv?ra och en hoppl?s. (Ganska sv?rt)
- Jag hade m?nga andra kurser samtidigt s? ?nskar jag hade mer tid att plugga. P? sluter var det sv?rt! (Ganska sv?rt)
- Precis som tidigare n?mnt s? tyckte jag att tensorer och koordinatbyten var knepigt att verkligen f?rst?. (Ganska sv?rt)
- Jag l?rde mig allt p? egen hand, men det var lagom utmanande och tydliga anvisningar om rekommenderade uppgifter gjorde det enkelt att h?nga med. (Ganska sv?rt)
- Det k?ndes tungt till en b?rjan n?r tensorerna kom in, men s? farligt var det inte tillslut. (Lagom)
- Tyckte kursen var p? lagom niv?. Tycker dock att det var oklart hur mycket kunskap det kr?vdes om tensorer och koordinattransformationer. (Lagom)


Kurstempot var ...

58 svarande

... alldeles f?r h?gt0 0%
... f?r h?gt6 10%
... lagom49 84%
... f?r l?gt3 5%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Jag tycker att det var f?r mycket repetition av flervarre och hade g?rna haft mer fokus p? materialet i slutet av kursen (till?mpningar). (... f?r h?gt)
- f?r lite tid f?r de sista momenten (till?mpningar) (... f?r l?gt)


Hur mycket jobbade du med kursen totalt sett?

58 svarande

v?ldigt mycket1 1%
mycket13 22%
j?mf?rbart med andra kurser26 44%
mindre ?n for andra kurser14 24%
v?ldigt lite4 6%

- Lite mindre ?n andra kurser kanske eftersom mycket var repetition fr?n flervariabeln (j?mf?rbart med andra kurser)
- Jag k?nde att jag hade mycket f?rkunskaper fr?n flervariabeln som gjorde att jag inte beh?vde g?ra supermycket f?rutom p? de helt nya delarna. (mindre ?n for andra kurser)
- antalet timmar per betyg ?r nog samma som i de andra kurserna. (mindre ?n for andra kurser)
- Detta var den period jag gav minst insats f?r mina kurser, d?rav kanske inte den b?sta att fr?ga om hur kursen var (v?ldigt lite)


Repetitionen av tidigare kurser var

58 svarande

v?ldigt v?rdefull8 13%
v?rdefull37 63%
on?dig13 22%

- Det k?nns som man f?tt mycket mer f?rst?else f?r saker man l?rt sig tidigare. Bra! (v?ldigt v?rdefull)
- N?stan on?dig, det enda som var nytt var ju att divergensen och rotationen definierades som gr?nsv?rden. (v?rdefull)
- Skulle inte s?ga att det var v?ldigt n?dv?ndig. F?r min del tycker jag att jag hade koll p? materialet fr?n tidigare kurser, men det var en bra uppstart efter sommaren. (v?rdefull)
- Lite v?l mkt repition (on?dig)
- F?r mig s? k?nde jag att repetitionen av integralber?kningar var lite on?dig, dock tror jag att m?nga hade nytta av den p? grund av att m?nga fr?n Fysik hade blivit underk?nda i Flervariabelanalysen. (on?dig)
- v?ldigt mycket upprepning av flervarren (on?dig)
- Mycket av det grundl?ggande g?s igenom i flervariabel analysen. (on?dig)
- Lite repetition kan, en ?vning eller kanske tv (on?dig)


Vad tyckte du om tentamen ?

58 svarande

Alldeles f?r sv6 10%
Sv27 46%
Lagom22 37%
L?tt1 1%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen2 3%

- Inneh?llet f?ljde inte f?rel?sningarna. (Alldeles f?r sv)
- F?r stort fokus p? till?mpningar. Hade varit b?ttre om enbart de sv?raste uppgifterna hade varit till?mpninga. (Alldeles f?r sv)
- Tentamen skiljde sig en del fr?n extentorna s? det var inte helt l?tt att vara beredd p? den h?r sortens fr?gor. (Sv)
- Men v?ldigt rolig (Sv)
- Den var inte riktigt j?mf?rbar med tidigare tentor. (Sv)
- Tentan var ganska sv?r och rolig, men det var bra ledningar och en ganska f?rl?tande r?ttning, p? det hela taget blev det ganska lagom (Sv)
- Tyckte tentamen var bra, om inte lite sv?rare ?n tentor fr?n tidigare ?r. Bra med flera modellerings uppgifter - det var en del av kursen jag uppskattade och k?ndes bra att kunna f? till?mpa matematiken. (Lagom)
- Jag tyckte att tentamen var v?l skriven och att de tre sista uppgifterna var bra valda. (Lagom)
- Jag tyckte uppgifterna var roliga och man fick ledningar som gjorde det m?jligt att ta sig vidare. (Lagom)
- Tentavakten var mycket d?ligt f?rberedd. Det fanns inte papper till alla, och det som fanns delades inte ut, men fick g? och h?mta n?r skrivningen b?rjat. Det fanns ingen f?rdig placering, och vi fick flytta p? oss efter att skrivningen b?rjat f?r att g?ra plats. D?ligt sk?tt! (Lagom)
- Allts? den var ju superenkel j?mf?rt med vissa ?vningar som var helt bananas. (L?tt)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

58 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)40 68%
Hemuppgifter ("inluppar")18 31%

- Helst b?da tv (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- B?da (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Jag anstr?nger mig f?r att jobba lika mycket oavs?tt motivation, men om man m?ste v?lja s? ?r det 'allvarligare' med en kontrollskivning ?n en inl?mningsuppgift. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kan tycka att hemuppgifter kan vara ett bra s?tt att f? studenter (inklusive mig sj?lv) att arbeta mer kontinuerligt. F?r min del tycker jag dock att en kontrollskrivning ?r ett bra s?tt att motivera mig f?r att verkligen l?ra mig materialet ordentligt. S? jag f?redrar abslout kontrollskrivningar. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Eftersom kursen handlar om att g?ra ber?kningar och inte har s? tung teori, s? tycker jag att kontrollskrivningar ?r b?ttre, eftersom de f?rbereder en f?r att g?ra ber?kningar p? egen hand. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- B?da ?r bra, att ha b?da samtidigt vore ocks? bra. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Men b?da funkar (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- B?da (Hemuppgifter ("inluppar"))
- B?de och egentligen, men p? olika s?tt... Nu hade vi s? m?nga ks:ar samtidigt att det var sv?rt att hinna plugga ordentligt. S? d? hade inluppar varit b?ttre som man kan sprida ut mer under kursens g?ng. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Helst b?da. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- L?ttare att tvingas plugga konternuelueligt med inl?mningar (Hemuppgifter ("inluppar"))


Anv?nder du pdf-filer, loggb?cker och annat som finns p? KTH Social?

58 svarande

Ja, ofta22 37%
Ja, n?gon g?ng31 53%
Nej, aldrig5 8%

- M?ste erk?nna att Edwins pdf-filer var briljanta. ?ven om jag tyckte att hans f?rel?sningar kunde variera i kvalit? s? var loggb?ckerna en otrolig tillg?ng. Bra jobbat! (Ja, ofta)
- v?ldigt bra med tillg?ng till material! :) (Ja, ofta)
- Vill verkligen betona att jag tycker att PDF-filerna som lades upp mot slutet av kursen verkligen var bra! Jag l?ste tyv?rr igenom dem f?rst ganska n?ra tentamen och de l?rde mig mycket. Dessutom tycker jag wikipedia-l?nkarna tj?nar som en bra inspirationsk?lla - ?ven om mycket kan vara sv?rt att f?rst? utan att spendera mycket tid p? att l?sa igenom det, s? tycker jag att man ?nd? fick se att det vi l?rde oss ?r viktigt f?r senare teori. (Ja, n?gon g?ng)
- Under tentaperioden fann jag det mycket givande att kolla igenom loggb?ckerna. (Ja, n?gon g?ng)
- Hade stor hj?lp av att kunna g? tillbaka i anteckningar fr?n f?rel?sningarna som var tydliga och bra skrivna i LaTeX. (Ja, n?gon g?ng)


Kurshemsidan (https://www.kth.se/social/course/SI1140/) var ...

58 svarande

... mycket bra9 15%
...bra29 50%
... godk?nd19 32%
... d?lig0 0%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 1%


Hur var kurs-PM ?

58 svarande

Mycket bra12 20%
Bra31 53%
Acceptabel11 18%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM4 6%


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Det administrativa kring KS var under all t?nkbar kritik. Alla M?STE kunna f? en ORDENTLIG sittplats.
- Mindre vilda ?vningsuppgifter kanske och lite b?ttre info om vad man kunde arbeta med sj?lv. Annars var det v?ldigt bra, en av de roligaste kurserna hittills.
- Fler pdf-filer fr?n Edwin!
- Mer material r?rande till?mpningar.
- Mer konkret bok och genomg?ngar, fler exempel.
- Undvik att ge noll po?ng f?r ett minustecken fel p? en annars helt korrekt l?st uppgift. I verkligheten har man s?llan 1.5h tidspress utan hj?lpmedel ;) (KS).
- Man be?ver en kurslitteratur som faktiskt f?rklarar baskunskaperna. Jag l?rde mig iprincip allt fr?n svar p? tentauppgifter.
- Modelleringsdelen av kursen k?ndes otydlig och samtidigt sv?r att f?rst?. F?rtydliganden p? denna del av kursen vore bra
- Det var ibland sv?rt att f?rst? vad kursen handlade om. ?vningarna speglade inte riktigt f?rel?sningarna. Jag skulle vilja se mer av modelleringen p? ?vningarna och kanske mer teori p? f?rel?sningarna.

Hur mycket l?rde du dig i kursen?

58 svarande

v?ldigt mycket13 22%
mycket14 24%
j?mf?rbart med andra kurser21 36%
mindre ?n for andra kurse9 15%
v?ldigt lite 1 1%

- Indexr?kning l?rorikt. (v?ldigt mycket)
- V?ldigt kul kurs! Fick upp ?gonen f?r teoretisk fysik, som ?r v?ldigt kraftfullt! (v?ldigt mycket)
- Indexr?kning v?ldigt viktigt (mycket)
- Jag uppskattade verkligen niv?n, och det gjorde det roligt att till?mpa vektoranalysen. (mycket)
- mycket upprepning fr?n flervarren (integraler, integralsatser) (mindre ?n for andra kurse)
- Pga. min insats sj?lv som elev (v?ldigt lite )Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster