Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2015

Status: Avslutad
Publicerad under: 2015-04-27 - 2016-01-19
Antal svar: 6
Procent av kursdeltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur upplevde du kursen?

6 svarande

Mycket bra5 83%
Bra1 16%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

- Väldigt intressant, särskilt tensoranalysen. Hade gärna läst mer av det. (Mycket bra)
- Helthetsintrycket var väldigt bra. Bra stämning. (Mycket bra)
- Intressant innehåll samt bra föreläsare och assistent. (Mycket bra)


Vad är ditt intryck av föreläsningarna?

6 svarande

Mycket bra4 66%
Bra2 33%
Dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej0 0%

- Välplanerade och lätta att följa. (Mycket bra)
- Blennow är kunnig och inspirerande. Om jag ska hitta något att anmärka på är det att det ibland blir lite långa teoretiska avstickare, men sen har jag överlag svårt att hänga med på föreläsningar, någon annan som hänger med bättre kanske ser det som något positivt. (Bra)


Vad är ditt intryck av övningarna?

6 svarande

Mycket bra3 50%
Bra2 33%
Dåligt1 16%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej0 0%

- Kompetent och sympatisk assistent. (Mycket bra)
- Mycket cred till Stefan. (Mycket bra)
- Stefan gjorde ett mycket bra jobb. Trevlig engagerad och gör det intressant. (Mycket bra)
- Stefan var en rolig prick :) De övningar jag var på gick Stefan igenom saker och ting metodiskt och bra. (Bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen?

6 svarande

Mycket bra2 33%
Bra4 66%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

- Bra att litteraturen var gratis. Jag har bara bläddrat lite i RHB och Tong men av det jag såg var framställningen bra, inte överdrivet formell, vilket gör det lättare att ta till sig inehållet. Kommer att gå igenom kompedierna igen i sommar! (Mycket bra)
- Jag använde väldigt lite litteratur, mest anteckningar. (Bra)
- den var okey. (Bra)
- Det blev en del hoppande, men jag har förståelse för det då det är lite av en hopplock kurs (Bra)


Vad tycke du om kursens svårighetsgrad?

6 svarande

Mycket hög0 0%
Ganska hög5 83%
Ganska lätt1 16%
Mycket lätt0 0%

- Lagom! (Ganska hög)
- Tensor-delen och sista halvan av hamiltonmekaniken var hyffsat svåra, resten var ganska lätt. (Ganska hög)
- Lagom skulle jag säga (Ganska hög)


Hur mycket tid uppskattar du att du har lagt ned på kursen?

6 svarande

< 40 timmar3 50%
40-80 timmar3 50%
80-120 timmar0 0%
> 120 timmar0 0%

- Ville lägga mer tid, hade för mycket annat bara. (< 40 timmar)


Hur motsvarade tentamen dina förväntningar?

6 svarande

Mycket bra1 16%
Bra4 66%
Dåligt0 0%
Mycket dåligt1 16%

- Tentamen var lite svårare än vad jag hade förväntat mig men jag visste å andra sidan att det inte skulle bli lätt. (Bra)
- gjorde alla rekommenderade tal. Hjälpte inget alls på tentan... (Mycket dåligt)


Vad var det bästa med kursen?

- Föreläsningarna, övningarna samt Susskind's föreläsningar som länkades online.
- Tensoranalysen.
- lätta 3 hp
- Trevlig stämning. Spännande innehåll, kul att få nosa lite på teoretisk fysik. Bra litteratur, bättre med kompendier än en träig bok.
- Innehållet samt föreläsaren och övningsassistenten.
- Noethers sats, att den förberedde inför framtida kurser

Vilka saker kan förbättras i kursen?

- Gör mer reklam för Susskind's föreläsningar. Han är mycket karismatisk.
- Om det är lika få deltagare nästa år skulle jag gärna se att upplägget var mer seminarier och diskussioner snarare än övningar.
- mer rekommenderade uppgifter liknande tenta tal.
- Fler rekommenderade uppgifter för att få upp säkerheten i räknandet.
- Jag skulle välkomna ett upplägg på övningar där studenterna är mer delaktiga. Speciellt om det är en så liten grupp nästa år också.
- Att kursen borde vara en del av hela kursen i Fysmat

Övriga synpunkter och förslag till förbättringar

- Väldigt inspirerande kurs, tack för den!
- I min mening skulle det kunna vara mer tensoranalys. I övrigt är jag mycket mer förtjust i faktiska föreläsningar än videoföreläsningar.
- inga


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster