Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Klassisk fysik, SI1135, vt 2015

Status: Avslutad
Publicerad under: 2015-05-19 - 2015-06-29
Antal svar: 8
Procent av kursdeltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Mats Wallin

Synpunkt på kursen som helhet

8 svarande

Mycket givande4 50%
Givande3 37%
Delvis givande1 12%
Inte så givande0 0%
Inte alls givande0 0%

- Kursen har hjälp mig att lära mig mer om fysik (Givande)


Synpunkt på föreläsningarna

8 svarande

Mycket givande4 50%
Givande4 50%
Delvis givande0 0%
Inte så givande0 0%
Inte alls givande0 0%
Jag deltog inte0 0%

- Föreläsningarna var något mer avancerade än övningarna och tentan. (Mycket givande)
- Kursen slutar väldigt tidigt. Man kunde har haft flera förelasningar! (Givande)
- Föreläsaren hade en viss pedagogik i sina förklaringar som gjorde att det blev intressant åtminstone ibland, men ofta kändes det som att man gick igenom för många formler och härledningar på för kort tid och kunde därför inte hålla mig fokuserad så mycket som jag skulle velat. (Givande)


Synpunkt på övningarna

8 svarande

Mycket givande5 62%
Givande2 25%
Delvis givande1 12%
Inte så givande0 0%
Inte alls givande0 0%
Jag deltog inte0 0%

- Deltog bara på en övning (Delvis givande)


Synpunkt på laborationerna

8 svarande

Mycket givande2 25%
Givande4 50%
Delvis givande2 25%
inte så givande0 0%
Inte alls givande0 0%

- Programmen som simulerar enligt en viss modell och använder sig utav formlerna, hjälpte mig att förstå mycket bättre. De gav mig bättre förståelse för vad formlerna innebär och allt känns mer logiskt när man kan se hur animeringen påverkas av att man ändrar parametrar och modifierar koden. (Mycket givande)


Jag kunde få hjälp av kursens lärare med frågor och problem som dök upp

8 svarande

Stämmer helt7 87%
Stämmer delvis1 12%
Stämmer inte0 0%
Jag efterfrågade inte hjälp0 0%


Synpunkt på kursboken

8 svarande

Mycket bra0 0%
Ganska bra1 12%
Delvis bra2 25%
Inte så bra1 12%
Dålig1 12%
Jag använde den inte3 37%

- Dålig bok. (Dålig)


Kursens svårighetsgrad

8 svarande

För svår1 12%
Lagom svår7 87%
För enkel0 0%


Mina förkunskaper

8 svarande

Mer än tillräckliga0 0%
Tillräckliga6 75%
Inte alls tillräckliga2 25%

- Mina förkunskaper kändes tillräckliga för att jag ska kunna lära mig kursens innehåll, men hade gärna haft mer förkunskaper. (Tillräckliga)


Arbetsinsatsen som krävdes

8 svarande

För mycket arbete1 12%
Lagom mycket arbete7 87%
För lite arbete0 0%

- Labbraportena tar lite väl mycket tid för mig. Detta för att jag försöker motivera och härleda mina påståenden noga. Även om det bara är för att få godkänt, har jag svårt att göra ett arbete utan att göra mitt bästa. (För mycket arbete)
- Mitt emellan för mycket och lagom (Lagom mycket arbete)


Hur passar kursen ihop med övriga kurser i programmet

8 svarande

Bra3 37%
Delvis bra5 62%
Dåligt0 0%


Hur fungerade kursinformationen på KTH Social

8 svarande

Bra7 87%
Dåligt0 0%
Ingen synpunkt1 12%

- Var kanske lite förvirrande i början att allt redan var lagt där, men det gjorde inte så mycket. (Bra)


Övriga synpunkter

- Mer förelasningar och ändra boken.
- Mats och Linnea är två toppenpersoner. Mats entusiasm för ämnet går verkligen fram och jag hoppas att kursen kan uppstå i något liknande format för kommande studenter med Mats. Linnea var mycket pedagogisk.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster