Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens matematiska metoder del 1, SI1140, ht 2015

Status: Avslutad
Publicerad under: 2015-11-19 - 2016-01-07
Antal svar: 53
Procent av kursdeltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

53 svarande

Mycket bra0 0%
Bra21 39%
Acceptabel25 47%
Dålig7 13%
Mycket dålig0 0%

- Konstigt upplägg med för mycket repetition och knappt någon genomgång av exv. tensorer. Kursen var otydligt definierad. (Bra)
- Det är lite oklart exakt hur denna kurs hänger ihop med de övriga i programmet, och en det blev lite mycket repetition från flervarren. Hade vi inte gått igenom någon vektoranalys alls i flervarren hade den här kursen dock blivit jättejobbig. (Bra)
- Konceptet var helt okej i sin helhet (Bra)
- Väldigt intressant kurs, var dock oförberedd på svårighetsgraden. (Bra)
- Rolig och intressant kurs som presenteras på ett bra sätt. Dock kändes första halvan onödig då samma material redan behandlats i flervariabelkursen. (Bra)
- Jag hade nog helst sett de partiella diffekvationerna först efter jul med tanke på att vi går igenom den biten i period 2 i Difftranskursen. Man uppskattar fysiken mycket mer när man har en bättre matematisk grund. (Acceptabel)
- Innehållet är kul. (Acceptabel)
- Inte så tydligt vad kursinnehållet är. (Dålig)
- Tar väldigt långt tid med att få resultaten från tentan. (Dålig)


Vad är ditt helhetsintryck av föreläsningarna?

53 svarande

Mycket bra4 7%
Bra14 26%
Acceptabel22 41%
Dålig5 9%
Mycket dålig3 5%
Deltog ej i föreläsningarna5 9%

- Mycket pedagogisk och inspirerande: (Mycket bra)
- Langmann använde sig av en perfekt blandning av teori och exempel. De senare exemplen (jag tänker främst på härledningen av det elektriska fältet från en laddad kula utifrån Maxwells ekvationer) var både väldigt belysande av en fysikers arbetssätt men också mycket intressant. (Mycket bra)
- För lite modulerings frågor. (Bra)
- De blev lite ostrukturerade och stressiga mot slutet. Speciellt sista föreläsningen hanns inte allt igenom, vilket var synd! (Bra)
- Slutade gå på föreläsningarna efter KSen. Hamnade efter kontrollskrivningen pga andra kurser, deltog därför inte på föreläsningarna därefter. (Bra)
- Svårt att läsa på tavlan (Acceptabel)
- Lite sävligt tempo. (Acceptabel)
- Det var svårt att veta vad som var relevant och vad som var kuriosa, och vilka delar av exemplen man förväntades kunna klara av själv. (Acceptabel)
- Det kändes som att föreläsningarna fokuserade på fel saker, ett antal föreläsningar spenderades på att bevisa Greens och Gauss' formler etc., som vi redan hade gjort i flervarren, medan saker som t.ex. tensorer, diffekvationer med randvärden fick sammanlagt en föreläsning. (Acceptabel)
- Det saknades en röd tråd igenom föreläsningarna och ibland slängdes saker lite på må få in i föreläsningarna. Ta även hänsyn till vad studenterna läst tidigare, Ex har vissa studenter inte läst Klassfys/Termon. (Acceptabel)
- Lite mindre tid kanske kan läggas på att förklara varför vi ska ta upp saker/inte ta upp saker. (Acceptabel)
- Jag upplevde dem som ganska osammanhängande och det var svårt att förstå vad kursinnehållet var utifrån föreläsningarna. (Dålig)
- Jag upplevde det som svårt att förstå alla härledningar etc. Därtill så kändes föreläsningarna allmänt tråkiga, vilket är konstigt när innehållet är ganska kul. Mer fokus bör läggas på grunderna, och mindre på de fysikaliska tillämpningarna (Mycket dålig)
- Var med på några föreläsningar men var tvungen att ta det i egen takt och studerade därför på egenhand. (Deltog ej i föreläsningarna)


Vad anser du om svårighetsgraden på föreläsningarna?

53 svarande

Mycket hög2 3%
Hög21 39%
Lagom22 41%
Låg4 7%
Mycket låg0 0%
Deltog ej i föreläsningarna4 7%

- Jag avrundar uppåt eftersom ibland så drog nivå iväg (Hög)
- Har generell svårt att hänga med på matteförläsningar. (Hög)
- Hade gärna sett mer av strategier för att angripa tyngre problem, som de senare uppgifterna på tentan. (Lagom)
- Mer tid kan läggas på de svårare koncepten och mindre på de vi redan har gjort i flervariabel (Lagom)
- Speciellt i början. (Låg)
- Nivån var egentligen väldigt bra, men stora delar av stoffet hade redan behandlats i flervariabelanalysen och kursen skulle med fördel kunna lägga mer tid på tensorbegreppet och tensorräkning utöver indexräkning (som behandlades i en lagom omfattning) (Låg)


Hur upplevde du övningarna ?

53 svarande

Totalt:

Mycket bra17 32%
Bra16 30%
Acceptabel6 11%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna14 26%

Fördelat på olika grupper:

Karl Sellin: (27 st)

Mycket bra6 22%
Bra8 29%
Acceptabel2 7%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna11 40%

- Per Mosavi var jättebra (Mycket bra)
- Karl presenterade tydliga lösningar till alla problem och förtydligade eventuella oklarheter som förekom utan att för den sakens skull lägga onödigt mycket tid på enklare detaljer (som jag upplevde att de andra övningsledarna gjorde). (Mycket bra)

Per Moosavi: (16 st)

Mycket bra8 50%
Bra6 37%
Acceptabel2 12%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna0 0%

- Det blev klarhet i vad kursen egentligen handlar om och man lärde sig hur man utför beräkningar inom områdena som kursen behandlar. (Mycket bra)
- Allt jag lärde mig under kursen lärde jag mig på övningarna!!! (Mycket bra)
- Mycket duktig. (Mycket bra)
- Övningarna kändes jättebra tills man kom till tentan och insåg att de inte täckte allt man behövde kunna. Per har dock varit väldigt tydlig och det har känts ok att ställa även de "dumma" frågorna. Per skulle kunna ge lite mer tid åt studenterna att tänka själva i början av ett problem (och någonstans mitt i för ett svårare problem), men annars har jag inget att anmärka på. Övningarna borde ha innehållit lite svårare uppgifter, för att förbereda inför tentan. (Bra)
- Tempot var riktig singelfart ibland. Kunskapen finns men en del pedagogik saknas även lite nervös speciellt i början, kanske första gången som asse? (Acceptabel)
- Övningarna var jättebra, däremot kändes den träningen man fick av att göra de talen och räkna dem som en väldigt dålig träning inför tentamen. (Acceptabel)

Christian Wennberg: (1 st)

Mycket bra1 100%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna0 0%

- Mycket bra! Högt tempo, snabba svar och lagom svårighetsgrad.Saknade Christian i andra kurser. (Mycket bra)

Varierade: (7 st)

Mycket bra2 28%
Bra2 28%
Acceptabel2 28%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna1 14%

Deltog ej: (2 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Deltog ej i övningarna2 100%


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

52 svarande

Mycket bra2 3%
Bra18 34%
Acceptabel24 46%
Dålig5 9%
Mycket dålig3 5%

- Jag läste främst Vector Calculus och jag tyckte att den var bra. Dock täcker den inte in hela kursen och det skulle kunna tydlig göras lite mer (t.ex. att några PDF:er om Diff.ekvationer ingår som kurslitteratur) (Mycket bra)
- Hade Matthews. Saknade material om sensorer. (Bra)
- Ganska lagom svårighetsgrad (Bra)
- Jag använde både Matthews och Ramgard, och de var bra komplement. Indexnotation måste nästan läsas i Matthews, medan Ramgard bättre förklarar koncepten. (Bra)
- Jag föredrog Ramgard (Bra)
- Hittade inte något tillfredsställande om modelleringen, kanske läste för dåligt. (Bra)
- Jag använde P.C. Matthews "Vector Calculus". (Bra)
- Tycker båda böckerna hade brister vad gäller förklaringar, men generellt var den gröna boken mer lättförståelig förutom tensor kapitlet där gula boken bättre. (Acceptabel)
- Kursboken av Matthews tog inte upp flera viktiga saker (ibland t. o. m. basala formler). Ramgards bok var dock bra. Den borde ersätta Matthews som huvudbok. (Acceptabel)
- Kändes för lätt (Acceptabel)
- Hade Ramgard. Ibland otillräcklig. (Acceptabel)
- För låg nivå jämfört med tentan. (Mycket dålig)


Vad tycke du om kursens svårighetsgrad ?

53 svarande

Mycket svårt19 35%
Ganska svårt22 41%
Lagom10 18%
Ganska lätt2 3%
Mycket lätt0 0%

- Mycket svår på grund av missvisande svårighetsgrad på föreläsningar, övningar och kurslitteratur. (Mycket svårt)
- Tentan var mycket svårare än väntat och på saker man inte kände igen från övningar och föreläsningar. (Mycket svårt)
- Ojojoj. (Mycket svårt)
- En hel del var repetition från flervariabelanalys, ändå var det krångligt att veta hur man skulle räkna ibland (Ganska svårt)
- Vissa saker var svåra att relatera till (Ganska svårt)
- Indexnotation och koordinatsystemen var nytt. Det började "enkelt" med repetition för att sedan ballade allt ur. (Ganska svårt)
- Det är svårt att säga när resultaten har inte publicerats. föreläsningarna var lagom svåra men tentan var mycket svårt. (Lagom)
- Som sagt, det mesta kunde jag efter flervariabelanalysen (Ganska lätt)


Kurstempot var ...

51 svarande

... alldeles för högt1 1%
... för högt9 17%
... lagom38 74%
... för lågt3 5%
... alldeles för lågt0 0%

- Svårt att säga då jag inte riktigt tyckte att föreläsningarna speglade kursinnehållet. (?)
- Ojämt (?)
- Alldeles för högt mot slutet. För lågt i början. (... för högt)
- För lågt i början och för högt i slutet. Mer tid borde ha lagts på de svårare/mer abstrakta momenten som koordinattransformationer och tensorer, liksom på kontinuitetsekvationen som grund för problemlösning. (... lagom)
- Det var överkomligt. (... lagom)
- För lågt för att tentan skulle kännas rimlig. (... för lågt)


Vad tyckte du om tentamen ?

53 svarande

Alldeles för svår26 49%
Svår26 49%
Lagom0 0%
Lätt0 0%
Alldeles för lätt0 0%
Har ännu inte skrivit tentamen1 1%

- Mycket svår på grund av missvisande svårighetsgrad på föreläsningar, övningar och kurslitteratur. (Alldeles för svår)
- Alldeles för svår för att det var svårt att förstå de tre sista frågorna. Även språkligt var det svårt. Jag tror att fråga 5 på tentamen var det bara en jättelång mening där det var svårt att förstå den. Andra problemet var att de "fysikaliska frågorna" hade inte vi gått igenom på föreläsningen. Ett bra indikator för att se svårighet av tentan är att se hur många som ens försökte lösa de sista frågorna och hur många hade ens rätt. (Alldeles för svår)
- Tyckte att man gjorde tentan svår genom att ge krångliga räkningar snarare än genom att kräva god förståelse. (Alldeles för svår)
- Tentamen var mycket svår att få grepp om. De flesta frågorna var komplicerade och krävde mycket förståelse. Hade varit bra med lite kortfrågor som visar på att man förstår kursen. I mitt fall var det svårt att veta hur man skulle börja uppgifter och även om jag kunde materialet blev det svårt att visa det med så svåra uppgifter. Svåraste tentan jag har skrivit. (Alldeles för svår)
- Jag tycker inte riktigt att det kändes som att tentan motsvarade det vi hade övat på på öviningarna (Alldeles för svår)
- Väldigt svår, Edvins tentor generellt var mycket svårare än de tidigare tentorna som var skrivna av Jack Lidmar. (Alldeles för svår)
- Kändes som att under övningar gjorde vi "lättare" uppgifter än tentan. Tentan skulle kunna innehålla några uppgifter som är rätt enkla och korta i början så man får upp självförtroendet. (Alldeles för svår)
- Relativt till extentorna var denna väldigt svår och jag kommer säkert plussa (Alldeles för svår)
- Det var en väldigt svår tenta (E). Den var svår jämfört med tidigare examinator och den var t.o.m svår jämfört med tidigare tentor av Edwin. (Alldeles för svår)
- Svårare än tidigare år (Svår)
- Tyckte tentan handlade väldigt mycket om att läsa av formelbladet (speciellt fråga 3). (Svår)
- Det var svårt att se kopplingen mellan det vi gjort på föreläsningar och övningar och tentamen. Det kändes som att vi övade på integraler hela kursen och sedan förväntades kunna avsvalningsekvationer och annan ren fakta. (Svår)
- Det kändes som att särskilt den andra delen på tentamen inte var kopplad till det vi hade gjort tidigare på föreläsningarna. Frågan om skalfaktorer var extremt onödigt långrandig - det blev inte en fråga om man kunde koncepten utan bara någon sorts orgie i algebra som drog en massa tid från de andra frågorna. (Svår)
- Svårare än extentorna. (Svår)
- Den var ojämn. De första 2 var för lätta, de sista var för svåra. (Svår)
- Svår, men en väldigt snäll rättning kompenserade för det :D (Svår)
- De flesta brukar memorera uppgifterna från xtentor -tyvärr. Den sista tentamen var lite annorlunda och jag tror att det är därför det finns några/många som tror att tentan var svår. (Svår)
- Men det behöver inte innebära något dåligt att tentan är svår. (Svår)
- Tentan kändes MYCKET svårare än den nivå kursen i övrigt låg på. Mer undervisningstid borde ha lagts på tensorer och modellering! (Svår)


Vilket system för bonuspoäng ger dig störst motivation att jobba under kursens gång?

53 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)33 62%
Hemuppgifter ("inluppar")20 37%

- Så länge kontrollskrivningarna ger värdefull bonus till tentan (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrolskrivningen fungerade utmärkt (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Hade hjärna sett en KS på senare delen av kursen. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Ärligt talat både och. KS innebär att man pluggar mycket inför kontrollskrivningen (dvs. den veckan KSen äger rum). Inlämningsuppgifter gör att man kontinuerligt måste lösa uppgifter (även de veckor man inte har KS). (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Båda två (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Ungefär likvärdigt. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- En kombination vore kanske bäst? (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Skönt att få göra allt i sin egen takt. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Det gör att man arbetar kontinuerligt med kursen. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Det är lättare att få kontinuitet i lärandet med hemuppgifter som fördelas jämnt över perioden. KS leder lätt till "hetsplugg" på materialet i början av kursen. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Kontrollskrivningen rättades lite väl hårt (påbörjade frågor och motiveringar fick inga poäng alls) och det sänkte självförtroendet rejält inför tentan (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Jag lär mig bättre i samarbete med andra, då är det lättare att förstå tankegångarna. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- KSar passar inte alltid i vårt samhälle. Bättre att få lära sig när man har tid som inluppar (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Uppmuntrar till kontinuerlig läsning, se ex linjär algebra-kursen eller komplex analys-kursen. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Jag tror att dem krävande obligatoriska hemuppgifterna är det bästa sättet för att "tvinga" någon ha en bra kontakt med kursen och för att skapa en bättre förståelse. (Hemuppgifter ("inluppar"))


Repetitionen av tidigare kurser var?

52 svarande

Helt onödig3 5%
För mycket11 21%
Lagom34 65%
För lite4 7%

- oklart, vet inte riktigt vad som var repetition och vad som var tänkt att vara innehåll från kursen. (?)
- Den myckna repetitionen hade som enda effekt att ge det falska första intrycket att kursen var mycket lätt. (Helt onödig)
- Som jag har förstått det har F plågats av dåliga flervariabellärare ett tag och då är den här kursen verkligen nödvändig, men då vi hade en väldigt bra lärare i våras så upplever jag repetitionsmomenten som en smula överflödiga. (För mycket)
- Egentligen var det lagom, men det ledde också till att det blev för lite tid till det som var nytt... (För mycket)
- Man kan inte anta att någon har läst Klassfys/Termon eftersom Open inte har läst dem (För lite)


Hur var kurs-PM ?

52 svarande

Mycket bra10 19%
Bra27 51%
Acceptabel4 7%
Dålig3 5%
Mycket dålig0 0%
Läste ej kurs-PM8 15%

- Bra info om vad som är planerat och man förstår examinations sättet. (Mycket bra)
- Framgick ej hur betygsgränserna var från början, först efter tentan kändes detta givet. (Acceptabel)


Kurshemsidan (https://www.kth.se/social/course/SI1140) var ...

53 svarande

... mycket bra12 22%
...bra21 39%
... godkänd17 32%
... dålig2 3%
... mycket dålig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 1%

- Bra uppdelat och att all information fanns på KTHsocial och inte en extern hemsida. (... mycket bra)
- Bland de bästa KTH social sidorna vi har haft. (... mycket bra)
- Ganska rörig. (...bra)
- Bra med en sammanfattning av varje föreläsning på sidan. (...bra)
- Man kan inte se uppdateringar i nyhetsflödet (... godkänd)


Använder du pdf-filer och annat som finns på nätet?

52 svarande

Ja, ofta23 44%
Ja, någon gång23 44%
Nej, aldrig6 11%

- Vet inte vad frågan är, jag använder endel pdf-filer men vet inte i vad mån detta är relevant i denna kursutvärdering. (?)
- Mycket bra. (Ja, ofta)
- Det vore bättre om Edwin gjorde lite mer reklam om de och poängterade vikten av dem. (Ja, någon gång)
- Wikipedia, Wolfram osv. (Ja, någon gång)


Övriga synpunkter och förslag till förbättringar

- Innehållet i kursen var värdefullt, och föreläsningarna gick igenom teorin på ett bra sätt. Tentamen hade dock svårförstådda uppgifter och som dels man inte kände igen från tidigare (gamla) tentor, och dels inte från övningar/föreläsningar.
- Mycket svår kurs på grund av missvisande svårighetsgrad på föreläsningar, övningar och kurslitteratur.
- Var tydligare med vad kursinnehållet i kursen är på föreläsningarna.
- Otydligt på slutet vilka fysikaliska modeller som ingick i kursen
- Edwin är väldigt pedagogisk föreläsare som även gör rimliga paralleller med verkligheten. Som föreläsare än han jättebra däremot stämde inte föreläsningarna och tentan överens med varandra. Rätta tentorna snabbare om det går
- Lite simplare frågor för de lägre betygen. Och den nivån på frågorna som var på tentan för högre betyg.
- Undervisningen stämmer ej väl emot tentans innehåll. Det huvudsakliga lärandet var inför tentan för att klara av det som ej berörts mycket under kursens gång.
- Det var väldigt svårt att öva på uppgifter som liknade de som kom på tentan, de som fanns i boken var väldigt annorlunda. Böckerna var förövrigt extremt dåliga.
- Tentaresultatet ta oerhört lång tid i jämförelse med alla andra kurser vi haft.
- Vi såg fram emot övningarna med Per!
- Det var väldigt mycket fokus på indexräkning under både föreläsningar och övningar men tentan var på väldigt mycket annat som man inte kände igen. Fokusera på det vi bör lära oss i kursen under föreläsningarna och tentera på samma sak.
- Se kommentarer angående föreläsningar och tentamen ovanför.
- Jag upplevde att man ofta var hänvisad till att lära sig svårare saker på egen hand (vilket var problematiskt eftersom Matthews-boken inte lämpar sig särskilt väl för självstudier) eftersom dessa moment endast fick en mycket översiktlig genomgång på föreläsningarna.
- Förstått att detta är en tung kurs för många så det var lite svårt att få grepp om "en röd tråd" i kursen.
- Vi fick aldrig öva på det som kom på andra halvan av tentan, medan det var väldigt mycket "traggla indexnotation". Det där med att förstå konstig matte man aldrig sett förut är kanske svårt att lära ut på en föreläsning, men hade kunnat gås igenom under en övning.
- Att ha obligatoriska hemuppgifter varje vecka är viktig(och jobbigt för dem som rättar uppgifterna). På det här sättet tpar man inte kontakten med kursen och undvikar memorera gamla tentor eller uppgifterna från boken (något som bidrar till fenomenet där man glömmer vad man har lärt sig efter ett par monader). Det bästa scenariot skulle vara så här: 1)möjlighet att få E med hemuppgifterna 2) riktig svår tenta för att förbättra betyget
- Aningens tydligare föreläsningar och mer träning på intuitioner eftersom de kändes rätt centralt på tentamen
- Edwin bör kanske prova att ha föreläsningarna på Engelska? Känns som att det hade blivit lättare för honom att förklara då, således också lättare för oss att förstå.
- Svår tentamen


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster