Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 (2) / SI1141, vt 2016

Status: Avslutad
Publicerad under: 2016-03-22 - 2017-02-23
Antal svar: 65
Procent av kursdeltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur har du uppfattat kursen överlag?

65 svarande

Totalt:

Mycket bra11 16%
Bra43 66%
Dålig9 13%
Mycket dålig2 3%

Fördelat på olika grupper:

F: (59 st)

Mycket bra10 16%
Bra38 64%
Dålig9 15%
Mycket dålig2 3%

CL: (4 st)

Mycket bra1 25%
Bra3 75%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

Annat/vill ej uppge: (2 st)

Mycket bra0 0%
Bra2 100%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%


Vad är din uppfattning om vidoeföreläsningarna (Scalable-Learning)?

65 svarande

Mycket bra15 23%
Bra33 50%
Dåliga14 21%
Mycket dåliga3 4%
Deltog ej0 0%


Vad är din uppfattning om de fysiska föreläsningstillfällena?

65 svarande

Mycket bra6 9%
Bra29 44%
Dåligt17 26%
Mycket dåligt3 4%
Ingen åsikt/deltog ej10 15%


Vad är din uppfattning om övningarna?

65 svarande

Totalt:

Mycket bra20 30%
Bra28 43%
Dåliga2 3%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej15 23%

Fördelat på olika grupper:

Varierade: (40 st)

Mycket bra9 22%
Bra21 52%
Dåliga1 2%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej9 22%

Stefan: (12 st)

Mycket bra10 83%
Bra2 16%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

Per: (6 st)

Mycket bra1 16%
Bra5 83%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

Farrokh: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dåliga1 100%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

Deltog ej: (6 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej6 100%


Vad tycker du om kurslitteraturen? (Sparr & Sparr)

65 svarande

Mycket bra7 10%
Bra31 47%
Dålig13 20%
Mycket dålig1 1%
Har ej använt Sparr & Sparr13 20%


Vad tyckt du om de extra föreläsningsanteckningarna i variationskalkyl (tillgängliga via kurswebben)?

65 svarande

Mycket bra6 9%
Bra24 36%
Dåliga6 9%
Mycket dåliga1 1%
Använde ej föreläsningsanteckningarna28 43%


Vad är din uppfattning om de fyra frivilliga hemtalen?

65 svarande

Mycket bra28 43%
Bra25 38%
Dåliga6 9%
Mycket dåliga1 1%
Gjorde ej hemtalen5 7%


Hur mycket tid spenderade du (i snitt) på varje hemtal?

65 svarande

< 30 minuter0 0%
30 minuter - 1 timme0 0%
1 - 2 timmar10 15%
2 - 5 timmar34 52%
> 5 timmar16 24%
Gjorde ej hemtalen5 7%


Vad är din uppfattning om den numeriska inlämningsuppgiften?

64 svarande

Mycket bra6 9%
Bra29 45%
Dålig13 20%
Mycket dålig7 10%
Har inte gjort den numeriska inlämningsuppgiften9 14%


Hur lång tid spenderade du på att lösa den numeriska inlämningsuppgiften? (Inklusive kodning, rapportskrivning och feedback)

65 svarande

< 5 timmar0 0%
5 - 10 timmar8 12%
10 - 20 timmar18 27%
20 - 30 timmar19 29%
> 30 timmar12 18%
Gjorde ej den numeriska inlämningsuppgiften8 12%


Hur mycket överlapp har du uppfattat att det var kurser du har läst tidigare?

65 svarande

Alldeles för mycket0 0%
Lite, mestadels onödigt3 4%
Lite, mestadels nyttigt56 86%
Inget eller väldigt lite6 9%


Hur har du uppfattat kursens svårighetsgrad?

65 svarande

Mycket hög37 56%
Relativt hög28 43%
Relativt låg0 0%
Mycket låg0 0%


Vilka aktiviteter har varit viktigast för hur du lärt dig kursmaterialet?

65 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vidoeföreläsningar (Scalable-Learning)34 52%
De fysiska föreläsningstillfällena7 10%
De frivilliga hemtalen45 69%
Den numeriska inlämningsuppgiften8 12%
Självstudier53 81%
Annat (kommentera)14 21%


Hur motsvarade tentamen dina förväntningar (både innehåll och svårighetsgrad)?

65 svarande

Mycket bra10 15%
Bra42 64%
Dåligt9 13%
Mycket dåligt3 4%
Jag har inte skrivit tentamen än1 1%


Hur uppfattade du kursadministrationen? (kurswebben, information till studenter, etc)

64 svarande

Mycket bra25 39%
Bra37 57%
Dålig1 1%
Mycket dålig1 1%


Tycker du att du haft tillräckliga förkunskaper för att läsa kursen?

65 svarande

Ja59 90%
Nej (kommentera gärna vad som saknats)6 9%


Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster