Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2016

Status: Avslutad
Publicerad under: 2016-04-30 - 2016-05-16
Antal svar: 7
Procent av kursdeltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur upplevde du kursen?

7 svarande

Mycket bra5 71%
Bra2 28%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

- En av de roligaste kurserna jag haft på KTH. (Mycket bra)
- Mycket bra urval av innehåll! Dock för lite tid på tensorer! (Bra)


Vad är ditt intryck av föreläsningarna?

7 svarande

Mycket bra3 42%
Bra3 42%
Dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej1 14%

- Det vore kanske trevligt att ha några fler belysande exempel i början, för tensorräkningen t. Ex. Men väldigt bra överlag ändå. (Mycket bra)
- Lite för mycket "enkla" saker som lämnades osagda. För oss är materialet nytt, och det vore därför bra om nyckelkoncept upprepades mer än en gång (särskilt när det gäller tensorer, koordinater, allmänna rum etc) (Bra)


Vad är ditt intryck av övningarna?

7 svarande

Mycket bra4 57%
Bra3 42%
Dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej0 0%


Vad tyckte du om kurslitteraturen?

7 svarande

Mycket bra1 14%
Bra5 71%
Dålig1 14%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

- Häftena hade mest ganska icketriviala exempel. Det vore bra om det fanns fler exempeluppgifter som illustrerar koncepten på ett mindre invecklat sätt. (Bra)
- Välformulerad, men det hade varit bättre om litteraturen fanns på två ställen istället för fem. (Bra)
- Jag tyckte Mattias och Tongs föreläsningsanteckningar samt Arfkens bok var väldigt bra. (Bra)


Vad tycke du om kursens svårighetsgrad?

6 svarande

Mycket hög2 33%
Ganska hög3 50%
Ganska lätt1 16%
Mycket lätt0 0%

- Det var såklart abstrakta begrepp som inte är så lätta, men det är inte en så stor kurs så jag vill helst ha ett val av "mellan" eller "lagom svår." (?)
- Jag hade dåliga förkunskaper. (Mycket hög)
- Svårt material men förhållandevis lätt tenta (Mycket hög)
- Den SKA vara ganska hög, det är ju trots allt inledande teoretisk fysik. (Ganska hög)


Hur mycket tid uppskattar du att du har lagt ned på kursen?

7 svarande

< 40 timmar5 71%
40-80 timmar2 28%
80-120 timmar0 0%
> 120 timmar0 0%

- Varav hälften på de två första föreläsningarnas material... (40-80 timmar)


Hur motsvarade tentamen dina förväntningar?

7 svarande

Mycket bra2 28%
Bra4 57%
Dåligt1 14%
Mycket dåligt0 0%

- Lätt i förhållande till övningsuppgifterna (Bra)
- Lite lättare än väntat. (Bra)
- Lagom klurig och testar de viktigaste begreppen. (Bra)


Vad var det bästa med kursen?

- Den gav ledtrådar om hur fysiken kan fungera på en högre nivå, och väckte stort intresse!
- Föreläsares och övningsledares engagemang och villighet att göra lite extra för förståelsens skull.
- Dess intressanta innehåll (allt!)
- Jag tycker att Mattias är den överlägset bästa föreläsaren jag haft hittills på KTH, den här kursen var inget undantag. Det är bra flyt och han lägger tyngd på precis rätt saker. Jag måste även slå ett slag för Stefans övningar, det är oerhört skönt att ha en övningsledare som har en sån bra känsla för vad han bör lägga fokus på.

Vilka saker kan förbättras i kursen?

- Lägg mer tid på att förklara tensorer ordentligt!
- ...schemat? I princip varje tillfälle krockade med något från CTFYS_2:s obligatoriska kurser.
- I en perfekt värld kanske man skulle vilja ha en samlad kurslitteratur, en hel bok som innehåller allt som står i Mattias och Tongs föreläsningsanteckningar och med samma pedagogik. Arfkens bok var bra men den skulle kunna varit lite djupare.

Skulle du rekommendera andra att läsa kursen?

7 svarande

Ja7 100%
Nej0 0%

- Om de är intresserade av ämnet, så ja. (Ja)
- Men bara om de redan är intresserade av teoretisk fysik eller fysikens matematiska metoder, då ett sådant intresse krävs. Har man det, får man dock ut väldigt mycket av denna korta kurs. (Ja)
- Intressant och bra att ha sett begrepp och metoder för framtida kurser (antar jag). Men främst så är den intressant! (Ja)


Övriga synpunkter och förslag till förbättringar

- Om möjligt skulle jag uppskatta fler övningsuppgifter, då jag kände att det var svårt att förbereda sig inför tentamen.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster