Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 del 2/SI1141, VT 17

Status: Avslutad
Publicerad under: 2017-03-16 - 2017-04-12
Antal svar: 36
Procent av kursdeltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur har du uppfattat kursen överlag?

36 svarande

Totalt:

Mycket bra12 33%
Bra19 52%
Dålig5 13%
Mycket dålig0 0%

Fördelat på olika grupper:

F: (30 st)

Mycket bra9 30%
Bra16 53%
Dålig5 16%
Mycket dålig0 0%

- Bästa och roligaste kursen jag läst hittills (Mycket bra)
- Intressant ämne, bra föreläsningar, bra med kontinuerliga uppgiter, om än något tunga/långa (Mycket bra)
- Den var okej men för svår och innehöll för mycket. (Bra)
- Intressant och användbart, men väldigt hög nivå och mycket utmanande (Bra)
- Svår kurs (Bra)
- För svår (Dålig)

CL: (4 st)

Mycket bra1 25%
Bra3 75%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

- Det är en kurs som är kul när man fattar vad man gör, tyvärr är det så mycket som kan gå fel hela tiden så det är sällan man får den känslan (Bra)
- Mycket svår kurs men intressant då man nu börjar att få förståelse för en del. Det är svårt eftersom det är så många moment som går in i varandra och boken Sparr är svår att förstå om du inte besitter kunskap som boken ofta antyder. (Bra)

Annat/vill ej uppge: (2 st)

Mycket bra2 100%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

- Farkostteknik (Mycket bra)
- Studerar elektroteknik (Mycket bra)


Vad är din uppfattning om föreläsningarna?

36 svarande

Mycket bra10 27%
Bra15 41%
Dåligt2 5%
Mycket dåligt1 2%
Ingen åsikt/deltog ej8 22%

- Var några föreläsningar som jag tyckte det gick lite för snabbt på, framförallt Laplace i olika koordinater (Mycket bra)
- Mattias gjorde ett mycket bra jobb. Bra men Mentifrågor varje timme (Mycket bra)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra. Jag uppskattar mycket att föreläsaren skriver på svarta tavlan istället för att använda overhead/slides och att han ställer frågor till studenterna under föreläsningens gång. Ur pedagogisk synvinkel är detta upplägg för föreläsningarna klart överlägset andra. (Mycket bra)
- + Menti, bra upplägg (Mycket bra)
- Deltog inte så många gånger då jag jobbar heltid. De få föreläsningar som jag gick på var rakt på och ingen bakgrund kring metod. (även om vi förväntas kunna detta så måste de allra flesta hela tiden repetera för att hänga med i det nya som implementeras) (Bra)
- Dock har det gått lite snabbt. Att ha en föreläsning till på serieutvecklingar och en föreläsning till på Greenfunktioner, vilka jag upplevde som de svåra delarna av kursen, hade nog underlättat mycket. Speciellt hade det varit bra att ta upp de mer avancerade situationerna som kan uppstå när man löser problem på föreläsningarna. Mentisystemet var bra, men ibland kändes frågorna lite svåra. Det yttrade sig också i några tillfällen då majoriteten av klassen svarade fel. (Bra)
- Egentligen vill jag inte välja bra men jag känner inte att dåligt är rätt heller. Det märks att Mattias är väl förberedd och har lagt ner mycket arbete på kursen, men det känns inte som att han riktigt vet när det är svårt och vart han skall lägga tyngden. Därav blir tempot för fort vid fel tillfällen. Annars välorganiserat vilket är bra. (Bra)
- Gick kanske igenom lite för mycket teori i förhållande till vad som examinerades, lite mer lösning av olika sorters exempel vore uppskattat. (Bra)
- Hade gärna sett fler exempel och framförallt lite svårare (Bra)
- Kaos rakt igenom. För högt tempo på svåra delar. Saknar helt element av repetition vilket gör att man lätt tappar tråden. (Mycket dåligt)
- Vissa föreläsningar gick för fort/för svårt, t.ex. första på serielösningar som borde delats upp på två stycken. Jag vill inte kryssa i "bra"/"dålig" baserat på denna upplevelse för det känns som att det är ett problem (utmaning?) i kursen som sådan snarare än att Blennows föreläsningar inte skulle vara bra. Jag har ju precis gått kursen själv så jag vet inte om allting faktiskt måste vara med eller inte, så jag antar att kursen behöver ha så mycket material. (Ingen åsikt/deltog ej)
- Var inte på tillräckligt många föreläsningar för att veta (Ingen åsikt/deltog ej)


Vad är din uppfattning om övningarna?

35 svarande

Totalt:

Mycket bra14 40%
Bra16 45%
Dåliga1 2%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej4 11%

Fördelat på olika grupper:

Varierade: (17 st)

Mycket bra3 17%
Bra9 52%
Dåliga1 5%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej4 23%

- Stefan = Gud (Mycket bra)
- Bra att få se exempel hur man räknar. (Mycket bra)
- Här deltog jag inte heller så mycket men tycker att förklaring för hela problemen är mer noggranna. Kan tyckas tjatigt att hela tiden ställa upp problemet från början och utreda men det behövs för de allra flesta vilket oftast ger mer att delta på övningarna än föreläsningarna. (Bra)
- Övningsassistenterna har alla varit mycket bra! Stor eloge. (Bra)
- Vill ha mer tid på övningar till att öva. Att titta på någon räkna i 90% av två timmar är inget sätt att lära sig. (Dåliga)

Stefan: (11 st)

Mycket bra8 72%
Bra3 27%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

- Var bara på Stefans övningar men de var hur bra som helst. Stor del av att jag gillade kursen så mycket, aldrig haft en bättre eller roligare övningsledare. Supertack! (Mycket bra)
- Övningarna var mycket bra. Ibland hanns inte särskilt många uppgifter med, vilket man kanske hade velat. (Mycket bra)
- Stefan är en skön typ som inte ger sig själv tillräckligt mycket cred. Han tar saker i ett bra tempo och förklarar väl. (Mycket bra)
- Tycker att övningarna var bra, men är lite av samma åsikt om dessa som föreläsningarna, nämligen att ganska många uppgifter var lite väl mattetunga i förhållande till tentan. Visst är det bra att se den bakomliggande matten, men det kanske mer ska sparas till extramaterial för de som vill, känns lite onödigt när Stefan gått igenom en uppgift i en timme och sen säger "Detta är överkurs och är inget vi skulle examinera på tentan" (Mycket bra)
- Det var en övning som började klockan 10, det gillas inte. >:( Skämt å sido. Övningarna var bra och lättförstådda. (Mycket bra)
- Stefan var bra på att förklara och tydlig. Dock var det synd att det ofta tog en hel timme att räkna ett tal. Men det var ju samma i alla övningssalar (Bra)

Per: (4 st)

Mycket bra1 25%
Bra3 75%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

- uppgiften som ska lösas i grupp borde vara från förra övningen (Bra)

Mattias: (3 st)

Mycket bra2 66%
Bra1 33%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%

- Mattias gjorde riktigt bra jobb med att förklara och reda ut frågetecken, hans övningar anser jag vara det mest givande kursmomentet och ofta där man lärde sig mest. (Bra)

Deltog ej: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dåliga0 0%
Mycket dåliga0 0%
Deltog ej0 0%


Har du använt dig av vidoeföreläsningarna (Scalable-Learning)? Vad har du i sådana fall för uppfattning om dem?

36 svarande

Mycket bra10 27%
Bra17 47%
Dåliga1 2%
Mycket dåliga0 0%
Har inte använt videoföreläsningarna8 22%

- Väldigt bra som komplement (Mycket bra)
- Dåligt att man inte kan spola fram och tillbaka på sufplatta. Var tvungen att gå in på Youtube för att gör det smidigast men du regesterades det inte att man sett videon. (Mycket bra)
- Tyckte att de fungerade bra, de kändes som det enklaste sättet att ta in information. Enkelt att spola tillbaka och köra eget tempo, nackdel att man inte kan fråga småsaker lika direkt som på föreläsning (finns ju frågefunktion men går inte på några sekunder som på föreläsning) (Bra)
- Bra komplement, tittar själv dock mer på andra föreläsningar som hålls av andra universitet, detta för att ytterligare öka förståelsen. (Bra)
- Bra komplement men man var (åtminstone i början av kursen) tvungen att titta på delvideosarna på varje föreläsning i rätt ordning för att låsa upp dem vilket var lite onödigt ifall man bara ville repetera en specifik del (t.ex. tror jag man var tvungen att gå igenom hela Sturm-Liouvillevideon för att få se videon om Laplaceoperatorns egenfunktioner eller något liknande) (Bra)
- Bra att se allt en extra gång innan föreläsningarna. (Bra)
- Hade uppskattat en liten genomgång av teori på dem också, introducera nya begrepp osv. Men det som fanns var väldigt ra! (Bra)
- Irriterande att de måste ses i ordning om man endast vill ta igen någon föreläsning man missat eller repetera något lite snabbt. (Bra)
- Bra komplement (Bra)


Vilken kurslitteratur har du huvudsakligen använt? Vad tycker du om den?

35 svarande

Totalt:

Mycket bra2 5%
Bra21 60%
Dålig11 31%
Mycket dålig1 2%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%

Fördelat på olika grupper:

Varierade/Ingen: (14 st)

Mycket bra1 7%
Bra5 35%
Dålig7 50%
Mycket dålig1 7%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%

- Både Blennow och Sparr &Sparr var tydliga, men något kluttriga och ostrukturerade, vilket gjorde dem något svåra att leta i. (Bra)
- Jag började med MB, kompletterade med Sparr och dagen innan tentan kände jag att jag behövde gå och låna Riley på biblioteket. Riley var sjuuuuukt bra, fast den känslan är nog färgad av att jag förstod det mesta av kursen när jag läste den. MB är bra men jag har några synpunkter. - Texten skulle må bra av en tydligare struktur likt andra matteböcker: markera ut viktiga definitioner, satser och resultat genom att skriva "Definiton: ...", "Sats: ...", eller sätt in dem i inramade rutor eller liknande. Det gör det mycket lättare för oss studenter att förstå vad som är viktigt i texten och underlättar sökläsandet. När det är som nu, att definitioner, satser o.s.v. står mitt i brödtexten, blir det svårt att plugga enligt metoden "överblicksläs, sortera ut det viktgiaste, läs noggrannt" och man är tvungen att läsa allt i texten vilket tar mycket längre tid utan att ge bättre förståelse. - Emellanåt maler texten på utan att det är så mycket viktigt som händer. Fundera på att flytta några saker som är "kuriosa/överkurs" i "Anmärkningar" eller liknande rubriker av samma anledningar som ovan. En av de saker som gör Rileys bok så bra är att den är väldigt koncis och tydlig. Kortare stycken hade också varit något att fundera på. Idealt borde varje idé i texten stå i ett eget stycke. - Kapitlet om Greenfunktioner tar ett rätt stort kliv från endimensionella fallet till det flerdimensionella. - choose stavas med två o! (det står chose överallt) - Lösningsmanualen är nog bland de bästa jag sett och hjälper otroligt mycket när man ska plugga kursen. Bra jobbat. - De rekommenderade uppgifterna var överlag ganska svåra, och även många exempel var på ganska hög nivå. Det hade varit bra med några "barnleks"-uppgifter i början av varje uppgiftsdel så att man får koll på om man förstått och kan tillämpa de allra mest grundläggande koncepten innan man går vidare till uppgifter där man behöver mer insikt/kombinera koncept. Vissa avsnitt skulle även behöva riktigt enkla "basic"-exempel som inte innehåller en massa extra stoff. (Bra)
- Sparr & Sparr + Blennow (Bra)
- Använde både Sparr och Blennow. Sparr tog inte upp allt och Blennow var lite spretig men det kan också bero på att jag är dum i huvudet, vad vet jag. (Bra)
- Det känns som att boken bara visar formel på formel på formel... Det är svårt att få förståelse ibland, conpendiet vad bättre och det var skönt att det går att söka i det (Dålig)
- Jag försökte läsa i allting, men det tog upp större delen av min fritid så det slutade med att jag bara satt med PDF:n. I början körde jag videoföreläsningar, Sparr&Sparr och PDF, men ungefär när vi började komma in på serielösningar så blev det mentalt och fysiskt ohållbart att försöka läsa allt. Som jag skrev ovan så var videoföreläsningar bra, men ibland kändes det som att det bara var "the basics" och att man inte fick samma info som riktig föreläsning. PDF å andra sidan var tvärtom, extremt mycket text att läsa och svårt att få en bra överblick. Jag har suttit många sena nätter och läst om kapitlen otaliga gånger, men fortfarande är det delar som känns oklara. Probelemt var att det var så mycket info och det kändes som att allt inte var relevant, men man vet ju själv inte vad man kan skumma så man måste läsa allting noggrant för att inte missa något viktigt. Jag skulle gärna se att mindre viktiga delar läggs som kommentarer eller att man har något slags appendix, samt att man har sammanfattningar efter varje kapitel så man tydligt ser vad som är det viktigaste, istället för att man får leta själv efter fragmentarisk info på 10 ställen i ett 50 sidor långt kapitel. (Dålig)
- Jag använde Sparr och Blennows häfte. Jag tycker Sparr är bra, men tyvärr räcker inte Sparr så långt då mycket behöver kompletteras från häftet. Jag känner inte riktigt att Blennows häfte är redo att utgöra en sån stor del av kursmaterialet, detta på grund av att en färdig bok generellt har en bättre struktur vilket gör den mer pedagogisk och lättläst vilket är viktigt i en kurs som redan har svårt innehåll. Exempelvis är det i Sparr tydligare hur saker definieras (t.ex. vid Greenfunktioner). Viktiga resultat, satser, och definitioner är tydligt "inringade". Detta gör mycket för inlärningen, och man slipper en hel del frustration. Speciellt tycker jag att uppgifterna i Mattias häfte (de rekommenderade talen) börjar på en för hög nivå. Man skulle behöva börja med några typtal för att sedan öka svårighetsgraden. Det blir onödigt frustrerande som det är nu, och jag tror det bidrar till snabbare inlärning att börja med lättare tal. Jag upplevde att jag satt med facit på i princip varenda uppgift under avsnitten serieutvecklingar och greenfunktioner och det skall inte behöva vara så, känner jag i efterhand. Jag upplever att jag hellre hade haft en enda kursbok som man hållt sig till under hela kursen. (Dålig)
- Dåligt att den bok man köper inte täcker hela kursen. (Dålig)

Sparr & Sparr: (8 st)

Mycket bra1 12%
Bra3 37%
Dålig4 50%
Mycket dålig0 0%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%

- Jag har använt både Sparr & Sparr och Blennow. Jag tycker båda är bra men skulle uppskatta om Blennows häfte fanns att köpa i tryckt, häftad form på institutionen eftersom jag tycker det är svårt/jobbigt att läsa på skärmen och det heller inte är optimalt att skriva ut allt material hemma. (Bra)
- (Bra)
- Dålig/bra på så sätt att den "hoppar" en hel del. Kapitel som bygger på en delkapitel och sammanhanget för en metod blir svår att förstå. Övningsboken ger mer då lösningsförslag förklaras på ett bra sätt. Behöver komplettera med annan kurslitteratur för att förstå helt fullt. (Dålig)
- Jag använde Sparr, pga studerar inte bra när jag sitter vid datorn. Sparr kändes dokc inte så relevant för kursen och framförallt inför uppgifterna vi skulle läsa. upptäckte Blennows bok precis innan tentan, och den hade varit mycket bättre som huvud-kurslitteratur. (Dålig)
- Vore ju bra med en riktig kursbok (Dålig)

Blennow: (13 st)

Mycket bra0 0%
Bra13 100%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%

- Kontinuerilga system behövs ej! Satsa på ditt kompendium istället, bättre förklarat och mycket tydligare! (?)
- Läsningen var bra men uppgifterna var väldigt svåra. (Bra)
- Mattias Blennows pdf bok var bra. Dock svårt att veta hur djupt man ska gå in på de olika avsnitten. Boken var lärorik men täckte mycket mer än det vi gick igenom på föreläsningarna. Hade varit bättre om vi hade fått "del kapitel" i varje kapitel istället som prioriterades. (Bra)
- Har även använt Sparr&Sparr lite men det kändes som att den inte täckte så stort innehåll av kursen. (Bra)
- Tyckte att Sparr blev lite väl rörig, Blennows text var väldigt bra och strukturerad med många exempel. (Bra)

Arfken: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%

Annan: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Har ej använt någon kurslitteratur0 0%


Vad är din uppfattning om de fyra frivilliga hemtalen?

36 svarande

Mycket bra11 30%
Bra17 47%
Dåliga6 16%
Mycket dåliga1 2%
Gjorde ej hemtalen1 2%

- Relativt hög nivå, men det var bra! Man tvingades plugga rejält! (Mycket bra)
- Bra att "tvingas" sätta igång med uppgifter, tyckte de hade bra nivå också. Vi fick verkligen klura på de två första men var ändå inte omöjliga. (Mycket bra)
- Det är skönt med lite kontinuerlig motivation (Mycket bra)
- Det är lite mycket och tar extremt mycket tid från andra kurser. Man lär sig dock extremt mycket och är ett bra sätt att uppmuntra kontinuerliga studier. (Mycket bra)
- Riktigt kluriga vilket gjorde att man verkligen fick fundera på koncepten i kursen. (Mycket bra)
- Talen var bra, men genomgången om mostvarande ämne skedde alldeles för sent jämfört med inlämningstiden, vilket ledde till att allt jobb gjordes i sista stund. (Bra)
- Svåra (Bra)
- De två första hade för tidig deadline (Bra)
- Kan tycka att nivån borde vara lättare och att dom enbart lyfte betyg upp till C. (Bra)
- De är åter svåra. Klarar i princip inte uppgifterna på egen hand vilket är frustrerande. Det är rakt på en metod, vilket gör uppgifterna mer lik en tenta. Uppgifterna borde vara stegvis. Kanske först ska du härleda/visa ett moment. Sedan applicera det via en enklare övning och sedan använda denna metod i en uppgift. Vilket är en hjälp att förstå vad som ska användas till problemet. (Bra)
- Lärde mig mycket från dem. Hjälpte mig på tentan, blev inte lika mycket stress plugg på grund av att man hade gått igenom kursens avsnitt kontinuerligt. Det är alltid bra med bonus poäng som uppmuntrar elever att lösa problem under kursens gång istället för att tenta plugga sista veckan. (Bra)
- De var generellt bra. Konstig skillnad i nivån mellan uppgifterna, då hemtal 2 var betydligt svårare än resten. Hemtalen ligger dock konstigt i planeringen, då deadline för de första hemtalen hamnar precis efter respektive föreläsningen vilket jag inte tycker är välplanerat. (Bra)
- Jag hann tyvärr bara med två, uppgift 1 och 4, pga av andra kurser (Bra)
- Hemtal 2 var hemskt, de andra var lagom nivå (Dåliga)
- Talen i sig var ganska bra men p.g.a. kraven la vi väldigt mycket tid på att renskriva vilket egentligen inte bidrar till inlärningen. Syftet med talen för er del är väl att vi ska komma igång och räkna själva, men ingen lär sig kursen på att göra ett riktigt svårt tal per kapitel. P.g.a. tidsplaneringen var (speciellt i början av kursen) hemtalet ofta det enda vi hann med att räkna (eller var åtminstone det första talet vi räknade på kapitlet). Jag tror att syftet hade uppfyllts bättre av att ge fler men lättare tal, t.ex. att man har fyra omgångar om fyra tal vardera eller liknande där varje tal i sig är ganska lätt. Då hade vi kommit igång att plugga själva bättre. (Dåliga)
- Mycket tunga beräkningar som tog mycket tid utan att kännas väldigt givande. Bra system med hemtal i övrigt! (Dåliga)
- Lite för svåra (Dåliga)
- hemtal + labb tog så mycket tid och jag hann inte plugga på de vanliga uppgifter, skulle vara bättre med en eller två ks (Mycket dåliga)


Hur mycket tid spenderade du (i snitt) på varje hemtal?

36 svarande

< 30 minuter0 0%
30 minuter - 1 timme1 2%
1 - 2 timmar1 2%
2 - 5 timmar18 50%
> 5 timmar15 41%
Gjorde ej hemtalen1 2%

- Varierande, sista hemtalet var enklare. (2 - 5 timmar)
- Det andra hemtalet tog väldigt lång tid jämfört med de andra tre. (2 - 5 timmar)
- I snitt 2-5 timmar. Hemtal 2 spenderade jag mer. (2 - 5 timmar)
- Närmare 5 timmar än 2 (2 - 5 timmar)
- Tidsåtgången var rimlig. Möjligtvis lite väl mycket tid på hemtal 2. (2 - 5 timmar)
- Mycket tid att formatera lösningar i LaTeX och beräkningstunga uppgifter... (2 - 5 timmar)
- Tog lång tid att renskriva. Tal 3 och 4 gick betydligt fortare. (2 - 5 timmar)
- Första två många timmar, nummer tre och fyra tog nog 2-3 timmar (> 5 timmar)
- Vi kanske gjorde ett hemtal på 2 timmar och sen stirrade på det i 6 för att hitta fel (> 5 timmar)
- Hemtal 1, 3, 4 var enklast, tog kanske 2-3h att lösa och sen lika långt att skriva i LaTex, granska osv. Hemtal 2 tog åtminstone 10-12h allt som allt. (> 5 timmar)
- Skickade dock inte in några, mitt mål med kursen är att få förståelse och klara kursen vilket hemuppgifterna inte ger (klart de ger mycket för förståelsen men jag menar att klara kursens mål på slutmoment tenta). De ger dock slit och timmar av studietid vilket leder till att många metoder faller på plats, till slut. (> 5 timmar)
- ofta tog det mer än 3 dagar för de var väldigt svårt att hitta visa informationer, så inte själva räknande tog mycket tid utan tillgång till den teori som man behöver, väldig ofta fanns inte tillräcklig mycket informationer i boken (> 5 timmar)


Vad är din uppfattning om den numeriska inlämningsuppgiften?

36 svarande

Mycket bra3 8%
Bra15 41%
Dålig10 27%
Mycket dålig0 0%
Har inte gjort den numeriska inlämningsuppgiften8 22%

- Väldigt intressant och rolig (dock krävandr) uppgift! (Mycket bra)
- Föreläsningen om hur man gör borde vara innan man börjar. Förstår inte varför vi var tvungna att göra uppgiften två gånger.... (Mycket bra)
- Lite kluven eftersom vi har gjort liknande med SF1544 under samma period. Men det var bra att ha gjort det med ett mer fysikaliskt perspektiv. Kanske lägga förläsningen/frågestunden någon dag innan prel.inlämningen. (Bra)
- Var svår och klurig, vi missade att man inte fick skriva som grupp. Tyckte det var lite för sent att ha info om inlämningen dagen innan den skulle in också (Bra)
- Den var bra men tog återigen för lång tid. (Bra)
- Uppgiften i sig var bra och den kändes som ett viktigt moment. Dock att ha genomgången med saker som vi inte hört i kursen för Numerisk Analys dagen innan den preliminära inlämningen var under all kritik. (Bra)
- Jag har inte gjort klart den numeriska inlämningsuppgiften eftersom jag körde fast. Jag tycker uppgiftsformuleringen var lite vag/snårig på sina ställen och skulle önskat en tydligare formulerad uppgift och mer förberedelse på föreläsningar el. övningar inför inlämningen. (Bra)
- Den var okej, men frågan är om man med samma tid inte hade kunnat lära sig mer på en annan uppgift. Själva numeriken är på en lättare nivå än i numme-kursen och jag kände inte att man lärde sig något på den fronten. Att lära sig att skala om enheterna för att få ett parameterfritt problem kändes nyttigt. Mattias hade dock gärna kunnat antyda (i uppgiftslydelsen) att det var tänkt att lösas med dessa omskalningar. Informationsföreläsningen då Mattias gav tips låg på tok för nära deadline, vilket skickar ut fel signaler (vara ute i god tid o.s.v.). (Bra)
- Jobbigt att ha den parallellt med hemtalen. Dessutom är jag frustrerad över att infoföreläsningen om denna låg DAGEN INNAN preliminärinlämningen, den hade gärna fått ligga någon vecka tidigare så att man inte satt onödigt många timmar med felaktiga lösningar för att komma till infon dagen innan och få höra "hur man egentligen gör" (Dålig)
- Uppgiften var lärorik på många sätt, dock tog den extremt mycket tid eftersom kraven från Mattias verkade öka med varje Canvasinlägg (och frågestund). Det var väldigt otydligt var Godkänd-nivån låg och det uppmanades att fördjupa sig i uppgiften väldigt mycket med ganska svåra frågor. Det var lärorikt men fördjupningen gav inte så mycket till resten av kursen eftersom det uppgiften testade inte kommer på tentan och man inte fick någon bonus av att svara på alla frågor Mattias ställde i Canvas-inläggen (eller var man tvungen att svara på dem för att få godkänt? Ovissheten var stor). I slutändan tog alltså uppgiften väldigt mycket tid som hade kunnat läggas på att lära sig räkna talen i kursen istället (att räkna PDE-tal var det som prioriterades bort för att hinna göra klart uppgiften). (Dålig)
- Känns överflödig och tråkig. (Dålig)
- Extremt onödigt att ha genomgången dagen innan den skulle in. Ta genomgången lite tidigare nästa gång!! Väldigt tråkigt att lägga ner massor av onödig tid som kunde ha lagts på att räkna tal istället. (Dålig)
- oklart! (Dålig)
- Behövdes inte för SI1141. Men hade gjort den om inte andra kurser var mer akuta. (Har inte gjort den numeriska inlämningsuppgiften)


Hur lång tid spenderade du på att lösa den numeriska inlämningsuppgiften? (Inklusive kodning, rapportskrivning och feedback)

36 svarande

< 5 timmar0 0%
5 - 10 timmar2 5%
10 - 20 timmar7 19%
20 - 30 timmar10 27%
> 30 timmar9 25%
Gjorde ej den numeriska inlämningsuppgiften8 22%

- Dåligt att det inte stod att man skulle normera PDEn. Tycker att om man får en uppgift ska det vara beskrivet hur man ska lösa den, står ingen om normering så ska man inte behöva göra det. (> 30 timmar)
- samma som med hemtalet, fanns inte tillräcklig mycket informationer i boken och det var svårt att hitta visa informationer på internet, vidare fick vi ingen 'labbtillfälle' där man kunde prata med en asistant/lärare (ensam) om uppgifterna utan det känndes att det är förbjuden för asistenter att förklara visa delar av uppgiften ( vid andra labbar, till ex i nummeriska metoder hade vi 4 pass på 2 timmar där man kunde prata (ensam) med en lärare och få hjälp + man kunde boka extra tid, sammtidig som labben var för 1.5 hp så bara 0,5hp mer, vidare hade vi över 1,5 månad att göra labben). Jag vet att det fanns en föreläsning där visa saker blev förklarade med det var en dag innan inlämmningsdatum(!) och det fanns många som vill ha hjälp sammtidigt. (> 30 timmar)


Hur mycket ämnesmässigt överlapp har du uppfattat att det var kurser du har läst tidigare?

36 svarande

Alldeles för mycket0 0%
Lite, mestadels onödigt2 5%
Lite, mestadels nyttigt27 75%
Inget eller väldigt lite7 19%

- Från mek 2, vartiationskalkyl (Lite, mestadels onödigt)
- Vi har ju sett allt förut i princip (för utom ficks lag och sådana småsaker etc), men det skall inte skäras ned något tycker jag! (Lite, mestadels nyttigt)
- Tycker det varit väldigt kul med överlappen, man får känslan av att allt hänger ihop! (Lite, mestadels nyttigt)
- Delen om variationskalkyl känndes delvis som ren repetition, men att ha de viktiga delarna från FOurieranalysen kändes bra. (Lite, mestadels nyttigt)
- Kändes som att man hade en relativt bra grund från tidigare, mest att denna kurs är oerhört mastig i förhållande till hur många hp den är värd (Lite, mestadels nyttigt)
- Bra att ta upp många fysikaliska fenomen vi stött på tidigare (och kommer stöta på) och förklara dem med variationskalkyl, PDE:s, Greenfunktioner o.s.v. Sånt gör kursen kul och meningsfull. Bra jobbat på denna punkt. (Lite, mestadels nyttigt)
- Kändes till viss del som en påbyggnad av fourieranalysen (speciellt serieutvecklingar). (Lite, mestadels nyttigt)
- Endast lite om variationkalkyl från mekanik II. (Lite, mestadels nyttigt)
- Variabelseparation och så gås igenom lite i Fourieranalys för oss. (Lite, mestadels nyttigt)
- Kursen bygger på så mycket vilket gör det svårt att bringa förståelse. Jag glömmer en hel del, det man inte håller färskt faller bort. Exempelvis Tensor, det har jag kunnat men när man inte jobbar med det så ser man inte sambandet till det nya som ska läras. Jag behöver ha en helhet för att förstå, vilket betyder att ny och gammal notation som används alltid måste repeteras. (Inget eller väldigt lite)
- Lite grundläggande från grundkursen i differentialekvationer men överlag var allt nytt. (Inget eller väldigt lite)


Hur har du uppfattat kursens svårighetsgrad?

36 svarande

Mycket hög27 75%
Relativt hög9 25%
Relativt låg0 0%
Mycket låg0 0%

- Alldeles för mycket som ingick. Det som behandlades var inte onödigt, men man skulle exempelvis kunnat ta färre specialfall. (Mycket hög)
- Det är en svår kurs jämfört med allt annat som ges. (Mycket hög)
- Jagtycker personligen att det är svåraste kursen vi läser (Mycket hög)
- Sjukaste jag varit med om, första kursen på KTH som jag "gav upp" i att förstå allt bra, göra rekommenderade hemtal, läsa rätt avsnitt osv. på grund av att min mentala och fysiska hälsa helt enkelt inte tillät det. Ganske snabbt blev min inställning till kursen "jag hoppas jag lär mig tillräckligt för att bli godkänd och att vektoranalysen lyfter det här betyger" till skillnad från samtliga tidigare kurser där mitt mål varit att behärska ämnet, känna mig säker i teorin och försöka spika (eller åtminstone få A på) tentorna (Mycket hög)
- Mycket sagt redan om varför. (Mycket hög)
- Vissa koncept är betydligt svårare än andra och tiden hade kunnat utnyttjats bättre. Koncept som singulära SLoperatorer har tyvärr inte gåtts igenom ordentligt trots att det examineras vid tentamen. Ickesingulära operatorer gjordes mycket noggrannt trots att det konceptet inte alls är lika komplicerat eller svårbegripligt. Fokus hade alltså kunnat läggas på de svårare koncepten. (Mycket hög)
- Citerar mig själv från frågan om kurslitteratur - De rekommenderade uppgifterna var överlag ganska svåra, och även många exempel var på ganska hög nivå. Det hade varit bra med några "barnleks"-uppgifter i början av varje uppgiftsdel så att man får koll på om man förstått och kan tillämpa de allra mest grundläggande koncepten innan man går vidare till uppgifter där man behöver mer insikt/kombinera koncept. Vissa avsnitt skulle även behöva riktigt enkla "basic"-exempel som inte innehåller en massa extra stoff. Ofta när jag pluggade kursen läste jag materialet om och om igen, tittade igenom mina övningsanteckningar, men kunde fortfarande inte få rätt svar på uppgifterna. Jag tror att det beror på att många uppgifter kräver ansatser/tankemässiga hopp som inte lärs ut direkt utan som vi förväntas snappa upp mellan raderna. För min del var det enda sättet att snappa upp dem i många fall att skriva av lösningsförslagen vilket inte direkt bygger upp ens självkänsla och får en att känna att man förstår kursen. Detta hade nog hjälpts av fler "skolboks"-tal där man först får testa sin grundläggande förståelse. Har man gjort några sådana tal är man mer redo för knepen. (Mycket hög)
- Utan tvekan den svåraste kursen på TFYS hittils. Dock tror jag den är svår av fel anledningar. (Mycket hög)
- Det som förstör allt är uppgifterna. När man ska lära sig vill man börja med enkla uppgifter så man får in förståelsen, sedan kan svårighetsgraden öka. I den här kursen fanns det inga lätta tal att börja med. På grund av det så har man knappt löst ett enda tal innan tentan. Istället för att lösa lätta tal och få förståelse så läste man lösningar och försökte förstå hur man skulle göra. Att läsa igenom lösningar är precis som exempel i boken. Kursen svårighetsgrad hade varit okej om man kunnat få enkla tal att börja med. (Mycket hög)
- Det är långt från den lättaste kursen, mycket knepigheter. (Mycket hög)
- Svårt att veta vilken metod som skall användas och vilket håll man ska börja lösa sin uppgift. (Mycket hög)
- Tuff men givande! (Relativt hög)
- om det inte fanns tidskravande uppgifter och man kunnde hinna räkna själv så skulle det vara mycket lättare att följa innehållet av kursen, tycker att det är synd för kursen själv är interesant och föreläsningar var verkligen bra (Relativt hög)


Vilka aktiviteter har varit viktigast för hur du lärt dig kursmaterialet?

36 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar och övningar19 52%
De frivilliga hemtalen21 58%
Den numeriska inlämningsuppgiften3 8%
Självstudier28 77%
Vidoeföreläsningar (Scalable-Learning)16 44%
Annat (kommentera)2 5%

- Hemtal var mycket bra!
- Hemtal 3 och 4 borde varit svårare för att förbereda en bättre för tentan. Det känns som de gav mig en falsk känsla av att jag kunde materialet ordentligt.
- Tyvärr hann man knappt med det.
- Jag önskar Stefan kunde få en egen checkruta
- Att lära sig något krävs olika vinklar så som skrift, text, bild och film. Jag behöver alla dessa delar för att lära mig just den här kursen.
- först och främst föreläsningar..sedan hemtalen och slutligen rekommenderade uppgifter.
- Räknestugor var bra!


Hur motsvarade tentamen dina förväntningar (både innehåll och svårighetsgrad)?

36 svarande

Mycket bra2 5%
Bra14 38%
Dåligt15 41%
Mycket dåligt4 11%
Jag har inte skrivit tentamen än1 2%

- Förväntade mig svårt, fick det levererat med. Men det är en tuff kurs, så tyckte tentan var representativ (Mycket bra)
- Tentan var bra skriven och på en rimlig nivå. Jag hade bara inte hunnit komma till nivån i kursen som jag ville än. (Mycket bra)
- Jag var helt säker på att du skulle lura till det på något jävligt vis och man kanske bara skulle känna igen 2 tal (Bra)
- Det är svårt att visa att man förstått kursen när man bara ett tal på varje del att visa det på. För min egen del så låser det sig ibland på tentan och det är då surt att skriva några tal bra men att ändå inte blir godkänd för att man bara fått ett försök på delar där det låst sig. (Bra)
- Tentamen är på en nivå långt över övningarna. Övningstal borde göras svårare. (Bra)
- Lite svårare än jag tänkt mig. (Bra)
- Uppgift 4 kändes något svår. (Bra)
- Tyckte att vår tenta var något svårare än de flesta extentor. (Bra)
- Det är svårt att hinna göra alla uppgifterna om man vill göra de genomförligt och komma fram till ett riktigt svar. (Dåligt)
- Den var svårare än tidigare tentamen. (Dåligt)
- Svårare än extentorna (Dåligt)
- Vår tenta kändes betydligt svårare än extentorna, jag hade gjort alla extentor som låg ute och kände att jag hade hyfsad koll, sen på denna tenta så var nivån mycket högre. Jag hoppas att hänsyn tas till detta i rättningen, för det var riktigt svåra uppgifter (Dåligt)
- Tentamen var svår. (Dåligt)
- Svårare än de tidigare tentorna med samma format. Jag kände att det var ont om tid trots att det bara var 5 uppgifter. (Dåligt)
- I förhållande till de tidigare årens tentor upplevde jag denna som väsentligt svårare. (Dåligt)
- Tentamen kändes svår, inte helt orimlig men ändå. Mycket handlar om att det är svårt att veta när man börjat på rätt spår på en lösning. (Dåligt)
- samma som tidigare, tror att jag skulle få bättre betyg om jag hade haft mer tid att följa kursen istället att jobba med hemtal ( vi läser ju också andra kurser ) men själva tenta var rymligt, önskar att kursen var längre, jag känner mig besviken att jag hann inte lära mig så mycket som jag ville (Dåligt)
- Betydligt svårare än alla extentor (Mycket dåligt)
- Blev sjuk så jag kunde inte skriva tentan vilket betyder att jag får skriva i juni. (Jag har inte skrivit tentamen än)


Hur uppfattade du kursadministrationen? (Canvas, information till studenter, etc)

36 svarande

Mycket bra18 50%
Bra17 47%
Dålig1 2%
Mycket dålig0 0%

- Kunde inte gjort det bättre själv. Snabb respons, bra webbsida (facit uppe snabbt med, precis som man vill!) Helt excellent! (Mycket bra)
- Canvas var bra, inga problem där, bra med anonym feedback m.m. (Mycket bra)
- Lite knölig start men annars tycker jag att Canvas har fungerat klanderfritt. (Mycket bra)
- Bra bortsett från tidigare nämnd planering kring hemtal oh numerisk inlämning. (Bra)
- Ytterligare ett forum att lära sig. Dock inget svårt men det tog sin tid för mig att få access. (Bra)
- Lite mycket stammande från Blennow,no offence. Svårt att filtrera ut viktig information. (Bra)
- Helt ok. (Bra)
- Som tidigare kommenterat otydligt vad som var godkänt-nivå på nummeinluppen. Stort plus var att Mattias var väldigt snabb på att svara på frågor från studenter. (Bra)
- Canvas funkar ok, även om hemsidan i sig känns långsam och trög, vilket inte har specifikt med den här kursen att göra.. (Bra)


Tycker du att du haft tillräckliga förkunskaper för att läsa kursen?

35 svarande

Ja26 74%
Nej (kommentera gärna vad som saknats)9 25%

- Vi är väl förberedda för att läsa kursen, dock hade det kanske underlättat lite att tydligare knyta an till den teori vi nyss gått igenom i tidigare kurser (framförallt jämföra med ODE-teori, vektorteori och Fourierteori och peka ut vad som är "nytt" och "gammalt". Upplevde att Riley gjorde detta ganska bra) Det som möjligtvis saknades var bekantskap med de speciella funktionerna (Besselfunktioner, klotytefunktioner o.s.v.). Att få räkna några uppgifter bara för att förstå hur de fungerar hade underlättat förståelsen. (Ja)
- Lite svårt att komma in som elektriker. Vi har t.ex. inte gått igenom inre produkt på det sätt ni har. Men det var inte svårt att läsa in. (Ja)
- Jag är egentligen lite för dålig på diffekvationer men det är mer mitt fel än upplägget (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Jag har för dåliga programmeringskunskaper för den numeriska inlämningsuppgiften. (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Serielösningar och Greenfunktioner var helt nytt och väldigt mycket att ta in. Vi hade i Fourierkursen sysslat lite med enkla fall av serielösningar, men nivån eskalerade här (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Som sagt, mycket är glömt så det går åt mycket tid till att repetera. Mycket kanske ska sitta i ryggraden men på mig gör det inte det. Jag behöver hela tiden gå tillbaka, härleda och börja om för att få förståelse. (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Jag har inte läst fourier analys men annars hade man väl tillräckligt med förkunskaper. (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Jag har inte haft med mig tillräckliga kunskaper som jag borde haft med mig då jag inte klarat tidigare kurser (flervarre och vektoranalys). (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- Kursen var supersvår. (Nej (kommentera gärna vad som saknats))
- När det kommer till modelleringen var det mycket förkunskaper som saknades. Det var extremt trixiga tal som krävde att man hade redan från början krävde goda kunskaper i ämnet. Vad jag säger är att kursen började inte med "enklare" uppgifter för att skapa en grund att utgå från. Om man vill börja så är det ok men då vill man helst ha förkunskaper som matchar dessa, vilket åtminstone jag hade. (Nej (kommentera gärna vad som saknats))


Övriga kommentarer

- Superbra kurs!
- Det var orimligt att en kurs som ger så få högskolepoäng kan täcka så mycket. Kursen upplevdes också som svår av många och det hjälpte inte att vi läste fyra andra kurser samtidigt.
- Jag har hört att kursen kommer att ges parallellt med Fourieranalysen, vilket jag tror kan bli jobigt, eftersom koncept såsom Sturm-Liouville operatorer dyker upp där först.
- Otydligt i vad som förväntas. För lite vägledning. Slappt planerade föreläsningar där fokus läggs för mycket på planlösa diskussioner. Vill ha mer handfasta verktyg att förbättra förmåga och förståelse.
- Mycket intressant och svår, flytta gärna över en högskolepoäng från fysikens matematiska metoder del 1 till denna del 2 för att bättre representera arbetsbördan.
- Det är andra gången jag läser kursen och den här gången hade jag bara möjlighet att läsa på distans. Jag tycker kursen håller en bra nivå och är tacksamt utformad. Önskar tentamen gav fler möjligheter att visa att man förstått kursen, svårt att visa när varje del enbart är ett tal och man är pressad. Ses kanske nästa vår också!
- Kursen anses över lag supersvår, då någon undrar vilka/vilken kurs som jag har kvar att skriva och man nämner fysikens matematiska metoder så får man ofta ett svar att nej inte den som är så jobbig och svår. Jag hör till de elever som hade Langman som föreläsare en gång i tiden och han gav ofta oss elever intryck om att kursen inte var för alla. Det sitter kvar och om du inte har ett genuint intresse för svängande membran, strängar och koncentrationer i medier som sprids så blir summan att kursen är tråkig och svår. Det jag skulle behöva för att kursen ska ge mig en mening är mer koppling till verkligheten. Jag arbetar idag med trafik/bussar, vad ger kursen mig i mitt arbete? Jag vill veta var jag kan använda dessa kunskaper i framtiden, ett sätt att verklighetsgöra kursen. Jag menar dock att kursen ger så mycket om du lär dig bemästra förkunskaper tillsammans med det nya. Mycket faller på plats under kursens gång om varför vi lär oss vissa begrepp så som Laplaceoperatorn, det ska vara coolt att den går att använda för att förenkla och inte för att komplicera till en uppgift, vilket det känns som till en början. Slutligen så kommer jag vara så stolt den dagen då jag skriver godkänt i den här kursen vilket är ett av mina stora mål inom den närmaste framtiden och även en av mina sista kurser på min utbildning att slutföra. Jag brukar säga varför spara lätta saker till sist, det ska vara en utmaning att klara av saker här i livet/Malin
- Absolut för mycket innehåll och för hög svårighetsgrad med tanke på hur många HP den är värd. Tentamen var som en käftsmäll och motsvarande inte riktigt det vi övat på.
- Överlag en bra kurs, men svår!
- Det är svårt att äga innan jag vet hur ni bedömer, men betygssystemet känns lite konstigt. Å andra sidan är det kanske bara ovana.
- Tung kurs! Hade varit bra om den var utspridd över en längre period.
- Kursen behöver verkligen en bok som följs. Jag personligen tycker inte att PDF är godkänt som huvudmaterial.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster