Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs, SI1142, vt 2017

Status: Avslutad
Publicerad under: 2017-04-29 - 2017-05-19
Antal svar: 7
Procent av kursdeltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mattias Blennow

Hur upplevde du kursen?

7 svarande

Mycket bra5 71%
Bra2 28%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%

- Den var väldigt intressant -- jag önskar bara att den varit längre. (Mycket bra)


Vad är ditt intryck av föreläsningarna?

7 svarande

Mycket bra4 57%
Bra2 28%
Dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej1 14%

- Riktigt bra! (Mycket bra)
- De verkade genomtänkta och väl förberedda. Under speciellt de första två hade jag önskat ett tydligare mål, typ "vi definierar den här grejen för att vi kommer att behöva den till det här", eller nåt. Annars var det bra flyt och de var väldigt intressanta! (Mycket bra)


Vad är ditt intryck av övningarna?

7 svarande

Mycket bra3 42%
Bra2 28%
Dåligt1 14%
Mycket dåligt0 0%
Deltog ej1 14%

- Stefan är kung. (Mycket bra)
- Inte lika välförberedda som föreläsningarna, men Stefan vägde upp det med stort mått humor och omtänksamhet. Jag hade nog behövt lite tid för att studera uppgifterna, och gärna diskutera lösningsgång med någon innan lösningen presenterades. Stefan borde sluta klanka ner på sig själv, för om han hade varit så jävla korkad korkad som han säger så hade vi inte lärt oss så mycket av honom som vi uppenbarligen gjort. När han väl gjorde något fel så var vi ju minst 10 pers som också missade det. (Mycket bra)
- Medelbra. Kunde funnits någon uppgift för studenterna att göra. (Dåligt)


Vad tyckte du om kurslitteraturen? (Välj gärna huvudsakligt använd litteratur i listan)

7 svarande

Totalt:

Mycket bra5 71%
Bra1 14%
Dålig1 14%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

Fördelat på olika grupper:

Varierade/Ingen: (2 st)

Mycket bra1 50%
Bra1 50%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

- Det var jättetrevligt med flera böcker att välja mellan, och en bra lista med rekommenderade avsnitt. Jag använde olika böcker för de olika delarna i kursen, men gjorde uppgifter främst från Blennow, och tyckte att det funkade bra. När jag läste MB kände jag ibland att jag behövde lite koncisare och mer lättfattliga definitioner, som jag tyckte att Tong hade. (Mycket bra)

Tong: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

Gol: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

Malham: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

Blennow: (5 st)

Mycket bra4 80%
Bra0 0%
Dålig1 20%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%

- Räknade även en del tal från Tong och Malham. (Mycket bra)
- Ganska mycket text för det som skulle kunnas. Några mer sammanfattande föreläsningsanteckningar kunde ha hjälpt. (Dålig)

Arfken: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Använde ej kurslitteraturen0 0%


Vad tycke du om kursens svårighetsgrad?

7 svarande

Mycket hög0 0%
Ganska hög4 57%
Ganska lätt3 42%
Mycket lätt0 0%

- Svårt att klara tentan: nej. Svårt ämne: ja. Det är svårt att förstå allt i kursen, men å andra sidan fick jag godkänt genom att totalstressa mig igenom materialet sista veckan innan tentan... Vissa saker går att räkna på utan att förstå dem, men för att jag ska förstå dem krävs mer arbete än motsvarande 3hp. (Ganska hög)


Hur mycket tid uppskattar du att du har lagt ned på kursen?

7 svarande

< 40 timmar2 28%
40-80 timmar2 28%
80-120 timmar3 42%
> 120 timmar0 0%

- 42h exklusive schemalagd tid, 64h inklusive föreläsningar och övningar. (Jag hade behövt mer.) (40-80 timmar)


Hur motsvarade tentamen dina förväntningar?

7 svarande

Mycket bra1 14%
Bra3 42%
Dåligt3 42%
Mycket dåligt0 0%

- Lite klurig jämfört med extentorna. (Bra)
- Den var lite svårare än jag väntat mig, och jag väntade mig att få underkänt. Eftersom jag inte fick underkänt kan jag inte påstå att den uppfyllde mina förväntningar speciellt bra. (Dåligt)


Vad var det bästa med kursen?

- Hamiltonformalism och symmetrier. Hade gärna sett detta innan kurs i kvantmekanik
- Allt material! Skitintressant och förmedlat mycket bra!
- Den bra förklaringen av tensorer. Klarnade väldigt mycket mot tidigare försök.
- Täckte, huvudsakligen, tre intressanta områden som annars bara nämns eller används i förbifarten i andra kurser.
- Väldigt mysiga föreläsningar och övningar, som visade mig en hel värld av spännande matte! Kursens innehåll är användbart, gav en välbehövlig repetition av gamla kurser och ny förståelse för gamla problem. Kurslitteraturen var mycket bra!

Vilka saker kan förbättras i kursen?

- Längre, och mer material!
- Fler extentor :)
- Den får gärna bli lite större
- Marknadsföringen av den kan klart förbättras. Fler vill nog egentligen läsa den, men vågar inte. Väldigt skev könsfördelning. Rekommenderade övningstal skulle kunna finnas från kursstart; det skulle underlätta pluggandet.

Övriga synpunkter och förslag till förbättringar

- Lite väl lite hp, öka på det och innehållet! I övrigt ruskigt bra jobbat, lätt årets roligaste kurs!


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster