Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, Del 1, f?r F, SI1140, ht 2007

Status: Avslutad
Publicerad under: 2007-10-04 - 2007-10-20
Antal svar: 41
Procent av kursdeltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

40 svarande

Mycket bra2 5%
Bra30 75%
Acceptabel8 20%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%

- Mycket rolig och givande kurs; ser fram emot del 2! (Mycket bra)
- Sk?nt att vi slipper den formella nablakalkylen! Den verkar inte ha n?got bevisv?rde ?ver huvud taget och det ?r l?tt att g?ra fel. Indexr?kning ?r mycket b?ttre. (Bra)
- Kursmaterialet var underm?ligt. (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

40 svarande

Mycket bra4 10%
Bra23 57%
Acceptabel12 30%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna1 2%

- Edwin var en mycket bra f?rel?sare, tydlig, intressant och pedagogisk. (Mycket bra)
- Dessv?rre kunde jag inte n?rvara vid s? j?ttem?nga f?rel?sningar, och h?r menar jag verkligen dessv?rre f?r Edwin ?r en j?ttebra f?rel?sare: han verkar verkligen kunna sina saker, och g?r ?mnet v?ldigt intressant. (Mycket bra)
- Edwins f?rel?sningar kan tyv?rr vara lite r?riga ibland. Detta m?rktes speciellt under f?rel?sningarna om tensorer, d? det var sv?rt att f? struktur p? ?mnet. Det hade kanske varit l?ttare att f?rst? om han hade inlett tensordelen med att ing?ende studera n?got konkret fysikaliskt exempel p? en tensor med rang 2. Har man bara sett vektorer och skal?rer ?r det lite sv?rt att f? en k?nsla f?r vad en tensor ?r. (Bra)
- blev virrigt p? slutet med index och tensorer. k?ndes som om det inte hade n?n struktur och att det hoppades fram och tillbaka. annars var beskrivningarna mkt bra, (fysik tolkning av tex div, curl). (Acceptabel)
- Mer exempel hande varit bra. Ibland k?ndes det som om f?rel?saren repeterade lite f?r mkt. Ibland r?cker det att bara g? igenom en g?ng. (Acceptabel)
- ostrukturerat s?tt att skriva p? tavlan, f?r mycket repetition av den enkla teorin i b?rjan och f?r lite exempel p? den sv?ra i slutet. (Acceptabel)
- I b?rjan var f?rel?sningarna bra. Men i slutet s? k?ndes m?nga f?rel?sningar irrelevanta (Acceptabel)
- Var inte p? s? m?nga f?rel?sningar. (Acceptabel)


Hur upplevde du ?vningarna (v?lj f?rst den grupp du oftast deltog i!)?

40 svarande

Totalt:

Mycket bra7 17%
Bra20 50%
Acceptabel7 17%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna6 15%

Fördelat på olika grupper:

Anders Biltmo: (11 st)

Mycket bra1 9%
Bra3 27%
Acceptabel2 18%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna5 45%

Bo Cartling: (15 st)

Mycket bra4 26%
Bra8 53%
Acceptabel3 20%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Det var en bra id? att dela ut ett papper med uppgifterna som ska g?s igenom. (Mycket bra)
- Bo ?r alltid v?ldigt v?l f?rberedd och kan utan problem svara p? fr?gor g?llande problemen som g?s igenom. (Mycket bra)

Jonas de Woul: (7 st)

Mycket bra1 14%
Bra5 71%
Acceptabel1 14%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jonas g?r igenom ?vningarna i en ganska lagom takt, s? man hinner f?ja med i r?kningarna. Att han l?gger ut en del l?sningar och annat p? sin loggbok ger ett mycket seri?st intryck. (Bra)

Varierade/Deltog ej: (7 st)

Mycket bra1 14%
Bra4 57%
Acceptabel1 14%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna1 14%

- jag var hos bo och jonas, mycket bra b?da tv (Mycket bra)


Vad tyckte du om kursboken?

40 svarande

Mycket bra13 32%
Bra19 47%
Acceptabel6 15%
D?lig2 5%
Mycket d?lig0 0%

- Matthews bok ?r en mycket bra introduktion till vektoranalysen, och inneh?llsm?ssigt st?mmer den bra med vad som ing?r i kursen. Jag har k?pt Ramgards bok ocks?, och det st?r visserligen mer i den, men den ?r inte alls lika bra. Matthews f?rklaringar ?r mycket l?ttare att begripa och boken som helhet ?r mycket mer l?ttillg?nglig ?n Ramgards tungl?sta bok. Ramgard har en otrevlig vana att skriva (...) h?r och var i ber?kningarna, och d? f?r man f?rs?ka gissa vad som skall st? d?r. Dessutom fokuserar Ramgard p? formell nablar?kning, som i mitt tycke ?r mycket s?mre. (Det inpetade avsnittet 8.6 om indexr?kning ?r otillr?ckligt.) Matthews, d?remot, har helt slopat den formella nablar?kningen och anv?nder indexr?kning i st?llet, vilket ?r mycket b?ttre. ?vningsuppgifterna fr?m Ramgards bok ?r det dock inget fel p?. Forts?tt g?rna anv?nda dem. (Mycket bra)
- J?ttebra bok, enda nackdel ?r avsaknaden av fler uppgifter. (Mycket bra)
- L?ttl?st och inte f?r tjock. (Bra)
- Matthews ?r i regel en bra bok, ?ven om jag g?rna hade sett att den g?tt in p? tensoranalys lite mer utf?rligt och djupare. (Bra)
- V?ldigt luddig i kap. om tensorer. F?rst definieras L som en 2x2 matris men det ska vara underf?rst?tt att den egentligen ?r en 3x3 matris.. mycket m?rkligt!! (Acceptabel)
- Matthews bok var inte tillr?cklig. Till m?nga av ?vningarna i exempelh?ftet fanns ingen teori ?ht i varken Matthews eller kompendierna p? hemsidan. Enligt mig borde Ramgard vara "f?rstabok" och Matthews fungera som kompletteringsbok. (D?lig)


Hur var ?vningsexemplen?

38 svarande

Mycket bra3 7%
Bra27 71%
Acceptabla8 21%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%

- j?ttebra med l?sningar till m?nga tal. helst hade man ju sett att det fanns till alla, men det fungerar bra som det ?r ocks?. (Mycket bra)
- Det ?r bra ?vningsexempel i Ramgards bok, och det ?r bra att det finns l?sningar till m?nga av dem. (Bra)
- st?mmer inte riktigt ?verens med kurslitteraturen. (Acceptabla)
- M?nga av talen i Ramgards bok ?r bra, men m?nga ?r konstigt och d?ligt formulerade, och verkar helst gjorda f?r att l?sas med metoder som g?tts igenom i den boken, inte i Matthews (ex. ett flertal indexr?kningstal). Hade varit b?ttre med ?vningstal + facit (och helst ett flertal utf?rliga l?sningar) som metodm?ssigt mer st?mmer ?verrens med [M]. (Acceptabla)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

40 svarande

Mycket sv?rt1 2%
Ganska sv?rt14 35%
Lagom18 45%
Ganska l?tt7 17%
Mycket l?tt0 0%

- tensorer ?r sv?rt. skulle beh?vas n?n bild av vad en tensor eg ?r. annars var kursen inte s? sv?r. (Ganska sv?rt)
- Det k?nndes som mycket repetition i b?rjan (Lagom)
- Indesr?kning var v?l det kr?ngligaste. Annars var mkt repetition fr?n flervariabeln. (Lagom)
- Skulle nog vilja s?ga att kapitel 1-6 var mycket l?tta att ta sig igenom, medan kap. 7-8 var p? "lagom"-niv (Ganska l?tt)


Hur var dina f?rkunskaper f?r denna kurs?

40 svarande

Bra26 65%
Acceptabla13 32%
Otillr?ckliga1 2%

- En stor del av kursen ?r repetition av flervariabelanalysen. (Bra)


Kurstempot var ...

39 svarande

... alldeles f?r h?gt0 0%
... f?r h?gt5 12%
... lagom29 74%
... f?r l?gt5 12%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- kanske lite h?gt? k?nns p? n?got s?tt som mer ?n 3 hp... (... f?r h?gt)
- De f?rsta kapitlen var ganska mycket repetition och hade kunnat g?s igenom snabbare, till f?rm?n f?r det nya materialet om tensorer och till?mpningar. (... f?r l?gt)
- Det hade varit b?ttre attm placera tentan tv? veckor tidigare. S? att vi hade haft mer tid till ?veriga tentor, med tanke p? att kursens frl och ?vn slutade f?r flera veckor sen (... f?r l?gt)
- Den f?rsta biten av kursen k?ndes ganska s? tradig; vi fysiker hade redan g?tt igenom mycket av de f?rsta kapitlen i boken i flervariabelanalysen varf?r de flesta av oss nog kunde det ganska v?l. Hade g?rna sett att den biten g?s igenom lite snabbare och att mer tid lagts p? tensoranalysbiten. (... f?r l?gt)
- Kunde ha haft tentamen kanske lite tidigare... (... f?r l?gt)


Hur var kurs-PM ?

39 svarande

Mycket bra10 25%
Bra17 43%
Acceptabel9 23%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM3 7%

- ?ven mycket bra med en s? pass detaljerad kursplanering. (Mycket bra)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del1) var ...

40 svarande

... mycket bra8 20%
...bra15 37%
... godk?nd12 30%
... d?lig1 2%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan4 10%

- v?ldigt bra, med mkt bra info om man inte var p? alla f?rel?sningarna/?vningarna (... mycket bra)
- Bra att f?rel?saren skriver logg bok. (... mycket bra)
- V?ldigt bra sida, k?ndes mycket mer levande ?n de man kan se p? andra kurshemsidor. (... mycket bra)
- Kurshemsidan ?r otroligt bra! Edwins 'loggar' ?r guld v?rda f?r s?nna som jag som inte riktigt hann med att g? p? alla f?rel?sningar. Det enda som hade kunnat vara b?ttre ?r loggar fr?n ?vningarna; Jonas hade visserligen en, men den var d?ligt uppdaterad och gav inte speciellt mycket. (... mycket bra)
- Det ger ett mycket bra intryck att Edwin l?gger ut s? mycket i form av kommentarer och till?ggsmaterial p? hemsidan. (...bra)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

39 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)24 61%
Hemuppgifter ("inluppar")15 38%

- Samt att po?ngen fr?n Ks ?ven r?knas vid h?gre betyg ?n godk?nt. D? pluggar man extra mycket till Ks om det g?r st?rre verkan p? betyget. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Hemuppgifter tenderar ta f?r mycket tid (som man inte l?gger utan man sitter och svettas kv?llen innan med dem, och l?r sig inte ett skvatt). (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- En ?ndring i po?ngtillgodor?kning ?r dock ?nskv?rt. S?g t ex att man kan f? 3-6 bonuspo?ng till tentan eller liknande. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Men KS ?r ocks? bra. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Det finns inget som s?tter fart p? studenter i lika h?g grad som inl?mningsuppgifter, men en kontrollskrivning ?r inte heller fel. Inl?mningsuppgifter ger nog de flesta mer motivation, men de ?r ocks? mycket mer stressframkallande. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Inlupparna m?ste dock vara frekventa, en eller tv? stora hemuppgifter ?ver en termin ger inte mycket (mekanik har det). (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Kontrollskrivningen var bra, jag f?redrar dock sj?lv bara hemuppgifter framf?r KS:ar. Hade dock g?rna sett en till KS p? de avsnitt som gicks igenom f?rst efter den KS vi hade (ex. en till KS p? tensoranalys). (Hemuppgifter ("inluppar"))


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

40 svarande

Ja, ofta21 52%
Ja, n?gon g?ng16 40%
Nej, aldrig3 7%

- Det hade varit bra om vi hade f?tt tillg?ng till mer av boken i Tensoranalys ?n kapitel 1 som gavs som pdf-fil p? kurshemsidan. (Ja, ofta)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Om det nu var mycket repetition f?r oss, men CL beh?vde extraf?rel?sningar, varf?r l?ser vi kursen tillsammans?
- please don't be so vague about which topics are part of the course and which aren't. right now the exam feels like a complete gamble. overall a very interesting course though
- jag brukar inte g? p? f?rel?sningar s? ofta, men boken i kombination med Grithits i TETen funkar bra.
- N?got ostrukturerade f?rel?sningar... Kunde ha varit fler ?vningar med tensorer.
- Det ?r underm?ligt att ha rekommenderade uppgifter som inte har n?gra l?sningsf?rslag. Vissa av uppgifterna ?r mycket omfattande och det finns m?nga st?llen under utr?kningarna som man kan g?ra sm?fel, d?rf?r ?r det bra med en l?sning man kan f?lja om man kommer fram till fel svar. Kanske hade varit en id? att ha uppgifter anpassade till v?ran kurslitteratur!
- Jag tycker man hade kunnat korta ner p? f?rel?sningar. Haft tentan tidigare, med tanke p? att arbetsbelastningen e v?ldigt tung kring tentaperioden.
- ?verlag en v?ldigt v?l genomf?rd kurs. Om jag skulle beh?va v?lja ut en sak som kan f?rb?ttras s? ?r det tensoranalysbiten: det hade varit mycket b?ttre om den fick mer tid, och om lite djupare material kring tensorer hade g?tts igenom (ev. f?r intresserade studenter i n?n form av utvidgad kurs, eller liknande).
- Teorin som fanns i kursmaterialet t?ckte inte uppgifterna vi f?rv?ntades svara p? i exempelh?ftet. L?s min kommentar om kursmaterialet ovan.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster