Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, Del 1, f?r CL, SI1140, ht 2007

Status: Avslutad
Publicerad under: 2007-10-04 - 2007-10-20
Antal svar: 10
Procent av kursdeltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

10 svarande

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel7 70%
D?lig3 30%
Mycket d?lig0 0%

- inneh?llet av f?rel?sningar lades p? f?r h?g niv? gentemot det som man f?rv?ntas kunna.. f?r stor vikt lades ocks? p? mycket sv?ra ber?kningar som visade sig vara "uppgifter f?r de extra intresserade" (Acceptabel)
- Det ?r f?r stort kunskapsglapp mellan CL och F som de har redan l?sa delar av kursen i sin matte under ?k 1, cilket CLeleverna inte har. (Acceptabel)
- F?r f?rsta g?ngen sen jag b?rjade p? kth har jag k?nnt att detta varit en av de s?mre kurser som jag hittills tagit :( Beror p? f?r sv?ra f?rel?sningar som v?nder sig till de b?sta och jag har d? tagit in kursen p? egen hand och det har g?tt bra. Sv?r kurs och man beh?ver all ?vning man kan f? och bra lektioner och f?rel?sningar, som jag k?nner att jag saknar. (D?lig)
- d?ligt upplagt, sv?r kurs. (D?lig)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

10 svarande

Mycket bra0 0%
Bra2 20%
Acceptabel3 30%
D?lig4 40%
Mycket d?lig1 10%
Deltog ej i f?rel?sningarna0 0%

- ...dock f?r avancerad niv (Acceptabel)
- P? de f? som ja d? orkade g? p (D?lig)
- ofta kunde man inte h?nga med. (D?lig)
- Ofta k?nndes det som att h?lften av det som sas p? f?rel?sningarna inte var relevant. Ingen extraf?rel?sning inneh?ll det som vi verkligen beh?vde ha som extra. (D?lig)
- De inneh?ll inte alls det som beh?vdes f?r att klara uppgifterna, f?r mkt utsv?vningar m.m. (Mycket d?lig)


Hur upplevde du ?vningarna (v?lj f?rst den grupp du oftast deltog i!)?

10 svarande

Totalt:

Mycket bra5 50%
Bra3 30%
Acceptabel1 10%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna1 10%

Fördelat på olika grupper:

Anders Biltmo: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna1 100%

Bo Cartling: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra1 100%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

Jonas de Woul: (7 st)

Mycket bra5 71%
Bra2 28%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- absolut superbra. Jonas f?rklarar grundligt, p? ett bra s?tt, anv?nder tavlan bra och g?r det enkelt att anteckna. Han har bra kontakt med gruppen, och f?rs?ker f? alla att f?rst?. (Mycket bra)
- Jonas gick igenom uppgifterna v?ldigt grundligt. Men vi hann tyv?rr inte alltid med alla uppgifter vi skulle ha r?knat p? ?vningen. (Mycket bra)

Varierade/Deltog ej: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel1 100%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- deltog inte s? mycket. (Acceptabel)


Vad tyckte du om kursboken?

10 svarande

Mycket bra1 10%
Bra4 40%
Acceptabel4 40%
D?lig0 0%
Mycket d?lig1 10%

- K?pte ?ven den svenska boken och anv?nder b?da, kompletterar varandra bra :) (Bra)
- Boken gillar jag, men man kan l?sa alla bokens uppgifter utan att klara ?vningarna i kompendiet. (Bra)
- vore b?ttre med ramgard, speciellt d? man f?rv?ntas l?sa uppgifter ifr?n den... en del satser,bevis samt exempel fanns enbart i ramgard... man kunde helt enkelt inte l?sa vissa uppg om man bara l?ste matthews (Acceptabel)
- St?mde inte ?verens med ?vningsuppgifterna, mkt info saknades. (Acceptabel)


Hur var ?vningsexemplen?

10 svarande

Mycket bra0 0%
Bra4 40%
Acceptabla4 40%
D?liga2 20%
Mycket d?liga0 0%

- Samma g?ller h?r, de funkade j?ttebra med ramgards teori, men inte med kursboken. (Acceptabla)
- sv?ra, duger som uppgifter under ?vningarna, men inte till att r?kna sj?lv. (D?liga)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

10 svarande

Mycket sv?rt4 40%
Ganska sv?rt6 60%
Lagom0 0%
Ganska l?tt0 0%
Mycket l?tt0 0%

- Eftersom jag inte deltog p? f?rel?sningarna s? blev den dubbelt s? sv?r :( (Mycket sv?rt)
- Det k?ndes som om vi CLstudenter l?g efter redan innan kursen b?rjade, vilket ledde till att man l?g efter hela tiden och det var om?jligt att h?nga med. (Mycket sv?rt)


Hur var dina f?rkunskaper f?r denna kurs?

10 svarande

Bra2 20%
Acceptabla3 30%
Otillr?ckliga5 50%

- ...kursen borde l?ggas senare i tiden f?r cl eller h?llas separat d? vi inte har n?gon fysisk anknytning till materialet sen innan som fysikerna har (Acceptabla)
- JAG ?R C-LARE! (Otillr?ckliga)
- K?nns sv?rt n?r vi inte har s? bra f?rkunskaper innan kursen. Bra med extraf?resl?sningarna dock. (Otillr?ckliga)


Kurstempot var ...

10 svarande

... alldeles f?r h?gt1 10%
... f?r h?gt5 50%
... lagom4 40%
... f?r l?gt0 0%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- mer f?r h?gt ?n lagom (... f?r h?gt)


Hur var kurs-PM ?

10 svarande

Mycket bra0 0%
Bra7 70%
Acceptabel2 20%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM1 10%


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del1) var ...

10 svarande

... mycket bra0 0%
...bra7 70%
... godk?nd1 10%
... d?lig1 10%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 10%


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

10 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)8 80%
Hemuppgifter ("inluppar")2 20%


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

10 svarande

Ja, ofta3 30%
Ja, n?gon g?ng5 50%
Nej, aldrig2 20%


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- alla ovann?mnda
- Rikta f?rel?sningarna till alla det ?r viktigt och g? hellre igenom mindre och bredare om problemen, man beh?ver inte g? igenom allt utan kan l?mna lite att l?sa till studenten. Kunde g?tt igenom tensorer och index r?kning mer grundligt efterom det ?r nytt f?r i princip alla.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster