Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder (CL och E), SI1140, vt 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-04-07 - 2008-05-08
Antal svar: 16
Procent av kursdeltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

16 svarande

Mycket bra2 12%
Bra8 50%
Acceptabel6 37%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%

- det ?r oacceptablet att ni "gl?mde bort" Cl-05! Ni har dock varit mycket tillm?tesg?ende och det l?ste sig ganska s? bra (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

16 svarande

Mycket bra0 0%
Bra5 31%
Acceptabel8 50%
D?lig2 12%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna1 6%

- Anm?rkning p? handstil ibland p? tavlan, det kan medf?ra att det kan vara sv?rt att h?nga med om man inte h?r det som f?rel?saren skriver. (Bra)
- Ibland var det sv?rt att h?nga med. (Acceptabel)
- Det beh?vs mes struktur p? f?rel?sningarna. J?ttebra att Edwin b?rjade skriva upp vad han t?nkt g? igenom i b?rjan av f?rel?sningen, men det beh?vs tydligare skillad mellan vad som ?r teori och vad som ?r exempel. Det kan vara bra om Edwin f?rs?ker jobba lite p? sin skrivna svenska s? att studenterna slipper fundera ?ver om polinomer faktiskt ?r samma sak som polynom ist?llet f?r att f?rst? stoffet. (Acceptabel)
- Ofta f?r mkt stoff f?r varje f?rel?sning. (Acceptabel)
- Det k?ndes som tiden viktades fel, vilket inneb?r att "sv?rare och nyare omr?den" fick f?r lite tid och trivialt inneh?ll tog f?r mycket tid. Det var ocks? oklarheter i m?nga definitioner av symboler, vilket till stor del kan bero p? att vi (CL2) haft mkt annurlunda litteratut ?n resten. ANNARS MKT BRA! (Acceptabel)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

16 svarande

Mycket h?g2 12%
H?g11 68%
L2 12%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna1 6%

- Framf?rallt blev det knepigt d? man inte visste var saker skulle leda. Vet man vad m?let ?r s? ?r det l?ttare att h?nga med. (H?g)


Hur upplevde du ?vningarna ?

16 svarande

Totalt:

Mycket bra11 68%
Bra4 25%
Acceptabel0 0%
D?lig1 6%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

Fördelat på olika grupper:

Deltog i b?da: (6 st)

Mycket bra4 66%
Bra2 33%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jonas hade l?gre tempo och grundligare genomg?ngar medan Bo hade h?gre tempo. (Mycket bra)
- Jonas var str?lande men Bo kanske inte b?r undervisa . Deltog endast i ett f?tal av Bos valde sedan Jonas ?vningar. (Mycket bra)
- V?ldigt tr?ngt, man fick ibland inte plats i jonas klassrum och Bosse talar v?ldigt tyst s? det ?r sv?rt att h?ra. (Mycket bra)
- Snedf?rdelat antal personer per klassrum. (Bra)

Bo Cartling: (2 st)

Mycket bra1 50%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
D?lig1 50%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Helt klart Cartlings omr?de. Snabb, tydlig, h?rbar, hyfsat entusiastisk, besvarar alla fr?gor, prioriterar r?tt saker. Bra Bo! (Mycket bra)

Jonas de Woul: (8 st)

Mycket bra6 75%
Bra2 25%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jonas gjorde ett fantastiskt jobb med att f?rtydliga det Edwin sa p? f?rel?sningarna. Extra?vningarna var ocks? v?ldigt bra. (Mycket bra)
- Det borde finnas tre ?vningsgrupper, d? det blir f?r m?nga elever i gruppen, blir ?vn mer lik en f?rel?sning och f?rlorar sitt syfte (Bra)
- Jonas ?r v?ldigt petig och Bo pratar v?ldigt tyst. (Bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

16 svarande

Mycket bra1 6%
Bra9 56%
Acceptabel4 25%
D?lig2 12%
Mycket d?lig0 0%

- UTM?RKT! (Mycket bra)
- Ganska tydliga framst?llningar. (Bra)
- lite jobbigt skriven d? man var tvungen att bl?ddra p? v?ldigt m?nga sidor f?r att f?rst? vissa uppgifter. (Bra)
- sv?rt/om?jligt att hitta det man s?ker. boken h?nvisar till sig sj?lv f?r mycket. (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

15 svarande

Mycket sv?rt4 26%
Ganska sv?rt9 60%
Lagom2 13%
Ganska l?tt0 0%
Mycket l?tt0 0%

- Det var helt klart en sv?r kurs, men inte o?vervinnelig. (Ganska sv?rt)


Kurstempot var ...

15 svarande

... alldeles f?r h?gt1 6%
... f?r h?gt4 26%
... lagom9 60%
... f?r l?gt1 6%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Ib?rjan var det f?r l?ngsamt och sen blev det f?r snabbt. (... alldeles f?r h?gt)
- Det kom sig mest av att det var sv?rt att veta var i kursen vi l?g. (... f?r h?gt)


Vad tyckte du om tentamen ?

15 svarande

Alldeles f?r sv0 0%
Sv10 66%
Lagom4 26%
L?tt0 0%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen1 6%

- Det var v?ldigt m?nga tal som kombinerade m?nga olika metoder. Detta har vi inte r?knat p? tidigare. Dessutom var de tv? sista uppgifterna f?r 5A13... v?ldigt knepiga. (Sv)
- kanske n?got l?ttare, men det var ? andra sidan f?rsta g?ngen som BETA anv?nts. (Lagom)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

16 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)12 75%
Hemuppgifter ("inluppar")4 25%

- bra system! (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Extremt bra med KSar samt att man f?r exakt det antalet po?ng tillgodor?knat sedan p? tentamen. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- J?ttebra system. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Men varf?r fick man bara tillgodor?kna sig po?ngen p? de f?rsta uppgifterna p? tentan. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- motivationen ?r h?gre f?r KS:ar, men f?r l?randet ?r inluppar generellt sett b?ttre. (Med optimal utformning s?klart) (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Man kanske kan ha b?de och? (Hemuppgifter ("inluppar"))


Hur var kurs-PM ?

16 svarande

Mycket bra1 6%
Bra6 37%
Acceptabel3 18%
D?lig1 6%
Mycket d?lig1 6%
L?ste ej kurs-PM4 25%

- D?ligt att saker ?ndrades under kursens g?ng. (Acceptabel)
- B?ttre information till de som l?st gamla kurskoder (D?lig)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del2/) var ...

16 svarande

... mycket bra3 18%
...bra3 18%
... godk?nd8 50%
... d?lig0 0%
... mycket d?lig1 6%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 6%

- Positivt med "logg-skrivande" fr?n f?rel?sare och ?vningsledare. (... mycket bra)
- Men den t?l en genoml?sning eller en stavningskoll (...bra)
- Lite sv?rt att hitta p? ibland, men mycket bra att information kom upp d?r s? fort n?gontong h?nde. (... godk?nd)
- inl?ggen i loggboken var i olika kronologisk ordning.... v?ldigt f?rvirrande (... godk?nd)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

15 svarande

Ja, ofta7 46%
Ja, n?gon g?ng5 33%
Nej, aldrig3 20%

- Sammanfattningarna var v?ldigt bra. (Ja, n?gon g?ng)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Bonuspo?ngsystemet var r?rigt, n?r man inte hade l?st kurs-pm.
- l?sningarna till ex-tentorna m?ste verkligen blir b?ttre.
- ?verlag en mycket intressant kurs, med kul matte och fysik.
- tidspriorioritera delomr?den definiera symboler b?ttre
- Vi som g?r p? CL beh?ver mycket mer st?d. ?ven om vi nu inte beh?vde g?ra greensfkn s? saknar vi vissa f?rkunskaper till kursen. vi har tex aldrig anv?nt oss av distributioner. S? 2-4h repetition med m?nga r?kneexempel vore bra. Vi l?ste dessutom DiffTransen f?r ett ?r sen s? man har inte det s? f?rskt i huvet.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster