Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder (F), SI1140, vt 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-04-07 - 2008-05-08
Antal svar: 39
Procent av kursdeltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

39 svarande

Mycket bra8 20%
Bra16 41%
Acceptabel13 33%
D?lig2 5%
Mycket d?lig0 0%

- Relevant och intressant kursinneh?ll. (Mycket bra)
- Mycket intressant kurs; framf?rallt k?nns det som om mycket av det vi l?rt oss nu kommer komma till anv?ndning i framtiden. (Mycket bra)
- Intressant kurs (Acceptabel)
- Bra inneh?ll, vettig kunskap (Acceptabel)
- mycket virrigt uppl?gg (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

39 svarande

Mycket bra4 10%
Bra10 25%
Acceptabel8 20%
D?lig9 23%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna8 20%

- Edwin ?r en v?ldigt duktig f?rel?sare. Det enda jag kan t?nka mig som skulle gjort kursen lite roligare ?r om Edwin hade g?tt in lite mer p? varf?r vi gick igenom det vi gjorde: i den utvidgade kursen gjordes detta bra d? han visade en del om kvantmekanik, men jag hade g?rna sett det ?ven var mer s?dant p? de vanliga f?rel?sningarna. (Mycket bra)
- Mycket bra f?rel?sare, men lite synd att ta upp s? mycket p? f?rel?sningarna som inte verkar h?ra till kursen (v?gutbredning, diskretisering, ortogonala polynom, gammafunktionen etc). G?r det sv?rt att veta vad som egentligen ing?r. (Bra)
- Det m?rks att Edwin l?gger ner tid och kraft p? kursen och f?rel?sningarna. (Bra)
- F?r mig har f?rel?sningarna varit mer som ett s?tt att se p? kursinneh?llet. Vad som ?r v?sentligt, f?rest?else f?r problemen. D?remot m?ste man nog l?sa kursboken vid sidan om f?r att f? in allt kursinneh?ll. Men givande f?rel?sningar f?r motivation, och f?rst?lse. (Bra)
- De var intressanta, men gav inte n?got riktigt helhetsperspektiv ?ver var i kursen man befann sig. Det k?ndes som om det var f?r mycket som skulle g?s igenom p? f?r kort tid. Det ?r sv?rt att h?nga med n?r f?rel?saren stundtals g?r tillbaka till gamla tavlor och ?ndrar/f?rtydligar saker i efterhand. (Acceptabel)
- Sv?rt att h?nga med, f?r ett r?rigt intryck (D?lig)
- f?rs?ker hinna med f?r mycket information p? kort tid. massor av fel p? tavlorna. (D?lig)
- Jag slutade att g? p? f?rel?sningarna mot slutet. Det m?rktes tydligt att det var mycket information p? kort tid som skulle l?ras ut,f?rel?saren var alldeles f?r stressad. (D?lig)
- halva f?rel?sningen sas det att vi har s? ont om tid, d?r h?r kan ni, det har ska ni kunna och det h?r kommer p? kursen, kom aldrig fram till n?got konkret. j?tte synd f?r edwin ville s? mycket och var j?tte ambiti?s (D?lig)
- Edwin tycker om det han f?rel?ser om och det g?r det l?tt att vilja lyssna! F?rel?sningarna k?ndes dock ganska ostrukturerade. Det ber?ttades om mycket, men mest om sammanhang. D? man hade l?st i f?rv?g h?ngde man med, men annars var det mycket sv?rt att f?rst?. (D?lig)
- jag tycker edwin ?r en av de absolut mest engagerade f?rel?sarna vi haft. strukturen skulle dock kunna f?rb?ttras s? allt blir lite tydligare. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

38 svarande

Mycket h?g1 2%
H?g22 57%
L7 18%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna8 21%

- Virriga! (?)
- Det ?r utan tvekan en r?tt sv?r kurs, d?rf?r ?r det naturligt att ?ven f?rel?sningarna kan vara sv?ra att h?nga med p? till fullo. Jag tycker dock det ?r en f?rdel att man m?ste vara alert och anv?nda hj?rnan ?ven under f?rel?sningarna, s? den n?got h?ga sv?righetsgraden ?r absolut ingen nackdel. (H?g)
- Edwins f?rel?sningar ?r bra, men han ?gnade lite v?l mycket tid ?t att repetera tidigare kurser, s? att det blev ont om tid f?r det nya materialet. (L)
- tog bara upp det grundl?ggande, hann aldrig komma till det intressanta efter som han var s? stressad ?ver att inte hinna (L)
- tycker f?rel?sningarna ligger p? en mer basniv? en tentan. (L)


Hur upplevde du ?vningarna ?

39 svarande

Totalt:

Mycket bra8 20%
Bra19 48%
Acceptabel8 20%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna4 10%

Fördelat på olika grupper:

Deltog i b?da: (23 st)

Mycket bra4 17%
Bra10 43%
Acceptabel5 21%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna4 17%

- ?vningsassistenterna ?r b?da mycket kunniga och duktiga p? att l?ra ut. (Mycket bra)
- b?da ?vningsledarna ?r mycket bra (Bra)
- Man h?r knappt vad Bo s?ger. (Bra)
- Jonas ?r mer pedagogisk. (Bra)

Bo Cartling: (8 st)

Mycket bra1 12%
Bra4 50%
Acceptabel3 37%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- bo skulle kunna f?rklara lite mer varf?r han g?r vissa saker. (Acceptabel)

Jonas de Woul: (8 st)

Mycket bra3 37%
Bra5 62%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jonas ?vningar ?r bra eftersom han r?knar igenom uppgifterna sj?lv i st?llet f?r att bara skriva av sina anteckningar. Det g?r att man sj?lv f?r tid att f?rst? vad han g?r p? tavlan. Dessutom ?r det bra att han s?llan hoppar ?ver ber?kningar, f?r om l?raren g?r det k?nner man inte att man har f?tt se hela l?sningen. Det g?r ingenting att han inte alltid hinner r?kna alla uppgifter. (Mycket bra)
- V?ldigt strukturerade och l?tta att f?lja med p (Mycket bra)
- Jonas var strukturerad och var mycket lyh?rd f?r fr?gor och hade en god kommunikation med eleverna. (Bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

37 svarande

Mycket bra9 24%
Bra17 45%
Acceptabel9 24%
D?lig1 2%
Mycket d?lig1 2%

- Anv?nde inte kurslitteraturen (?)
- Fantastiskt bra kursbok! "Kontinuerliga system" ?r mycket trevlig att l?sa och ger en mycket god f?rst?else av hur de olika kapitlen h?nger ihop och vad Fouriers metod egentligen g?r ut p? sett ur en abstrakt synvinkel. Detta g?ller i synnerhet kapitel H, S och D som ?r bland de b?sta delarna av boken. Byt inte ut denna fantastiska kursbok! (Den tillh?rande ?vningsboken ?r ocks? bra.) (Mycket bra)
- Mycket bra litteratur! (Mycket bra)
- Trevligt skriven bok! (Mycket bra)
- l?tt att s?ka infomation som beh?vde och bra strukturerat. (Mycket bra)
- lite babblig kanske, och sv?r att f? ?verblick i! (Bra)
- Mycket trevlig. Hade dock f?redragit ?nnu kompaktare framst?llning. (Bra)
- Kursboken ?r okej, men har sina svagheter. Jag lyckades f? tag p? ett exemplar av den gamla kursboken av Torbj?rn Erikson m.fl., och tyckte den var s? pass bra att jag anv?nde den ist?llet f?r den ordinarie kursboken. (Bra)
- tyckte att boken inte var s? bra. f?r m?nag exempel (Acceptabel)
- Man l?ser ett exempel i ett kapitel, s? h?nvisar dem till ett annat kapitel, och d?rifr?n vidare till ett annat kapitel. Och de h?nde p? m?nga exempel, f?rvirrande. (Mycket d?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

39 svarande

Mycket sv?rt4 10%
Ganska sv?rt20 51%
Lagom14 35%
Ganska l?tt1 2%
Mycket l?tt0 0%

- Kursen k?ndes l?tt, tills tentan, som var helt annorlunda fr?n b?de tidigare tentor och typtenta i sv?righetsniv?. Med kanske undantag fr?n f?rsta talet. (Mycket sv?rt)
- Mycket teori och lite sv?r att f? grepp om, men v?ldigt intressant och givande. (Ganska sv?rt)
- tycker att kursen i sig h?ll en r?tt s? bra niv (Ganska sv?rt)
- Kursen ?r sv?r, men ?r inte sv?rare ?n vad man kan f?rv?nta sig p? denna niv (Lagom)


Kurstempot var ...

39 svarande

... alldeles f?r h?gt0 0%
... f?r h?gt5 12%
... lagom33 84%
... f?r l?gt1 2%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- men tempot p? f?rel?sningarna var f?r h?gt (... lagom)
- H?gt tempo men bra ?nd (... lagom)
- kanske lite mycket repetition, d? hade man ist?llet kunnat g? djupare i dessa omr?den (... lagom)


Hur mycket jobbade du med kursen totalt sett?

39 svarande

v?ldigt mycket1 2%
mycket9 23%
j?mf?rbart med andra kurser18 46%
mindre ?n for andra kurser5 12%
v?ldigt lite6 15%


Hur mycket jobbade du med kursen f?re p?sklovet?

39 svarande

v?ldigt mycket1 2%
mycket5 12%
j?mf?rbart med andra kurser16 41%
mindre ?n for andra kurser5 12%
v?ldigt lite12 30%

- Andra kurser hade mer f?rdelaktiga bonussystem. (mindre ?n for andra kurser)
- ingenting (v?ldigt lite)


Repetitionen av tidigare kurser var

38 svarande

v?ldigt v?rdefull5 13%
v?rdefull22 57%
on?dig11 28%

- Det var mycket bra att inte bara b?rja rakt av p? n?got helt nytt, utan att ist?llet repetera kort vad som g?tts igenom tidigare och forts?tta d?rifr?n. (v?ldigt v?rdefull)
- fast lite f?r mycket (v?rdefull)
- Det ?r bra om man repeterar en del, men att som h?r ?gna n?rmare h?lften av f?rel?sningarna till repetition ?r on?digt. (on?dig)


Vad tyckte du om tentamen ?

39 svarande

Alldeles f?r sv5 12%
Sv17 43%
Lagom14 35%
L?tt2 5%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen1 2%

- Ger man ut en typtenta, f?r man ju g?ra det riktiga tentan p? samma sv?righetsniv?, vilken den ju absolut inte va. (Alldeles f?r sv)
- Jag tyckte framf?r allt att det var lite tidspress, lite f?r m?nga uppgifter. (Sv)
- Tentamen k?ndes sv?rare ?n j?mf?rbara tal fr?n tidigare tentor -- ? andra sidan verkar r?ttningen ha varit ganska gener?s. (Sv)
- sv?r f?r grund niv?n, tentan ligger p? en h?gre niv? en talen innan, dock positivt att man inte kan l?ra sig utantill, utan att f?rst?lse kr?vs f?r att klara av den (Sv)
- sv?rt att veta vad som verkligen ing (Lagom)
- Tidsstress, men det ?r bra! (Lagom)
- Ett stort problem var TIDSBRISTEN p? tentan! Det var frustrerande att inte ens vara i n?rheten av att hinna g?ra alla tentans uppgifter p? de 5 timmarna som gavs! N?r man f?rberett sig v?l k?nns det mycket ledsamt att inte f? tid nog att visa vad man kan. Detta system straffar dem som ?r n?got l?ngsamma. Det k?nns helt enkelt j?ttetr?kigt. I arbetslivet ?r det nog v?ldigt s?llan man kommer att beh?va l?sa ett problem under maximal tidspress... (Lagom)
- Ni r?ttar f?r sn?llt. Jag f?rk?nnar ej godk?nt! Kl?pare! (Lagom)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

38 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)22 57%
Hemuppgifter ("inluppar")16 42%

- Hemuppgifter ?r nog inte s? bra eftersom folk skriver av varandra trots att det r?knas som fusk (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- j?tte bra, man tvingas plugga kontinuerligt! (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- P? kontrollskrivningarna var det ocks? mycket sv?rt att HINNA svara p? alla fr?gor! D? man visste i f?rv?g att man inte skulle hinna svara p? allt, minskade motivationen att ks-plugga. Det ?r synd att det inte r?cker med att kunna kursinneh?llet, utan man m?ste kunna formulera sig j?ttefort f?r att ens klara kursen. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Jag f?redrar generellt st?rre m?jligheter att skaffa betydligt fler bonuspo?ng till tentamen, vilket f?r mig verkligen motiverar kontinuerliga studier. Det b?sta ?r genom mer avancerade inl?mningsuppgifter (en varje vecka) vars l?sning kr?ver f?rst?else av det precis genomg?ngna materialet. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- f?r d? vet man att om man g?r dem ger det bel?ning (Hemuppgifter ("inluppar"))


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del2/) var ...

39 svarande

... mycket bra12 30%
...bra18 46%
... godk?nd8 20%
... d?lig0 0%
... mycket d?lig1 2%
Har inte bes?kt kurshemsidan0 0%

- Mycket bra hemsida! Det m?rks att Edwin l?gger ned mycket jobb p? att uppdatera sin logg och att ge sm? tips om hur man kan studera. (... mycket bra)
- loggboken var j?ttebra d? man missade f?rel?sningarna (... mycket bra)
- loggboken mkt v?rdefull om man inte gick p? f?rel?sningarna. dock skulle kursplaneringen kunna komleteras s? att sj?lvstudier underl?ttas (l?sanvisningarna) (... mycket bra)
- Kurshemsidan var v?ldigt rik p? information, och det var l?tt att hitta det man s?kte efter. Edwins loggb?cker ?r verkligen en guldgruva om man missat en f?rel?sning och vill veta vad som gicks igenom - forts?tt med dem! (... mycket bra)
- B?ttre information om KS:ar hade varit ?nskv?rt. (...bra)
- bra med uppdatering, ibland lite sv?rt att hitta det man vill men bra tips p? andra sidor att l?sa. (...bra)


Hur var kurs-PM ?

37 svarande

Mycket bra5 13%
Bra23 62%
Acceptabel7 18%
D?lig0 0%
Mycket d?lig1 2%
L?ste ej kurs-PM1 2%

- Bra och informativt kurs-PM! (Mycket bra)
- Detaljerat och informativt. (Mycket bra)
- D?ligt att man inte kunde se utf?rligare vilka avsnitt som ingick redan fr?n b?rjan. (Bra)
- Det skulle vara bra med tydligare l?sanvisningar. (Acceptabel)
- St?rsa klagom?let. Det var oklart vad om ingick i kursen samt vilka delar som var viktigast. Jag ser g?rna en lista med exakt vilka kapitel och delkapitel som skall l?sas igenom. (Mycket d?lig)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

37 svarande

Ja, ofta22 59%
Ja, n?gon g?ng14 37%
Nej, aldrig1 2%

- Mycket bra med lite extramaterial i form av pdf-filer, d? jag som tidigare n?mdes inte var helt n?jd med den ordinarie kursboken. Det hade varit bra om alla pdf-filer hade funnits p? nuvarande kurshemsidan: exempelvis har Edwin skrivit ihop ett kort kompendium om Hilbertrum vilket jag fann som intressant l?sning och bra repetition, men som man bara kunde finna p? den tidigare kurshemsidan. (Ja, ofta)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- forts?tt som nu! rama in inneh?llet lite b?ttre
- Edwin ?r en mycket trevlig och engagerad l?rare! Det m?rks att hana anstr?nger sig f?r att alla skall l?ra sig kursen. Han skriver studietips p? hemsidan, och han ordnar extra r?knestugor n?r det finns efterfr?gan.
- Jag tycker att sammanfattningen av kursen som Edwin skrev var j?ttebra och underl?ttade pluggandet inf?r tentan.
- Mindre repetition p? f?rel?sningarna, k?r antingen mera och djupare med teorierna eller blir mer praktisk och drar till med flera ?vningstal p? f?rel?sningen. Personligen f?redrar jag lite mera teorier...
- edwin ?r j?tte bra bara f?rel?sningarna blir lite mer strukturerad, j?tte bra tanke att man ska l?ra sig lite mer teori och verkligen f?rst? koppling till fysik!
- Tack f?r en bra kurs!
- MINSKA TIDSPRESSEN P? KS:ARNA OCH TENTAN!
- Inkludera Greenfunktioner och variationskalkyl i den vanliga kursen! Jag l?ste b?de den vanliga kursen och till?ggskursen, och kan bara tycka synd om de studiekamrater som inte l?rde sig om dessa ?mnen -- vilka k?nns r?tt s? viktiga f?r framtida fysikstudier.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster