Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysik, grundkurs del I - Termodynamik, 5A1203, ht 2006

Status: Avslutad
Publicerad under: 2006-10-26 - 2006-11-14
Antal svar: 79
Procent av kursdeltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Patrik Henelius

Hur upplevde du kursen ?

Mycket bra38 48%
Bra36 45%
Acceptabel4 5%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%

- intressant, man l?rde sig t?nka! allm?nbildande (Mycket bra)
- Bra att kursen tog upp "att t?nka som en fysiker". (Mycket bra)
- Uppskattning, dimentionskontroll, t?nk som en fysiker...gav mer ?n sj?lva kursinneh?llet. (Mycket bra)
- Framf?r allt har den p?verkat min bild av utbildningen. Positivt. (Mycket bra)
- Om det var n?got som var d?ligt med kursen s? var det att vi fysiker inte hade de f?rkunskaper i flervariabelanalys som kr?vdes. Det gjorde att man ofta hakade upp sig p? matten i st?llet f?r att koncentrera sig p? fysiken. Det kanske ?r n?dv?ndigt eller till och med avsiktligt att termodynamikkursen kommer f?re flervariabelanalysen, men det k?nns ?nd? som ett handikapp n?r man f?rs?ker l?ra sig termodynamiken. (Mycket bra)
- Inneh?llsrik, man l?r sig mkt nytt och roligt. (Bra)


Vad tyckte du om f?rel?sningarna ?

Mycket bra38 48%
Bra25 31%
Acceptabel9 11%
D?lig3 3%
Mycket d?lig1 1%
Deltog ej i f?rel?sningarna3 3%

- Kunde varit lite mer strukturerat p? tavlan. (Mycket bra)
- pedagogiska (Mycket bra)
- Intressanta f?rel?sningar (Mycket bra)
- G?ran Grimvall ?r en otroligt bra f?rel?sare. Speciellt bra ?r hans undervisning i att "t?nka som en fysiker". (Mycket bra)
- Grimvall gammal och garvad, en ?ra att f? ha varit med i sista ?rskullen! (Mycket bra)
- V?ldigt d?lig taveldisposition. Man skulle kunna l?rs sig mycket mer om den var b?ttre. (Bra)
- Aningen osammanh?ngande stundvis. (Bra)
- Tavelstrukturen var sid?d?r... Sv?rt att skriva av och kunna f?rst? hemma. (Bra)
- Ingen vidare tavelf?ring vilket gav en ostrukturerade anteckningar. F?rel?sningarna gav en aning f?r l?tt bild av kursen (med tanke p? tentaresultaten). (Acceptabel)
- Det var lite f?r popul?rvetenskapliga. Sv?rt att f? ner n?gra anteckningar. (Acceptabel)
- r?riga (Acceptabel)
- ?ven om Grimvall ?r bra, kan ha bli F?R generell i sina uttryck och skisser p? tavlan. Mer hands on. (Acceptabel)
- Intresanta men behandlade kursen d?ligt (Acceptabel)
- Inneh?lls fattiga, niv?n p? f?rel?sningarna motsvarade inte niv?n p? tentan.. f?r mkt repetition hela tiden p? f?rel?sningarna.. (D?lig)
- D?lig taveldisposition! det var sv?rt att h?nga med och kunna ta anteckningar. (D?lig)
- Gick p? ca 4 st. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du stor?vningarna ?

Mycket bra14 17%
Bra46 58%
Acceptabel12 15%
D?lig3 3%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i stor?vningarna4 5%

- Patrik Henelius f?rklarade s? att man verkligen f?rstod. N?r stor?vningarna tog stut blev det pl?tsligt mycket sv?rare att h?nga med. (Mycket bra)
- H?r var det l?ttare att f? anteckningar. (Bra)
- ?vningarna i sm?grupper k?ndes dock b?ttre d? det i princip var samma typ av fr?gor som betades av d?r men i mindre grupp och d?rmed l?ttare att fr?ga och diskutera. (Bra)
- Dom var bra och l?rorika! (Bra)
- B?ttre med ?vningar i mindre grupper, d?r ?vningsledaren har b?ttre kontakt med gruppen. (Acceptabel)
- Hur skiljer de sig fr?n sm??vningarna? (D?lig)
- Gick p? de som var efter de f?rel?sningar jag gick p?, vilket blev ca 3 st. (Deltog ej i stor?vningarna)


Hur upplevde du ?vningarna ?

Totalt:

Mycket bra10 12%
Bra36 46%
Acceptabel14 17%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna16 20%

Fördelat på olika grupper:

Varierade/Deltog ej: (61 st)

Mycket bra5 8%
Bra24 39%
Acceptabel14 22%
D?lig2 3%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna16 26%

- det st?r fel ?vningsledare bland alternativen. (Bra)
- Det varierade i vilken grupp jag deltog fr?n g?ng till g?ng. (Bra)
- Nr 4) Jag var hos Maria och "fransmannen". (Bra)
- kunde f?rvirra mer ?n att upplysa ibland. Kan vara en h?gst personlig ?sikt! (Acceptabel)
- varierande med ?vningsledare (Acceptabel)

Gunnar Benediktsson: (9 st)

Mycket bra3 33%
Bra6 66%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- g?rna fler (Mycket bra)
- Gunnar Benediktsson ?r bra p? s? vis att man alltid l?r sig saker p? hans ?vningar. Han l?ser allts? inte bara uppgifterna, utan han resonerar alltid omkring dem ocks?. Tyv?rr hamnar han ibland lite f?r l?ngt fr?n ?mnet, vilket g?r att han inte alltid blir klar med uppgifterna under ?vningstillf?llet. Det ?r bra att Gunnar tar upp etymologin f?r ord som t. ex. "adiabatisk". Det g?r det l?ttare att f?rst? deras betydelse. (Bra)
- de f? som jag deltog i. (Bra)
- Bra! L?rorikt att man diskuterade lite om problemen innan man hoppade p? att l?sa dom direkt! (Bra)

Maria Werner: (5 st)

Mycket bra1 20%
Bra4 80%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Fast jag var f?rst?s inte med p? s? m?nga, alltid l?ttare att vara efterklok n?r det g?ller prioriteringar och planering och pengar tyv?rr f?r styra upp det hela. (Mycket bra)

?aldksjf: (3 st)

Mycket bra1 33%
Bra2 66%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Hade Aimeric (Mycket bra)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

Mycket bra5 6%
Bra34 44%
Acceptabel30 39%
D?lig4 5%
Mycket d?lig3 3%

- k?pte inte n?gon kurs literatur.. (?)
- hade den inte (?)
- anv?nde dock inte boken speciellt mycket, men bunten av gamla tentor var super. (Bra)
- L?ste inte allt f?r mycket i boken. Jag l?ste anteckningarna och kollade upp detaljer i boken. Mycket matnyttigt i "Basic skills..." (Bra)
- "Energil?ra" var acceptabel och de gula h?ftena var mycket bra. "Energil?ra" ?r en omfattande och sv?r bok. Det k?nns som om den ?r skriven mer som en uppslagsbok ?n som en l?robok. Varje kapitel tycks vara t?nkt att behandla ett begrepp utt?mmande snarare ?n att leda studenterna ett steg vidare i deras f?rst?else. Jag skulle aldrig rekommendera n?gon att bedriva sj?lvstudier med "Energil?ra", men som bredvidl?sningsbok till Grimvalls f?rel?sningar ?r den acceptabel. Det k?nns n?stan som om boken har skrivits i syfte att vara opedagogisk bara f?r att studenterna skall l?ra sig att s?lla i kursmaterial. "Basic skills" ?r en utm?rkt l?robok och uppslagsbok i ingenj?rsf?rdigheter och vetenskapsteori. H?ftet med tentamensuppgifter ?r mycket bra. Uppgifterna ?r s? roliga att de ?r beroendeframkallande. Har man v?l b?rjat arbeta kan man inte sluta. (Bra)
- Erh?ll den delvis v?l sent fr?n Lycknis. ? andra sidan kunde priset i k?rbokhandeln vara i niv? med Lycknis. Gamla tentorna och lilla kompendiet ett utm?rkt komplement. (Bra)
- Boken var lite f?r otydlig. Beteckningarna var v?ldigt f?rvirrande. (Acceptabel)
- Anv?nde den n?stan inget, s? jag vet inte riktigt hur bra den var egentligen! (Acceptabel)
- Basic Skills -bra, ?ven bra att vi fick ett h?fte med gamla tentor. Energil?ra -mindre bra. (Acceptabel)
- Sv?rt att veta vilka enhet de olika bokst?verna hade. (Acceptabel)
- Hade inte s? stror anv?nding av den (Acceptabel)
- Jag inhandlade bara Basic Skills och gamla tentor, s? b?r kanske inte s?ga n?got p? denna punkt. M? v?l erk?nna att jag v?ldigt s?llan l?st n?got i Basic Skills boken. (Acceptabel)
- Lite knapph?ndig och tr?kigt med f? illustrationer. Oinspererande och ganska sv?rl?st. Byt! (D?lig)
- anv?nde i princip bara h?ftet med gamla tentor. (Mycket d?lig)
- ?ppnade den aldrig, s? den k?ndes ganska v?rdel?s om man inte beh?ver den. Varf?r ens rekomendera folk att k?pa den? (Mycket d?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

Mycket bra9 11%
Bra48 60%
Acceptabel19 24%
D?lig3 3%
Mycket d?lig0 0%

- Bra med l?g niv? i b?rjan, lagom tempo. (Mycket bra)
- Kursen ?r mycket sv?r, vilket ?r vad den f?rsta kursen p? teknisk fysik b?r vara. (Mycket bra)
- H?ll det p? en l?g och trivsam niv? i b?rjan, det beh?ver inte vara roligt, huvudsaken att man inte ger upp med en g?ng. Och var inte r?dda att ge f?r mycket information vad g?ller ah?-upplevelserna, endera har man det i sig eller s? hj?lper det inte i vilket fall, alla kan beh?va en v?nlig spark i r?tt riktning ibland. (Mycket bra)
- Sv?rt men samtidigt bra st?d och information. Bra struktur osv. (Bra)
- Sv (Bra)
- vi hade inte g?tt igenom derivator, integraler och differentialekvationer i matten innan s? det var sv?rt att h?nga med p? de momenten. (Bra)
- lite v?l h?rd r?ttning (Bra)
- Kursen kr?vde ganska m?nga f?rkunskaper i matte och det verkar som att man kanske inte k?nde till all matte man var tvungen att kunna. Man han ju l?ra sig partiellderivera till slut, fast det blev lite panik i b?rjan (Bra)
- Eventuellt var n?gra integrerings- och deriverings-koncept ?verkurs. (Bra)
- N?got l?tt, men trots allt en sp?nnande och utmanande kurs. (Bra)
- Kunde varit lite mer utmanande, klarade mig f?rv?nansv?rt bra p? de f?rkunskaper jag hade. (Acceptabel)
- F?rv?nande sv?r. (Acceptabel)
- eftersom vi inte l?st en enda fysikkurs sen gymnasiet kan det vara lite v?l mycket beg?rt att vi ska kunna komma ih?g allt och dessutom s?tta ihop formler sj?lva ut?ver v?r f?rst?else inom fysik. (Acceptabel)
- Nr 6) Utan tillr?ckliga mattekunskaper k?ndes det lite motigt ibland. Snabbgenomg?ngen av partiella derivator var bra men otillr?cklig (f?r mig). (Acceptabel)


Hur var kurs-PM ?

Mycket bra45 56%
Bra28 35%
Acceptabel4 5%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM2 2%

- Mycket bra, men det kan ?ven vara bra att l?gga till "rekommenderade uppgifter i tentamensamlingen relaterade till f?rel?sningen" s? man kan g?ra ett par uppfigter hemma p? kv?llen, s? att det blir l?ttare att h?lla sig i fas. (Mycket bra)
- l?tt att f? ?verblick, all viktig info fanns d?r. (Mycket bra)
- excellent faktiskt. (Mycket bra)
- Utf?rligt med allt man beh?vde veta! (Mycket bra)
- Kurs-PM inneh?ll n?stan allt man beh?vde f?r att klara kursen, bland annat l?sanvisningar, rekommenderade ?vningsuppgifter och sammanfattningar av f?rel?sningarna. Fler kurser borde ha s? omfattande kurs-PM. (Mycket bra)
- Mycket utf?rligt, v?ldigt bra. (Mycket bra)
- Utm?rkt upplagt, v?l informativt! Kanske det b?sta jag har st?tt p? och d? verkar de ?nd? ?ver lag vara bra p? Fysiks kurser. (Mycket bra)
- Mycket v?rdefullt f?r oss elever med bra PM, bra jobbat! (Mycket bra)
- rekommenderade ?vningar var bra.. (Mycket bra)
- Det mesta stod d?r vilket var l?ngt mer ?n f?rv?ntat. (Bra)


Vad tyckte du om hemsidan ?

Mycket bra2 2%
Bra29 36%
Acceptabel23 29%
D?lig5 6%
Mycket d?lig1 1%
Har ej bes?kt hemsidan19 24%

- Anv?nde den ytterst sparsamt. (Bra)
- L?nken till learninglab var bra. (Bra)
- Ingen ?verfl?dig grafik, endast information, l?ttl?st. (Bra)
- Nr 8) Satt en f?rmiddag och gjorde fysik-quiz. Jag saknade m?jligheten att g? igenom uppgifterna i efterhand. Det blev lite som att f? ett tenta resultat utan att f? se tentan, inte speciellt utvecklande... (Bra)
- all info fanns p? kurspm.. (Acceptabel)
- Har inte spanat in den allt f?r mycket (Acceptabel)
- uppdateringar? (D?lig)
- jag anv?nde dock inte hemsidan p? slutet, kanske ?ndrad? (D?lig)


Vad tyckte du om tentamen ?

Mycket bra17 22%
Bra34 44%
Acceptabel15 19%
D?lig7 9%
Mycket d?lig1 1%
Har ?nnu inte skrivit tentamen3 3%

- Beror p? vad jag f?r p? tentan, f?r jag bra p? tentan tyckte jag bra om den. (?)
- Sv?r. (?)
- Men v?ldigt h?rd r?ttning. Orimligt h?rd, tycker jag. Exempelvis att man drar alla po?ng om man avrundar fel (jag fick inga s?nna avdrag, men min kompis sa att han fick), det tycker jag ?r f?r h?rt. Avdrag, naturligtvis, men kanske inte tre po?ng! (Mycket bra)
- Nr 9) K?ndes som tentan var mycket representativ f?r kursen och mycket "aktuell". M?rktes skillnad mot de tentor som var f?r n?gra ?r sedan. Jag var godk?nd, 3:a. (Mycket bra)
- R?ttningen var i h?rdaste laget. (Bra)
- n?got oklart vad man fick po?ng resp avdrag f?r p? tre-po?ngsuppgifterna.. (Bra)
- R?ttades h?rt, men var iaf som de tidigare tentorna (Bra)
- Har inte h?mtat ut den ?n s? jag vet inte hur jag ska f?rh?lla mig till r?ttningen ?n. Den l?g dock p? tok f?r tidigt p? dagen. (Bra)
- Tentamen var i stort sett bra, men r?ttningen var s? h?rd att det k?nns som om man m?ste kunna l?sa Grimvalls tankar f?r att f? full po?ng. (Bra)
- Den h?rda r?ttningen var inte alls befogad, eftersom vi inte riktigt visste hur h?rda ni skulle vara. Det borde ha uppm?rksammats tidigare i kursen; och d? inte bara genom att s?ga hur det faktiskt ?r utan genom att visa! Annars var tentanens niv? den man f?rv?ntade sig. (Acceptabel)
- R?ttningen var nog lite v?l h?rd. (Acceptabel)
- Tentamen var bra, dock en hel del konstiga po?ngavdrag (Acceptabel)
- Motsvarade inte sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna. H?nsysnsl?st r?ttad. (D?lig)
- jag tycker r?ttningen var p? tok f?r h?rd.. f?rst?r inte hur ni t?nkte.. ni kunde s?ga uppgifter som var helt r?ttr?knade f?rutom det lilla svar som gavs p? slutet, och f?r detta gav ni noll po?ng. vad f?rv?ntar ni er av eleverna, att det e m?stare p? formler efter 5 po?ng termodynamik.. och inte ska g?ra ett enda fel i hela utr?kningen. (D?lig)
- Bra fr?gor men alldels f?r str?ng r?ttning. (D?lig)
- Vill inte ligga n?gon till last, ?ven om det var min felber?kning vad g?ller Lycknis och d?rmed mitt eget fel. (Har ?nnu inte skrivit tentamen)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- V?ga v?gra pensionera G?ran!
- Bra niv? p? tentan, men v?ldigt h?rd r?ttning. Orimligt h?rd, tycker jag. Exempelvis att man drar alla po?ng om man avrundar fel (jag fick inga s?nna avdrag, men min kompis sa att han fick), det tycker jag ?r f?r h?rt. Avdrag, naturligtvis, men kanske inte tre po?ng!
- k?r repetition av derivator, integraler och diff-integraler innan kursen, tex p? intromatten!
- Beh?ll Grimvall! L?t honom inte komma undan
- KS var v?ldigt givande. Bra upplagt med gr?nss?nkningar.
- Ha de slutliga f?rel?sningar en vecka innan tentan.
- Det skulle vara bra att ha fler KSar, f?r att man l?r sig v?ldigt bra n?r man pluggar till KS.
- ?ver lag tycker jag att det har fungerat bra! Man har p? s?tt och vis hela tiden vetat vad som f?rv?ntats av en. Jag hade g?rna sett en markering i kurspm om avsnitt som ?r extra viktiga d? jag inte kom ih?g vilka avsnitt som G?ran pekat ut.
- Mycket nyttig start p? KTH.
- H?ftet med extentor var guld v?rt!
- Ha i tankarna att detta ?r en av de f?rsta kurserna nollan l?ser. Ha d?rf?r g?rna kvar t.ex. uppskattningsdelen av kursen, trots att det inte ?r termodynamik.
- Sluta inte f?r allt i v?rlden med att undervisa i att "t?nka som en fysiker" bara f?r att Grimvall g?r i pension.
- Tillh?rde f?rsta labbgruppen och informationen om labben lades ut i sista sekund s? jag missade den, d?ligt! Bra f?rel?sare och tuff och utmanande kurs.
- L?mna oss inte Grimvall! =(
- Anv?nd tavlan under f?rel?sningarna mer!


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster