Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Modern fysik, SH1009, VT 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-05-07 - 2008-08-13
Antal svar: 38
Procent av kursdeltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mats Wallin

Uppfattning om kurses inneh?ll

38 svarande

Totalt:

v?rdel?st0 0%
inte s? v?rdefullt3 7%
neutral2 5%
ganska v?rdefullt20 52%
mycket v?rdefullt13 34%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

v?rdel?st0 0%
inte s? v?rdefullt3 9%
neutral2 6%
ganska v?rdefullt16 48%
mycket v?rdefullt12 36%

- M?nga hp f?r relativt lite nya kunskaper. Stora delar av kursen var repetition av gymnasiekunskaper, utan att ge nya perspektiv p? den moderna fysiken. Kvantmekaniken, som var den intressantare delen av kursen, fick relativt lite plats i kursen. Ang?ende modfysdelen s? finns det kurser i ettan d?r man s?tter in numeriska v?rden i formler och f?rundras ?ver vad som kommer ut. Att anv?nda alla formler utan att ha h?rlett eller f?rklarat dem ger inte s?rskilt mycket, det ?r f?rst?elsen som ?r det viktiga. (inte s? v?rdefullt)

CL: (5 st)

v?rdel?st0 0%
inte s? v?rdefullt0 0%
neutral0 0%
ganska v?rdefullt4 80%
mycket v?rdefullt1 20%


Uppfattning om Bengt Lund-Jensens f?rel?sningar

37 svarande

Totalt:

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga3 8%
neutral5 13%
ganska bra19 51%
mycket bra10 27%

Fördelat på olika grupper:

TF: (32 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga3 9%
neutral4 12%
ganska bra17 53%
mycket bra8 25%

- Deltog inte mycket i dessa. Verkade mest handla om diverse ?mystiska? formler som s?llan f?rklarades n?rmare. Alldeles f?r enkla r?kneexempel som inte gav s?rskilt mycket. (ganska d?liga)
- Bengt svarade aldrig p? mail eller gjorde inget i utsatt tid egentligen, d?lig stil. hur l?nge f?r man t.ex h?lla p? tentaresultaten. har man kycket att g?ra f?r man l?ra sig anv?nda kalender eller delegera ut i tid.sk?rpning! (ganska d?liga)
- var ej i publiken (neutral)
- Deltog i v?ldigt f (neutral)
- tydliga och bra (mycket bra)

CL: (5 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral1 20%
ganska bra2 40%
mycket bra2 40%

- Dom var bra och det var bra att han hade f?rel?sningsanteckningar. Det som var lite d?ligt var ju att han i princip sa exakt det som stog. Men om man missade n?n f?rel?sning s? gjorde det ju iaf inte s? mycket. (ganska bra)
- Det ?r lite tr?kigt att han inte s?ger mycket mer ?n vad som st?r i det utdelade materialet. Det k?nns som om det inte ?r s? viktigt att g? p? f?rel?sningarna. F?rel?snigsanteckningarna ?r bra, men de skulle kanske beh?va korrl?sas. (ganska bra)
- Extremt pedagogiskt med utdelning av f?rel?sningsanteckningar. ?nnu b?ttre om de fanns p? kurshemsidan innan f?rel?sningen. (mycket bra)
- v?ldigt inspirerande l?rare, toppen med f?rel?sningsanteckningar under frl, man f?rst?r mycket mer d (mycket bra)


Uppfattning om Mats Wallins f?rel?sningar

37 svarande

Totalt:

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga1 2%
neutral8 21%
ganska bra16 43%
mycket bra12 32%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral7 21%
ganska bra15 45%
mycket bra11 33%

- var ej i publiken (neutral)
- Deltog i v?ldigt f (neutral)
- lite r?riga ibland, synd att f?rel?sningsanteckningarna var sv?rtydda. (neutral)
- Fast v?ldigt sv?rl?sta anteckningar. Synd, f?r det stod annars mycket bra i dem, tror jag (de som ligger ute p? hemsidan). (ganska bra)
- F? tillf?llen, d?rav kompakt inneh?ll. Uppfattade f?rel?sningarna som intressanta och givande. Bra synergieffekt med FMM-kursen. B?r f? mer utrymme i kursen! (ganska bra)
- inl?mnuppg. var ju lite ?verdrivna r?kningar (ganska bra)
- Bra och pedagogiska! (mycket bra)
- tydliga och bra (mycket bra)

CL: (4 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga1 25%
neutral1 25%
ganska bra1 25%
mycket bra1 25%

- Sv?ra att f?lja. Anteckningar hade varit bra att f? utskrivet. (ganska d?liga)
- Gick inte p? dom. (neutral)
- Helt ok f?rel?sningar, men f?rel?snignsanteckningarna ?r n?stintill ol?sliga vilket ?r synd, f?r jag tror att det st?r bra saker d?r. (ganska bra)
- V?ldigt bra f?rel?sare. Finns ?nskan om utdelning av f?rel?sningsanteckningar innan f?rel?sning. (mycket bra)


Uppfattning om Karl-Johan Grahns ?vningar

27 svarande

Totalt:

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga3 11%
neutral16 59%
ganska bra5 18%
mycket bra3 11%

Fördelat på olika grupper:

TF: (23 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga3 13%
neutral13 56%
ganska bra4 17%
mycket bra3 13%

- Deltog aldrig. (?)
- Sv?rt att h?nga med i alla olika steg och r?kningar. Viktigt att inte bara r?kna uppgiften utan ocks? f?rklara (tydligt!!!) vad man g?r och varf?r, och vad det ska leda till. Jag tyckte det saknades. (ganska d?liga)
- Lite r?rigt att h?nga med. (ganska d?liga)
- Lite r?rigt att h?nga med. (ganska d?liga)
- var ej i publiken (neutral)
- deltog ej (neutral)
- Mycket bra r?kne?vningar! Karl-Johan sopar inget under mattan utan r?knar igenom hela uppgiften i lagom takt s? att man f?rst?r allt. Hans l?sningar ?r dessutom ofta mer genomt?nkta och rimliga ?n l?sningarna i exempelsamlingen. (mycket bra)

CL: (4 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral3 75%
ganska bra1 25%
mycket bra0 0%

- Bra och pedagogisk. (neutral)
- Han l?ste mest saker fr?n ett papper, men fr?gade man saker kunde man f? svar. S?mst tavelteknik. Han suddade med f?r bl?t svamp och skrev p? den v?ta tavlan direkt, trots att det p?pekades att ingen s?g vad han skrev. (neutral)


Uppfattning om Elisabeth Rachlews ?vningar

26 svarande

Totalt:

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral12 46%
ganska bra11 42%
mycket bra3 11%

Fördelat på olika grupper:

TF: (23 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral11 47%
ganska bra9 39%
mycket bra3 13%

- deltog ej (?)
- Deltog aldrig. (?)
- Ibland bra, ibland mindre bra. Elisabeth har dessutom l?tt f?r att komma in p? andra "intressanta" omr?den som egentligen inte har med v?r kurs att g?ra. D? slutar man lyssna... (neutral)
- var ej i publiken (neutral)
- Hon var v?ldigt bra! (mycket bra)

CL: (3 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral1 33%
ganska bra2 66%
mycket bra0 0%

- Elisabeth ?r trevlig och rolig att lyssna p?. D?remot hoppar hon ?ver en del saker som hon kunnat g? igenom grundligare. (neutral)
- lite f?r snabb, roligt att f? h?ra sm? historier d? och d (ganska bra)


Uppfattning om Wlodzimierz Klamras ?vningar

26 svarande

Totalt:

mycket d?liga5 19%
ganska d?liga4 15%
neutral11 42%
ganska bra4 15%
mycket bra2 7%

Fördelat på olika grupper:

TF: (24 st)

mycket d?liga5 20%
ganska d?liga4 16%
neutral9 37%
ganska bra4 16%
mycket bra2 8%

- deltog ej (?)
- Deltog aldrig. (?)
- Gick efter f?rsta lektionen eftersom det inte fanns n?gon m?jlighet att h?nga med p? vad han gick igenom. Jag f?rstod varken vad han gjorde eller vart han ville komma. (mycket d?liga)
- Var aldrig d (neutral)
- var ej i publiken (neutral)

CL: (2 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral2 100%
ganska bra0 0%
mycket bra0 0%

- Ingen uppfattning. (neutral)


Uppfattning om kursboken

37 svarande

Totalt:

mycket d?lig1 2%
ganska d?lig2 5%
neutral10 27%
ganska bra13 35%
mycket bra11 29%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

mycket d?lig1 3%
ganska d?lig2 6%
neutral8 24%
ganska bra11 33%
mycket bra11 33%

- Anv?nde inte. (?)
- Alldeles f?r mycket prat, typisk amerikansk kurslitteratur d?r f?rfattaren sp?der ut orden s? mycket som m?jligt (ganska d?lig)
- l?jligt mycket text (neutral)
- K?pte den inte, pga att det var en tjock bok p? engelska som jag aldrig skulle ha hunnit l?sa ?nd (neutral)
- Den var bra p? att f?rklara vissa delar och mindre bra p? andra (ganska bra)
- Kursboken hade kunnat vara n?got mer kortfattad. (ganska bra)
- Jag hade en annan kursbok i modern fysik,samma som F04:an,men enligt kurs pm:et s? verkade den vara v?ldigt lik den nuvarande kusrboken. (mycket bra)
- Jag hade en annan kursbok i modern fysik,samma som F04:an,men enligt kurs pm:et s? verkade den vara v?ldigt lik den nuvarande kusrboken. (mycket bra)

CL: (4 st)

mycket d?lig0 0%
ganska d?lig0 0%
neutral2 50%
ganska bra2 50%
mycket bra0 0%

- HAr inte anv?nt den s? mycket. Har l?st f?rel?sningsanteckningarna. (neutral)
- F?rutom att det inte finns l?sningar och svar p? alla uppgifter s? ?r detta en v?ldigt bra bok. (ganska bra)
- Ej k?pt men l?nat av v?nner. (ganska bra)


Uppfattning om h?ftet med ?vningstal

33 svarande

Totalt:

mycket d?ligt0 0%
ganska d?ligt0 0%
neutral4 12%
ganska bra19 57%
mycket bra10 30%

Fördelat på olika grupper:

TF: (29 st)

mycket d?ligt0 0%
ganska d?ligt0 0%
neutral4 13%
ganska bra18 62%
mycket bra7 24%

- l?ste ej (?)
- Anv?nde inte. (?)
- talen var ok men l?sningarna hade ju endel fel i sig. (neutral)
- Gl?mde skriva ut (neutral)
- Id?n med exempelsamling ?r toppen! Men ett stort minus f?r att det var mycket r?knefel i l?sningarna. Det var genom att r?kna dessa uppgifter som jag l?rde mig kursen. D?rf?r v?ldigt hoppl?st n?r facit visade fel, och man inte visste om det var jag eller facit som hade fel. D? l?r man sig inte mycket... (ganska bra)
- lite v?l mycket fel i facit. (ganska bra)
- lite v?l mycket fel i facit. (ganska bra)
- G?rna fler ex-tentor dock (ganska bra)

CL: (4 st)

mycket d?ligt0 0%
ganska d?ligt0 0%
neutral0 0%
ganska bra1 25%
mycket bra3 75%

- V?ldigt viktigt och l?rorikt i och med att l?sningsf?rslag finns. Det ?r bra f?r inl?rningen. (mycket bra)
- J?ttebra med ?vningar till alla kursens moment. (mycket bra)


Uppfattning om hemtalen

32 svarande

Totalt:

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga2 6%
neutral5 15%
ganska bra21 65%
mycket bra4 12%

Fördelat på olika grupper:

TF: (28 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga2 7%
neutral5 17%
ganska bra18 64%
mycket bra3 10%

- Ej rimligt med mer ?n femton sidor ber?kningar som kan ge max 2 po?ng p? tentamen. I ?vrigt bra. (ganska d?liga)
- I princip det enda kontinuerliga arbetet jag gjorde under kursens g?ng. #1 och #3 var relativt l?tta, men samtidigt lite luddigt formulerade. #2 var mkt omfattande och tog relativt l?ng tid att l?sa. Dock var den mest givande av hemtalen. (neutral)
- Inl?mningsuppgift 1 och 3 var bra. Rimlig tids?tg?ng f?r att l?sa talen, och ocks? v?ldigt bra tal som man l?rde sig mycket p?. Men inl?mningsuppgift 2 tycker jag var p? tok f?r stor och ?vergripande. Jag varken hann eller orkade r?kna hela, och det lilla jag r?knade gav mig inte s? mycket f?rst?else heller. Den var helt enkelt alldeles f?r stor, sv?r och omfattande f?r att ge 2 tentapo?ng. (ganska bra)
- Den andra inl?mningsuppgiften var sjukt mycket sv?rare ?n de andra och kr?vde s? himla mycket tid. Det var n?sten inte v?rt att g?ra den. H?ll j?mn niv? p? dom tycker jag. (ganska bra)
- Men hem uppg.2 hade lite v?l mycket r?kning. (ganska bra)
- Men hem uppg.2 hade lite v?l mycket r?kning. (ganska bra)

CL: (4 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral0 0%
ganska bra3 75%
mycket bra1 25%

- Det var sv?rt med inlupp 2. (ganska bra)
- Hemtal 2 var p? tok f?r omfattande (ganska bra)
- en omg?ng (nr2) var f?r sv?ra och tog alldeles f?r l?ng tid. (ganska bra)
- Det ?r j?ttebra med hemtal, det som ?r viktigt med dem ?r att de kommer ut n?r de ska s? att man kan l?mna in dem n?r man ska. Har man m?nga kurser s? vill man kunna planera sin tid lite mer i f?rv?g. (mycket bra)


Uppfattning om laborationerna

37 svarande

Totalt:

mycket d?liga1 2%
ganska d?liga2 5%
neutral11 29%
ganska bra21 56%
mycket bra2 5%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

mycket d?liga1 3%
ganska d?liga2 6%
neutral9 27%
ganska bra19 57%
mycket bra2 6%

- Inte direkt d?liga, men knappast intressev?ckande. Ofta tr?kigt att upprepa en massa m?tningar. En mer gedigen teorigenomg?ng innan varje labb hade varit bra. Ofta visste man inte riktigt vad man sysslade med under labbarna. (neutral)
- Rolig och l?rorik projektlabb (jag gjorde "vintergatan"). (ganska bra)
- Intressanta! (ganska bra)
- N?got enformiga... (ganska bra)

CL: (4 st)

mycket d?liga0 0%
ganska d?liga0 0%
neutral2 50%
ganska bra2 50%
mycket bra0 0%

- ALS-labben var inte s? l?rorik, jag f?rst?r inte riktigt vad man ska l?ra sig utav att kalibrera utrustningen i 90 minuter. (neutral)
- Vanliga laborationer: Helt ok uppgifter, men ibland har de k?nts lite irrelevanta i f?rh?llande till kursen och man har kunnat klara av dem utan att l?sa labpek i f?rv?g. N?gon ordentlig labrapport har aldrig beh?vts. Jag har hittills (efter fyra ?r p? KTH) inte beh?vt skriva m?nga ordentliga labrapporter, framf?rallt inte i den h?r kursen. Projektlab: V?ldigt stor skillnad mellan olika labar. Neutronaktivering var mer som en vanlig lab ?n som en projektlab vilket var tr?kigt. Mycket d?ligt att listan p? projektlabar inte kom upp under period tre som utlovades. (neutral)
- Det borde st?llas h?gre krav p? labrationsrapporterna (ganska bra)


Uppfattning om kursadministrationen

34 svarande

Totalt:

mycket d?lig1 2%
ganska d?lig5 14%
neutral16 47%
ganska bra11 32%
mycket bra1 2%

Fördelat på olika grupper:

TF: (30 st)

mycket d?lig0 0%
ganska d?lig4 13%
neutral16 53%
ganska bra9 30%
mycket bra1 3%

- D?lig med svar p? mail etc. (ganska d?lig)
- Tentaresultaten? Kommer de n?gonsin? (ganska d?lig)
- Publicering av material och information p? hemsidan skedde med bet?nklig eftersl?pning. (neutral)
- Tog l?ng tid att r?tta tentan (neutral)
- Ett stort plus f?r f?rel?sningsanteckningarna p? n?tet. Alla har inte m?jlighet att g? p? alla f?rel?sningar. (ganska bra)

CL: (4 st)

mycket d?lig1 25%
ganska d?lig1 25%
neutral0 0%
ganska bra2 50%
mycket bra0 0%

- Bengt svarar inte p? mail! (mycket d?lig)
- Hemsidan m?ste uppdateras oftare, framf?rallt med f?rel?sningsanteckningar s? man kan l?sa in sig p? f?rel?sningar man har missat. Schemat b?r heller inte ?ndras utan att det kommer upp tydlig information p? hemsidan. Ett kurs-PM hade ocks? varit trevligt att ha tillg?ng till. (ganska d?lig)
- Jag anser att det skulle beh?vas oftare uppdatering av kurshemsidan, dessutom kr?vs b?ttre planering av projektlabbar. (ganska bra)


Mina f?rkunskaper

37 svarande

Totalt:

helt otillr?ckliga1 2%
n?got otillr?ckliga4 10%
neutral20 54%
n?got mer ?n tillr?ckliga10 27%
mer ?n v?l tillr?ckliga2 5%

Fördelat på olika grupper:

TF: (32 st)

helt otillr?ckliga0 0%
n?got otillr?ckliga1 3%
neutral19 59%
n?got mer ?n tillr?ckliga10 31%
mer ?n v?l tillr?ckliga2 6%

- Tentan var en aning f?r l?tt! (omtentatillf?lle 29/5) Jag fastnade inte i klurigheter n?gonstans och det b?r man ju g?ra! (n?got mer ?n tillr?ckliga)
- Allt utom kvanten var i princip repetition fr?n gymnasiet. FMM-kursen r?cker gott och v?l till kvanten. (n?got mer ?n tillr?ckliga)

CL: (5 st)

helt otillr?ckliga1 20%
n?got otillr?ckliga3 60%
neutral1 20%
n?got mer ?n tillr?ckliga0 0%
mer ?n v?l tillr?ckliga0 0%

- det var 5 ?r sen jag l?ste fysik B. Jag hade inte ens n?gon aning om vad en eV var. (helt otillr?ckliga)
- Beror p? att jag l?st med tidigare ?rs CL som inte f?tt extraf?rel?sningar i analytisk mekanik. (n?got otillr?ckliga)
- men h?ngde med ?nd? pga att uppl?gget var mycket bra. (n?got otillr?ckliga)
- Jag tyckte dom var bra. Finns ju inget alternativ som s?ger att jag tyckte dom var lagom. (neutral)


Kursens sv?righetsgrad

38 svarande

Totalt:

alldeles f?r sv0 0%
n?got f?r sv4 10%
neutral30 78%
n?got f?r enkel3 7%
alldeles f?r enkel1 2%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

alldeles f?r sv0 0%
n?got f?r sv2 6%
neutral27 81%
n?got f?r enkel3 9%
alldeles f?r enkel1 3%

- Inte s? sv?r att klara, men upplevdes r?rig, fick inte riktigt n?gon sammanhang mellan de olika delarna i kursen. (neutral)
- D? jag pluggade mest p? egen hand vet jag inte riktigt vilken sv?righetsgrad den l?g p?, kursboken var ganska d?lig s? jag l?ste mest Quantum Mechanics av D. Griffits (del 1 av boken) (neutral)
- Man l?r sig inte s?rskilt mycket nytt. K?nns omotiverat att ha en s? pass enkel kurs, efter att man haft utmanande kurser som FMM, TET, och Mekanik. En ordentlig teoretisk genomg?ng av v?l valda delar av kursen ?r vad som kr?vs f?r att ?ka intresset f?r och ?ven f?rst?elsen av kursen. (alldeles f?r enkel)

CL: (5 st)

alldeles f?r sv0 0%
n?got f?r sv2 40%
neutral3 60%
n?got f?r enkel0 0%
alldeles f?r enkel0 0%

- Varf?r har in inget mitt emellan alternativ? jag tyckter den ?r r?tt lagom, isf n?got f?r sv?r (n?got f?r sv)
- Pga f?rkunskaperna (n?got f?r sv)
- Den k?ndes sv?r men visade sig vara okej. (neutral)


Arbetsinsats som kursen kr?vde j?mf?rt med andra kurser

37 svarande

Totalt:

mycket mindre1 2%
n?got mindre9 24%
neutral20 54%
n?got mer7 18%
mycket mer0 0%

Fördelat på olika grupper:

TF: (32 st)

mycket mindre1 3%
n?got mindre8 25%
neutral17 53%
n?got mer6 18%
mycket mer0 0%

- Hemtalen. 2 extentor och n?gra extra tal i kvantmekanik var allt som kr?vdes f?r mig. Helt klart billiga po?ng, dock ?r det inget fysiker v?rdes?tter med kurser. (mycket mindre)
- men bara f?r att den h?r kursen var mycket roligare ?n de andra. (n?got mindre)
- men bara f?r att den h?r kursen var mycket roligare ?n de andra. (n?got mindre)

CL: (5 st)

mycket mindre0 0%
n?got mindre1 20%
neutral3 60%
n?got mer1 20%
mycket mer0 0%

- Den fick mindra tid, tyv?rr eftersom det inte fanns tid f?r den, men det verkar ha g?tt ?nd (n?got mindre)
- lika mycket (neutral)


Bidrar kursen positivt eller negativt till ditt intresse att v?lja en kompetensinriktning mot fysik?

38 svarande

Totalt:

mycket negativt3 7%
n?got negativt2 5%
neutral7 18%
n?got positivt14 36%
mycket positivt12 31%

Fördelat på olika grupper:

TF: (33 st)

mycket negativt3 9%
n?got negativt2 6%
neutral5 15%
n?got positivt12 36%
mycket positivt11 33%

- Det blev r?rigt, sv?rbegripligt och ointressant. K?nns som en kurs i att hitta r?tt formler. Inte s? sv?rt, men n?r man inte kan f?rst? vad man h?ller p? med och varf?r, utan bara g?r n?got f?r att man SKA g?ra s?, s? blir det ointressant. Tyv?rr... (mycket negativt)
- Att jag fortfarande ?r intresserad av fysik ?r helt andra kursers f?rtj?nst. (mycket negativt)
- Den h?r kursen h?ller uppe intresset f?r att v?lja fysikinriktning men jag tror att intresset f?r en dataintriktning kan vara starkare ?nd? (inte s?ker ?nnu) (till detta kan till?ggas att jag starkt gillar programmering s? kursen g?r ett bra jobb intressem?ssigt) (n?got positivt)
- Otroligt interessant kurs. Mycket pedagogiska forelasningar av Mats Wallin, dock Bengt Lund-Jensens forelasningsanteckningar ar att foredra. (mycket positivt)
- T?nkte tidigare v?lja matte, men har nu efter denna kurs best?mt mig f?r att v?lja fysik ist?llet (mycket positivt)

CL: (5 st)

mycket negativt0 0%
n?got negativt0 0%
neutral2 40%
n?got positivt2 40%
mycket positivt1 20%

- Tyckte det var en v?ldigt intressant kurs och tillskillnad fr?n m?nga andra kurser s? tyckte jag ?nd? att man fattat r?tt mycket av den. (n?got positivt)
- Extremt intressant kurs, n?rderier f?respr?kas. (mycket positivt)Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster