Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, SI1140 Del 1, ht 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-10-27 - 2008-11-14
Antal svar: 62
Procent av kursdeltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

62 svarande

Mycket bra5 8%
Bra44 70%
Acceptabel12 19%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%

- Intressant och l?rorik. (Mycket bra)
- F?r l?tt i b?rjan. Mer fokusering p? de sv?ra saker som kommer i slutet av kursen, i stil med vektorf?lt etc (Mycket bra)
- Mer fokus borde l?ggas p? senare kapitel, och komprimera de tidigare delarna. (Bra)
- Bra med mer f?rst?else och vidareutveckling av analys i flera variabler. CL (Bra)
- Saknade lite djupare teori, men den var bra! Viktigt att tr?na r?knef?rdigheter (Bra)
- k?ndes inte riktigt anpassad till cl. (Acceptabel)
- F?r mycket oklarhet om vad f?r notationer som g?ller. N?r det dras po?ng f?r saker som ej f?rklarats s? ?r det fel. Studenter ska inte drabbas f?r att l?rarens misstag. (Acceptabel)
- Blev m?nga exempel som var lite v?l fysikaliska f?r oss fr?n CL. Kunde ?ven vara jobbigt att h?ra om "enkla exempel" eller "det h?r har ni ju sett f?rut, annars kan det bli jobbigt", alltid syftat till fysikeleverna. (Acceptabel)
- Trevlig kurs om det inte hade varit f?r att vi fr?n CL saknade f?rkunskaper. (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna ?

62 svarande

Mycket bra11 17%
Bra30 48%
Acceptabel12 19%
D?lig3 4%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna6 9%

- Bra avgr?nsade och med tydliga stycken. (Mycket bra)
- r?tt bra! (Bra)
- Gav en f?rst?else till begreppen vilket var mycket v?rdefullt. (Bra)
- Lite fler exempel ?r att ?nskas (Bra)
- Jag fann anv?ndandet av mikrofon i en s? liten sal ganska on?digt. Speciellt blev det f?rvirrande n?r Edwin hade den p? ena sidan s? ljudet kom ur h?gtalarna ovanf?r n?r han var v?nd mot tavlan men fr?n honom direkt n?r han stod mot oss. (Bra)
- Som ovan; g? igenom de f?rsta momenten snabbare och fokusera mer p? de nya sakerna vi inte k?nner igen. (Bra)
- Grymt imponerad av att Edvin klarar sig utan "hj?lp-papper"!! Fast saknar mer struktur p? tavlan, dvs. lite rubriker h?r och d?r. Samt en kortare sammanfattning i slutet, av det vi nyss har g?tt igenom, som f?r att "knyta ihop tr?darna". (Bra)
- Edwin hoppar lite v?l mycket p? tavlan ibland s? det kan vara jobbigt att h?nga med, men han ?r bra och m?n om f?rst?else! (Bra)
- F?r mig skulle det vara mer l?rorikt att g? igenom satser (t.ex. Gaussats) en g?ng och verkligen f? den f?rklarad ist?llet f?r flera g?nger. CL (Acceptabel)
- k?ndes inte alltid relevanta till tentan (Acceptabel)
- Bra med mikrofon, n?got fler f?rel?sare borde ta efter. (Acceptabel)
- se ovan (Acceptabel)
- Prata l?ngsammare. (Acceptabel)
- Jag tyckte inte det var n?gon vidare struktur p? f?rel?sningarna, vilket gjorde det sv?rt att h?nga med n?r jag redan fr?n b?rjan tyckte det var sv?rt. P? f?rel?sningarna var vi s? m?nga och jag antar att F-studenterna f?rstod det mesta, s? det var sv?rt att stoppa upp f?r att fr?ga n?got som gick f?r snabbt. (D?lig)
- Tyckte att det r?ckte med att l?sa i boken d? jag inte var s?rskilt f?rtjust i f?rel?saren (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna ?

62 svarande

Mycket h?g3 4%
H?g39 62%
L14 22%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna6 9%

- De sista f?rel?sningarna var sv?ra ...inte de f?rsta. (H?g)
- Jag tyckte den var lagom (H?g)
- Men jag tycker att det var en bra niv (H?g)
- Sv?righetsgraden varierade mycket mellan olika moment i kursen. Till en b?rjan var det l?tt men p? slutet gick allt mycket snabbare och det blev d? sv?rare. (H?g)
- Saknar alternativet "lagom". (H?g)
- Man f?rv?ntades kunna vissa "triviala" fysikaliska formler... Som man kanske inte riktigt kunde... (H?g)
- Mer om omsorg kunde ha lagts p? att f?rklara vad en tensor ?r och kanske ge exempel p? hur den anv?nds. (H?g)
- Kan h?lla en h?g sv?righetsgrad eftersom grunderna g?tts igenom i tidigare kurser. (H?g)
- egentligen emellan h?r och l?g... d.v.s. lagom (H?g)
- Varierande stort, ibland f?r enkelt och ibland f?r sv?r. (H?g)
- Men inte s? att det var sv?rt att h?nga med. (H?g)
- F?r l?tt i b?rjan och aningen f?r sv?rt i slutet (H?g)
- Jag tyckte det var v?ldigt abstrakt och toeretiskt, men det kanske ?r oundvikligt.. (H?g)
- ganska lagom! (H?g)
- Jag har angivit svaret "L?g" p? denna fr?ga, men tycker egentligen att "Lagom" passar b?ttre. Undantaget ?r de f?rsta ca 4 f?rel?sningarna, som var l?tta. Jag g?r p? F. (L)
- G?r inte att s?tta n?got betyg egentligen d? det var ytterst simpelt i b?rjan men ganska sv?rt i slutet (L)


Hur upplevde du ?vningarna ?

62 svarande

Totalt:

Mycket bra21 33%
Bra28 45%
Acceptabel4 6%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 12%

Fördelat på olika grupper:

Jonas de Woul: (44 st)

Mycket bra15 34%
Bra18 40%
Acceptabel2 4%
D?lig1 2%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 18%

- Han ?r j?tteduktig och bra p? att f?rklara, han ?r ocks? bra p? att fr?ga ofta om alla h?nger med. CL (Mycket bra)
- Bra och tydliga l?sningar p? lagomt sv?ra problem. Pedagogisk och kunnig ?vningsledare. (Mycket bra)
- jonas ?r v?ldigt duktig. han kan f?rklara p? en niv? som g?r att alla f?rst?r. han kan ?ven ta flera exempel som ?kar f?rst?elsen. (Mycket bra)
- V?ldigt bra ?vningar. (Mycket bra)
- Jonas var grym! J?ttebra p? att f?rklara, och brydde sig verkligen om att se till att alla h?ngde med. Super att han kunde ha extra CL-f?rel?sningar ocks (Mycket bra)
- Helt klart outstanding i kursen! F?rklarade p? ett bra s?tt och l?ste exemplena bra p? tavlan. Grundade hela kursen p? hans ?vningar. Kunde ha lagt upp mer l?sningsf?rslag p? internet. Saknade lite mer exempel fr?n "fysikaliska exempel" s?som uppgift 4-5-6 p? tentan. N?mnas kan ju ocks? att; Synd bara att de andra tv? ?vningsledarna h?ll s? l?g klass. (Mycket bra)
- Det var bra takt och bra f?rklarat! Vi hann med mycket. (Bra)
- Jag tycker att det vore b?ttre om det vore en speciell officiel ?vningsgrupp f?r CL-studenter. Det fore b?ttre b?de f?r F och CL studenter, d? F i allm?nhet har kommit l?ngre i sin utbildning och f?rst?r allt lite snabbare (Bra)
- Mycket kompetent. (Bra)
- Bristande kunskaper och mycket notationsfel. (D?lig)

Hannes Meier: (6 st)

Mycket bra0 0%
Bra4 66%
Acceptabel2 33%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Bra ?vningar som l?g p? samma niv? som tentan (Bra)

Henrik Melb?us: (7 st)

Mycket bra2 28%
Bra5 71%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

Olika grupper: (5 st)

Mycket bra4 80%
Bra1 20%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

61 svarande

Mycket bra14 22%
Bra25 40%
Acceptabel16 26%
D?lig6 9%
Mycket d?lig0 0%

- hade den gamla boken (?)
- Det ?r bra att kapitlerna ?r korta s? man hinner s?tta sig in i dem ordentligt. CL (Mycket bra)
- ?ntligen en bok som man faktiskt hinner l?sa, kort och koncis. (Mycket bra)
- Kompakt och bra! (Mycket bra)
- Att boken var p? engelska var inget problem, jag tyckte den var j?ttebra. Den ?r tydlig och eftersom vi f?ljde materialet s? pass bra var det l?tt att l?sa ikapp p? s?nt jag inte f?rstod p? f?rel?sningarna. (Mycket bra)
- inte s? mycket babbel! (Mycket bra)
- Jag tycker dock att den gr?na boken verkar b?ttre. (Bra)
- Jag uppskattar verkligen att kurslitteraturen inte utg?rs av en absurt m?ngordig amerikansk tegelsten. Jag g?r p? F. (Bra)
- Ganska konstiga exempel inspr?ngda ?ver allt. (Bra)
- Jag tycker faktiskt att ramgards bok i alla fall borde st? som referenslitteratur, eftersom uppgifterna kommer d?rifr?n. (Bra)
- lite fattigt med exempel i boken, men b?ttre ?n de ?verdrivet tjocka amerikanska b?cker som figurerar i andra kurser (Bra)
- Bra och l?ttl?st bok. (Bra)
- Bra pedagogiskt upplagd bok, b?ttre ?n f?rra kurslitteraturen. Saknade lite mer exempel fr?n "fysikaliska exempel" s?som uppgift 4-5-6 p? tentan. (Bra)
- I b?rjan uppfattade jag den som oprecis och v?ldigt sammanfattad och kort, men sen l?rde jag mig att uppskatta dess kortfattning. (Bra)
- Saknade lite teori... (Bra)
- Uppt?ckte att Ramg?rds bok var mycket b?ttre, den gula boken var bra men lite fattig p? exempel och lite f?r l?tt j?mf?rt med uppgifterna vi skulle r?kna. (Acceptabel)
- Kursboken var lite torftig. Det k?ndes som att en lite mer beskrivande bok inte skulle skada. (Acceptabel)
- Den var v?ldigt tunn och gick igenom allt p? ytan. Mer djup ?nskas (Acceptabel)
- Anv?nde ej boken. /F (Acceptabel)
- Boken anv?ndes knappt eftersom alla r?kneuppgifter togs ur ?vningsh?ftet. S? man skulle kunna informera de nya studenterna om att det kanske inte ?r n?dv?ndigt att k?pa boken om man verkligen inte vill. Boken var helt enkelt lite on?dig. (Acceptabel)
- ?nskade mer exempell?sningar. (Acceptabel)
- Varf?r rekommenderades inte Ramgard som ett extra alternativ p? ett tidigt stadium? (Acceptabel)
- F?r l?tt, beh?vs sv?rare uppgifter. Boken ligger p? E-C niv (Acceptabel)
- (Acceptabel)
- P? tok f?r f? exempel. Boken var ganska l?ttbegriplig, men hoppet d?rifr?n till ?vningsuppgifterna var on?digt stort. Sj?lv tycker jag (och m?nga med mig) att "Vektoranalys" av Ramgard var betydligt mera givande att l?sa. Eftersom den ?r s? billig som den ?r skulle det vara en god id? att starkt rekommendera den som sidolitteratur till n?sta kursomg?ng. (D?lig)
- Man f?rstod boken men den svarar inte alls mot uppgifterna; dom var mycket sv?rare. Har h?rt att n?gon svensk bok som heter 'Vektoranalys' ska vara mycket b?ttre. (D?lig)
- d?liga l?sningar b?de i boken och till uppg. F?r f? gamla tentor. (D?lig)
- Boken var bra i det avseende att den var kompakt, bra uppslagsbok, men d?lig f?r att l?ra sig ifall man upplevde att det var nytt material. (D?lig)
- Matthews bok motsvarade inte kursinneh?llet. (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

62 svarande

Mycket sv?rt4 6%
Ganska sv?rt28 45%
Lagom28 45%
Ganska l?tt1 1%
Mycket l?tt1 1%

- eftersom vi i cl inte har l?st n?n fysik innan. (Ganska sv?rt)
- F?r en CLare som inte l?st mekanik, och vars matte-kurser i 1an inte var riktade ?t fysik-h?llet och h?lls av en d?lig l?rare (tyckte jag), s? var kursen sv?r :( (Ganska sv?rt)
- K?nndes rimligt sv?r p? ?vningarna och f?rel?sningarna. Var lite sv?rt att greppa VAD allt var, vad var egentligen en tensor?? Sen s? vart det ?ven en chock n?r tentan kom, de fysikaliska exempelena passade absolut inte f?r CL, vi hade inte de r?tta f?rkunskaperna och inte heller hade n?got liknande tagits upp p? kursen, svagt! (Ganska sv?rt)
- L?tt fram till koordinatkapitlet, som var ganska klurig. Mer utf?rliga l?sningar till fler av ?vningsuppgifterna vore uppskattat! Tensoravsnittet var sv?rt och jag fick aldrig n?gon riktig f?rst?else f?r tensorer. (Lagom)


Kurstempot var ...

62 svarande

... alldeles f?r h?gt1 1%
... f?r h?gt13 20%
... lagom43 69%
... f?r l?gt5 8%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- ... och f?r l?gt. Det som mest var repetition (?tminstonde f?r F-studenterna)kunde ha g?tts igenom betydligt snabbare f?r att kunna ge mera tid ?t det i slutet som var betydligt sv?rare. Det skulle vara bra om kursen slutade tidigare f?re tentan f?r att ge mera tid ?t de sv?rare bitarna att sm?lta f?r nu k?nndes det lite v?l stressigt. (... f?r h?gt)
- Det var en himla massa att hinna med p? en period tyckte jag... ingen repetition heller. D?rf?r var Jonas extra-?vningar med oss j?ttebra :) (... f?r h?gt)
- F?r l?gt i b?rjan, f?r h?gt i slutet (... f?r h?gt)
- Man kan f?rkorta de f?rsta tre eller fyra f?rel?sningarna och spendera mera tid p? de sv?rare delarna i slutet. Det skulle ?ven vart bra om allting gicks genom n?got tidigare ?n veckan innan tenta s? man hinner sm?lta de sv?ra delarna. (... lagom)
- Tempot varierade ocks? v?ldigt mycket under kursen. Man skulle nog vinna p? att g? igenom repetitionsdelarna i b?rjan lite snabbare och ist?llet l?gga mer tid p? t.ex tensordelen. (... lagom)
- Jag har svarat "lagom" p? denna fr?ga, men vill till?gga att tempot var f?r l?gt de f?rsta tv? veckorna. Jag g?r p? F. (... lagom)
- Men jag tycker att man kunde lag lite mer ti till de lite knepigare kapitlena i slutet av kursen och g? igenom det lite enklare som m?nga redan kan p? lite mindre tid. (... lagom)
- L?gt i b?rjan och h?gt i slutet. De inledande kapitlen skulle kunna klaras av snabbare, det mesta av dem ?r ju trots allt redan k?nt sedan flervariabelanalysen. (... lagom)
- lite l?gt i b?rjan, sedan bra (... lagom)
- Det fanns helt klart utrymme f?r mer i kursen om man tillvaratog det vi gjorde i flervariabeln mer, f?rsta veckorna var alldeles f?r mycket som repetion med tanke p? att vektoranalysen bara var 6 sex veckors faktisk kursl?sning. (... f?r l?gt)


Hur mycket jobbade du med kursen under kursens g?ng ?

62 svarande

v?ldigt mycket0 0%
mycket10 16%
j?mf?rbart med andra kurser39 62%
mindre ?n for andra kurser9 14%
v?ldigt lite4 6%

- L?ste v?ldigt mycket i boken och gick igenom ?vningsanteckningarna flera g?nger. CL (mycket)
- Jag fick plugga en hel del hemma, ja. Och d? b?de r?knade jag och l?ste i boken. (mycket)
- L?ste mycket p? bussen till och fr?n skolan, fast det fastnade inte s? mkt. Men jag jobbade mkt med den. Rolig kurs. (mycket)
- En del... (j?mf?rbart med andra kurser)
- Jag tycker inte att svarsskalan p? denna fr?ga ?r s?rskilt lyckad, eftersom tv? av alternativen handlar om j?mf?relse med andra kurser och de ?vriga inte g?r det. Jag g?r p? F. (j?mf?rbart med andra kurser)
- Gick p? f?rel?sningar och ?vningar, l?ste kontinuerligt. (j?mf?rbart med andra kurser)
- Det h?nde mycket annat och eftersom mycket i kursen f?ll sig ganska intuitivt n?r man l?ste det s? lades inte s? mycket energi h?r. (mindre ?n for andra kurser)
- Det ?r orsken varf?r jag inte har skrivit tentan. Men jag var tvungen att prioritera bort n?got och vektoranalys k?ndes det mest begripliga kursen som man kanske orkar l?sa vid julbordet... (mindre ?n for andra kurser)
- Tentan sist i tentaperioden, s? blev minst prioriterad pga det (mindre ?n for andra kurser)
- tyv?rr blev det s? fast?n jag tyckte mycket om ?mnet... (mindre ?n for andra kurser)
- Jag gick p? f?rel?sningar och l?rde mig mycket av det. Jag beh?ver inte plugga s? mycket annars. (v?ldigt lite)


Repetitionen av tidigare kurser var

58 svarande

v?ldigt v?rdefull16 27%
v?rdefull33 56%
on?dig9 15%

- vilken repetition. (?)
- repetition ?r alltid v?rdefullt men speciellt i den h?r kursen. (v?ldigt v?rdefull)
- ...i och med att vi inte haft samma mattekurs och d?rf?r kanske inte fokuserat p? precis samma saker. Fysik-studenterna kanske tyckte det var on?digt, men jag tyckte man s?g matten fr?n f?rra ?ret i ett nytt perspektiv n?r man till?mpade det i fysiken nu (v?ldigt v?rdefull)
- V?ldigt v?rdefull var de speciella CL-f?rel?sningarna, ?terigen, s? var det dock f?r lite om saker s?som uppgifterna 4-5-6 p? tentan. (v?ldigt v?rdefull)
- Hade varit bra med lite mindre dock och mera fokus p? det som var nytt. (v?rdefull)
- Det var inte s? mycket repitition f?r CL, men extraf?rel?sningarn var j?tte bra. (v?rdefull)
- Bra, men lite f?r mycket (v?rdefull)
- Men hade kunnat vara lite snabbare, att repetera g?rs, ?tminstone f?r mig, b?st sj?lv. (v?rdefull)
- Ingen repetition ?r v?l on?dig... (v?rdefull)
- Sv?rt att bed?mma eftersom man ej vet vad som beh?vs i framtida kurser. (v?rdefull)
- Kunde ha tagit mer. (v?rdefull)
- Linj?ra algebran i b?rjan var lite ?verfl?dig men repetitionen fr?n flervariabelanalysen var bra. (v?rdefull)
- Jag har svarat "on?dig" p? denna fr?ga, men tycker inte att repetition ?r helt on?digt. Dock gick f?r mycket tid ?t till repetition. Jag g?r p? F. (on?dig)


Vad tyckte du om tentamen ?

61 svarande

Alldeles f?r sv5 8%
Sv30 49%
Lagom23 37%
L?tt1 1%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen2 3%

- V?ldigt sv?r f?r CL, f?rsta uppgiften var n?stan f?r l?tt. (Alldeles f?r sv)
- Ont om tid vid tentatillf?llet gjorde att tentan kanske k?ndes sv?rare ?n den var. Lite mer tid skulle ha gett m?jlighet att g? tillbaka och titta igenom tentan i lugn och ro och p? s? s?tt ?tminstone minimera risken f?r slarvfel. (Sv)
- Kul med en tenta som var lite att bita i, men jag f?rst?r inte varf?r vi inte fick fem timmar p? oss att skriva. Uppgift fem t.ex: Jag st?r mig speciellt p? att jag inte fick ut den d? jag n?stan vet att om jag hade klurat p? den en halvtimme till hade den g?tt ut. ? andra sidan kan man h?vda att jag borde ha pluggat lite mer.. (Sv)
- men den var inte sv?rare ?n extentorna. (Sv)
- Det var den sista av tre p? en vecka - fanns ingen tid att ?va, fanns ingen ork att ?va. Var helt d?d! (Sv)
- F?r m?nga uppgifter p? f?r lite tid. N?r man inte ens hinner t?nka ordentligt p? alla uppgifter f?r att det ?r ont om tid s? ?r det n?got fel, ?ven om man ?r relativt snabbt p? att l?sa uppgifter. Sv?rare ?n tidigare ?rs tentor. (Sv)
- K?ndes inte som om den tog h?nsyn till oss fr?n cl, d? det var vissa uppgifter med fysikalisk tolkning, n?got jag k?nde att jag inte hade tillr?cklig fysikalisk grund till. (Sv)
- Jag tyckte att tentamen hade lite v?l mycket perifera inslag, ?tminstone j?mf?rt med de tidigare tentor som finns p? hemsidan. Dessutom tycker jag att tentamen fokuserade lite v?l mycket p? indexr?kning. (Sv)
- Det var f?r m?nga uppgifter och f?r lite tid. Jobbigt med a, b och c-uppgifter, d? det ?r l?tt h?nt att man har br?ttom och gl?mmer svara p? n?gon delfr?ga. D?ligt att vi inte hade n?gon ?vningsuppgift p? kontinuitetsekvationen som vi skulle g?ra, d? tentan hade en s?n uppgift. Jag hade f?rv?ntat mig en uppgift p? bevis av Gauss eller Stokes sats, d? det betonats ordentligt p? f?rel?sningarna, liten besvikelse att det inte kom p? tentan. (Sv)
- F?r lite tid (Sv)
- Sv?r,eftersom jag fick underk?nt p? den. Det berodde dock mest p? att vi hade 2 tentor tidigare samma vecka vilket gav v?ldigt lite tid till repetition. (Sv)
- D? de sista uppgifterna var p? saker vi hade g?tt igenom ganska kortfattat (s? k?ndes det iaf) (Sv)
- 4B d?r man skulle invertera och h?lla p? var bara jobbigt ... (Lagom)
- Men det beror p? r?ttningen :p Se ?vriga kommentarer. (Lagom)
- Lagom sv?righetsgrad, men f?r lite tid. Hade beh?vts en timme till. (Lagom)
- Jag led av tidsbrist under tentamen, och hade gillat om skrivtiden varit fem timmar i st?llet f?r fyra. Att l?ngre skrivtid hade gynnat mig ?r dock f?rst?s inte detsamma som att det ?r b?ttre, och jag m?ste erk?nna att jag inte hade ?vat upp min r?knef?rdighet s? mycket som jag borde. Jag g?r p? F. (Lagom)
- Lite f?r lite tid, det hade varit b?tter om tentamen hade varit 5 timmar ist?llet f?r 4 (Lagom)
- Lite v?l tidskr?vande i f?rh?llande till tentatiden. (Lagom)
- J?mf?rbar med extentorna. (Lagom)
- Det var dock lite sv?rt att hinna med allt. Hade g?rna kunnat vara 5 timmar ist?llet f?r 4. (Lagom)
- Sn?lt med bara 4 timmar p? tentamen. (Lagom)


Hur mycket l?rde du dig i kursen ?

62 svarande

v?ldigt mycket6 9%
mycket18 29%
j?mf?rbart med andra kurser28 45%
mindre ?n i andra kurse9 14%
v?ldigt lite1 1%

- Tack vare Jonas!! :) (v?ldigt mycket)
- Alldeles f?r mycket repetition i b?rjan, sedan f?r lite tid f?r djupdyk och tensorer (F-07) (mycket)
- Jag l?rde mig mycket fr?n f?rel?sningarna, dessa var otroligt bra - detaljrika, teoretiska, exemplifierande, lite filosofiska och till och med sp?nnande (t.ex. det "vackra" beviset av Stokes sats...) Till omtentan hoppas jag dock att jag hunnit l?sa mer... (mycket)
- Mycket repetition (mindre ?n i andra kurse)
- i slutet blev det sv?rt att hinna med med tanke p? att alla tentor l?g s? t?tt, s? de sista 2 kapitlen hann jag inte riktigt med; annars hade det varit j?mf?rbart med andra kurser. (mindre ?n i andra kurse)
- Men det kanske beror p? att det bara var 3 po?ng p? kursen. /F (mindre ?n i andra kurse)
- R?tt meningsl?s kurs. (mindre ?n i andra kurse)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng ?

59 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)45 76%
Hemuppgifter ("inluppar")14 23%

- b?de och tror jag (?)
- VArf?r inte b?gge? Och vad inneb?r inluppar? (?)
- Se ?vrigt. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- D? m?ste man f?rst? inte bara sl? upp och skriva av. CL (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Jag tycker inte att det k?nns meningsfullt att g?ra hemuppgifter, och irriteras ?ver att beh?va g?ra det. M?jligen skulle jag vara av en annan uppfattning om hemuppgifter kunde bidra till att ge ett h?gre betyg, men detta vore ol?mpligt eftersom m?jligheterna att fuska ?r s? stora. Jag g?r p? F. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- b?da ?r bra, men man m?ste verkligen kunna r?kna sj?lv p? KS, medan man kan f? hj?lp med allt med hemuppgifter. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Personligen s? f?redrar jag starkt KS'ar eftersom arbetsb?rdan ?r d? relativ mot hur l?ng tid det tar att l?ra sig sakerna medans en inlupp ger antingen f?r mycket jobb till de som inte beh?ver g?ra s? mycket eller f?r lite till de som verkligen beh?ver l?gga extra rid p? det. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- fast jag skulle vilja ha fler sm? ist?llet f?r en stor. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- St?rre "krav" p? sig att plugga inf?r (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrollskrivningar kr?ver mer f?rst?ele av den typ som kr?vs inf?r tentan (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Jag tycker att man anstr?nger sig mer f?r att l?ra sig kursinneh?llet om man studerar till en kontrollskrivning ?n om man g?r inluppar. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- B?de ?r bra. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Fast adderade bonus po?ng, inte ers?ttningspo?ng (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- R?ttningen var dock lite v?l h?rd. Kanske vore det b?ttre med en KS med mindre v?rde f?r tentamen men lite mindre krav p? svarens kvalitet. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Mkt bra med bonuspo?ng, men det hade varit bra om dessa lades till hela tentan och inte bara till fr?ga 1 eller 2. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Sv?rt att svara p?. Inget av det d?r skapar v?l motivation... Hemuppgifter tvingar en att g?ra uppgifter medans ks:ar ?r ett b?ttre s?tt f?r att veta hur man ligger till i kursen under tentamensaktiga f?rh?llanden. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- B?da som nicholas apazidis i mekanik. Man f?r po?ng f?r inl?mngsuppgifter vilket tvingar studenten att g?ra dem! (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Jag vet faktistk inte, tror b?da fungerar ugnef?r lika bra. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- En kreativ hemuppgift som man f?r g? och fundera p? i flera dagar kan vara riktigt mumsig. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Egentligen tycker jag b?de ?r bra. Det beh?vs inte m?nga (eller sv?ra) hemuppgifter f?r att f? fart p? en. (Hemuppgifter ("inluppar"))


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del1/) var ...

62 svarande

... mycket bra20 32%
...bra22 35%
... godk?nd16 25%
... d?lig1 1%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan3 4%

- Kul med n?gon som faktiskt kommer med relevant information till kurshemsidan=) (... mycket bra)
- Bra att ni h?ll den uppdaterad! (...bra)
- bra med loggbok och en tydlig planering. (...bra)
- Bra med uppdaterad loggbok, samt ?vrigt extramtrl. (...bra)
- Konstig struktur. Lite sm?r?rig. Engelska blandat med svenska och kommentarer till h?ger och v?nster. (... godk?nd)
- Sv?r n?r den var p? engelska. (... godk?nd)
- D?r lj?g jag, men jag kan heller inte p?st? att jag bes?kt den s?rskilt ofta. Edwins logg var nog v?ldigt nyttig att l?sa, ?ven om jag gjorde det f?rst efter tentan. (Har inte bes?kt kurshemsidan)


Hur var kurs-PM ?

62 svarande

Mycket bra13 20%
Bra31 50%
Acceptabel10 16%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM8 12%

- Rekommenderade ?vningsuppgifter borde finnas med i kurs-PM. (Bra)


Anv?nder du pdf-filer, loggb?cker och annat som finns p? n?tet?

62 svarande

Ja, ofta25 40%
Ja, n?gon g?ng36 58%
Nej, aldrig1 1%

- Jag kollade minst en g?ng i veckan! (Ja, ofta)
- L?ste st?rre delen av det material som fanns p? n?tet, men vid ett ganska litet antal tillf?llen. Jag g?r p? F. (Ja, n?gon g?ng)
- Borde anv?nt dem mer. G?r g?rna lite h?rdare reklam f?r dem. (Ja, n?gon g?ng)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Vi ses i v?r!
- Jag tycker att KS:arna r?ttades f?r h?rt. Anledningen till det ?r som jag f?rst?tt det f?r att man annars skulle kunna f? f?r m?nga po?ng till tentan, men d? tycker jag att man borde f? f?rre po?ng till tentan f?r alla r?tt p? KS:en, och att r?ttningen ?r likadan som till tentan. Som det ?r nu ?r jag j?tter?dd f?r att r?ttningen till tentan kommer se likadan ut, och i s? fall ?r jag k?rd. Jag blev lite f?rv?nad ?ver mina ynka 3 po?ng p? KS.
- sv?r men rolig kurs :D
- Det borde l?ggas ?gnas mer tid ?t tensoranalysen som var sv?r att f?rst?.
- Det viktigaste ?r att boken byts ut.
- Som ovan; skippa mikrofonen och ha i alla fall ramgards som referens. Eventuellt snabbare tempo i b?rjan, de f?rsta 2-3 veckorna hade man kunnat f? in i f?rsta f?rel?sningen.
- De tre, fyra f?rsta f?rel?sningarna var i segaste laget. V?ga st?lla lite krav p? f?rkunskaper, det g?rs i alla andra kurser. Och slutligen: Tack f?r en v?ldigt trevlig kurs!
- Jag tycker att Edwin ?r en v?ldig bra f?rel?sare, v?ldig pedagogisk. F?rel?sningar var interessanta, deffinitivt dem b?sta vi hade den h?r perioden.
- G? igenom de sv?rare momenten noggrannare och de saker vi redan kan snabbare f?r att f? tid till de nya, sv?rare sakerna som kommer
- Alldeles f?r strikt r?ttning av KS.. Att efter?t n?mna att vissa konventioner g?ller utan att ha n?mnt det innan KS och dessutom ge h?rda po?ngavdrag f?r att bryta mot dessa var mycket d?ligt.
- Vara klara med vad som g?ller ang?ende notationer och liknande, tex vektor-notation att (1, 1, 1) ?r enbart f?r kartesiska koordinater.
- T?nk p? oss som inte l?st fysik i ett ?r.
- Det vore j?ttebra med l?sningar till ?vningsuppgifterna.
- Jag g?r CL, tror jag att jag skulle meddela... :)
- B?ttre l?mpat f?r CL, framf?rallt tentan. Sen s? var bara jonas bra (mer eller mindre outstanding) p? ?vningarna. De andra tv?... f?rstod aldrig vad de ville komma fram till. K?ndes mer som slumpartat att de fick fram ett svar. Jonas kunde f?rklara vad han gjorde och varf?r, impressive!.
- Mycket bra frl, bra ?vningsledare, bra tentamen; synd dock att det l?g tre tentamina p? en vecka (och p? en l?rdag dessutom :))
- Byt kurslitteratur.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster