Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysik GK1, termodynamik f?r F och CL, SI1100, ht 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-11-14 - 2009-07-23
Antal svar: 67
Procent av kursdeltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Patrik Henelius

Hur upplevde du kursen ?

67 svarande

Mycket bra26 38%
Bra37 55%
D?lig4 5%
Mycket d?lig0 0%

- ?ven om termodynamik ?r lite sv?rt var det en bra f?rsta kurs i fysik eftersom den g?r igenom energibegrepp osv som ?r fundeamentalt. Dessutom var den rolig och man fick r?kna p? lite praktiska situationer som hur v?rme fl?dar genom en v?gg t.ex. (Mycket bra)
- Intressant och bra kurs (Mycket bra)
- Mycket bra struktur, mycket nice att man kunde konstant jobba med tentauppgifter. (Mycket bra)
- Studietempot var bra, lagom med tv? kontrollskrivningar. (Mycket bra)
- sv?rt att s?ga n?r man inte haft s? m?nga andra. (Mycket bra)
- Jag tyckte att det var en bra kurs att b?rja med d? man var ny p? skolan, inte alltf?r matematiskt kr?vande utan att allt handlade mer om t?nket. (Bra)
- En intressant kura. Vad som dock var lite m?rkligt var att vi anv?nde oss av matematik som vi ?nnu inte har l?st i n?gon matte-kurs. Ex. partialderivator och f?rdelningskurvor, det var lite sv?rt att ta till sig alla aspekter. Detta sk?ttes dock p? ett mycket bra s?tt av f?rel?saren. (Bra)
- Uppgifterna i l?roboken hade inga l?sningar bara svar s? det k?ndes inte givade att r?kna dem. (Bra)
- Jag tycker att det var sv?rt i b?rjan i och med att i alla fall jag saknade viss matte f?r att h?nga med p? alla h?rledningar. D?rf?r vore det kanske bra att antingen flytta kursen lite l?ngre fram under ?ret och k?ra mer matte i b?rjan s? man b?ttre h?nger med? (Jag l?ste fram till och med matte breddning p? gymnasiet.) (Bra)
- K?ndes som att det handlade mer om att l?ra sig saker utantill ?n om att l?ra sig teorierna kring termodynamik. (D?lig)


Vad tyckte du om f?rel?sningarna ?

67 svarande

Mycket bra42 62%
Bra21 31%
D?lig2 2%
Mycket d?lig1 1%
Deltog ej i f?rel?sningarna1 1%

- F?rel?sningarna var v?ldigt v?lstrukturerade och de var l?tta att f?lja. Det fanns en r?d tr?d man kunde f?lja fr?n b?rjan till slut och f?rel?saren gjorde ett j?ttebra jobb. (Mycket bra)
- bra tempo. bra balans mellan f?rst?else och bevis. (Mycket bra)
- Pedagogiskt upplagda, v?ldigt bra (Mycket bra)
- Patrik ?r en mycket bra f?rel?sare! (Mycket bra)
- Mycket bra f?rel?sare! (Mycket bra)
- F?rel?sningarna var j?ttestrukturerade, jag beh?vde knappt l?sa i boken utan det r?ckte i stort sett med mina anteckningar fr?n f?rel?sningarna. (Mycket bra)
- Jag tycker att f?rel?sningarna var givande, man f?rstod l?tt vilka delar som f?rel?saren tyckte var viktiga att vi elever skulle f?rst (Mycket bra)
- J?ttebra f?rel?sningar! Bra genomg?ngar. Tog upp det som var viktigt p? ett tydligt och intressant s?tt. (Mycket bra)
- Allt man beh?vde k?nna till f?r att klara kursen behandlades under f?rel?sningarna p? ett pedagogiskt/begripligt s?tt. (Mycket bra)
- Mycket bra! Bra tempo, inget on?digt stress men ?nd? verkade vi hinnar mer per f?rel?sning ?n vad tanken var? (Mycket bra)
- Dina f?rel?sningar har varit j?ttebra. (Mycket bra)
- Bra kommunikation mellan l?rare elever. (Mycket bra)
- Det var bra sammanfattningar p? f?rel?sningarna. Skoj med glasstillverkningen p? slutet ocks (Mycket bra)
- Patrik var v?ldigt bra och rolig p? f?rel?sningarna. Elkretsens f?rel?sningar var v?ldigt mkt teori och mkt formler, s? det blev sv?rt att koppla ihop det hela i slut?ndan. (Mycket bra)
- Hade blivit roligare om f?rel?sningarna gick lite utanf?r boken och s? k?ndes det som att vi gick igenom endel basic saker lite f?r l?nge medan andra sv?rare delar gick f?r snabbt. (Bra)
- Bra att Patrik f?rs?ker f?rklara ordentligt. (Bra)
- De var v?ldigt strukturerade och enligt boken, s? det var l?tt att l?sa ikapp o s?. J?ttebra! (Bra)
- Deltog d?remot inte p? s? m?nga f?rel?sningar p? grund av schemakrockar (Bra)
- Ta upp ordagrant det som st?r i boken ?r inte alltf?r motiverande. Dessutom ?r det v?ldigt sv?rt n?r f?rel?saren alltid svarar "..det f?r vi fundera p? tills n?sta f?rel?sning.." p? n?stintill alla fr?gor vi st?ller. Jag tycker att f?rel?sningarna visade v?ldigt lite pedagogik. ?r det pedagogiskt att l?sa direkt fr?n ett papper, som ?r ordagrannt h?mtat fr?n en bok? Och var ?r alla experiment som skapar intresse??? (Mycket d?lig)
- Deltog i b?rjan, men tyckte inte att det gav n?got (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du ?vningarna ?

67 svarande

Totalt:

Mycket bra11 16%
Bra39 58%
D?lig8 11%
Mycket d?lig1 1%
Deltog ej i ?vningarna8 11%

Fördelat på olika grupper:

Gunnar Benediktsson: (41 st)

Mycket bra5 12%
Bra20 48%
D?lig7 17%
Mycket d?lig1 2%
Deltog ej i ?vningarna8 19%

- Gunnars ?vningar var en h?jdpunkt under veckorna! Roliga, givande och kvicka. (Mycket bra)
- Jag har b?de haft Gunnar och Erik som ?vningsassistenter (Mycket bra)
- Lite sv?r att f?lja med i ber?kningarna ibland. Men kunnig och utmanande. De andra ?vningsledarna gav b?ttre "r?kningshj?lp" f?r kursen, men Gunnar utmanade och bj?d p? mer av tankes?tt och probleml?sningsmetoder. (Bra)
- Deltog inte i en viss grupp, utan v?xlade mellan ?vningsledarna s? omd?met ?r en helhetsbed?mning. (Bra)
- Jag var p? tv? ?vningar med olika ?vningsledare men det var ingen som jag fastnade f?r. Pluggar b?ttre sj?lv s? jag k?nde inte behovet av ?vningarna. (D?lig)
- man vill hinna fler tal. f?r m?nga utvikningar (D?lig)
- Jag gick p? en ?vning med varje ledare tror jag, men det var ingen som stack ut som jag k?nde att jag l?rde mig n?got av. Det var ingen som direkt var d?lig, men ingen som gav mig mer ?n om jag sitter och pluggar sj?lv eller med kompisar. (D?lig)
- se 2 (Deltog ej i ?vningarna)

Erik Brandt: (22 st)

Mycket bra5 22%
Bra16 72%
D?lig1 4%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Han var bra. (Mycket bra)
- Ett oerh?rt bra kompliment till f?rel?sningarna. det man inte riktigt f?rstod underf?rel?sningarna f?rklarades bra p? ?vningarna, bra var ocks? att man fick lite tid vid varje uppgift s? man kunde r?kna sj?lv p? den. (Mycket bra)
- Stabil kille!! Tyckte att det dock var lite f?r lite ?vningar under hela kursen. (Bra)
- Testade bara Erik och Gunnar, Gunnar ?r s?kert duktig men virra iv?g till sv?ra saker. (Bra)
- Bra att vi fick n?gra minuter p? oss att sj?lva r?kna tal innan assistenten r?knade dem p? tavlan. (Bra)
- Djupa genomg?ngar av i princip alla uppgifter. Ibland n?stan f?r djupa, s? att det var sv?rt att uppfatta det "enklaste" s?ttet att r?kna ut en uppgift. (Bra)
- ?vningsledarna hade bristande kompetens, s? flera samlades hos samma. Erik var den som var duktig. (D?lig)

Anders Hellberg: (4 st)

Mycket bra1 25%
Bra3 75%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

66 svarande

Mycket bra9 13%
Bra38 57%
D?lig17 25%
Mycket d?lig2 3%

- Jag gillade boken Energil?ra. Men den skulle kunna inneh?lla lite mer f?rklaringar. (Mycket bra)
- Speciellt tentah?ftet, p.g.a. bra l?sta uppgifter. (Mycket bra)
- Vissa grejer var lite d?ligt f?rklade i energil?raboken och s? hade det varit bra om n?gra av uppgifterna i boken hade l?sningar/tips. (Bra)
- Den var bra, men personligen tycker jag att f?rel?sningarna gav mer. Jag f?r ut mer av f?rel?sningen ?n att l?sa i boken. (Bra)
- Aningen kortfattad i framst?llningen samt on?digt sv?ra problem j?mf?rt med tentauppgifter. (Bra)
- N?got "torrodd". (Bra)
- Energil?raboken var lite sv?r att f?rst?. Du gick igenom mycket b?ttre p? f?rel?sningarna (Bra)
- Inte ?verdrivet bra, men den ?r tydlig och strukturerad. (Bra)
- Energil?ra inneh?ll enligt f?r mycket matematiska h?rledningar i f?rh?llande till mer f?rklarande texter. University Physics var b?ttre p? det omr?det, och fungerade som ett bra komplement, och var l?ttare att f?rst?. (Bra)
- Ibland k?ndes det som att det var f?r mycket text. (Bra)
- Energil?ra tyckte jag inte var s? bra. University Physics var nog b?ttre, ?ven om jag inte l?ste s? mycket i den. Det mest givande var att r?kna gamla tentauppgifter. (D?lig)
- Tentamensh?ftet var mycket bra och hj?lpte mig mycket inf?r tentamen. Boken "Energil?ra" tycker jag dock var d?lig, texten var sv?r att f?rsta men uppgifterna var okej. (D?lig)
- Det var sv?rt att f? grepp om vad som faktiskt var h?rledningar och vad som var anv?ndbara formler bl a. F?redrog University Physics... (D?lig)
- Inga l?sningar p? uppgifterna. (D?lig)
- Det som stod var inte d?ligt men layouten var v?ldigt tr?kig j?mf?rt med t.ex. University Physics. Vore b?ttre att anv?nda University Physics som huvudbok. (D?lig)
- Det oj?mna tempot i texten g?r den sv?r att ta till sig. Ibland g?r det s? l?ngsamt att man k?nner f?r att hoppa i texten, bara f?r att i n?sta stycke g? s? fort att man inte f?rst?r ens femte g?ngen man l?ser igenom det. (D?lig)
- Jag anv?nde mig inte speciellt mycket av boken Energil?ra, som jag inte gillade speciellt mycket. Den var inte s? enkel att ta till sig och f?rst? fysiken. Basic Skills... l?ste jag inte heller s? mycket, men den verkade hyfsat bra p? att f?rmedla det jag tyckte den skulle f?rmedla, t?nka mer som en fysiker (eller ?ver huvudtaget t?nka) och probleml?sning. (D?lig)


Hur upplevde du tentamen ?

64 svarande

F?r sv4 6%
Sv21 32%
Lagom38 59%
L?tt1 1%
F?r l?tt0 0%

- deltog ej vid ordinarie (?)
- Jag k?nde att den var sv?rare ?n extentor och uppgifterna som gjordes p? ?vningarna. (F?r sv)
- De fem sista fr?gorna var f?r sv?ra. (F?r sv)
- Enpo?ngsuppgifterna var jobbiga eftersom man inte kunde f? r?tt om man gjort ett r?kne fel eller liknande ?ven om man t?nkt r?tt. (Sv)
- Men det beror mer p? mitt pluggande ?n p? kursen. (Sv)
- Det blev ingen chock, det var de som vi g?tt igenom som kom p? tentan. (Lagom)
- I uppgiften som involverade Plancks str?lningslag s? tyckte jag man kunde f?tt den angiven, f?r s? var det p? tidigare tentor d?r den var med. Det var m?nga som inte hade den p? sina formelblad och d?rf?r var den om?jlig att l?sa. De tv? sista uppgifterna var n?stan lite v?l matematiskt avancerade i f?rh?llande till hur l?ngt vi har kommit i matten. Dock var r?ttningen av tentan allm?nt ganska sn?ll, s? det v?gde upp. (Lagom)
- Jag tycker endast att uppgiften med planksstr?lningslag var d?lig, jag tror min minir?knare fick fnatt p? grund av att det var s? stora/sm? potenser som den skulle r?kna med. (Lagom)
- Som f?rv?ntad. L?ng ifr?n l?tt, men hade kunnat vara sv?rare. Lagom sv?r. (Lagom)
- Jag har ju inte gjort tidigare tentamina och har inget att relatera till, men sv?r var den iallafall inte. Den var riktigt kul att tenta! (Lagom)
- Jag tycker att den speglar kursen bra (Lagom)
- Fr?gorna var ganska sv?ra, men r?ttningen var ? andra sidan ganska sn?ll, s? totalt s?tt blev det lagom sv?rt. (Lagom)
- Lite konstigt uppl?gg: Ta med dig s? mycket information du kan f? med dig p? ett papper. Memorera resten... (Lagom)
- mellan lagom och sv?r, lite som det ska vara helt enkelt. (Lagom)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

66 svarande

F?r sv0 0%
Sv19 28%
Lagom45 68%
L?tt2 3%
F?r l?tt0 0%

- Alldeles f?r teoretiskt l?tt. Kanske b?ttre att l?gga kursen senare, n?r mattekunskaper mm sitter b?ttre. D? kan man kanske g?ra en grundligare kurs? (?)
- K?ndes ibland som att man hade f?r d?liga kunskaper i matte s? endel h?rledningar var sv?ra att f?rst (Sv)
- Alltf?r lite tid att f?rst? vad som h?nder. Bara fokus p? att l?ra sig formlerna och det snabbt. K?ndes som man inte fick n?gon vidare djup-kunskap. (Sv)
- Men ? andra sidan ?r det d? man l?r sig... (Sv)
- Mest f?r att det ?r s? mycket... Det ?r m?nga sm? moment som vi inte arbetar j?ttemycket med, och d? blir det mycket att h?lla kolla p (Sv)
- N?gra begrepp fr?n matematiken, som vi inte g?tt in p? ?nnu, tex. partiella derivator, gjorde att kursen k?ndes sv?rare ?n vad den kanske egentligen var. (Sv)
- Det var en r?tt s? sv?r kurs. Pendlade upp och ner i abstraktionsniv?, men lagom utmanande. (Lagom)
- Jag har l?rt mig mycket utan att k?nna att det gick fort, och det ?r v?l bra.. den kunde g?rna har varit lite sv?rare (Lagom)
- Dock anv?ndes matte som vi inte "kan". Det ?r kanske sv?rt att undvika... (Lagom)


Vad tyckte du om hemsidan ?

67 svarande

Mycket bra9 13%
Bra52 77%
D?lig4 5%
Mycket d?lig0 0%
Har ej bes?kt hemsidan2 2%

- All information man beh?vde fanns d?r. (Mycket bra)
- Bes?kte hemsidan n?gon g?ng i veckan. D?r fanns det viktigaste, Loggboken och f?rel?sningsplanen var kanon! Mycket l?ttare att planera studierna d (Mycket bra)
- Bra uppdaterad och med allt material l?ttillg?ngligt. (Mycket bra)
- Stort plus f?r att de l?pande uppdateringarna faktiskt gjordes. Information om f?rel?sningarnas inneh?ll och rekommenderade uppgifter fanns tillg?ngligt i god tid. (Mycket bra)
- Uppdaterades oftare mot slutet (Bra)
- Ingen allt f?r aktiv bes?kare d?r dock... (Bra)
- Kort och konsis (Bra)
- Beh?vde inte anv?nda den s? mycket men n?r jag v?l gjorde det fanns det jag beh?vde (Bra)
- I princip. (Har ej bes?kt hemsidan)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Kursen var rolig och intressant, mest tack vare v?r f?rel?sare som n?stan fick en att l?ngta till f?rel?sningarna.
- J?ttebra l?rare!!
- bra med h?ftet med extentorna. men som sagt k?nde jag att tentan var sv?rare.
- Ge oss mer tid!! Och mer ?vningar!
- P?peka ?nnu mer att man verkligen beh?ver r?kna uppgifter sj?lv!
- Bra att du rekommenderar tal att r?kna!
- Jag tycker att man skulle f? en fusklapp utskiven i b?rjan av kursen s? att man ist?llet f?r att bl?ddra i boken och anteckningarna direkt hade allt p? ett blad, om inte annat borde det finnas en bra grundlapp p? hemsidan f?r nerladdning och egen redigering. jag anser detta f?r att de allra flesta inte fick klart sin fusklapp f?rrens sista veckan och inte haft s? mycket tid att r?kna med lappen p? ett effektivt s?tt.
- J?ttebra f?rel?sningsplanering. Det var l?tt att f?rbereda sig inf?r f?rel?sningarna...
- Forts?tt som i ?r! En bra kurs som introducerar ett visst nytt tankes?tt. Uppskattningar, dimensionsanalys och andra "sidosp?r" g?r att man k?nner sig b?ttre rustad inf?r kommande kurser.
- Jag tycker inte att enpo?ngsuppgifterna var bra, om man inte ska ta bort dem helt s? borde man i allafall inte ha s? m?nga av dem.
- Varf?r kostar gamla tentamensskrivningar pengar? I ?vriga kurser finns extentor att tilg? utan kostnad.
- Det som ovan n?mnt; f?rs?ka se till att man har b?ttre kunskaper i matematik.
- Minst en laboration borde ing? i kursen
- Tack s? mycket f?r den h?r kursen. Du har varit den b?sta f?rel?saren jag haft hittils.
- b?ttre ?vningsledare och litteratur
- Jag tror att det vore nyttigt att l?gga den andra kontrollskrivningen n?gon vecka eller s? tidigare i kursen, alternativt se till att f? ut den till studenterna tidigare. F?r min egen del blev resultatet en v?ckarklocka att jag beh?vde l?gga mer tid p? kursen f?r att klara tentan, men jag hade bara en och en halv vecka p? mig. Mer tid att ta igen det man missat i tid till tentan skulle nog uppskattas, speciellt eftersom detta ?r f?rsta tentamen p? programmet och m?nga d?rmed inte riktigt f?tt upp tempot ?n.
- Kursen inneh?ller mycket till?mpningar av derivator och integraler, vilket man inte f?r l?ra sig s? mycket om i gymnasiet. F?rslag til f?rb?ttring ?r att just till?mpningarna granskas lite n?rmre. T.ex. n?r m?ste man integrera? Vad ?r en partialderivata? Varf?r finns det tre olika delta(d, grekiskt d, d med streck)?
- Positivt: Att man f?r l?ra sig att uppskatta saker och snabbt komma fram till en l?sning. Negativt: K?nns som ett alldeles f?r viktigt ?mne f?r att inte g? igenom det grundligare ?n som nu gjorts. Hoppas att det kommer f?ljdkurser, s? att den teoretiska kunskapen blir grundligare.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster