Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Statistisk fysik, SI1161, ht 2008

Status: Avslutad
Publicerad under: 2008-12-04 - 2009-01-07
Antal svar: 23
Procent av kursdeltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Olle Edholm

Vilket var dit helhetsintryck av kursen

23 svarande

Mycket bra0 0%
Bra4 17%
Acceptabel12 52%
D?lig4 17%
Mycket d?lig3 13%

- roligt inneh?ll men mindre struktiurerade frlningar. (Acceptabel)
- Kursen ?r tr?kig. Jag f?r intrycket av att statistisk mekanik g?r ut p? att ber?kna v?rmekapaciteter f?r olika gaser, vilket inte ?r n?got som teknologer i allm?nhet tycker ?r sp?nnande. Dessutom har vi f?r d?liga f?rkunskaper f?r att kunna f? n?gon riktig f?rst?else f?r materialet. Varf?r inte fokusera lite mer p? kul till?mpningar i st?llet? (Acceptabel)
- Sv?rtillg?nglig, (D?lig)
- D?lig f?rel?sare som inte vet sin publik. Verkar endast vara intresserad av de "b?ttre" eleverna och vill inte riktig hj?lpa de som har det lite sv?rare. Kursmaterial, f?rel?sningar, och lektioner har varit otroligt osynkade. KS var p? tok f?r sv?r. Gillar inte l?rare som p? f?rsta f?rel?sningen s?ger att de har f?r avsikt att skriva en sv?r tenta. (Mycket d?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

22 svarande

F?r sv2 9%
Sv16 72%
Lagom4 18%
L?tt0 0%
F?r l?tt0 0%

- Hade nog inte varit f?r sv?r om man rep. kvantmekaniken och teten ordentligt el. haft en genomg?ng p? dessa. (F?r sv)
- Kursen i sig var kanske inte s? sv?r, men f?rel?sningarna gick inte att h?nga med p? och fr?gorna p? kontrollskrivningen var inte alls av samma typ som fr?gorna i exempelsamlingen, de som vi r?knat p? ?vningarna och gamla KSar. Det gjorde att hela kursen k?ndes fullst?ndigt om?jligt, f?r det gick varken att l?ra sig p? f?rel?sningar, ?vningar eller genom egen r?kning. Efter kontrollskrivningen slutade jag helt enkelt att g? p? f?rel?sningarna (gav mig ingenting att g? dit) och tentan hoppade jag ?ver eftersom jag visste att jag inte skulle f? n?gra po?ng. (F?r sv)
- Mer kontinuerlig examination! (Sv)
- lagom sv?rt. (Sv)
- Vi har inte tillr?ckliga f?rkunskaper i kvantfysik f?r att kunna f?rst? kursinneh?llet p? riktigt. (Sv)


Vad tyckte du om kurslitteraturen, Bowely & Sanches?

22 svarande

Mycket bra2 9%
Bra3 13%
Acceptabel9 40%
D?lig6 27%
Mycket d?lig2 9%

- bra, beskrivande bok som f?rs?ker f?rklara saker som ?r v?ldigt abstrakta annars. (Mycket bra)
- Tycker den var otydlig och sv?r att f? ?verblick ?ver. Liknande b?cker har b?ttre och mer l?ttl?sta appendix och sammanfattningar, n?got som helt saknas i boken. saknar ?ven formelsamling ?ver de vikigaste formlerna. (Acceptabel)
- K?nns som om boken upprepar mycket och inte ger n?gra konkreta exempel (Acceptabel)
- Termodynamikdelen ?r OK, men resten ?r det sv?rt att h?nga med i f?r den som inte har l?st en massa kvantfysik. Kvantstatistik och klassisk statistisk mekanik f?rekommer om vartannat s? att men inte lyckas h?lla is?r dem. L?saren f?rv?ntas sv?lja ergodhypotesen n?stan utan diskussion. Boken f?rklarar inte heller vad det ?r f?r skillnad mellan mikrokanonisk och kanonisk ensemble (det gjorde dock Olle p? f?rel?sningarna). (Acceptabel)
- Boken ?r kanske ok, men den f?ljer inte kursuppl?gget (D?lig)
- Minus f?r att det ?r engelsk litteratur. Sen upplevde jag att man var tvungen att str?ckl?sa v?ldigt mycket f?r att f?rst? n?got, och s?nt hinner man inte med. B?ttre med litteratur d?r man bara kan l?sa ett kort avsnitt f?r att f?rst? n?gon del man inte hajat. (D?lig)
- D?ligt sammanh?ngande. F?r lite repetition och sammanfattning av viktiga delar. (D?lig)
- v?ldigt sv?rf?rst?lig och lite v?l kompakt, (Mycket d?lig)


Hur var exempelsamlingen

22 svarande

Mycket bra1 4%
Bra3 13%
Acceptabel7 31%
D?lig8 36%
Mycket d?lig3 13%

- M?nga bra uppgifter men l?sningarna ?r ofta ofullst?ndiga. (Acceptabel)
- D?ligt facit, inte riktigt relevanta uppgifter (D?lig)
- d?liga l?sningar: dels f?r korta samt att jag tycker att det ska n?mnas VARF?R man f?r anv?nda vissa formler/antaganden. f?r sv?ra och l?nga uppgifter som inte l?g i samma fas som frlningarna, tex att man ska veta vad tripletter och s?nt ?r. (D?lig)
- Exempelsamlingen ?r p? en helt annan niv? ?n boken. Detta ?r ok om man har n?got ytterligare kompendium som g?r igenom de viktigaste verktygen, bl.a. f?r fasrumsber?kningar och storkanoniska exempel, som i stort sett ?r obegripliga el mycket sv?rl?sta. (D?lig)
- L?sningarna ?r d?liga och talen ?r n?got sv?ra. (D?lig)
- D?liga l?sningar. Alldeles f?r korta och inneh?llsl?sa, m?nga sv?ra steg som inte f?rklaras ?ver huvud taget. Det ger oerh?rt mycket att r?kna bra uppgifter MED BRA L?SNING f?r det ?r d? man ser hur man ska g?ra och vad man gjorde f?r fel. (D?lig)
- om?jligt att anv?nda sig av. boken har mer rimliga uppgifter, anv?nd dessa? (Mycket d?lig)
- F?r sv?rt, facit m?ste vara utf?rligare. (Mycket d?lig)


Vad tyckte du om f?rel?sningarna ?

22 svarande

Mycket bra1 4%
Bra4 18%
Acceptabela6 27%
D?liga4 18%
Mycket d?liga6 27%
Deltog ej i f?rel?sningarna1 4%

- Man f?r en bra ?verblick vad man ska plugga p?. Men mer konkreta exempel. Bra med h?rledningar. (Acceptabela)
- Olle ?r OK som f?rel?sare och f?rklarar vissa saker betydligt b?ttre ?n boken, men det kan g? lite f?r snabbt ibland. Dessutom blir det hoppigt n?r han tar upp samma sak p? flera olika f?rel?sningar. (Acceptabela)
- gick p? de f?rsta men det var d?lig strukur och jag f?rstod aldrig rikigt vart f?rel?saren var p? v?g. (D?liga)
- Alldeles f?r mycket detaljarbeten i h?rledningar. Skulle vara b?ttre att f? mer helhetsf?rst?else och mera exempel. Sv?rt att l?sa handstil + oh-blad. (D?liga)
- Vill ha b?ttre struktur. Det ?r bra att tydligg?ra varje g?ng n?got samband anv?nds varifr?n det kommer och om vi f?rv?ntas komma ih?g det sedan tidigare. (D?liga)
- F?r kr?ngliga h?rledningar. F?rel?saren borde konkretisera mer och f?rklara sv?ra begrepp, ist?llet f?r att bara visa h?rledningar av formler p? tavlan. (Mycket d?liga)
- D?lig struktur (Mycket d?liga)
- Var v?ldigt sv?rt att h?nga med i vad som gicks igenom. Det kom ofta l?nga l?nga h?rledningar utan att man viste varf?r det gjordes, var det hela b?rjade och vad som var syftet med alltihop. Jag fick inget som helst sammanhang i det som gicks igenom. Slutade g? p? f?rel?sningarna efter halva kursen eftersom det bara var sl?seri med tid och inte gav mig ett skit. (Mycket d?liga)
- D?lig f?rel?sare. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad tyckte du om ?vningarna (Eriks grupp) ?

22 svarande

Mycket bra5 22%
Bra5 22%
Acceptabla3 13%
D?liga1 4%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej i Eriks grupp8 36%

- Lugnt och pedagogisk, tar ett steg i taget. (Mycket bra)
- Bra att talen l?ses noga. (Mycket bra)
- Jag skulle vilja ha ett mer allm?nt resonerande kring problemen. T.ex att innan talet r?knas, s? diskuteras lite om vilka metoder och l?sningsg?ngar som ?r l?mpliga och vilka som passa s?mmre. Det kan ocks? handla om att resonera kring resultat och delresultat. Vad dessa tyder p?, vad som h?nder i extremfall osv. Helt enkelt att f?rklara mer utan att anv?nda matematik. (Bra)
- det m?ste n?mnas VARF?R man f?r anv?nda vissa formler/antaganden. (Acceptabla)


Vad tyckte du om ?vningarna (Henriks grupp) ?

22 svarande

Mycket bra5 22%
Bra7 31%
Acceptabla3 13%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej i Henriks grupp7 31%

- Bra att talen l?ses noga (Mycket bra)
- Henrik ?r bra och f?rklarar s?dant som man inte f?rst?r p? f?rel?sningarna! Men det g?r lite f?r fort ibland. Dessutom h?nder det att han hoppar ?ver r?kningar, s? att man inte kan f?lja med. (Bra)
- Bra tempo. K?nns som att man f?rstod vad han gjorde, i alla fall s? l?nge man inte beh?vde r?kna sj?lv. :) (Bra)
- det m?ste n?mnas VARF?R man f?r anv?nda vissa formler/antaganden. (Acceptabla)


Kr?vde kursen f?r mycket f?rkunskaper i kvantmekanik i f?rh?llande till vad som ing?r i det obligatoriska programmet ?

22 svarande

Ja alldeles f?r mycket4 18%
N?got f?r mycket5 22%
Nej13 59%

- Tycker att kvantstatistiken ?r relevant, s? egentligen borde man g?ra en mer grundlig genomg?ng av kvantmeken i modern fysik, el ge en ordentlig genomg?ng av den innan kursen startar. (N?got f?r mycket)
- Speciellt kursboken bygger mycket p? kvantmekanik. (N?got f?r mycket)
- Kan inte ge n?got svar eftersom jag fortfarande inte vet vad den delen av kursen inneh?ller. :D (N?got f?r mycket)
- inte vad jag har m?rkt. (Nej)
- Ganska bra ?verblick sedan modfysen. MAn har koll p? partikel i l?da och fermioner och bosoner... (Nej)


Vad tycker du om kontrollskrivningen?

22 svarande

Mycket sv9 40%
Sv6 27%
Lagom6 27%
L?tt1 4%
Mycket l?tt0 0%

- jag hade gjort m?nga uppgifter i h?ftet och ?ven extentatal. ?nd? fick det ?t pipsv?ngen. tycker den var konstigt formulerad samt att allt var specialfall som jag inte ?vat p?. tyckte det var tr?kigt att det inte kom n?gon standard. (Mycket sv)
- K?nde som om den var p? alldels h?g niv (Mycket sv)
- Helt annan typ av fr?gor ?n exempelsamlingen, ?vningarna och ex-kontrollskrivningarna. Den skrivningen kn?ckte mig fullst?ndigt och efter det gav jag upp hela kursen. Beh?ver jag s?ga att jag inte skrev tentan? (Mycket sv)
- Skrev den inte. (Sv)
- Sv?r, men det ?r OK, f?r termodelen har vi faktiskt f?ruts?ttningar att f?rst? ordentligt. (Sv)
- skrev den inte (Lagom)


Vad tycker du om informationen p? kurshemsidan?

22 svarande

Mycket bra1 4%
Bra12 54%
Medel6 27%
D?ligt3 13%
Mycket d?ligt0 0%

- Bra med beskrivning p? vad i boken man ska l?sa. (Mycket bra)
- inte s? bra f?r sj?lvstudier - fast blev b?ttre under kursens g?ng. (Medel)
- Skulle vara bra om f?rel?sningsanteckningar lades upp. (Medel)


Hur var inl?mningsuppgiften?

17 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

F?r sv5 29%
Bra och nyttig11 64%
Irrelevant2 11%
F?r omfattande2 11%

- om?jlig att l?sa om man inte fr?gar f?rel?saren en massa. svaren vi fick var klara och bra men borde kanske st? p? lydelsen (t. ex. att man av n?gon anledning inte ska ta h?nsyn till att det finns orto-v?te och para-v?te med olika rotationsenergier, ganska sv?rt att gissa sig till att man f?r strunta i detta)
- gjorde den ej
- Tyckte plott biten i matlab var lite on?dig och tog tid.
- Dock mycket m?da f?r lite bonuspo?ng.
- Skrev den inte
- Ha g?rna fler inl?mningsuppgifter n?sta ?r.
- Gjorde den inte ens.
- gjorde den inteKursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster