Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder (PDE del), SI1140 Del 2, vt 2009

Status: Avslutad
Publicerad under: 2009-03-11 - 2009-04-06
Antal svar: 76
Procent av kursdeltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

76 svarande

Mycket bra16 21%
Bra35 46%
Acceptabel23 30%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%

- Bra uppl?gg med mycket intressanta delmoment (Mycket bra)
- F (Mycket bra)
- Intressant kurs (Mycket bra)
- Viktiga matematiska verktyg som anv?nds flitigt i andra kurser. (Mycket bra)
- Jag ?r F2. (Bra)
- Intressant kurs (Bra)
- P? gr?nsen till bra. (Acceptabel)
- mnja, om det ska vara en fysikkurs s? m?ste mer fokus l?gga p? sj?lva fysiken. nu diskuterar man lite perifert vad de olika modelleringsvillkoren inneb?r, men det enda som man examineras p? ?r bl?r?knande (de fysikaliska "tolkningarna" ?r alldeles f?r ytliga). varf?r inte ha seminarieverksamhet d?r man verkligen kan diskutera vad skillnaden skulle bli om det s?g ut si och s?h?r i ett fall? (Acceptabel)
- jag vet inte riktigt n?r jag ska anv?nda mig av detta. (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

76 svarande

Mycket bra7 9%
Bra17 22%
Acceptabel27 35%
D?lig9 11%
Mycket d?lig2 2%
Deltog ej i f?rel?sningarna14 18%

- Bra fokus p? det som var v?sentligt. (Mycket bra)
- edwin ?r en mkt bra och pedagogisk f?rel?sare (Mycket bra)
- F (Mycket bra)
- Ineeh?llsrikt (Mycket bra)
- Jag tycker att Edwin ?r fantastisk, p? att l?ra ut och p? att engagera. Lite hastigt emellan?t dock, f?rel?saren verkade stressad att hinna med allt stoff n?gra ggr; kanske bara jag som upplevde det s?, f?rel?saren kanske egentligen var hur lugn som helst... Men f?r ?vrigt mycket n?jd. (Mycket bra)
- Mycket b?ttre ?n f?rra ?ret! (Bra)
- Det var trevligt med lite gitarr-inslag! (Bra)
- Mycket stor inriktning p? bevis, vilket givetvis ?r bra, men jag missade ofta det som i f?rsta hand ?r viktigt f?r mig, "hur l?ser man detta problem". (Bra)
- Kursen borde ha en f?rdjupningsdel som g?r parallellt med en grundligare genomg?ng av den matematiska teorin. (Bra)
- Aningen r?rigt, speciellt r?rande Greenfunktioner, som spelade en st?rre roll p? tentan ?n v?ntat. (Acceptabel)
- Jag hade ingen nytta av f?rel?sningsanteckningarna, vilket vanligtvis ?r m?ttet p? f?rel?sningarnas v?rde. Att bara h?ra en massa saker n?mnas som hastigast utan att g? in p? djupet ger inte s? mycket. (Acceptabel)
- Jag blev mycket f?rvirrad av vissa f?rel?sningar, speciellt den f?rel?sningen n?r besselfkn och andra speciella funktioner togs upp. Sen hamnade f?rel?snings schemat efter ?vningsschemat, vilket gjorde att man blev f?rvirrad p? ?vningarna. (Acceptabel)
- Jag har sv?rt att h?nga med och f?rst?, men jag kan inte riktigt s?tta fingret p? varf?r. Kanske helt enkelt f?r att jag upplevde materialet som sv?rt. (Acceptabel)
- Tidvis r?rig med sv?rt att f?lja aktuellt omr?de. F?r f? "?verskrifter" (Acceptabel)
- ostrukturerade och v?ldigt tr?kiga (D?lig)
- det finns flera po?nger i att f?rankra ny teori med att g?ra ett exempel, och d? ?r det viktigt att g?ra exemplet fullt ut, s? man tydligt ser hur det fungerar. jag vet inte hur m?nga ggr jag s?g samma ansats p? v?gproblem som sedan l?mnades efter att enbart pde, rv och bv skrivit upp. det tror jag alla kan, det ?r l?sningstekniken som ?r klurig. jag vet att man vill skilja p? f?rel?sning och ?vning, men f?rel?sningen ger inte s? mkt om man inte f?rst?r hur man ska realtera nu kunskap till befintlig och l?sa uppgifter med samt kunna tolka det fysiskt (D?lig)
- Edvin f?rs?ker hela tiden f? oss elever att f?rst? att vi m?ste studera stoffet som tas upp p? f?rel?sningarna hemma p? egen hand - och han l?gger ner alldeles f?r m?nga minuter p? det. Vi studenter vet vi det h?r laget hur vi b?r l?gga upp studierna (och om vi v?ljer att inte g?ra det s? ?r det inte av ovetskap). Dessutom vore det bra med exempel ocks? p? f?rel?sningarna, inte bara den rena teori som det ?r nu. (D?lig)
- Ganska r?rigt och lite ostrukturerat. Gick inte p? alla f?rel?sningar. (D?lig)
- Dem gick i m?nga fall f?r fort f?r min smak. Sv?righetsgraden var alltf?r h?g f?r det tempo som h?lls. (D?lig)
- Deltog till h?lften (Mycket d?lig)
- deltog ej d? jag tyckte de var d?liga, av erfarenhet fr?n vektordelen (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Deltog ej efter v. 5 p.g.a. tidsbrist. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Jag gick p? dom f?rra ?ret s? jag k?nde inte att det var n?dv?ndigt. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Tyckte inte alls om f?rel?sningarna och gick d?rf?r inte p? dem (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Gick i b?rjan, men tyckte inte att det var givande, s? har endast deltagit i ?vningar. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Upplevde att Edwin pratade v?ldigt snabbt utan pauser vilket gjorde det sv?rt att lyssna och f?lja med. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Gick p? n?gra f?rel?sningar i b?rjan, tycker inte att de var bra. F?rel?saren svamlar iv?g f?r mycket om s?ndant som inte ?r relevant i kursen och h?ller sig inte till f?rel?sningsschemat vilket ?r jobbigt om man vill f?rbereda sig innan (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

76 svarande

Mycket h?g8 10%
H?g26 34%
Lagom24 31%
L1 1%
Deltog ej i f?rel?sningarna17 22%

- r?rigt inneh?ll, osammanh?ngande, sv?rt att f?lja i efterhand (Mycket h?g)
- F (Mycket h?g)
- Visst ?r mycket fr?n tidigare kurser, men att "ta" 5 minuter att repetera innan det nya l?ggs p? ?r aldrig fel. (gjordes vissa f?rel?sningar, men gl?mdes bort vid andra) (H?g)
- Det g?r ofta f?r snabbt och n?r man v?l tappat tr?den ?r det sv?rt att h?nga med. (H?g)
- F?rklaringarna var inte s?rskilt djupa. (H?g)
- Men ej menat p? n?got negativt s?tt (H?g)
- Det var mycket information man fick ta in, en del ut?ver bas kunskaperna, vilket ?r bra f?r de som l?ser mer avancerad fysik. (H?g)
- det ?r en sv?r kurs, inget snack om saken, vilket g?r f?rel?sningar kluriga. viktigast ?r dock att knyta an teori till hur man l?ser uppgifter, eftersom kursen ?r s? extremt fokuserad p? just r?knande. fullst?ndiga exempel efterfr?gas. (Lagom)
- Vissa steg som hoppades ?ver gjorde f?rel?sningsantekningarna of?rst?rbar efter?t. (Lagom)
- Sv?rt att s?ga, ibland var det saker man h?rt mycket om f?rrut och var enkelt pga det. ? andra sidan var det kanske lite v?l sv?rt d? det var helt nya moment (Lagom)
- Oftast precis lagom. Vissa avsnitt var lite sv?rare, men s? ?r det alltid, men jag tror och tycker nog att r?tt m?ngd tid avsattes till r?tt saker. (Lagom)
- L?s punkten ovan; jag var bara p? de f?rsta f?rel?sningarna. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du ?vningarna? (OBS, v?lj r?tt ?vningsgrupp!)

75 svarande

Totalt:

Mycket bra35 46%
Bra26 34%
Acceptabel6 8%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 10%

Fördelat på olika grupper:

Bo Cartling: (28 st)

Mycket bra9 32%
Bra11 39%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 28%

- helt underbart pedagogiskt! bra uppl?gg och tidsplanering h?gt tempo men v?ldigt bra!!!! Kursens ros till Bo! (Mycket bra)
- Han var riktigt duktig p? att f?rklara och gick igenom specifika delar separat f?r att f? b?ttre k?nsla f?r uppgifterna (Mycket bra)
- Bo ?r en av de b?sta ?vningsassistenter jag har haft! Fick ut j?ttemycket av hans ?vningar! =) (Mycket bra)
- Bara man h?r Bo s? ?r han j?ttebra. Kan dock vara sv?rt att h?ra ibland. (Bra)
- Bo g?r bra l?sningar men det ?r jobbigt att f?lja hans tal tyv?rr. (Bra)
- gick p? jonas ?vningar (han kanske borde f? en st?rre sal ... ). det ska inte beh?va vara s? stor prestige mellan olika ?vningsledare, en person ?r mer v?lbes?kt ?n andra av ett sk?l, det borde v?l om inte annat verka som motivation att f?rb?ttra sin egen undervisning om f?rre dyker upp? fram tills dess ?r det b?ttre att anpassa situationen och justera lokalbehovet. det ?r v?l upp till enskild student om man vill sitta och inte f? m?jlighet att interagera i ?vningen m fr?gor mm (som det l?tt blir med m?nga n?rvarande). (Bra)
- bra med h?gtalaren, skruva g?rna upp volymen mer... (Bra)

Jonas de Woul: (39 st)

Mycket bra26 66%
Bra11 28%
Acceptabel2 5%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- J?ttebra. (Mycket bra)
- Mycket duktig, f?rklarar bra och visar tydligt p? hur bokens teori ska till?mpas. (Mycket bra)
- Mycket bra! Men det blev alltid helt fullt i klassrummet, borde varit st?rre salar. (Mycket bra)
- Bra att han gick igenom talen s? grundligt, och ?nd? hann igenom n?stan allihop. (Mycket bra)
- Jonas ?r en mycket bra ?vningsledare! Var hos Bo ett par g?nger, men skillnaden ?r stor mellan hur de undervisar. Om Jonas kommer vara ?vningsledare p? detta kursmoment igen, f?resl?r jag att han f?r en st?rre sal och ?r ensam ?vningsledare. Eller att han har en kurs f?r ?vriga ?vningsledare i hur man h?ller i ?vningar. (Mycket bra)
- Jag f?rst?r inte varf?r Fysikinstitutionen envisas med att anlita 3 ?vningsledare per kurs men d?r oftast enbart en eller max tv? h?ller m?ttet som pedagog. Detta leder till att samtliga studenter f?r pressa in sig i en liten ?vningssal eftersom alla ?vningsledare skall ha en lika stor sal av n?gon konstig r?ttvisetanke. Om det ?r s? att det blir uppenbart att en ?vningsledare ?r favoriserad ska man kanske fundera ?ver anledningen till detta ist?llet f?r att s?ga ?t folk att sprida ut sig mellan grupperna. Argumentet om att grupperna m?ste vara sm? f?r att skapa en bra ?vningsmilj? h?ller inte d? samtliga ?vningar ?nd? p?minner om f?rel?sningar med skillnaden att man enbart g?r igenom problem. Vill man ha flera ?vningsgrupper b?r man utnyttja alla de m?jligheter som detta erbjuder och exempelvis erbjuda undervisning p? olika niv?er. Detta skulle r?ttf?rdiga att man har flera grupper och ge alla studenter en m?jlighet att v?lja en studiegrupp med en lagom h?g niv?. F?rhoppningsvis skulle detta ?ven uppmuntra till att skapa en milj? med engagerade studenter som st?ller fr?gor i en mer seminarieliknande form. M?jligtvis en h?rd kommentar men jag tycker att man beh?ver ta sig en ordentlig funderare ?ver detta d? man st?ndigt upprepar misstaget. (Mycket bra)
- Perfekt! (Mycket bra)
- Jonas var j?ttebra! Han l?rde mig kursen n?stan. Man fick anteckningar som var l?tta att f?lja och f?rst?. Mycket pedagogisk. (Mycket bra)
- F (Mycket bra)
- Tr?kigt att niv?n gruppledarna i mellan ?r s? stor s? att alla g?r och tr?ngs hos Jonas. (Mycket bra)
- Jonas var en duktig, f?rklarande ?vningsassistent (Mycket bra)
- Han var v?ldigt bra p? att f?rklara sj?lva teorin som man ibland inte fick p? f?rel?sningarna och sedan redogjorde han bra f?r hur man l?ser uppgifterna (Mycket bra)
- Han ?r v?ldigt pedagogisk men ibland g?r det f?r fort. Det finns vissa som fattar "allt" och d? vill ju dom inte att du ska g? igenom det, vilket vi som har sv?rt med kursen skulle beh?va. Extra ?vningar f?r dom som vill ha mer basic kanske? (Bra)
- Jonas ?r underbar! (Bra)
- Skulle ?nskat tydligare tal och skrift p? tavlan. Det var bra att de olika ?vningsassistenterna hade lite olika tempo s? att man kunde v?lja vilket som passade en sj?lv b?st. (Acceptabel)

Teresia M?nsson: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra1 100%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- V?ldigt bra! F?rklarade v?l och gick igenom grundligt. Trevlig! Skrev lite sakta p? tavlan dock, eller kanske f?r mkt? Borde f?rkorta ord som alla andra fysiker :). Konstigt att inte fler gick p? hennes lektioner, tr?kigt. Hon fick i och f?r sig alltid ha salen l?ngst bort, kan de ha ngt med det att g?ra? (Bra)

Deltog i flera olika grupper: (7 st)

Mycket bra0 0%
Bra3 42%
Acceptabel4 57%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Bo Cartling var ok, dock s? ibland "gl?mmer han av sig" och g?r f?r fort fram och f?rklarar inte s? noggrant vad han skriver p? tavlan. Gick till Teresia en g?ng men hon var v?ldigt os?ker. Mer sj?lvf?rtroende! (Acceptabel)


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

75 svarande

Mycket bra15 20%
Bra34 45%
Acceptabel19 25%
D?lig6 8%
Mycket d?lig1 1%

- Anv?nde inte kurslitteraturen s? jag vet inte. (?)
- Bra struktur och l?tt att ta in. (Mycket bra)
- M?nga trevliga exempel som f?rklarade teorin p? ett vettigt s?tt. (Mycket bra)
- F (Mycket bra)
- ganska sv?rl?st en id? till n?sta kursomg?ng kan vara att l?gga upp alternativ studielitteratur (p? svenska och engelska) (Bra)
- Den ?r bra, det ?r v?ldigt bra f?rklarat i den. (Bra)
- Vissa steg hoppades ?ver och man vart lite f?rvirrad, men en bra bok. (Bra)
- Sv?rl?st men sammanfattande och omfattande. (Bra)
- Bra. L?ttl?slig, bra visualiseringar med Matlab. (Bra)
- Ointuitiv organisation av kapitel. (Acceptabel)
- Lite r?rig (Acceptabel)
- Boken var ganska osammanh?ngande i sin framst?llning och j?mf?rt med boken p? andra delen i diff.trans. (Vretblad) var bevisen inte s?rskilt utf?rliga m?ngfa g?nger. K?ndes som att den hoppade ?ver en del viktiga steg utan att s?ga s? mycket om det. (Acceptabel)
- Den f?rklarar inte allt den g?r. vilket g?r att en person som inte ?r m?stare p? diff trans f?r det sv?rt. (Acceptabel)
- V?ldigt sv?r. (Acceptabel)
- Lite h?g niv?, mycket l?mnas ute och ska tas f?r givet (Acceptabel)
- Kapitlen H, D och S var ibland lite v?l torra... Bra med en svensk kursbok! (Acceptabel)
- L?ste inte allting i boken, men den var r?tt bra. (Acceptabel)
- Teorikapitlen ?r bra men exempeldelen av boken liknar en kokbok och kunde gett b?ttre ?versikt. (Acceptabel)
- Verkar som f?rfattaren ?r emot upprepning. Han/Hon refererar runt hela boken. Men jag anser upprepning ?r bra. Typ p? det s?ttet "Amerikanarna" skriver sina b?cker. (Visst g?r referenserna nytta det blir mer tydligt till vad som nytt...) (D?lig)
- man kan inte f?rankra ny teori i exempel. dessutom finns det inte tv? likadana l?sta exempel i boken p? typ av uppgifter. n?r man tycker sig ha k?rt ngt kan det vara bar att f? bekr?ftelse p? det i n?sta uppgift, inte g?ng p? g?ng beh?va l?ra sig ngt nytt (med besvikelse). bra ledningar i ?vn.boken dock. (D?lig)
- Den vanligaste formuleringen i boken verkar vara att "detta kan visas, men visas inte h?r". Anv?nd hellre en bok d?r det ?tminstone finns n?gon form av skiss till bevis p? satserna ist?llet. (Mycket d?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

76 svarande

Mycket sv18 23%
Ganska sv38 50%
Lagom18 23%
Ganska l?tt2 2%
Mycket l?tt0 0%

- ?r egentligen "inte" s? sv?rt om man h?nger med p? matten. Men alla SPECIALFALL g?r ?n tokig. (Mycket sv)
- Mycket tugnt material, kr?vde mycket f?rkunskaper, gick snabbt fram. Kanske den sv?raste kuren jag hittills l?st p? teknisk fysik. (Mycket sv)
- jag hade b?de flervariabeln och diff. trans. som restkurser d? jag b?rjade denna kurs (Mycket sv)
- F (Mycket sv)
- V?ldigt sv?r kurs (i j?mf?relse med andra kurser vi l?ser), men intressant inneh?ll. (Mycket sv)
- Tycker dock inte att den ska ?ndras, det ?r ett sv?rt ?mne, det g?r inte att komma ifr?n. Niv?n ?r bra. (Ganska sv)
- Sv?righeten l?g nog mest i att det var mycket att h?lla reda p?. Begreppen i sig var inte s?rskilt komplicerade, men det g?lde att h?lla tungan r?tt i mun vid de l?nga utr?kningarna. (Ganska sv)
- som sagt, det ?r en mkt sv?r kurs vilket om inte annat genomstr?mningsstatistiken p? den talar tydigt. man m?ste r?kna j?ttemkt sj?lv och n?r man g?r det s? l?r man sig mkt. titta dock mer p? f?relsningarnas utformning. (Ganska sv)
- Kursen tog v?ldligt mycket tid att jobba genom (Ganska sv)
- Utmanande och intressant. (Ganska sv)
- Sv?r?versk?dlig f?rst men sen ins?g man modellen f?r att l?sa typtal och komplikationer d?romkring. (Lagom)


Kurstempot var ...

76 svarande

... alldeles f?r h?gt2 2%
... f?r h?gt20 26%
... lagom53 69%
... f?r l?gt1 1%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Alldeles f?r mkt tid lades p? att l?ra ut saker vi redan kunde om Fourierserier fr?n Diff-Transen, vilket gjorde att det blev f?r lite tid ?ver f?r de nya och sv?ra sakerna (... f?r h?gt)
- P? f?rel?sningarna, eftersom man inte fick med f?rklaringarna p? djupet. Att l?sa sj?lv hade gett mer och d? hade kurstempot varit lagom. (... f?r h?gt)
- Det skulle ha vart super bra takt om vi inte hade s? mycket samtidigt, men det kanske inte man hj?lpas. (... f?r h?gt)
- jag hinner inte sm?lta det som tas upp och r?kna p? det inna tio nya saker har tagits upp.. k?nns som man f?r trycka in 200 sidor f?r att sedan gl?mma dem igen. (... f?r h?gt)
- Ganska h?gt tycker jag, men det sk anog vara s (... f?r h?gt)
- inegn kommentar, l?mpligt antar jag. men vad ?r det h?r med kanske/kanske inte greensfktnr/variansr?kning? det SKA INTE vara kr?vbart att man ska r?kna snabbt om en f?rdighet s? l?nge vi har m?lrelaterade betyg, l?ser man ett problem helt ut ska man bli bel?nad lika oavsett vilken metodik man anv?nde. om inte m?ste kursm?len kraftigt revideras och ?ndras de s? att formalexercis bel?nas ?r jag inte s?ker p? att det ?r ok med kth-handbok mm. varf?r ta med ngt p? slutet som n?stan ingen kommer att studera f?r att de har fullt upp med att l?ra sig annat klurigt kursinneh?ll n?r man dessutom vet att det kommer g? att l?sa alla uppgifter ?nd?, fast lite sv?rare? nej, s?g att det ska vara obligatoriskt och formulera tentamensproblem som kr?ver tex greensl?sningar eller (mer troligt, eftersom de plockades bort gentemit tidigare kursstrukturer) n?mn det inte. alls. bort. korta hellre kursen eller ?gna mer tid ?t att repetera/f?rdjupa. (... lagom)
- Forts?tt po?ngtera vikten av att vara i fas. (... lagom)
- F (... lagom)


Hur mycket jobbade du med kursen totalt sett?

76 svarande

mycket mer ?n f?r andra kurser25 32%
j?mf?rbart med andra kurser41 53%
mindre ?n for andra kurser10 13%

- jag pluggad en hel del till denna kurs, och det var r?tt roligt n?r man f?rstog. vissa bet?nkligheter till textboken dock. (mycket mer ?n f?r andra kurser)
- F (mycket mer ?n f?r andra kurser)
- Mycket mer ?n fjol?ret eftersom det ?r andra g?ngen jag l?ser kursen! (mycket mer ?n f?r andra kurser)
- Lite mer ?n andra kurser. (j?mf?rbart med andra kurser)
- N?r man inte f?rst?r ?r det sv?rt att sitta och f?rs?ka sj?lv, det k?nns som att man inte kommer n?gonstanns. d?rf?r blir det att man pluggar n?t annat ist?llet om det finns m?jlighet. Men sj?lvklart har jag lagt ner mycket tid inf?r tenta och KS. (j?mf?rbart med andra kurser)
- Har haft mycket utanf?r skolan som gjort att jag inte haft tid just nu (mindre ?n for andra kurser)


Repetitionen av tidigare kurser var

71 svarande

v?ldigt v?rdefull20 28%
v?rdefull42 59%
on?dig9 12%

- M?ste ha missat detta? (?)
- Missade den, men det l?ter som en j?ttebra id (?)
- Vilken repetition? Gicks n?gon igenom p? f?rel?sningarna? (?)
- Eftersom den kr?vde mycket f?rkunskaper var det bra att man fick tillr?cklig repetition. (v?ldigt v?rdefull)
- jag beh?vde titta efter i diff.trans-boken ett par ggr. (v?ldigt v?rdefull)
- F (v?ldigt v?rdefull)
- Vilken repetition? Det l?ter som det varit bra... (v?rdefull)
- Likt diff trans kursen! (v?rdefull)
- F?r min del ?tminstone. (on?dig)
- Vi hade precis tentat fourieranalys s? tiden hade varit b?ttre spenderad p? de sv?rare momenten av kursen (de mot slutet) (on?dig)
- Kursen Diff/Trans g?r ju precis innan denna kurs s? all kunskap var f?rsk i minnet. (on?dig)
- Vi b?rjade g? igenom variabelseperation i b?rjan av kursen. Det var bara det att vi haft en tenta p? det (i fourieranalysen) bara n?gon vecka tidigare s? det k?ndes som om det var p? en lite v?l l?g niv (on?dig)


Vad tyckte du om tentamen ?

75 svarande

Alldeles f?r sv10 13%
Sv45 60%
Lagom16 21%
L?tt0 0%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen4 5%

- vet ej, har inte sett mina resultat. (?)
- Vet ju dock ej hur det g?tt ?nnu. (Alldeles f?r sv)
- Tyckte de flesta av uppgifterna var v?ldigt sv?ra, bara ettan som k?ndes ?verkomlig. (Alldeles f?r sv)
- Sv?rare ?n v?ntat. (Alldeles f?r sv)
- Jag hade pluggat bra inf?r tentan, faktiskt, ?nd? gick det relativt d?ligt. Allts? ?r min slutsats att tentan var sv?r d? jag klarade de senaste tv? extentorna riktigt bra. (Alldeles f?r sv)
- F (Alldeles f?r sv)
- Men det ska den kanske vara ocks?.. (Sv)
- sv?r men inte sv?rare ?n f?rv?ntat! d?liga resultatet kommer bero bara p? en sj?lvt (Sv)
- J?mf?rt med tidigare. (Sv)
- f?r ont om tid om man inte skrivit kontrollskrivningen, och s? ska det inte beh?va vara. (Sv)
- Jag anser att det var lite d?ligt att man n?stan var tvungen att ans?tta l?sningar p? en par uppgifter, eftersom inte s? m?nga exempel eller ?vningar anv?nde den l?sningsmetoden. (Sv)
- lite jobbigt n?r det finns s? f? relevanta extentor att ?va p (Sv)
- Talen som man r?knade under kursen var kr?ngliga i allm?nhet. Det var s? mycket som kunde g? fel. (Sv)
- kanske det borde finnas lite mer utrymme att visa upp E-kvaliteer p? godk?ntnv? och inte specialfall p? n?stan en g?ng? (typ uppg 1&2) (Sv)
- P? n?gra av uppgifterna var det sv?rt att f? ut r?tt svar med en vanlig ansats; man var tvungen att lista ut n?gon smartare ansats. Det ?r sv?rt att se och tycker att man kanske skulle ha lagt lite mer fokus p? det p? ?vningar. (Sv)
- ..men hade pluggat f?r lite (Sv)
- Varf?r inget standardtal? (Sv)
- Det var v?ldigt mycket p? Besselfunktioner vilket var ett omr?de jag inte fullt bem?strade. (Sv)
- I niv? med kursen i ?vrigt (Sv)
- V?ldigt sv?r, sv?rare ?n typtentorna/extentorna (Sv)
- Jag ?r inte helt s?ker p? om jag kan s?ga n?got egentligen d? jag hade haft en 5-timmars tenta p? morgonen den dagen s? jag var ganska tr?tt redan innan, men jag tyckte det k?ndes som om den var mycket sv?rare ?n ?ldre tentor. Inte sv?rare rent teoretiskt utan mer bara i lite, i mitt tycke, on?digt jobbiga r?knedelar. (Sv)


Var det nyttigt f?r dig att ha en kontrollskrivning? Varf?r?

75 svarande

Ja63 84%
Nej4 5%
Vet ej8 10%

- Bonuspo?ng p? tentan samt att man fick veta vad man beh?vde plugga p (Ja)
- Jag skulle g?rna vilja se att det var TV?. (Ja)
- Det ?r alltid bra med kontrollskrivningar. Jag l?r mig vad jag kan och inte kan, och f?r en del bonuspo?ng ocks (Ja)
- liten wake-up-call f?r att b?rja plugga... extra po?ng ?r alltid bra... (Ja)
- Det ?r alltid bra att ha n?gon kontrollskrivning. (Ja)
- Det ?r sk?nt att inte beh?va examinera hela kursinneh?llet vid ett tillf?lle. (Ja)
- Man kan ig?ng att verkligen plugga p? kursen tidigt och extra po?ng till tentan ?r ju alltid bra att f?. (Ja)
- Bonus till den sv?ra tentamen (Ja)
- Tvingas att plugga kontinuerligt under kursens g?ng. Helt ok bonussystem f?r tentan ocks (Ja)
- Gjorde att jag pluggade mer kontinuerligt samt sk?nt att kunna hoppa ?ver tv? uppgifter p? tentan (Ja)
- F?r att komma ig?ng med pluggandet och se att man faktiskt f?rst?tt s? mycket som man trodde.. (Ja)
- Det var sk?nt att f? lite extra tid till tentamen. man kunde ju f? 90 gratisminuter p? det s?ttet. Dessutom blev man ju tvungen att g?ra en stor genomg?ng av kursen i mitten av kursen. Vilket f?rb?ttrar slutresultatet. (Ja)
- Enklare att plugga till tentan om man har pluggat in en del av kursen redan (Ja)
- Mycket bra, annars f?rm?r man sig inte att jobba s? h?rt. (Ja)
- Man tvingades repeter inf?r den (Ja)
- Det tvingade en att komma ikapp. (Ja)
- Pluggmotivation (Ja)
- Tvingades r?kna igenom allt en g?ng till. (Ja)
- Man f?r lite koll p? hur mycket man kan, och man pluggar mer kontinuerligt (Ja)
- absolut, det m?ste alltid finnas m?jlighet till kontinuerlig examination, ks:ar eller inl.uppg, bara det finns ngt. Jag tror inte jag klarat kursen (nu vet jag ju knte tentaresultatet ?n, men jag hopppas) utan ks:en. (Ja)
- Det uppmuntrar kontinuerligt pluggande under kursens g?ng. Det skulle till och med vara bra att l?gga till ytterligare en KS d? den nuvarande kom ganska sent och inneh?ll det mesta av det som kom p? tentan. (Ja)
- Den var super bra! Kollade verklingen av vad man kunde och vad man beh?ver jobba med mer. Man l?rde sig v?ldigt mycket! (Ja)
- men jag hade hellre haft flera sm? som f?rra ?ret. Det var mycket att ta in och skriva om p? 2 timmar. (Ja)
- Det ?r j?tte bra att bli 'tvingad'/sporrad att plugga mitt i kursen s? att man inte f?rs?ker l?ra sig allt p? slutet. Man l?rde sig vad man borde ?va mer p (Ja)
- Man f?r en morot. (Ja)
- D? f?rstod man att man pluggat f?r lite, ?ven om man nu lagt ner sin sj?l! (Ja)
- Det gjorde att man tog tag i kursen och verkligen l?rde sig det man skulle ha p? KS:n. (Ja)
- Plugga ikapp lite i mitten och f? en hint om sv?righetsniv?n p? tentan. (Ja)
- F (Ja)
- uppmuntrar till plugg under kursen, fick en k?nsla f?r hur tentan skulle vara. (Ja)
- Se vad jag inte kunde (Ja)
- Man fick bonus och att ?va sig i separationer (Ja)
- N?gra kontrollskrivningar ?r alltid bra, de ger incitament till att h?lla en bra studietakt. (Ja)
- Man blir mer motiverad att plugga trots att det ?r l?ngt kvar till tentan. (Ja)
- Kontrollskrivning gav inga BONUSpo?ng. Endast att man slapp g?ra n?gon uppgift vid tentan, men den uppgiften m?ste ju ?nd? g?ras f?rr eller senare (KS eller tenta) s? KS gav ingen "bonus" som jag ser det. Jag tycker bonuspo?ng ska ADDERAS p? totala slutpo?ngen som en extra morot. (Nej)
- Den k?ndes v?ldigt konstig och jag hade en extrem tidspress p? den, dock (noterbart) inte alls p? sj?lva tentan (Nej)


Vad tyckte du om kontrollskrivningen?

73 svarande

Alldeles f?r sv1 1%
F?r sv18 24%
Lagom53 72%
F?r l?tt1 1%
Alldeles f?r l?tt0 0%

- Bortrest d? ks:n gick.. (?)
- Gjorde den ej (?)
- F?r mycket uppgifter p? f?r kort tid, d?lig sal att skriva i (Alldeles f?r sv)
- Det jag tycker ?r f?r sv?rt egentligen ?r dom h?r fysikaliska f?rklaringarna. N?r g?s s?nt igenom? Hur ska man veta det? Det ?r det jag inte alls fattar. Hur vet man n?r det ?r en homogenmetallstav etc. Jag tycker ni borde diskutera det fysiska mer p? ?vningarna, eller iaf n?mna det p? de tal som r?knas. (F?r sv)
- Ont om tid, fr?mst. M?nga uppgifter. Sv?r f?r att vara en KS. (F?r sv)
- Jag hade beh?vt tv? timmar. Att ta bort den sista kvarten, s? att vi bara skrev i 1 h 45 min var inte schysst. (F?r sv)
- Den d?r kvarten som f?rsvann medans man skrev KS:en k?ndes som om den hade beh?vts, jag hade ganska stor tidspress (F?r sv)
- Mycket bra j?mf?rt med tentan. (Lagom)
- precis som f?rv?ntat (Lagom)
- Kunde tyv?rr inte vara d (Lagom)
- Det skulle nog vara bra att se ?ver bonus-systemet. Vore b?ttre att bara f? po?ng rakt av eller vara godk?nd p? en uppgift helt. Nu kan man f? po?ng f?r "samma sak" tv? g?nger om man bara f?r delpo?ng p? KS:en eftersom uppgift 1 och 2 p? tentan ?r v?ldigt lika KS:en. (Lagom)
- bra, ingen kommentar om inneh?llet, men; eftersom jag inte riktigt f?rst?r varf?r och hur kursledningen resonerar kring motst?ndet av utel?mnande av gamla ks:ar som ni g?r vill jag g?rna reda ut det. Att ge studenter en god inblick i hur de ska examineras ?r en viktig del i att s?kerst?lla en god utbildningskvalitet. Edwin har flera g?nger p?pekat vikten av att studera kontinuerligt under kursens g?ng, ger sm? tips p? vad som kan vara bra att titta p?, skriver ?vningsblad med uppgifter och tipsar om bra ?vningsuppgifter i litteraturen, det ?r mycket goda tankar och initiativ som borgar f?r gott l?rande hos alla studenter. F?re vidare argumentation g?rs vill jag bara po?ngtera att jag faktiskt har f?ljt kursen ordentligt, g?tt p? n?stan alla f?rel?sningar, alla ?vningar och r?knat sj?lv kontinuerligt. D?rf?r f?rst?r jag inte motviljan att inte delge studenter tidigare examination. Att kunna studera ex-KS:ar ?r inte bara bra av ovanst?ende sk?l, det ger ?ven studenter m?jlighet att sammanfattat svart p? vitt se vad som f?rv?ntas av en. Lika sv?rt som att studera till en examination kan vara att f?rst? _hur_ man f?rv?ntas bli examinerad. Ex-KS:ar ger dessutom en praktisk sammanfattning p? hittills g?ngen kurs, ett typexempel p? hopplockning eller stickprov av olika kunskapsomr?den man f?rv?ntas beh?rska som utg?r ett praktiskt sj?lvtest om man studerat tillr?ckligt eller inte. Sedan kan man h?nf?ra fr?gan till tr?kiga saker som att examination vid ett universitet ?r myndighetsut?vning och handlingen som s?dan betraktas som en offentlig handling och det verkar ju f?nigt att man ska beh?va g? till registrator p? KTH f?r att be om en gammal kontrollskrivning. Men det ?r ju bara tr?kigt. (Lagom)
- var lite klurigt att komma ih?g sm?saker, det hade allts? varit trevligt att f? ha BETA. (Lagom)
- Bra test av teorikusnkapen. Lite lite tid tycker jag dock. Personligen hann jag inte klart med den sista delfr?gan. (Lagom)
- F (Lagom)
- ganska sv (Lagom)
- L?tt men det ?r avsikten. (Lagom)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del2/) var ...

76 svarande

... mycket bra26 34%
...bra30 39%
... godk?nd18 23%
... d?lig1 1%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 1%

- V?ldigt informativ. (... mycket bra)
- Tycker om att Edwin l?gger upp utf?rliga tips inf?r KS och tenta. Tydlig struktur. Allt som beh?vs finns. (... mycket bra)
- All relevant information kom ut i god tid. (... mycket bra)
- F (... mycket bra)
- uppdaterande, l?ttillg?nglig (... mycket bra)
- uppdaterad, bra, loggar, bra (...bra)
- Tyckte informationen om att Greenfunktioner och variationsr?kning inte ingick i kursen var lite undang?md, kunde ha f?tt st?tt p? 'f?rstasidan'. (...bra)
- uppdaterades bra (...bra)
- Det enda som kunde g?ra den b?ttre ?r om det fanns utf?rliga l?sningar p? de flesta problem i boken p? hemsidan. Knappast n?dv?ndigt dock. (...bra)
- Hittade inte Teknisk Fysiks formelsamling som det stod p? PM:et skulle finnas p? hemsidan. (Hittade den dock p? hemsidan fr?n 2006). (... godk?nd)
- Kurssammanfattningen var j?ttebra, vore bra med lite l?sningar till problem och lite b?ttre struktur. (... godk?nd)


Hur var kurs-PM ?

76 svarande

Mycket bra15 19%
Bra39 51%
Acceptabel13 17%
D?lig2 2%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM7 9%

- F?red?mligt. (Mycket bra)
- F (Mycket bra)
- Info om hur kursdelarnas betyg viktas mot varandra f?r ett slutbetyg hittar jag inte. (Bra)
- b?r tydligare po?ngtera vikten av r?knetragglande, f?r nu blev det inte mkt av fysikalisk f?rst?else (Acceptabel)


Anv?nder du pdf-filer, loggb?cker, och annat som finns p? n?tet?

76 svarande

Ja, ofta29 38%
Ja, n?gon g?ng42 55%
Nej, aldrig5 6%

- Skulle ha varit bra att f? "summary" pdfn i b?rjan av kursen, ist?llet f?r i slutet. (Ja, ofta)
- bra (Ja, ofta)
- Sammanfattningen av kursen var MYCKET anv?ndbar. Skulle inte ha skadat att ha den uppe ?nnu tidigare. (Ja, ofta)
- Prioriterade enligt givna uppgiftsf?rslag och det fungerade bra. (Ja, ofta)
- F (Ja, ofta)
- Jag tittar ofta p? hemsidan f?r nya uppdateringar (Ja, ofta)
- Speciellt bra var edwins tips inf?r tenta och KS, tyckte dock at de inf?r tentan var lite missvisande. (Ja, n?gon g?ng)
- R?kneuppgifter och s (Ja, n?gon g?ng)
- Det enda jag anv?nde var extentorna (Ja, n?gon g?ng)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- L?gg in "r?knestugor" typ som var p? fredagen innan tentan. J?tte bra!
- L?t kursen g? ?nda till sommaren. Ta med Greenfunktioner och variationskalkyl igen. G?r livet l?ttare f?r en stackars fysiker.
- G?r F, en tydligare beskrivning om identifering av problemet, s? man vet vilken l?sningsmetod passar b?st. T.ex. Bessels funktioner f?r radiell, Legendres f?r vinkel, n?r blir det Euler ist?llet f?r Bessel? osv. Ans?ttning av l?sning vs variabel seperation? F? en klarare struktur ?ver skillnaderna p? utg?ngspunkterna.
- b?ttre f?rel?sningar och b?ttre kursbok kanske Annars v?ldigt bra!
- Jag har mest varit p? Jonas ?vningar och tycker att han ?r bra! (Vilket m?nga andra ocks? verkar tycka) Jag har n?gon g?ng varit hos de andra och jag tycker att de har kunskaper, men kanske skulle kunna f? lite hj?lp pedagogiskt.
- l?gg ut teoretisk fysiks formelsamling p? hemsidan d? det st?r p? kurspm att den finns d?r.
- Jag kan tycka att tentan var ov?ntat sv?r. Trots att man hade gjort m?nga bland de "sv?raste" uppgifterna i boken, gamla tentor, g?tt p? ?vningar osv. f?r att f?rbreda sig s? var tentan n?got av en chock. Men det ?r helt klart en kurs man jobbat med mycket och l?rt sig v?ldigt bra.
- Lite mycket utantillinl?rning och h?rkiga uttryck. Om det g?r att g?ra n?got ?t vore det bra.
- Rolig kurs. Inget som k?nns som att det beh?ver ?ndras. Tack f?r i ?r.
- Ni kan alltid l?gga upp utf?rliga l?sningar p? n?tet. De g?r ju att ?teranv?nda fr?n ?r till ?r.
- Var variationsr?kning och greensfunktioner en del av kursen eller inte? Ifall de inte ?r en del av kursen ?r det on?digt med s? m?nga f?rel?sningar p? dessa ?mnen.
- H?gre tempo i b?rjan och lite mer utf?rligt i slutet vore att f?redra.
- Djupare genomg?ng av f?rre saker p? f?rel?sningarna, s? att man f?r f?rst?elsen och inte bara namnen av formler, satser etc
- nej, skrivit nog redan nu.
- Det skulle kanske vara intressant att p? n?got s?tt synligg?ra kopplingen mellan Fouriertransformen och integralerna vi r?knade i slutet av kursen i Komplex Analys.
- En intressant kurs som jag tycker att Elektro borde ha i bas-blocket!
- MER R?KNESTUGOR! Och mer tal och mindre teori p? f?rel?sningarna. Ett tips: G?r lite f?rre saker noggrannt ?n m?nga saker slarvigt. Man f?r inget riktigt grepp n?r det bara hafsas igenom. Ett klassiskt citat/skrivande p? tavlan ?r. "L?s f??(x) + lamdaf(x)=0. Ja ni vet hur man g?r ...= Asin(x)+Bcos(x). " Detta kan ju de flesta, men s?h?r g?r f?rel?saren p? de flesta talen. Ta ett tal och visa hur man g?r redan p? f?rel?sningen. Jag och alla andra f?rst?r att ?vningarna ?r till f?r att r?kna och f?rel?sningarna ?r till f?r att g? igenom teori. MEN, vore det inte alldeles ypperligt att g? igenom ett tal p? f?rel?sningen s? att man kan r?kna tal innan ?vningen med f?rel?sningsanteckningarna som hj?lp?
- F
- En kul kurs! Man kan l?tt bli lite ?verv?ldigad f?rst men n?r man v?l f?tt in t?nket ?r den kul!


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster