Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder Del 1, SI1140 Del 1, ht 2009

Status: Avslutad
Publicerad under: 2009-10-21 - 2009-11-09
Antal svar: 55
Procent av kursdeltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

55 svarande

Mycket bra8 14%
Bra34 61%
Acceptabel12 21%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%

- Bra att man l?r sig anv?nda indexr?kning (Bra)
- Toppenkurs! ?ntligen g?r vi igenom matematik som man ser g?r att anv?nda. Att l?ra sig att st?lla upp komplicerade situationer p? ett enklet s?tt och ta sig vidare. (Bra)
- V?ldigt roligt ?mne men det k?nns som man kan g? igenom mer eftersom vi l?ser en hel del vektoranalys i Flervariabelskursen. (Bra)
- Sp?nnande utvidgning av flevariabel med fysikalisk koppling (Bra)
- K?ndes som att f?rsta halvan av kursen bara var repetition. Andra halvan var v?ldigt intressant (Acceptabel)
- Jag k?nner mig inte mycket klokare efter att ha g?tt den; det var mest en massa l?sryckta exempel som l?rdes ut, och inte n?gon djupare kunskap. (D?lig)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

55 svarande

Mycket bra7 12%
Bra22 40%
Acceptabel14 25%
D?lig2 3%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna10 18%

- Det k?nns som att uppl?gget av f?rel?sningarna inte l?mnar n?got ?t slumpen. Mycket bra niv (Mycket bra)
- Mycket pedagogisk! (Mycket bra)
- F?rel?sningarna i sig ?r intressanta och givande, men det k?ndes ?nd? inte riktigt som om det var helt nya saker som togs upp. F?rel?sningarna lade inte tyngdpunkt p? samma saker som tentan. G?rna mer fysik! (Acceptabel)
- Jag s?g det som att kursen hade tv? motiv. 1) L?ra oss r?kningar, tex indexr?kning och 2) ge en fysikalisk intuition av det vi gjorde. F?r att f? in den sista biten gick vi igenom r?kningarna i kursen med hj?lp n?got fysikaliskt problem. Detta gjorde att jag sj?lv fick s?mre koll p? r?kningarna och n?stan helt tappade intuitionen. Det fick ocks? r?kningarna att verka mycket sv?rare ?n de egentligen var. Jag f?respr?kar allts? mer renodlade r?kningar och mindre men fler fysikaliska exempel efter det. (Acceptabel)
- Jag vet att m?nga uppskattade dem men f?redrar sj?lv att l?sa i boken. Blev uttr?kad (D?lig)
- Ganska tr?kiga, och oinspirerande (D?lig)
- Jag l?r mig inte s? mycket p? f?rel?sningar, det g?ller oavsett hur bra f?rel?saren ?r. D?rf?r l?ser jag in teorin i kurslitteraturen ist?llet. Jag har bara g?tt p? tv? f?rel?sningar. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Gick inte p? s? m?nga f?rel?sningar f?r att kunna s?ga n?got. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

55 svarande

Mycket h?g0 0%
H?g27 49%
L18 32%
Mycket l0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna10 18%

- F?rel?sningarna fick saker att verka sv?rare ?n de egentligen var. (H?g)
- Dock mycket varierande! (H?g)
- Borde finnas ett alternativ som ?r mellan h?g och l?g. (H?g)
- L?g men ganska lagom. De inneh?ller det man beh?ver anv?nda p? ?vningarna. Sv?righetsgraden k?nns ?ven l?g f?r att Edvin f?rklarar inneh?llet bra. (L)
- F?rel?sningarna var l?tta att f?lja, lagom m?nga bevis. (L)
- Finns ingen lagom sv?righetsgrad som alternativ! (L)
- Lagom niv?. F?rst det grundl?ggande och sedan en mer teoretisk del. (L)
- Deltog p? 2 f?rel?sningar. Det gick l?ngsamt och k?ndes inte somatt det gav n?got. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Hur upplevde du ?vningarna ?

55 svarande

Totalt:

Mycket bra23 41%
Bra19 34%
Acceptabel4 7%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 14%

Fördelat på olika grupper:

Varierade: (29 st)

Mycket bra8 27%
Bra10 34%
Acceptabel3 10%
D?lig1 3%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna7 24%

- Bra med s? mycket ?vningar. (Bra)
- Mycket fr?nvaro ocg vikarier med ?vningsassistenterna var mycket bra (Bra)
- Tyv?rr s? var det lite v?l m?nga byten av l?rare i Johannes grupp pga att han inte kunde komma flera g?nger. I ?vrigt s? tycker jag att Jonas ?r en bra l?rare, han ?r koncis. (Acceptabel)

Johannes Bergstr?m m.fl.: (7 st)

Mycket bra4 57%
Bra3 42%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Mycket bra asse, tydlig och metodisk. Precis vad jag f?rv?ntar mig av en bra ?vningsasse (Mycket bra)
- Enda minuset var att Johannes var borta n?gra ?vningar. (Mycket bra)
- Johannes var b?de v?ldigt duktig p? att h?lla ?vning och att inte vara d?r... (Bra)

Jonas de Woul m.fl.: (12 st)

Mycket bra9 75%
Bra3 25%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Jonas is very good at explaining. He also focused on the right topics. (Mycket bra)
- V?ldigt bra ?vningar, tydliga, bra tempo, bra kontakt ?vningsledare/student (Mycket bra)
- Stor eloge till Jonas! ?vningarna var v?ldigt strukturerade och pedagogiska. En kompis, som s?llan g?r p? ?vningar f?r att han l?ser m?nga extrakurser, sa efter att ha varit hos Jonas att han aldrig f?tt s? bra anteckningar tidigare. Jag inst?mmer med honom! (Mycket bra)
- Jonas var mkt pedagogisk o metodisk i sina l?sningar. Det som inte f?rstods p? f?rel?sningarna f?rstods p? ?vningarna. (Mycket bra)
- Mycket pedagogiska och lugna. sk?nt att man h?ngde med hela v?gen. (Mycket bra)
- V?ldigt bra asse! Pedagogisk och hj?lpsam. (Mycket bra)
- Jonas var bra. Tydlig. (Bra)

Hannes Meier: (6 st)

Mycket bra2 33%
Bra3 50%
Acceptabel1 16%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Hade mycket bra uppl?gg och var bra p? att svara p? fr?gor. (Mycket bra)
- J?ttebra att uppgifterna fanns p? f?rtryckta blad. ?vningarna gav d?lig f?rberedning f?r de sv?raste tentatalen. (Acceptabel)

Deltog ej: (1 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna1 100%


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

54 svarande

Mycket bra12 22%
Bra16 29%
Acceptabel19 35%
D?lig6 11%
Mycket d?lig1 1%

- V?ldigt bra exempel och ALLA uppgifter hade l?sningar. Enkelt spr?k anv?ndes och intuitiva illustrationer (Mycket bra)
- Den engelska boken (ordinarie) var mkt bra den gr?na var inte s? bra. (Mycket bra)
- jag hade "b?da" b?ckerna, dvs "vektoranalys" (Ramgard) och "vector calculus" (Mycket bra)
- springer (den gula) var mycket bra (Mycket bra)
- Kan inte alls klaga! B?ckerna som fanns kompliterade varandra bra. (Mycket bra)
- Jag anv?nde bara Ramgards bok och jag tycker den kan r?cka som kurslitteratur. Sk?nt med en bra bok p? svenska, dessutom sparar man pengar. J?ttebra med tensor-grejen p? n?tet! (Bra)
- Matthews (gula boken) gick igenom indexr?kning mycket b?ttre ?n Ramgard (gr?na boken). Men allt annat viktigt f?rklarades b?ttre i Ramgard. (Bra)
- Gula boken (Bra)
- Jag k?pte b?de Ramgard och Matthews. B?ckerna kompletterar varandra. Matthews kan bli f?r ?versiktlig, d? ?r Ramgard b?ttre. Man b?r som student uppmuntras till att k?pa b?da. (Bra)
- Jag gillade den f?r att den gav en bra ?verblick ?ver r?kningarna. Den tillf?rde dock inte s? mycket fysikalisk intuition. Vidare tycker jag att det var ett toppensystem att anv?nda sig av en exempelsamling. (Bra)
- Ej l?st mkt (Bra)
- Hade enbart Raamgards bok (Bra)
- Jag tyckte den var bra men den t?ckte inte hela kursen. (Bra)
- l?ste bara ramgards bok. (Bra)
- K?pte aldrig kursboken (Acceptabel)
- b?da b?ckerna beh?vdes d? det var om?jligt att hitta allt i samma bok. (Acceptabel)
- hade b?da b?ckerna, ingen var optimal (Acceptabel)
- alldeles f?r lite teori och lagar att g? efter i vissa fall. (Acceptabel)
- I st?rre delar av kursen var boken helt on?dig, d? ?vningarna gav tillr?ckligt med kunskap f?r att l?sa o f?rst? uppgifterna. (Acceptabel)
- Saknade saker som tensor-integraler i den gula boken. Det kunde ?ven finns mer information om tensorer i sig. Med det uppl?gget som finns i boken f?r man intrycket av att ?mne ?r 100 g?nger st?rre ?n vad boken g?r igenom. Hurvida det ?r sant eller ej vet jag inte men p? n?got s?tt skulle man vilja ha ett mer strukturerat kapitel om tensorer. (Acceptabel)
- Matthews bok var mycket kortfatade (och dyr) medan Ramgards bok var l?ngre men mer sv?rf?rst?dd. (Acceptabel)
- Bekv?m l?sning, inte alltf?r pratig. Lite f?r konkret f?r min smak; det k?ndes mer som en exempelsamling ?n en kursbok. (Acceptabel)
- Jag har redan framf?rt synpunkter till Edwin Langmann ang?ende boken Vektoranalys som ?r skriven av Ramgard. Jag k?pte endast denna bok och kan konstatera att kursen blev on?digt sv?r d? jag bedrev sj?lvstudier med denna bok. Jag tycker inte att den ?r pedagogiskt bra, jag tycker (som ett j?mf?rande exempel) att boken med diff.ekvationer (som ?r skriven av Boyce och DiPrima) som vi har i diff & trans ?r mycket b?ttre pedagogiskt s?tt. Jag k?nde mig inte motiverad att k?pa Vector Calculus ut?ver Ramgards bok d? vissa andra studenter har sagt attt den inte ?r s? j?ttebra den heller. En b?ttre bok beh?vs s? att det funkar bra att bedriva sj?lvstudier. Exempelvis s? beskrevs indexr?kningen mycket knapph?ndigt i Ramgards bok och jag k?rde fast l?nge med indexr?kningen. (D?lig)
- Only used Vector Calculus P.C. Matthews. The book was not detailed enough and definitely did not explore the subject deep enough. The homework was ok. (D?lig)
- Vector Calculus var visserligen kortfattad, vilket gjorde det l?tt att skaffa sig en ?verblick av varje kapitel, sammanfattningarna av varje kapitel var ocks? bra. Men det kan tyv?rr inte v?ga upp bristen p? exempel. I en kurs d?r det till s? stor del handlar om att kunna oms?tta teorin i praktiken (l?sa problem), s? beh?vs det fler exempel som man (D?lig)
- d?liga exempel i gula boken? (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

55 svarande

Mycket sv?rt1 1%
Ganska sv?rt19 34%
Lagom29 52%
Ganska l?tt6 10%
Mycket l?tt0 0%

- Mycket pga kurslitteraturen som jag redogjorde f?r i fr?ga 5, det har varit betydligt l?ttare att h?nga med i kursen diff & trans. (Ganska sv?rt)
- Would have probably been easier if I used another book. (Ganska sv?rt)
- r?kningarna var inte s? sv?ra, d?remot f?rst?elsen och tolkningarna (Ganska sv?rt)
- Begrepp som Tensorer borde komma in lite tidigare i kursen. Egentligen inte s? sv?rt, men konceptuellt fr?mmande, varf?r det tar tid att v?nja sig vid det. (Ganska sv?rt)
- Det var mycket repetition i kursen, och det som var nytt fick v?ldigt lite tid och kom v?ldigt n?ra inp? tentan. Kontrollskrivningen var f?r l?tt, gick det bra kunde man f? f?r sig att man "kunde" kursen, men sen kom mycket nytt som var betydligt sv?rare. (Ganska sv?rt)
- B?rjan var l?tt, slutet var betydligt sv?rare. L?gg ner mer tid p? slutet, och g? igenom f?rsta delen snabbare! (Ganska sv?rt)
- Oj?mt. Relativt l?tt och mycket repetition i b?rjan och sv?rt i slutet. (Ganska sv?rt)
- Kursen var inte sv?r eller s?, d?remot hade vi mycket parallellt. (Lagom)
- Kanske lite mycket arbete f?r bara 4 HP? (Lagom)
- Som sagt, var det egentligen s? mycket som var riktigt nytt? Fast det var enormt bra med en djupare insikt i vektoranalysen. S?dant beh?vs! Man hastar igenom allt annat! (Lagom)
- Fokus ligger mer p? fyskimatte ?r mattematte. Uppgifterna ?r inte s? tekniskt sv?ra (ber?kningsm?ssigt) vilket nog ?r menat. Skulle dock uppskatta s?dana exempel som ?r lite sv?rare rent ber?kningsm?ssigt, man ?var d? upp en st?rre s?kerhet p? l?ttare uppgifter. (Lagom)
- Kursen var v?ldigt fokuserad kring r?kning med indexnotation. N?r man v?l kunde det fl?t resterande p? v?ldigt v?l. (Ganska l?tt)
- Tentan var bara typtal, vilket var lite tr?kigt.. Det m?ste g? att g?ra probleml?sningen i kursen lite mer varierad. (Ganska l?tt)


Kurstempot var ...

55 svarande

... alldeles f?r h?gt0 0%
... f?r h?gt2 3%
... lagom50 90%
... f?r l?gt3 5%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Men oj?mt f?rdelat. J?ttel?tt i b?rjan, sv?rare/mer i slutet. (... lagom)
- Det var lite sv?rt att hinna r?kna mellan r?kne?vningarna d? de kom s? t?tt. ? andra sidan var det bra att vi hade s? m?nga. (... lagom)
- Lite f?r mycket fokus p? b?rjan av kursen med div, grad och integralsatser (... lagom)
- F?r l?ngsamt i b?rjan, f?r snabbt i slutet. Sett ?ver hela perioden var det ganska lagom, men slutet kom lite of?rberett. (... lagom)
- Alldeles f?r l?gt fram till de sista tv? veckorna, d? det helt pl?tsligt kom sv?ra tal. Innan dess var det bara repetition av flervariabeln. Dra igenom div/rot/grad och integralsatser snabbare, fokusera p? indexr?kning, tensorer och integralsatserna med indexr?kning, och b?rja med sv?rare tal (likn. tentatal) tidigare i kursen. (... f?r l?gt)


Vad tyckte du om tentamen ?

55 svarande

Alldeles f?r sv2 3%
Sv13 23%
Lagom35 63%
L?tt4 7%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen1 1%

- Very high boundaries for an A. Easy to pass but very hard to get the top grade. (Sv)
- kluriga uppgifter, ?ven om man k?nner till alla metoder och den mesta teorin (Sv)
- Klurig, men bra. (Sv)
- Sn?va godk?ntgr?nser d? man inte fick missa ett enda po?ng p? de grundl?ggande uppgifterna. (Sv)
- Tentamen var "l?tt". Det kr?vdes inte ?verdrivet mycket f?r att bli godk?nd om man faktiskt hade l?st igenom boken en g?ng (eller tv?). (Lagom)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

54 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)39 72%
Hemuppgifter ("inluppar")15 27%

- Vet inte. Det ?r bra b?de och. F?rdelen med en KS ?r att man f?r en liten k?nsla f?r hur tentmen ser ut och hur r?ttningen ?r. (?)
- Jag f?redrar lappskrivningar, hemskrivningar brukar bli riktiga hemsk-skrivningar. Hemskrivningar brukar ta v?ldigt mycket tid att g?ra, det ?r b?ttre med lappskrivningar eftersom man f?rbereder sig inf?r dem genom att g?ra ?vningsuppgifter. Och ?vningsuppgifter m?ste man ju g?ra i alla fall eftersom man ska skriva tentamen senare. D?rf?r k?nns det som att hemuppgifter resulterar i en st?rre arbetsb?rda. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrollskrivningar, utan tvekan! Kontrollskrivningarna tvingar oss att repetera allt den behandlar. Det g?r att man f?r bra repetition mitt i kursen och b?ttre h?nger med p? senare moment. Jag har sj?lv m?rkt att jag h?nger med mycket b?ttre i kurser med m?nga kontrollskrivningar. Kontentan ?r allts? fler kontrollskrivningar! (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Tycker KS l?g p? en mkt bra tid p? l?sperioden, underl?ttade studierna inf?r tentamen. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Det finns f?rdelar med b?da. Hemuppgifter med j?mna mellanrum g?r nog att man studerar med kontinuerligt. Samtidigt finns det m?jlighet f?r vissa att skriva av andras utr?kningar. Kontrollskrivningar ger en en b?ttre uppfattning om hur man ligger till sj?lv, i och med att man verkligen m?ste l?sa den utan hj?lp. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- P? mitt tidigare universitet hade vi l?xor som man var tvungen att klara f?r att kvalificera sig till tentan. Det systemet g?r att man verkligen h?nger med och g?r l?xor. KS ger mer stress. Fast systemet med bonuspo?ng till uppg 1 o 2 ?r bra, d? s?kerst?ller man i princip 12 po?ng d?r p? tentan. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Hemuppgifter tycker jag. Med t.ex. en sv?r och en l?tt uppgift. Detta kr?ver att man b?de s?tter sig in i standardm?ssiga ber?kningar samt blir tvingad att s?tta sig in i material som man har nytta av sedan. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Om man verkligen r?knar hemuppgifterna sj?lv s? ?r de nog kanske b?ttre, d? man p? ett helt annat s?tt M?STE r?kna sj?lv (men stor risk att den "smarta" r?knar och resten skriver av). Ksar brukar normalt sett inneb?ra panikplugg precis innan ksen... (Hemuppgifter ("inluppar"))
- man har tid att reflektera ?ver vad man g?r, och utveckla sig lite (Hemuppgifter ("inluppar"))


Repetitionen av tidigare kurser var?

53 svarande

Helt on?dig2 3%
F?r mycket15 28%
Lagom35 66%
F?r lite1 1%

- I found it very boring at the beginning of the course. The fun started with suffix notation. The first 3 lectures were completely useless. (Helt on?dig)
- Man kanske kan l?sa denna delkurs parallellt med flervariabelanalysen? D? kan man slopa repetitionen och bara g? igenom s?dant som inte ?r repetition, som indexr?kning och tensoranalys. (F?r mycket)
- Just detta fick mig att tappa lusten att g? p? f?rel?sningar (F?r mycket)
- ?vningstiden som gavs ?t repetition var lagom. Dock beh?ver den inte ta upp lika mycket av f?rel?sningstiden. (F?r mycket)
- Det ?r bra att repetera flervarren, men det k?ndes som om hela f?rsta halvan av kursen var repetition, samtidigt som sista halvan var r?tt sv?r. (F?r mycket)
- om ni med detta menar den f?rsta gemensamma ?vningen i f?rel?sningssalen s? var ju id?n bra men genomf?randet tyv?rr bedr?vligt. (F?r mycket)
- Det var som sagt mycket som kom igen fr?n analys 2. Men nu kan man det verkligen och kan applicera det. (Lagom)
- Repetion ?r alltid bra! (Lagom)


Hur var kurs-PM ?

55 svarande

Mycket bra7 12%
Bra28 50%
Acceptabel10 18%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM9 16%

- Tydligt och l?sv?rt. Ganska ovanligt i allm?nhet. (Mycket bra)
- Det ?r ordning p? fysikkurserna! De som organiseras av matteinstitutionen ?r mycket s?mre p? kurs-PM. Inte s? viktigt egentligen, men bra att veta var man har det. (Mycket bra)
- Men varf?r m?ste man anv?nda PMet f?r att se po?nggr?nserna p? tentan? varf?r skrivs de inte ut p? tentan? (Bra)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/5A1306/) var ...

55 svarande

... mycket bra14 25%
...bra23 41%
... godk?nd13 23%
... d?lig3 5%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan2 3%

- bra med loggarna, anv?nd dem och informera alla om att de finns! (... mycket bra)
- Mycket bra med loggf?ring! Speciellt n?r man inte kunnat vara p? f?rel?sningarna. (... mycket bra)
- Tydlig! (... mycket bra)
- bra med loggb?cker f?r b?de f?rel?sare och ?vningsassar. (...bra)
- Jag hittade ett dokument som tog upp just tensoranalysdelen ganska bra - du kanske kunde tipsa lite mer om vilka dokument som finns d?r och kan vara v?rda att l?sa? (...bra)
- Extra material (fr?mst pdf-filerna) till kursen l?g lite utspridd ?ver hemsidan och kunde vara sv?r att hitta. (... godk?nd)
- sv?rt att hitta det man s?ker. (... d?lig)
- V?ldigt frustrerande att ex-tental?sningarna h?nvisade till andra dokument; det g?r det betydligt kr?ngligare att skriva ut en ex-tenta och g?ra den n?gon annanstans ?n framf?r datorn, och ?ven framf?r datorn k?nns det on?digt att man ska beh?va ha ett extra dokument ?ppet n?r man pluggar. (... d?lig)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

55 svarande

Ja, ofta31 56%
Ja, n?gon g?ng22 40%
Nej, aldrig2 3%

- Pdf-filen om tensorer kursf?rel?saren skrev gav ?kad f?rst?else inom det omr?det. (Ja, ofta)
- Anv?nt ?vningspapprena (Ja, ofta)
- Exempelsamlingen som fanns var ett bra initiativ. Den var toppen! (Ja, ofta)
- Jag kollade igenom ett pdf-dokument om tensoranalys som jag hittade dagen innan tentan, vilket resulterade i ett par po?ng extra. (Ja, n?gon g?ng)
- Boken k?ndes v?ldigt helt?ckande (Ja, n?gon g?ng)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Jag tror att m?nga skulle uppskatta en kvart till p? KStillf?llet.
- ?nnu b?ttre kan det bli om man l?gger upp frl-anteckningar och l?sningar till ?vn-uppgifter online.
- Sista f?rel?sningen skulle med f?rdel kunna varit mer ?n fem minuter repetition. Kort genomg?ng av n?sta kurs k?ndes ganska on?digt just d
- The last couple of lectures felt disconnected from the course. The applications of vector calculus were not a part of the exam, thus there was absolutely no motivation to learn them. Especially considering the fact that these lectures were just one week before the exams. We should either do it properly or not do it at all. Properly means that it's a part of the exam.
- se punkt 7.
- Edwin ?r mycket bra!
- j?ttebra med prio-uppgifter! hade g?rna haft dom p? bladet med ?vningstal dock.
- ?vningar kunde komma f?r t?tt inp? f?rel?sningarna. En dag gick vi igenom curvilinear coordinates innan lunch och hade ?vning p? ?mnet redan efter lunchen. Man fick chans att sm?lta det, s? jag sj?lv fick inte ut s? mycket av den ?vningen.
- skriv po?nggr?nser p? tentamen s? man vet vad som g?ller, tack!
- Tryck ihop f?rsta delen n?got och l?gg lite mer tid p? s?dant som ?r helt nytt tensorer etc. Kanske ska det komma tidigare s? att det hinner sjunka in lite mer innan tentan.
- K?ndes som om kursen fokuserade en hel del p? r?kning och hade magrare med teori ?n andra mattekurser. Bra kurs, men det k?ndes som om den blev mycket sv?rare p? slutet. De fyra sista ?vningarna var mycket sv?rare ?n resten, men lurades in lite i en falsk trygghet att man k?nde igen mycket. Tag g?rna tensorer, gauss och stokes generalliserade satser, samt kontinuitetsekv lite tidigare.
- Med pdf-filerna p? n?tet s? fanns all litteratur som man beh?vde men det k?nns som om man skulle vilja ha en mer teoretisk bok som t?cker mer av ?mnet.
- -
- Jag tycker kursen har fungerat bra och givit mig nya, nyttiga kunskaper
- tycker att man ska l?gga st?rre vikt vid slutet av kursen och inte lika mycket repetion av f?reg?ende kurser.
- Mindre tid ?t f?rsta halvan, mer tid ?t andra halvan av kursen. Det k?ndes som om man inte f?rstod halva tentan bara tv? veckor innan. Det l?ste sig dock bra ?nd?.
- Rolig och nyttig kurs men det hade varit bra att ?gna lite mindre tid ?t de l?ttare saker man redan gjort i tidigare kurser s? att det blivit mer tid ?t allt det nya!

Vad tycker du om kursutv?rderingen (om du tycker ngt...)?

- F?r l?ng =)...
- ...
- Bra.
- Bra kursutv?rdering, mycket b?ttre ?n de korta som KTH har.
- Se kommentar fr?ga 3.
- vissa fr?gor skulle beh?va Vet Ej alternativ eller motsvarande. T.ex. nr 10, ifall man inte har g?tt p? de f?rel?sningar d? det repeterats


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster