Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Statistisk fysik, SI1161, ht2009

Status: Avslutad
Publicerad under: 2009-12-02 - 2009-12-15
Antal svar: 51
Procent av kursdeltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Olle Edholm

Hur upplevde du kursen?

50 svarande

Mycket bra3 6%
Bra16 32%
Acceptabel18 36%
D?lig11 22%
Mycket d?lig2 4%

- har l?st in materialet p? egen hand (?)
- Lugnt tempo p? frl och ?vn, bra. (Mycket bra)
- Jag l?rde mig v?ldig mycket under kursens g?ng. (Bra)
- Var inte p? n?gra f?rel?sningar/?vningar (Acceptabel)
- Inget fel p? kursen. Men jag ?r inte s? motiverad eftersom jag redan valt en matematisk inriktning och jag sv?rligen ser mig ha n?gon st?rre anv?ndning f?r statistisk fysik i det som komma skall. (Acceptabel)
- Kursboken, ?vningsh?ftet och formelsamlingen h?ngde inte ihop. (D?lig)
- D?lig koppling mellan f?rel?sningar, ?vningsh?ftet och boken. Dessutom ?r kursboken under all kritik. (D?lig)
- L?sanvisningen var bra. (D?lig)
- Termin: OK StatMek: S?d?r Kvantstat: Mycket, mycket d?lig (D?lig)
- sv?r att relatera till saker i verkligheten. (D?lig)
- Kursen k?ndes inte speciellt sammanh?ngande. Bok och exempelsamling liksom ?vningar och f?rel?sningar h?ngde inte ihop. (D?lig)
- Meningsl?s, har tenta i eftermiddag och har fortarande ingen aning om vad syftet med kursen ?r. K?nns inte som man har l?rt sig n?got vettigt eller har n?gon aning om vad man ska ha det till. (D?lig)
- D?lig bok, d?lig formelsamling, d?liga f?rel?sningar, hyfsade ?vningar. (Mycket d?lig)


Vad tyckte du om kursens sv?righetsgrad?

51 svarande

Mycket l?tt0 0%
L?tt0 0%
Medel14 27%
Sv33 64%
Mycket sv4 7%

- Eftersom kursboken, ?vningsh?ftet och formelsamlingen inte h?ngde samman (Sv)
- Mest p.g.a. undervisningsmaterialet (Sv)
- Exempelsamlingens uppgifter ?r (med n?gra undantag) r?tt sv?ra och d? anser jag ?nd? mig sj?lv vara ganska duktig. (Sv)
- Boken och ?vningsuppgifterna g?r inte ihop. Jag vet tyv?rr inte vad f?rel?sningarna tar upp d? jag valt att inte g?tt p? dessa, detta var kanske fel val. S? jag tycker att det skulle vara bra att antingen byta ut kurslitteraturen eller ?vningsuppgifterna. (Sv)
- Eftersom kursboken och f?rel?sningar/?vningar i princip ?r tv? helt olika kurser blir det v?ldigt sv?rt om man bara l?ser boken. (Sv)
- Har inte riktigt kunnat lista ut vad som ing?r. Kursbok/?vningstal/formelsamling/extentor verkar s?ga olika och har ofta olika formler. (Sv)
- Det k?nns som att det var mycket nytt att f? grepp om och beh?vdes mycket ?vning i att r?kna tal. Efter tillr?klig ?vning k?nns har det ?nd? g?tt bra att f? grepp om probleml?sningen men att f?rsta teorin k?nns ?nd? lite sv?rt. (Sv)
- Kursen hette "Kvantfysik, del 2" f?rut. Kursen ?r helt missplacerat i ordningen. Vi har juh inte l?st Kvantfysik ?n. Modern Fysik ger knappast kunskaper som ?r v?ssentliga f?r riktig f?rst?else av SI1161. (Sv)
- Det ?r sv?rt att s?ga om det ?r ?mnet som ?r sv?rt, eller om det helt enkelt ?r sv?rt att ta till sig ?mnet d? boken och ?vningsh?ftet ?r sv?ra. (Mycket sv)


Hur var dina f?rkunskaper f?r denna kurs?

50 svarande

Bra11 22%
Acceptabla31 62%
Otillr?ckliga8 16%

- Jag har inga problem att f?rst? matematiken som anv?nds (hittills) men ibland k?nns det som om n?gra av de fysikaliska f?ruts?ttningarna man skall ha koll p? f?r att st?lla upp grundsambanden i ?vningsuppgifterna, ?r n?got som g?tt mig helt f?rbi. (Bra)
- Hade beh?vt lite mer sannolikhet/statistik innan (har inte l?st den kursen ?nnu) (Otillr?ckliga)
- L?t oss l?sa Kvantfysik f?rst!!! (Otillr?ckliga)


Hur upplevde du undervisningstakten?

49 svarande

F?r h?g0 0%
Lagom47 95%
F?r l2 4%

- var inte d (?)
- Kan ej ge ordentligt svar, B?rjar inte plugga f?rrns nu (2 veckor innan tentan) (Lagom)
- Jag har inte deltagit vare sig i ?vningar eller f?rel?sningar. (Lagom)
- Troligtvis b?ttre med en period s? att man kan trycka kursen och slipper dela upp den f?r d? missar/gl?mmer man delar. (F?r l)


Vad tyckte du om f?rel?sningarna?

51 svarande

Mycket bra4 7%
Bra4 7%
Acceptabla14 27%
D?liga8 15%
Mycket d?liga4 7%
Deltog ej i f?rel?sningarna17 33%

- Stundtals r?riga och saknar en r?d tr?d. Otydliga anteckningar p? tavlan. (Acceptabla)
- Beh?ver mer struktur. Transparangerna b?r vara renskrivna och prydligare. (Acceptabla)
- Det var ganska mycket prat runt om och det var sv?rt att f? anv?ndbara anteckningar. (Acceptabla)
- Fler exempel skulle vara bra. (Acceptabla)
- Jag hade ?nskat mer struktur och mer information p? tavlan (Acceptabla)
- De gick l?ngsamt fram?t. Det skulle vara j?ttebra att skynda p? lite och ge mer fysikaliska f?rklaringar ocks?. (D?liga)
- Otydlig anknytning till kursboken. B?ttre kursbok beh?vs dock. (D?liga)
- Anteckningarna fr?n f?rel?sningarna var sv?rtolkad i efterhand. Vore v?ldigt bra om man kunde f? lite mer text till formlerna... (D?liga)
- Ostrukturerade, f?rel?saren p?pekade d?ligt vad som var viktigt i kursen, k?nns oklart vad kursen g?r ut p (D?liga)
- Skriva mycket mer p? tavlan, inte anv?nda OH (Mycket d?liga)
- Jag n?rvarade vid f?rsta och andra f?rel?sningen men ans?g sedermera att det var mer tidseffektivt att l?sa och r?kna p? egen hand. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Jag var p? en f?rel?sning och jag tyckte att Olle f?rklarade saker bra men att det tog f?r mycket tid. Jag hade gillat f?rel?sningarna om han hade sagt samma saker fast mycket snabbare. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- F?rsta tredjedelen var termodynamik vilket jag redan tyckte jag kunde r?tt bra, s? jag hoppade ?ver ?vningarna i b?rjan. Sedan blev det aldrig av att jag b?rjade g? igen. (Deltog ej i f?rel?sningarna)
- Jag f?ljde f?rel?sningar fr?n Stanford p? iTunesU. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad tyckte du om ?vningarna?

51 svarande

Mycket bra12 23%
Bra13 25%
Acceptabla7 13%
D?liga1 1%
Mycket d?liga0 0%
Deltog ej i ?vningarna18 35%

- Jag tycker att ?vningarna var v?l f?rberedda och givande och assarna var superpedagogiska. (Mycket bra)
- Bra asse! (Bra)
- Fast eftersom varken boken eller f?rel?sningarna gav n?n grund till hur man r?knar s? var det lite sv?rt att h?nga med ibland. (Bra)
- F?r d?lig koppling mellan exempelsamlingen och resten av kursen. (Acceptabla)
- Jag var p? f?rsta ?vningen och fattade ingenting. Termodynamiken var sv?r att ta till sig innan man f?rs?kt lite sj?lv och ?vningsassistenten kunde ha lagt mer tid p? att f?rklara vilka formler som anv?nds mycket och var man hittar dom i formelsamlingen. (Deltog ej i ?vningarna)


Vad tyckte du om kurslitteraturen?

51 svarande

Mycket bra1 1%
Bra7 13%
Acceptabel17 33%
D?lig16 31%
Mycket d?lig10 19%

- F?rel?sningarna skulle vinna p? att f?lja boken b?ttre. (Bra)
- Lite v?l filosofisk. (Bra)
- Boken ?r sv?r att f?rst?. (Acceptabel)
- Tyckte inte den var riktigt bra eller pedagogisk (Acceptabel)
- Inget fel p? litteraturen i sig, men i ?vningsh?ftet anv?ndes helt andra metoder och notation ?n i boken. (Acceptabel)
- Troligen bra i sig men den passade inte ihop med tentor och exempel (Acceptabel)
- Sv?rt att begripa helheten och det som ?r viktigast n?r allt st?r skrivet som i en artikel med minimal formatering. Gammaldags (1999). Det m?ste finnas andra, nyare och b?ttre b?cker. Boken i modern fysik var till stor hj?lp samt Wikipedia. (Acceptabel)
- boken ?r bra och frl ?r bra men sv?rt att f?lja i boken n?r den ej matchar f?rel?sningarna (Acceptabel)
- Boken ?r sv?rl?st och g?r s?llan rakt p? sak (D?lig)
- L?pande text hela tiden och viktiga formler som mer eller mindre g?ms undan i br?dtexten h?r till vanligheterna. Dessutom hj?lpte det, s?rskilt i termodynamiken, ingenting att l?sa boken f?rst emedan uppgifterna var av en helt annan karakt?r. (D?lig)
- Trist bok. Sv?rt att f? en ?verblick. Otydlig (D?lig)
- Eftersom den inte f?rklarade tillr?ckligt bra f?r att jag skulle lyckas l?sa talen i ?vningsh?ftet (D?lig)
- Boken ?r tr?kig och otydlig. J?tted?ligt att det inte finns n?gra l?sta exempel i den. (D?lig)
- Boken var sv?rl?st, ?vningsh?ftet var bra (D?lig)
- Jag har f?rs?kt att f? n?got ut av boken, men den ?r tidkr?vande att l?sa samtidigt som den inte ger mycket alls. H?rde dock rykten om att den ska bytas ut s? jag beh?ver inte orda mer om den. (D?lig)
- Ganska konstig kursbok som ibland fokuserade p? saker som k?ndes irrelevant n?r man ist?llet hade sett en djupare f?rklaring p? n?got annat. Dessutom k?ndes det inte som att boken ankn?t tillr?ckligt till kursen. Det k?ndes ofta som att det d?k upp formler i formelsamling, exempelsamling och f?rel?sning som inte fanns f?rklarad i boken. (D?lig)
- Passade inte med kursuppl?gget (D?lig)
- Det k?ndes lite som att l?sa en roman. Trevligt, javisst, men inte s? effektivt. (D?lig)
- Det ?r egentligen kanske inte en d?lig bok men den passade inte riktigt bra till kursen. Den gick ofta igenom saker p? ett annorlunda s?tt och i lite annan ordning s? att det blev sv?rt att koppla bokens inneh?ll till f?rel?sningar/?vningar/?vningsuppgifter (D?lig)
- Sv?r bok f?r f?rsta l?sning! Jag var tvungen att l?sa tv? andra b?ker i ?mnet f?rst innan jag kunde l?sa Bowley. (D?lig)
- Mycket d?lig. Om?jlig att begripa p? f?rsta l?sningen (samt sista), d?lig koppling till praktiken, fruktansv?rd "?verblick" och struktur m.m. Den ?r varken ?vergripande eller ing?ende (upplever jag det som). (Mycket d?lig)
- F? exempel p? hutr man r?knar, inga bilder => massa text upp och ner, blir sv?rt att ta tillsig,dvs en d?lig bok! (Mycket d?lig)
- Finns inga exempel p? hur man r?knar och finns lite koppling till exempel samlingen (Mycket d?lig)
- Sv?rl?st, tr?kigt format, och ett d?ligt index g?r att inget ?ratt hitta n?r man s?ker efter det (Mycket d?lig)
- Boken inneh?ller mycket br?dtext med upprepningar och irrelevant fakta. Den lyckas inte heller f?rklara h?rledningar s?rskilt bra. Man f?r ofta acceptera formler som st?r vilket blir bekymmer d? de ej ?r lika med formelsamlingen. (Mycket d?lig)
- M?jligtvis bra som kompleterande bok f?r n?gon som ?r mycket intresserad, men helt v?rdel?s f?r att klara kursen (Mycket d?lig)
- Oinbjudande bok, vill inte ens ?ppna och l?sa den. D?ligt med exempel i boken. BYT BOK! (Mycket d?lig)


Hur var ?vningsexemplen?

50 svarande

Mycket bra3 6%
Bra26 52%
Acceptabla19 38%
D?liga2 4%
Mycket d?liga0 0%

- Deltog ej (?)
- Bra uppgifter, dock var facit lite fel ibland, men det ?r v?l bara rimligt med tanke p? att det var en f?rsta upplaga. (Bra)
- Det k?ndes som enda s?ttet att l?ra sig kursen. (Bra)
- Ibland anv?nds saker i l?sningarna som inte tagits upp ?n i det avsnitt man r?knar p? och dessutom utan vidare f?rklaring, t.ex. kr?ver uppg. 53 att man l?st kapitel 6. Den f?ruts?tter ibland utantillkunskaper, t.ex. ifall [konstigt uttryck med m?nga ej givna konstanter]<<1. I vissa l?sningar vore det befogat att f?rklara matematiken lite mer. T.ex. hade jag aldrig h?rt talas om Euler-Maclaurins summatiosformel (69d) (Bra)
- L?sningarna var otillr?ckliga till vissa uppgifter (Bra)
- Men facit ?r d?ligt. Ofta hoppar l?sningarna ?ver alldeles f?r m?nga steg s? att det ?r om?jligt att f?rst? vad det ?r man ska g?ra. Sen f?rklaras det aldrig vad olika formler kommer ifr?n. (Bra)
- Bra att det fanns mycket uppgifter att ?va p? och att det fanns l?sningar till dem. (Bra)
- Mer utf?rliga l?sningar beh?vs (Acceptabla)
- De ?r ofta v?ldigt sv?ra och lite l?ttare exempel skulle beh?vas f?r grundl?ggande f?rst?else (Acceptabla)
- Jag hade ?nskat mer utf?rliga l?sningar. (Acceptabla)
- Vore bra med lite utf?rligare f?rklaringar (Acceptabla)
- Svar till ?vningsexemplen har redigerats och redigerats, men ?r fortfarande fel. Sv?rt att ta en bok p? allvar med s? m?nga fel. (Acceptabla)
- Upplevde dem som sv?ra och l?ngt fr?n kursboken s? jag har inte anv?nt dem. (Acceptabla)
- Bra ?vningar men l?sningarna ?r f?r korta. L?sningarna borde vara lika l?nga och omfattande som ?vningsledarens l?sningar. Det ?r bara kopiera deras l?sningar och g?ra en pdf. (Acceptabla)
- Bra men v?ldigt sv?ra. Jag borde kanske ha g?tt p? n?gra ?vningar. (Acceptabla)
- Ingen st?rre nytta av kompendiet med ?vningsexempel. (Acceptabla)
- Det var sv?rt att f?rst? l?sningarna. (D?liga)
- Det var v?l egentligen inget fel p? ?vningsexemplen i sig, men om man bara har l?st boken har man inte en chans p? kvantstatistikdelen. Ingen av de metoder som anv?nds d?r beskrivs i kursboken.StatMeken var ok, ?ven d?r en del underliga metoder. Termouppgifterna var bra. (D?liga)


Hur b?r kursen ligga i tiden

50 svarande

Som nu ( 25% i period 1, 75% i period 2)29 58%
Helt i period 29 18%
J?mt f?rdelad ?ver period 1 och 212 24%
Helt i period 10 0%
P? annat s?tt0 0%

- Jag tycker f?rdelningen var bra. (Som nu ( 25% i period 1, 75% i period 2))
- Jag gjorde ingenting i kursen under period 1. Kontrollskrivningen var dock l?mpligt placerad f?r d? tvingades man jobba ikapp. (Helt i period 2)
- N?r den b?rjade i slutet av period ett s? prioriterades den bort mot reglerteknik och TET som skulle tenteras i slutet av period 1 s? jag b?rjade ?nd? inte riktigt plugga f?rr?n i period tv? och d? hade det kanske varit b?ttre att b?rja kursen helt d? ist?llet s? man kunde h?nga med fr?n b?rjan. (Helt i period 2)
- L?ljigt att kursen b?rjar innan f?rsta tentaperioden, finns ingen vettig m?nniska som kommer bry sig om kursen d?. Ni m?ste sj?lva inse hur inkompetent det ?r. (Helt i period 2)


Vad tyckte du om kontrollskrivningen?

51 svarande

Mycket bra4 7%
Bra27 52%
Acceptabel9 17%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i kontrollskrivningen10 19%

- Fler KS:ar till folket! (Mycket bra)
- Relevanta fr?gor. (Bra)
- Det var bra att den l?g efter tentorna. (Bra)
- Fungerade bra med lagom sv?righetsgrad. Kanske kunde man ?ven ha KS i slutet av de andra delarna? ?minstone klassisk statistisk mekanikdelen. (Bra)
- Den var f?r sv?r. (Acceptabel)
- Borde finnas en kontrollskrivning efter statistik-delen ocks (Acceptabel)
- Sv?rt att s?ga. Jag skrev den utan att plugga men hoppas ha skrapat ihop 1-1.5 tentapo?ng. (Acceptabel)
- Den krockade med tentor p? SU, dumt nog. Hade inte tid att plugga till den, hade nog g?tt b?ttre om jag gjort det, annars verkade den bra. (Acceptabel)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- B?ttre formelsamling samt kurslitteratur med exempel
- Framf?r allt ?r det kursboken som helt enkelt ?r v?ldigt d?lig p? i stort sett alla s?tt man kan t?nka sig. Exempelsamlingen ?r vad jag har f?rlitat mig p? i kursen.
- Bra med l?sanvisningar, det vore dock bra om de alternativa h?rledningar som det h?nvisas till ocks? fanns att l?sa p? kurshemsidan.
- Se om kursliteratur ovan, annars bra!
- Jag tycker att Olle har varit mycket trevlig och sammarbetsvillig. ?ven om allt inte fungerat s? bra med kursen som helhet ?r det trevligt med n?gon som faktiskt kan ta till sig kritik vilket dessv?rre inte ?r s? vanligt bland f?rel?sare. S? stort plus!
- Ut?ka och f?rb?ttraformelsamlingen!
- V?ldigt d?ligt planerad kurs. I ?vningsh?ftet anv?ndes helt andra metoder och notation ?n i kursboken, vilket g?r kursen enormt sv?r om man inte g?r p? f?rel?sningarna (vilket en majoritet av fysikerna inte g?r). Missar man en f?rel?sning eller ?vning finns det inget s?tt att l?ra sig de metoder som kr?vs f?r att r?kna vilket ju ?r det som faktiskt betygss?tts. Till n?sta ?r b?r kurslitteraturen bytas ut mot n?gon som faktiskt tar upp det man ska l?ra sig (alternativt skippa kurslitteratur helt och g?ra f?rel?sningarna obligatoriska).
- Var noga med formuleringarna p? tentamen s? at det inte blir missf?rst?nd. Se tex tentamen tisd 2 juni prob 10 s? m?ste man anta att Cv s?ks och inte Cp
- ?mnet ?r v?ldig interesant men jag ins?g det bara efter jag b?rjade titta p? Leonard Susskinds f?rel?sningar fr?n Stanford. Och boken borde uppdateras, det m?ste finnas en nyare bok f?r rastl?sa 80-talister.
- Ni kan g?ra en pdf av ?vningsledarnas l?sningar.
- Ny bok!
- Min inaktivitet ber?var mig r?tten till ?sikt, f?rutom kritiken av kurslitteraturen s? klart.
- Det ?r v?ldigt mycket att ta in i den h?r kursen och formelsamlingen l?mnar ute en del. Med tanke p? kursens sv?rhetsgrad vore det bra om man fick ha ett blad med egna anteckningar p? tentan.
- 1) Kursen placering! Den b?r komma efter Kvantfysik. 2) Kurslitteratur! Sv?r som f?rsta l?sning.
- L?gg ner kursen eller g?r om den helt. alt.s?tt upp klara kursm?l och ber?tta vad som ?r syftet med kursen.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster