Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Fysikens Matematiska Metoder, PDE del, SI1140 Del 2, vt 2010

Status: Avslutad
Publicerad under: 2010-03-17 - 2010-05-03
Antal svar: 64
Procent av kursdeltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Edwin Langmann

Hur upplevde du kursen ?

64 svarande

Mycket bra16 25%
Bra27 42%
Acceptabel20 31%
D?lig1 1%
Mycket d?lig0 0%

- Roligaste kursen hittils! (Mycket bra)
- Bra uppl?gg, bra genomf?r, v?rdefull kunskap (Mycket bra)
- Kursen ger en mycket bra forts?ttning p? Diff-Trans del 2. De klaffar inte i varandra super, men inneh?llet ?r ungef?r det man l?ngtar efter men som aldrig kommer upp under Diff-Trans del 2. (Mycket bra)
- Hade f?redragit st?rre fokus p? varf?r saker ?r som de ?r. (Bra)
- Kursen k?nns viktig f?r utbildningen och f?rel?saren f?rmedlar p? ett bra s?tt var kunskaperna kan appliceras. F?rel?sningarna blir tyv?rr ofta v?ldigt kortfattade. (Bra)
- Bra att Edwin var intresserad av att CL skulle h?nga med och ville g?ra saker f?r att uppn? det. t.ex. att vi fick n?gra tal att r?kna hemma till varje ?vning, det var bra! (Bra)
- sv?r! (Bra)
- Mycket att l?ra sig p? kort tid. (Acceptabel)
- boken saknar inledning i ?mnet, s? den ?r sv?r att ta till sig i b?rjan. d?remot ?r den bra n?r man r?knat mycket och kan f?rst? exemplen. (Acceptabel)
- Varierande kvalitet p? olika moment. (Acceptabel)


Vad ?r ditt helhetsintryck av f?rel?sningarna?

64 svarande

Mycket bra2 3%
Bra22 34%
Acceptabel13 20%
D?lig11 17%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna16 25%

- Jag f?rst?r att f?rel?sningarna ska f?rs?ka sammanfatta all teori som ing?r i kursen, men ibland kan det vara b?ttre att fokusera p? n?gra utvalda sv?righeter s? att man verkligen hinner ge den f?rst?else som kr?vs. (Bra)
- Lite f?r lite inneh?ll och lite f?r mycket bara n?mna sakerna ibland. Lite f?r h?rt kopplade till boken. Jag ser g?rna en annan framst?llning n?r jag g?r p? f?rel?sningar, f?r att f? fler infallsvinklar. (Bra)
- Kunde bli lite v?l ?versiktligt, saknade tydlig genomg?ng av exempel var ofta skissartade l?sningar p? exempel. (Bra)
- Det g?r fort och mycket tung teori. (Acceptabel)
- B?st i b?rjan av kursen. (Acceptabel)
- Vill mycket men har lite f?r f? rubriker. Det blir lite f?r mycket sporadiska exempel. Po?ngtera g?rna mer vad som ?r viktigt och b?rja varje exempel med att tala om vad vi ska g?ra och varf?r. (Acceptabel)
- Spretiga och ganska okoncisa tyv?rr. Hade nog ibland gett mer att analysera l?sningsmetoder eller praktiska tankes?tt d? man st?lls inf?r ett nytt problem ist?llet f?r att i all hast se ?ver ett problem som ur fysikalisk synvinkel ?r intressant men i inte ligger p? r?tt sv?righetsgrad eller har s? bra koppling till det som g?rs i ?vrigt. (Acceptabel)
- Egentligen ?r det stora problemet inte att man inte f?rst?r vad Edwin s?ger, ?ven om hans brytning kr?ver att man lyssnar lite extra. Men Edwin f?rklarar alltid s? teoretiskt och h?vdar att varannan grej ?r "trivial" s? att han hoppar ?ver saker. F?r han en fr?ga kan han inte f?rklara p? n?got annat s?tt ?n att upprepa det han nyss sagt. (D?lig)
- Jag deltog i stort sett inte i f?rel?sningarna. (Deltog ej i f?rel?sningarna)


Vad anser du om sv?righetsgraden p? f?rel?sningarna?

64 svarande

Mycket h?g4 6%
H?g27 42%
Lagom15 23%
L0 0%
Deltog ej i f?rel?sningarna18 28%

- Jag slutade g?, f?r jag l?rde mig ingenting. Boken var inte v?rldens b?sta den heller, men jag l?rde mig bra mycket mer p? tv? timmar med boken ?n p? en f?rel?sning. De f?rel?sningar jag gick p? l?mnade jag med en k?nsla av uppgivenhet och att jag aldrig hade n?gon chans att klara kursen. (Mycket h?g)
- Lite f?r ofta f?rv?ntades man kunna mycket fr?n tidigare kurser. Jag tycker ocks? att en ing?ende genomg?ng av en l?sning ?r b?ttre ?n m?nga l?sningsskisser. (Mycket h?g)
- Sv?rt att framf?rallt f?rst? de saker som kom efter ks:n, det med faltning, hilbertrum och distributioner. Skulle ha velat se mer exempel och visualiseringar (g?rna via dator) (H?g)
- Att jag valde h?g beror p? att grundkunskapen var l?g fr?n b?rjan. Diff o Trans gav ingen bra grund! (H?g)
- Ibland sv?rt att koppla f?rel?sningarna till ?vingarna. Kanske r?kna n?got mer p? frl. (H?g)
- Ibland f?rutsattes det att vi kunde allt som vi hade g?tt igenom i DiffTrans-kursen, men med tanke p? att fler ?n h?lften fick F p? den tentan, s? ?r det ett felaktigt antagande. (H?g)
- Hade inte f?rberett mig tillr?ckligt inf?r f?rel?sningarna vilket g?r det sv?rare att ge ett l?mpligt svar. (Lagom)
- Varierande mellan l?g, lagom och h?g. (Lagom)


Hur upplevde du ?vningarna ?

64 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Totalt:

Mycket bra40 62%
Bra18 28%
Acceptabel2 3%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 12%

Fördelat på olika grupper:

Varierade: (17 st)

Mycket bra2 10%
Bra7 36%
Acceptabel2 10%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna8 42%

- Man skulle kunna likadana ?vningar som de som kommer p? tentamen.
- Jag var mest hos Jonas, anteckningarna fr?n hans ?vningar har varit v?ldigt bra att ha under kursens g?ng. Det var j?ttebra n?r han t.ex. motiverade varf?r en l?sning till ett problem var oberoende av vinkeln pga rotationssymmetri.

Bo Cartling: (4 st)

Mycket bra3 75%
Bra1 25%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- V?ldigt bra ?vningar. Det k?ndes verkligen att det gick fram?t!

Jonas de Woul: (35 st)

Mycket bra28 80%
Bra7 20%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- Suver?n! R?ddningen!
- Bra och tydliga f?rklaringar av alla uppgifter. Gjorde ett bra intryck. Kunde uppenbarligen ?mnet och f?rmedlade det bra.
- Riktigt, riktigt bra!
- Deltog ?ven hos Bo. Bra d?r, men skulle uppskattat mer nedskrivna resonemang och motiveringar p? tavlan.
- Fantastisk ?vningsledare! Bra p? att f?rklara, systematiska och tydliga r?kningar som var l?tt att f?lja.
- Helt suver?n ?vningsledare! Tips: Svara inte p? de fr?gor du st?ller till gruppen, trots att vi inte svarar. Tvinga oss att t?nka och svara.
- Jonas ?r grym!
- B?ttre ?vningsledare f?r man leta efter. Strukturell, tydliga l?sningar lagomt tempo. Verkar ha k?nsla av vad som uppfattas som sv?rt, f?rklar d? mer genomg?ende.
- Jonas var pedagogisk, tydlig, f?rstod f?r det mesta de fr?gor som st?lldes, gav oftast raka men samtidigt utf?rliga svar och lyckades bra med att f? en balans p? konceptuella f?rklaringar och faktiska r?kningar och metoder.
- Jonas ?r bra som ?vningsassistent. Han ?r v?ldigt tydlig med vad han r?knar och varf?r och kan f?rklara bra.

Johannes Bergstr?m: (8 st)

Mycket bra7 70%
Bra3 30%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%

- ?ven om kursen var sv?r enligt mig, lyckades Johannes bryta ner den i mindre delar och tog sig tiden att g?ra den begriplig f?r oss. Jag var ocks? en del i Jonas grupp, han ?r ocks? v?ldigt bra ?ven om de uppgifter han valt k?ndes en smula sv?rare!
- Lite stressat ibland men annars v?ldigt bra. Mycket bra anteckningar
- Riktigt bra ?vningsledare, v?ntar p? fr?gor och f?rklarar p? ett l?ttf?rst?eligt s?tt. Utm?rkt med l?xor som gicks igenom snabbt p? ?vningen. G?rna mer "snabbt om teori" t.ex. det vi gjorde med spegling, ?r sk?nt med att f? en kortfattad teoretisk genomg?ng
- Johannes var en stor hj?lp. Han gjorde bra strukturerade modeller f?r hur olika problem skulle l?sas. Han var ocks? intresserad av att vi h?nde med och mottaglig f?r fr?gor. Tack f?r det!

Deltog ej: (0 st)

Mycket bra0 0%
Bra0 0%
Acceptabel0 0%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i ?vningarna0 0%


Vad tyckte du om kurslitteraturen ?

63 svarande

Mycket bra13 20%
Bra35 55%
Acceptabel11 17%
D?lig4 6%
Mycket d?lig0 0%

- K?pte den ej (?)
- Kapitel 3 och 4 bra, med m?nga exempel. Senare kapitel (om Greenfunktioner och v?gutbredning) skulle bli b?ttre med fler exempel. (Bra)
- Lite f?r lite text som skapade f?rst?else och f?r m?nga exempel. (Bra)
- Var till en b?rjan v?ldigt bra, men ju mer jag l?ste desto mer ins?g jag att det var m?nga fr?gor den alltf?r otydligt gick igenom. Lite konstigt uppl?gg p? boken ocks?, f?rst?r inte varf?r dom inte har lagt teorin fr?n kapitlel D/S till d?r den ska vara i t.ex. kapitel 3. (Acceptabel)
- R?rig och opedagogisk (D?lig)
- f?r lite text i f?rh?llande till exempel. g?rna mer ing?ende om skillnader i de olika kapitlen och metoderna (D?lig)


Vad tycke du om kursens sv?righetsgrad ?

64 svarande

Mycket sv?rt19 29%
Ganska sv?rt35 54%
Lagom10 15%
Ganska l?tt0 0%
Mycket l?tt0 0%

- Kan bero p? bristande kunskaper i grundkursen i diffekv. (Mycket sv?rt)
- Det som gjorde kursen s? sv?r var nog de v?ldigt l?nga uppgifterna som man inte var van vid sen tidigare. (Mycket sv?rt)
- Konstiga svarsalternativ. Kursen var ganska sv?r men det utesluter inte att den var lagom sv?r. Hur sp?nnande vore en kurs som inte gav n?gon utmaning? (Ganska sv?rt)
- Beh?vdes som Edvin sa; "mycket r?knande". Bra id? med att ge fet-stilta tal och l?x-uppgifter. (Ganska sv?rt)
- Utmanande men intressant. (Ganska sv?rt)
- Som skrevs p? pkt 5 (Ganska sv?rt)
- Sv?rare tenta ?n kurs. L?tt om man h?ngde med. (Ganska sv?rt)


Kurstempot var ...

63 svarande

... alldeles f?r h?gt2 3%
... f?r h?gt17 26%
... lagom44 69%
... f?r l?gt0 0%
... alldeles f?r l?gt0 0%

- Hade g?rna velat f? mer tid f?r f?rst?else ?n att bara panikplugga r?knemetoder f?r att fixa tentan. (... f?r h?gt)
- Hann inte r?kna tillr?ckligt k?ndes det som, men det brukar aldrig hinnas med. Kanske skulle svaret egentligen vara "lagom". Men det beror ju p? vilka kurser man l?ser samtidigt ocks (... f?r h?gt)
- Har egentligen ingen aning eftersom att jag inte f?ljde det tempo som f?rel?sningarna f?ljde. (... lagom)
- Tycker att ks:n hamnade lite v?l n?ra tentan, kunde varit en vecka tidigare. (... lagom)
- Jag antar att det ?r mer ?n ett heltidsarbete att l?sa teknisk fysik f?r de flesta och jag tycker egentligen att det b?r vara tillr?ckligt att studera 40 h per vecka. D?rf?r s? kanske jag ist?llet borde svara att tempot var f?r h?gt. (... lagom)
- V?ldigt mycket fokus l?g p? kapitel 3, vilket sedan visade sig utg?ra en mycket stor del av tentan. Avsnittet om Greenfunktioner gick r?tt snabbt... (... lagom)
- J?ttebra med tv? ?vningar i veckan, k?ndes att man fick kontinuitet. (... lagom)


Vad tyckte du om tentamen ?

64 svarande

Alldeles f?r sv21 32%
Sv36 56%
Lagom4 6%
L?tt0 0%
Alldeles f?r l?tt0 0%
Har ?nnu inte skrivit tentamen3 4%

- Varf?r finns det ingen tydlig grundniv?? Det m?ste v?l ?nd? finnas n?gra grundproblem som man m?ste kunna? (Alldeles f?r sv)
- Tentan liknade varken extentor eller ?vningsuppgifter. Vad h?nde med inhomogena problem? Det k?ndes som att alla uppgifterna var knepiga p? samma s?tt ocks? (fr?mst nr 2,3,5), s? lyckades man inte kn?cka en, hade man inte chans p? de ?vriga heller. (Alldeles f?r sv)
- Inte i klass med extentorna (Alldeles f?r sv)
- Uppgift 2 k?ndes omotiverat sv?r j?mf?rt med tidigare tentor. (Alldeles f?r sv)
- Jag upplevde att alla uppgifter var lite sv?rare och inneh?ll n?gon twist som gjorde att man inte riktigt kunde anv?nda inl?rda metoder f?r att l?sa dem. Jag tycker n?gra uppgifter borde vara lite enklare f?r att man ska kunna visa att man kan n?tt ?ven om man inte kan precis allt. Det kan iof vara s? att jag kunde alldeles f?r lite. (Alldeles f?r sv)
- K?nns som att v?r tenta var mycket sv?rare ?n ex-tentor, med indragna hj?lpmedel till p? k?pet. (Alldeles f?r sv)
- Niv?n p? uppgifterna var alldeles f?r h?g. (Alldeles f?r sv)
- N?got sv?rare ?n extentorna. (Sv)
- Tror m?nga hade problem med uppg 6, och uppg5 var ocks? v?ldigt omfattande. J?mf?rt med de extentor jag gjort tycker jag att den var klart sv?rare (Sv)
- j?mf?rt med tidigare tentamen och med tanke p? att vi inte hade de hj?lpmedel som var till?tna d?r k?ndes det som en mycket sv?r tenta (Sv)
- Framf?r allt var det sv?rt att f? tiden att r?cka till. (Sv)
- Alla uppgifter kr?vda mycket r?kning och det fanns inga uppgifter som var "enkla". Alla h?ll en ganska h?g sv?rghetsgrad (Sv)
- M?nga dimensioner i alla tal. K?ndes som om den var sv?rare ?n de tidigare tentorna som fanns att tillg (Sv)
- Jag har t?nkt p? att de som har l?st kursen tidigare ?r har f?tt anv?nda BETA och att de d?rf?r kanske har haft det l?ttare, d?rf?r s? vet jag inte om jag skulle skriva under p? att det ?r r?ttvist mot oss. Det har varit sv?rt att se att problemen verkligen ?r tillr?ttalagda s? att det inte ?r alltf?r sv?rt att l?sa utan BETA, att man inte beh?ver l?sa ickelinj?ra ODE:s som delproblem etc. (Sv)
- Det kom alldeles f?r m?nga "?verraskningar" p? tentamen. Det var m?nga "specialfall". (Sv)
- Jag tror m?nga tyckte den var sv?r, och h?ller med. ?vade visserligen extra p? just den typen av tal (med "m?rkliga" inhomogeniteter i RV) som tyngdpunkten l?g vid p? tentan samma morgon som tentar var, s? det gick r?tt bra ?nd?! Jag tycker dock det var lite m?rkligt att inget av talen handlade om Greenfunktioner eller v?gutbredning - det var fr?mst den delen av kursen som inneh?ll ny teori. ? andra sidan var det kanske bra, d? vi kom in p? det v?ldigt sent i kursen och fokus trots allt l?g p? kapitel 3 och 4. (Sv)
- Framf?rallt: Det var s? pass omfattande uppgifter att man antingen var tvungen att ha gjort mycket bra ifr?n sig p? KS:en eller kunna allt s? bra att man egentligen inte beh?vde t?nka p? uppgifterna f?r att hinna. dvs: TIDSBRIST. Det k?ndes inte som om det fanns n?gra standarduppgifter utan ?verallt var det konstiga randvillkor eller inhomogena h?gerled. Det verkar som det var de fiffiga ansatsernas tenta. (Sv)
- Tentan k?ndes lite v?l sv?r, men kanske inte alldeles f?r sv?r. (Sv)


Vilket system f?r bonuspo?ng ger dig st?rst motivation att jobba under kursens g?ng?

64 svarande

Kontrollskrivningar (det vi hade)47 73%
Hemuppgifter ("inluppar")12 18%
Vet ej5 7%

- ?nnu mer motiverande blir det om kontrollskrivningen ger bonuspo?ng till hela tentan, inte bara de tv? f?rsta uppgifterna. D? inte lika m?nga bonuspo?ng sj?lvklart. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- KS "tvingar" en att l?ra sig p? riktigt. IU kan g?ras utan n?gon st?rre f?rst?else. KS:ar ?r b?sta s?ttet att l?rar sig! (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Eventuellt 1 ks + 2 inluppar av tentatalssv?righetsgrad. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Om man g?r hemuppgifter s? g?r man de tal man m?ste, och inget mer. Kontrollskrivningar g?r att man pluggar med kontinuerligt. (Kontrollskrivningar (det vi hade))
- Kontrollskrivningar fungerar ocks?, men de ska helst ge mer. En KS b?r ligga i sv?righetsgrad med godk?nt-niv? p? tentamen, och ge motsvarande po?ng. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Fast det brukade faktiskt vara ks:ar f?r mig (Hemuppgifter ("inluppar"))
- Med hemuppgifter l?r man sig i lugn och ro och stressar inte upp sig som inf?r en KS, men de m?ste vara ganska omfattande f?r att ge bra resultat. ?r egentligen f?r hemuppgifter som kan g?ras i par, diskussioner ?r positivt och r?ttningsarbetet blir mindre. Kontrollskrovningar k?nns lite mer motiverande om po?ngsystemet blir ett annat, som det ?r nu ?r man i princip garanterad 12p p? de f?rsta tv? uppgifterna, men niv?n p? dem ?r ?nd? l?gre och det hela hj?lper en egentligen inte till ett h?gre betyg utan bara till godk?nt. Hellre godk?ntgr?ns p? KS:en som ger 4-6 bonuspo?ng p? tentan. (Hemuppgifter ("inluppar"))
- B?da ?r bra. B?de och fungerar ocks (Vet ej)
- Hemskrivningar ?r bra eftersom man d? kan f? mycket sv?rare uppgifter som ger djupare f?rst?else. Problemet f?r examinatorn ?r v?l att om man inte ?r intresserad av att l?ra sig ?r det l?ttare att ordna svaren p? en hemskrivning fr?n andra. Om hemskrivningen inte t?cker allt kanske det dock blir f?r mycket fokus p? vissa delar av kursen ist?llet f?r att man pluggar p? allt f?r att f?rbereda sig inf?r kontrollskrivningen. (Vet ej)
- B?de och kanske? (Vet ej)


Repetitionen av tidigare kurser var?

63 svarande

Helt on?dig0 0%
F?r mycket2 3%
Lagom49 77%
F?r lite12 19%

- Iofs bra med en mjukstart, men de f?rsta tv?-tre f?rel?sningarna inneh?ll i princip inget nytt (F?r mycket)
- Bra med repitition av difftransen. (Lagom)
- Det kr?vs f?r att se till att man har f?ruts?ttningarna att g?ra bra ifr?n sig. Det ?r ?ven sk?nt f?r d? hinner man se skillnaden p? olika s?tt att uttrycka sig. (Lagom)
- Eftersom DiffTransen l?gger s? mycket fokus p? teori, snarare ?n att l?sa en massa problem, s? var det bra med "repetition" av de delar som togs upp i DiffTransen - man kan s?ga att vi l?rde oss att r?kna DiffTransen under repetitionen. (Lagom)
- Varierade ocks? med olika delar av tidigare kurser men p? det hela var den ganska bra. (Lagom)
- Eftersom diff-transkursen var sis?d?r var det helt n?dv?ndigt att repetera lite. Nu har man f?rst?tt det viktigaste fr?n difftransen. (Lagom)
- Vi (CL) l?ste diffotrans f?r ?ver ett ?r sen, och d? var den inte ens riktad mot den h?r kursen. Jag kom ih?g knappt n?nting ifr?n den och n?r man kom till denna kurs f?rv?ntades man veta vad en Eulerhomogen var och kunna l?sa den, och s? vitt jag kan minnas hade vi inga s?na alls i v?r diffotrans... (F?r lite)
- Kursen i Diff&Trans blev minst sagt misslyckad med ?ver 70% F och m?nga k?nde nog att f?rkunskaperna inf?r denna kurs var d?liga. Med b?ttre f?rel?sningar i den tidigare kursen hade det nog varit precis lagom mycket repetition. (F?r lite)
- D?ligt informerat. I kurssammanfattningen antogs att vi l?st TET'en, vilket vi g?r f?rst n?sta ?r. (F?r lite)
- Till saken h?r v?l iofs att ?rets omg?ng av Diff&Trans del 2 gick ovanligt d?ligt f?r v?ldigt m?nga. (F?r lite)


Hur var kurs-PM ?

64 svarande

Mycket bra17 26%
Bra30 46%
Acceptabel10 15%
D?lig0 0%
Mycket d?lig0 0%
L?ste ej kurs-PM7 10%

- Allt man beh?vde! (Mycket bra)


Kurshemsidan (http://courses.physics.kth.se/SI1140/Del2) var ...

64 svarande

... mycket bra17 26%
...bra31 48%
... godk?nd13 20%
... d?lig2 3%
... mycket d?lig0 0%
Har inte bes?kt kurshemsidan1 1%

- Uppdaterades ofta, bra! (... mycket bra)
- J?TTEBRA med loggbok! perfekt n?r man missar n?got och bra att kunna kolla upp viktig information. k?nns r?ttvist och bra! (... mycket bra)
- Ibland beh?vde man bl?ddra runt lite f?r att hitta men annars j?ttebra. En av de b?ttre. (...bra)
- Det var lite sv?rt att hitta CLs ?vningsschema det vore bra om det l?g under fysiks ?vningsschema n?sta ?r. (...bra)
- sv?rt att hitta vilka uppgifter som skulle g?s igenom p? Johannes ?vningar (... godk?nd)
- Sv?rt att hitta material, l?nkarna var f?r sm (... d?lig)
- lite sv?rt att hitta (... d?lig)


Anv?nder du pdf-filer och annat som finns p? n?tet?

64 svarande

Ja, ofta25 39%
Ja, n?gon g?ng33 51%
Nej, aldrig6 9%

- Beror p? vilka pdf-filer som ?syftas i fr?gan. Anv?nder de som l?nkas till p? kurshemsidan. (Ja, ofta)
- F?r g?rna l?nka till mer saker p? internet, f?r att f? b?ttre f?rst?else vad vi egentligen g?r p? kursen. (Ja, ofta)
- Uppt?ckte inte [EX] f?rr?n n?gra dagar innan tentamen. (Ja, n?gon g?ng)
- Bara inf?r tentan. (Ja, n?gon g?ng)
- Tipsen inf?r tentan var bra. (Ja, n?gon g?ng)
- Hade uppskattat om formelsamlingen funnits l?tt tillg?nglig p? hemsidan! (Ja, n?gon g?ng)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Hade som tidigare n?mnt uppskattat st?rre fokus p? teorin, men det kanske inte helt ?r syftet med kursen?
- Jonas suver?nt bra asse! Det jag saknar i kursen ?r en tydlig grundniv?. Ta till exempel fram tio grundtal som man M?STE kunna och som man kan ha som referens under kursens g?ng.
- Tentan var j?ttekonstig och jag fick inte alls m?jlighet att visa upp vad jag kunde. Jag hoppas att den extra-insatta tentan kommer vara ?ppen f?r alla att skriva, s? att man inte beh?ver v?nta till juni...
- Tentan var v?ldigt sv?r j?mf?rt med tidigare tentor.
- F?rre r?kningsuppgifter och fler bevisuppgifter skulle vara bra
- En appl?d till Edvin som har varit s? sn?ll med oss p? CL. J?ttebra!
- Mot slutet k?ndes det som att det var flera ?mnen som bara ber?rdes ytligt. T.ex Green-funktioner, v?gutbredning etc. Det ?r b?ttre att antingen ut?ka kursen en aning och ta med lite mer av detta eller att skippa det helt.
- The hardest, yet the most interesting course so far.
- Lite d?ligt system med KS. b?ttre att f? bonuspo?ng eller n?got. Nu blir det som att om man inte f?r full pott p? n?gon av uppgifterna p? KS:en, m?ste man ?nd? g?ra hela uppgifterna p? tentan eftersom man oftast inte vet vad som kr?vs f?r varje delpo?ng.
- Det var ganska otydligt vilken formelsamling som g?llde, och vilka sidor i den man fick anv?nda. Den som delades ut p? en f?rel?sning ungef?r halvv?gs in i kursen var kopierad fr?n en tidigare upplaga av ?vningsboken d?r n?gra saker fattades/s?g annorlunda ut. Sedan tog det mig en stund att f?rst? att f?rstasidan inge ingick i formelsamlingen man fick ha med sig p? tentan.
- Inluppar ?r ett bra s?tt att f? eleverna att b?rja studera tidigt i kursen.
- Edwin ?r v?ldigt bra och ?vningsassistenterna ocks
- Kursen har f?r f? po?ng i f?rh?llande till vad man faktiskt l?r sig. Det ?r stora m?ngder information som ska in under v?ldigt kort tid, det ?r d?rf?r det blir sv?rt. Inte p? grund av bok, f?rel?sare eller ?vningar, dessa tycker jag har varit v?ldigt bra! Kursen borde helt enkelt f? fler po?ng!

Vad tycker du om kursutv?rderingen (om du tycker ngt...)?

- Bra.
- B?ttre ?n kursutv?rderingar i ?vrigt.
- bra fr?gor!
- Bra.
- Bra fr?gor.
- bra
- P?minn g?rna redan vid kursens b?rjan om till?ggskursen. jag missade den trots att jag var intresserad, man skulle ju ha gjort kursval.


Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster