Teoretisk fysiks kursutväderingar

 

Resultat av: Statistisk fysik, SI1161, ht2010

Status: Avslutad
Publicerad under: 2010-12-27 - 2011-01-19
Antal svar: 42
Procent av kursdeltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Olle Edholm

Hur upplevde du kursen?

42 svarande

Mycket bra3 7%
Bra14 33%
Acceptabel18 42%
D?lig7 16%
Mycket d?lig0 0%

- L?ste individuellt (Mycket bra)
- ?mnet ?r intressant, men det blir f?r mig sv?rt att r?kna p? ibland. (Bra)
- den ?r kul! (Bra)
- Boken var utomordentligt d?lig! (Acceptabel)
- Ganska intressant, men vet redan att jag vill g? matteinriktning s? det k?ndes inte s? j?ttemotiverande att g? kursen. (Acceptabel)
- Lite r?rlig och sv?rt att se den r?da tr?den i kursen. Det k?ndes som om den djupa f?rst?elsen handviftades bort (Acceptabel)
- Man kan r?kna p? v?ldigt h?ftiga saker, men ocks? p? helt otroligt tr?kiga saker... Termodynamsika potentialer ?r r?tt tr?kiga att r?kna p?, innan man fattar va de ?r bra f?r (vilket tar tid innan det g?r upp). Dessutom ?r v?rmekapaciteten ocks? osp?nnande att r?kna p?. Som sagt, det finns mycket intressant, men det ?r l?tt att fastna i lite halvtrista saker. Koppla g?rna lite tydligare till San-Staten och var tydligt med vad som ?r v?ntev?rden osv. (Acceptabel)
- Boken passade inte riktigt inneh?llet i kursen. De flesta fr?gor p? tentan var inte sv?ra teoretiskt men de kr?vde trick eller kunskap om hur ni brukar skriva tentor. Och eftersom jag ?r van vid att studera sj?lv blev kursen inte s? lyckad. (D?lig)
- sv?rbegriplig (D?lig)


Vad tyckte du om kursens sv?righetsgrad?

42 svarande

Mycket l?tt1 2%
L?tt2 4%
Medel14 33%
Sv23 54%
Mycket sv2 4%

- Jag tycker att det var l?tt att r?kna men sv?rt att f?rst? vad man faktiskt r?knar p?, men det ?r ju sj?lva r?knandet som r?knas p? tentan. (L?tt)
- Boken underl?ttade! (Medel)
- Det var l?ngesen (tv? ?r) jag l?ste de f?rberedande fysikkurserna och d?rf?r upplevde jag kursen som sv?r. (Sv)
- Knepigt att f?rst? allt. Sv?rt att se det fysikaliska i allt, det blir lite abstrakt. Men s? dyker det upp tillf?llen d? man m?ste ha fysikalisk tolkning/se sambandet, d? blir det j?ttesv?rt n?r andra delar bara ?r "shout up and count". (Sv)


Hur var dina f?rkunskaper f?r denna kurs?

42 svarande

Bra11 26%
Acceptabla28 66%
Otillr?ckliga3 7%

- Jag tar kursen i 4:an, d? jag inte klarade den f?rra ?ret. (Bra)
- De hade kunnat vara mer uppdaterade. (Acceptabla)
- hade sv?rt att f?rst? vissa delar rent matematiskt, vilket gjorde att det tog extra l?ng tid att ta till sig och jobba med materialet i kursen. (Acceptabla)
- Lite svajigt p? kvant-fronten. ?r fortfarande inte helt hemma p? det. K?nns som om de kunskaperna var lite spretiga. Kursen var bra f?r att f?nga upp och samla det, men det ?r fortfarande inte glasklart. (Acceptabla)


Hur upplevde du undervisningstakten?

38 svarande

F?r h?g4 10%
Lagom33 86%
F?r l1 2%

- vet ej (?)
- Gick inte p? n?gon undervisning (?)
- K?nde ingen tydlig struktur i planeringen. (F?r h?g)
- N?rvarade ej. Pluggade allt sj?lv, eftersom jag redan g?tt kursen. (Lagom)
- Jag gick inte p? n?gon undervisning. (Lagom)
- B?rjade lite fel med Termon. K?nslan ?r att f?rel?sningarna g?r l?ngsamt, men det visar sig att det ?r mycket inneh?ll bakom. ?ka g?rna tempot p? f?rel?sningarna, utan att ta med mer material (k?nns som om du kan vara mer effektiv i det du s?ger och p? s? s?tt hinna prata mer, f?r ju mer du f?r ut desto mer hemma blir man p? omr?det, n?ta, n?ta, n?ta). (Lagom)
- Fast f?rel?sningarna f?ljde inte riktigt planen. (Lagom)
- V?ldigt l?g under period 1, lagom p2 (F?r l)


Hur var kurs-PM?

41 svarande

Mycket bra8 19%
Bra22 53%
Acceptabelt11 26%
D?ligt0 0%
Mycket d?ligt0 0%

- Inte kollat p? pm (?)
- mycket mycket mycket bra! (Mycket bra)
- Dock finns det ingenstans (vad jag ser) d?r det st?r vilka hj?lpmedel som ?r till?tna p? tena/KS. (Bra)
- Lite synd att det som togs upp p? f?rel?sningarna inte alltid st?mde med vad som stod i kurs-PM, eftersom det d? inte gick att f?rbereda sig inf?r dem. (Bra)
- Det stod inte i kurs-PM vilka hj?lpmedel som ?r till?tna under skrivningarna, detta ?r ju v?ldigt viktig information som saknades! (Acceptabelt)


Kurslitteraturen (Blundell & Blundell)

41 svarande

Mycket bra17 41%
Bra22 53%
D?lig1 2%
Mycket d?lig1 2%

- L?ste inte s? mycket i den... (?)
- Jag tyckt nya boken va mycket bra! (Mycket bra)
- Jag tycker den nya boken ?r mycket b?ttre ?n den gamla. Det fanns fler f?rklarande exempel i den nya boken j?mf?rt med den gamla. (Mycket bra)
- Jag l?ste inte mycket i den gamla boken, men den nya ?r intressant att l?sa, samt informativ. (Mycket bra)
- Jag har inte erfarenhet av den gamla boken, men jag tycker att ?rets bok var fantastiskt bra! L?ttl?st och skriven p? en lagom niv?. Beh?ll den! (Mycket bra)
- Mycket b?ttre ?n den gamla boken, uppl?gget ?r mer strukturerat, har en tydligare "r?d tr?d", d?rtill annammar det de nyare filosifierna kring layout, bilder och inneh?ll vilket g?r boken inte bara l?ttare att l?sa utan ?ven mer bildande i ?mnet (historia, exempel, anekdoter). (Mycket bra)
- Jag gillade boken j?ttemycket, den var trevlig att l?sa och den f?rklarade bra. Fast ofta k?ndes det som att man inte r?knade p? det man hade l?st i boken. (Mycket bra)
- Det enda negativa var att den h?ngde ihop d?ligt med exempeluppgifterna. Sv?rt att hitta hj?lp eller f?rklaring i boken. Relativt d?liga exempel i boken, men bra i ?vrigt. N?sta ?r har man s?kert f?tt b?ttre koll p? i vilken ordning allt ska l?sas. (Mycket bra)
- Tydliga exempel och l?tt att f?lja resonemangen. (Mycket bra)
- Boken ?r bra om den l?ses fr?n b?rjan till slut. Att hoppa runt och f?lja med f?rel?sningarna ?r meningsl?st. (Mycket bra)
- Om man l?ser de kapitlena som det finns h?nvisningar till i programmet f?r f?rel?sningarna s? ser man att det ?r mycket som inte ?r relevant f?r denna kurs. (Bra)
- v?ldigt mycket l?sning dock. sv?rt att ha tid att f?rst? allting som stod. (Bra)
- bra med korta kapitel - det g?r att viktig information inte lika l?tt f?rsvinner i stora textmassor. (Bra)
- Tydlig och bra (Bra)
- Boken inneh?ller V?LDIGT mycket text, vilket ?r d?ligt, men den f?rklarar ocks? bra (Bra)
- den ?r bra, men har on?digt mkt text ibland. (Bra)
- S?d?r, lite kortfattad ibland och lite annat fokus ?n vad f?rel?saren hade. Det blev v?ldigt mycket hoppande bland kapitlena ocks?. Om boken ska forts?tta anv?ndas s? b?r f?rel?sningarna i m?jligaste m?n f?lja bokens uppl?gg. (Bra)
- Klart godk?nd kurslitteratur (Bra)
- Jag anv?nde inte den nya kurslitteraturen, utan en version av den gamla. (Bra)
- Sj?lva boken ?r bra, men den passar inte riktigt kursen. (D?lig)
- Den var tidvis mycket otydlig. D?liga, och ibland obefintliga, f?rklaringar av fysikaliska inneb?rden hos formler. Inte s?llan (l?nga) hopp fr?n ett steg till ett annat utan f?rklaring ?ver huvud taget; man visste inte ens alltid om det var ett fysikaliskt eller ett matematiskt samband som var mellansteget. Listan kan g?ras l?ng. Efter att ha h?rt om hur den tidigare boken var, har jag dock sv?rt att t?nka mig att den [tidigare] skulle vara b?ttre. (Mycket d?lig)


F?rel?sningarna

42 svarande

Mycket bra1 2%
Bra8 19%
D?liga9 21%
Mycket D?liga3 7%
Deltog ej21 50%

- Lite oinspirerande kanske. (Bra)
- F?ruts?tt heldra att vi inte kommer ih?g s? mycket fr?n termon och g? igenom det viktiga igen, fast snabbt. Prata inte lika mycket om vad du ska prata om, utan s?tt ig?ng med f?rel?sningen ist?llet. Anv?nd annan tavelteknik, med tydliga rubriker. (Bra)
- Tydligare rubriker och underrubriker. F?rmedla den r?da tr?den b?ttre; var ?r vi, vad pratar vi om och varf?r? (Bra)
- p? termodelen var de ganska d?liga, men det ?r nog en sv?r del att undervisa eftersom ?vningsuppgifterna sedan mest g?r ut p? att pussla med formelsamlingen. De senare delarna av kursen var f?rel?sningarna bra! (Bra)
- I b?rjan var de d?liga. F?rel?saren gav ett f?rvirrat intryck och verkade inte riktigt ha en plan f?r vad han skulle visa p? f?rel?sningen. Men efterhand blev f?rel?sningarna b?ttre och p? slutet var de ganska bra. (Bra)
- Ofta osammanh?ngande och oinspirerande, tyv?rr. (D?liga)
- De var egentligen inte s? d?liga, men det k?ndes som att boken gav mer. F?rel?sningarna k?ndes lite hoppiga, som om det saknades en r?d tr?d. Det k?ndes inte riktigt som f?rel?sningarna gav n?gon f?rst?else p? ett annorlunda s?tt ?n boken. Tempot i f?rel?sningarna var ocks? t?mligen oj?mnt vilket ocks? gjorde att boken var mer lockande eftersom den gav ett j?mnare och mer konsekvent intryck. (D?liga)
- F?r lite koppling mellan teorin (olika bevisen) och praktiken (probleml?sning) p? f?rel?sningarna som gjorde att det hela blev v?ldigt abstrakt. (D?liga)
- jag saknade struktur och en r?d tr?d genom f?rel?sningarna. samt ?nskv?rt med utf?rligare tavelanteckningar, g?rna med kortfattad f?rklarande text. (Mycket D?liga)
- K?ndes som det gav mer att r?kna uppgifter och l?sa boken. Anledningen till att jag inte deltog ?r att kursen inte kr?ver mycket teori f?r att klara kursen, dvs man klarar sig p? att kunna matematiken! Dessutom var f?rel?sningarna tr?kiga! (Deltog ej)
- Va bara p? n?gon f?rel?sning i b?rjan. Ett tips f?r att f? folk att g? p? f?relsningarna ?r att inte b?rja kursen med att s?ga att folk inte brukar g? p? f?rel?sningarna och att man kan plugga in KS snabbt via boken. Lite mer struktur vid taavlan skadar aldrig heller! (Deltog ej)
- Har inte hunnit g? p? f?rel?sningarna utan de prioriterades bort. (Deltog ej)
- Jag kunde g? p? tv? f?rel?sningar och tyckte de var ganska sv?ra pga mina d?liga f?rkunskaper. (Deltog ej)
- Deltar s?llan p? f?rel?sningar i n?gon kurs. (Deltog ej)
- D? jag redan g?tt kursen f?rra ?ret. (Deltog ej)
- Jag var p? f?rel?sning nummer tv?, och ins?g snabbt att jag inte l?rde mig n?gonting. Jag vet inte om f?rel?sningarna f?r?ndrades efter det, men OH-bilder med st?dord till f?rel?saren, tillsammans med knapph?ndiga handviftningar till tavelanteckningar, ?r inte tillr?ckligt f?r att det som s?gs ska kunna uppfattas och l?ggas p? minnet. Jag beh?ver en f?rel?sare med b?ttre f?rel?sningsteknik f?r att l?ra mig n?got. (Deltog ej)
- Jag k?nde att kursinneh?llet l?mpade sig f?r studier hemma! Jag upplevde att mycket handlar om att v?nja sig vid att l?sa en speciell typ av problem, och det g?r jag b?st med sj?lvstudier. (Deltog ej)
- Deltog p? en handfull. Ofta bra uppl?gg, dock anv?nds en l?rstil jag har sv?rt att ta till mig utav. Jag skulle ?nska att muntlig information bef?stes med skriven, helst genom att p? tavla skriva de viktiga punkter, samband och resonemang som var viktiga f?r dagen. De skulle ?ven vara ok med diskussion kring rubriker/fraser/bilder som projiceras i lagom takt. Det ?nskas n?got som i studentmun kallas "rubrik p? varje tavla", n?r man b?rjar ett nytt stycke/resonemang/tavla s? markerar man vad det ?r man talar om, p? tavla/projektion med en tydlig rubrik f?r varje ny tavla/bild eller med en ?versikt (vad talar vi om, varf?r och var vill vi komma) innan varje muntligt resonemang. (Deltog ej)
- G?r inte p? f?rel?sningar. (Deltog ej)
- l?r mig inte s? mycket av passiv inl?rning. (Deltog ej)
- hade mycket annat att g?ra och prioriterade ej dessa. (Deltog ej)
- Tyckte boken t?ckte det mesta ypperligt. (Deltog ej)
- Deltog ej p? grund av personliga orsaker. (Deltog ej)


?vningarna

41 svarande

Mycket Bra8 19%
Bra21 51%
D?liga2 4%
Mycket D?liga0 0%
Deltog ej10 24%

- G?r alltid att f?rb?ttra, men som helthet bra. (Mycket Bra)
- Erik Brandt ?r mycket bra som ?vningsassistent! Mycket bra pedagog som klarar att f?rklara sv?ra saker p? ett n?gorlunda enkelt s?tt och som prioriterar inl?rningen f?re att uppgiften ska bli l?st p? tavlan. Fler l?rare borde l?ra av honom. Henrik Melb?us var okej, men inte mer. (Mycket Bra)
- B?de ?vningsassistenterna var bra (Bra)
- J?ttebra med en sammanfattning efter varje r?kneuppgift. Lagom tempo. L?gg g?rna till 10-15 min sammanfattning av ?mnet i b?rjan. Ger mycket. (Bra)
- v?ldigt bra ?vningsassistenter, men uppgifterna liknar inte ofta examinationsuppgifterna vilket ?r lite konstigt (Bra)
- ?vningarna utgick fr?n att man redan f?rst?tt sakerna. jag g?r snarare dit f?r att l?ra mig f?rst (D?liga)
- Brukar aldrig g? p? ?vningar. (Deltog ej)
- D? jag redan g?tt kursen f?rra ?ret. (Deltog ej)
- ?vningar ger mig s?llan n?got - det ?r inte specifikt f?r den h?r kursen. (Deltog ej)
- Se ovan. (Deltog ej)
- Krockade med annan undervisning. (Deltog ej)
- l?g f?r l?ng efter f?r att kunna f?lja med p? ?vnngarna. kom ifatt till sista ?vningen, vilken var bra. (Deltog ej)
- Deltog ej p? grund av personliga orsaker. (Deltog ej)


Hur var ?vningsexemplen?

40 svarande

Mycket bra5 12%
Bra22 55%
Acceptabla13 32%
D?liga0 0%
Mycket d?liga0 0%

- Vet ej (?)
- Bra eftersom de liknade ?tminstone tidigare tentor och KSar (Mycket bra)
- Jag gillade ?vningskompendiet v?ldigt mycket. Varje uppgift k?ndes nyttig. (Mycket bra)
- Jag tyckte niv?n p? ?vningsexemplen var v?ldigt h?g. (Bra)
- Jag hann tyv?rr inte r?kna s? m?nga av dem som jag kanske borde. (Bra)
- hyfsat sv?ra... (Bra)
- Vissa exempel ?r felaktivt skrivna s? att eleven inte har n?gon chans att f?rst? dem f?rr?n l?raren f?rklarar vad som egentligen menades (Bra)
- Det fanns lite f?r f? l?tta/uppv?rmingstal. Tal som ger fysikalisk f?rst?else och som g?r att man k?nner sig bekv?m med olika ensembler. (Bra)
- Bra och framf?r allt bra med l?sningar, ?ven om de skulle beh?va bli mer fullst?ndiga p? vissa tal. Men det skulle beh?vas fler enkla exempel. Alla exempel nu ?r r?tt avancerade. (Bra)
- Mycket bra med l?sningsf?rslag i h?ftet ?ven om l?sningsf?rslagen inte alltid var toppen. I princip all min f?rst?else f?r r?kningen i kursen h?rstammar fr?n att g?ra ?vningsexemplen sj?lv och med hj?lp av l?sningsf?rslagen f?rs?ka f?rst? tankeg?ngen. (Bra)
- Sv?ra (Acceptabla)
- Hann inte r?kna mycket, men det jag kollade p? var bra fr?gor. Dock ?r det ibland sv?rt att tyda l?sningarna (men j?mf?rt med andra kurser som inte ens har l?sningar s? ?r det j?ttebra!). (Acceptabla)
- Denna exempelsamling lider av samma sak som s? mycket p? KTH. Det finns inga l?tta uppv?rmningstal. D?rf?r ?r det mycket sv?rare att komma in i r?knandet och f? n?gon from av sj?lvf?rtroende (Acceptabla)
- Svaren i ?vningskompendiet hoppade ?ver m?nga steg. (Acceptabla)
- se ovan (Acceptabla)


Vad tyckte du om kontrollskrivningen?

42 svarande

Mycket bra9 21%
Bra17 40%
Acceptabel9 21%
D?lig1 2%
Mycket d?lig0 0%
Deltog ej i kontrollskrivningen6 14%

- Bra men hade pluggat f?r lite! Misslyckades helt med denna. (Mycket bra)
- Jag tycker KS:ar ?r j?ttebra!!!! Extra po?ng p? tentan samt en spark i baken att ligga i takt med kursen. (Mycket bra)
- R?ttvis sv?righetsgrad. (Mycket bra)
- Bra sv?righetsgrad. (Bra)
- Motsvarade ungef?r mina f?rv?ntningar p? vad jag skulle kunna om termodynamiken. (Bra)
- tyckte den var olik gamla ks:ar vilka jag ans?g att jag hade ok koll p (D?lig)
- Bortrest (Deltog ej i kontrollskrivningen)
- Deltog ej p? grund av personliga orsaker. (Deltog ej i kontrollskrivningen)


?vriga synpunkter och f?rslag till f?rb?ttringar

- Byt bok eller skapa kompletterande kompendier f?r att t?cka det som saknas i boken.
- Jag tyckte inte ?vningsexemplen (som var rekommenderade att r?kna hemma) f?ljde teorin som var rekommenderad i kurs PM. Det k?ndes inte som att uppgifterna var specifika f?r veckans f?rel?sning.
- f?rs?k g?r kursen mer begriplig.
- Tentamen var v?ldigt sv?r! M?nga jag pratade med tyckte samma verkar det som.
- En j?ttebra kurs! Jag tycker verkligen att ni har f?tt till inneh?llet riktigt bra och att man nu har f?tt en v?ldigt bra grund f?r fortsatta studier, speciellt inom teoretisk fysik.
- Tentan f?r sv?r - eller snarare f?r "konstiga" uppgifter. T?nk p? att ha med en uppgift fr?n varje ?mnesomr?de, det ?r otacksamt att plugga in tex FD-statistik om det inte fr?gas efter p?.
- Tentamen var lite sv?rare ?n man hade kunnat tro, det togs upp lite som jag upplevde vi inte hade g?tt igenom utan snarare litade p? ens f?rkunskaper.

Det har varit d?ligt deltagande p? framf?r allt f?rel?sningarna men ocks? p? ?vningarna. Varf?r ?

40 svarande

Det fungar utm?rkt att studera sj?lv16 40%
D?liga f?rel?sningar14 35%
D?liga ?vningar0 0%
Schemakrockar4 10%
Annan orsak6 15%

- ...men kursboken g?r det sv?rt. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- Jag deltog sj?lv p? b?de f?rel?sningar och ?vningar, men jag tror att det ?r en kurs som ?r hyfsat l?tt att l?sa in p? egen hand, speciellt eftersom kursboken ?r s? bra och kanske f?r vissa fungerar som den enda handledning man beh?ver. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- Som sagt s? g?r jag inte p? f?rel?sningar, speciellt inte n?r boken var s? bra. Hade dock inte klarat mig utan ?vningarna. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- Eftersom jag arbetar mycket vid sidan om prioriterade jag bort f?rel?sningarna eftersom boken var s? bra. Jag ?nskar dock att jag deltagit. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- d?liga f?rel?sningar i b?rjan av kursen kan ha gjort att folk slutade g?, vilket ?r synd f?r de senare f?rel?sningarna var anv?ndbara. sedan b?rjar kursen mitt i en period d?r det redan g?r tunga kurser, s? m?nga b?rjar nog inte l?sa f?rr?n efter oktobertentaperioden. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- En kombination av att f?rel?sningarna har varit oj?mna och att det k?nts mer givande och effektivt att studera p? egen hand. Jag deltog dock p? mer ?n h?lften av f?rel?sningarna. (Det fungar utm?rkt att studera sj?lv)
- De f?rsta f?rel?sningarna var ganska d?liga och d? tr?ttnade folk. Och de flesta verkar lata och vill inte g? till AlbaNova i on?dan ;) (D?liga f?rel?sningar)
- Jag l?ste inte kursen under ?rskurs tre och d?rf?r blev det v?ldigt m?nga schemakrockar. (Schemakrockar)
- Samt att f?rel?sningarna inte var mig lika givande som sj?lvstudier. (Schemakrockar)
- Notationen i boken j?mf?rt med f?rel?sningar/?vningar var inte hela tiden densamma, det underl?ttar alltid om notationen hela tiden ?r densamma. (Schemakrockar)
- Se ovan F?rel?sningar. (Annan orsak)
- En bra bok i kombination med att m?nga tycker att f?rel?sningar och ?vningar varit d?liga. (Annan orsak)
- Det har bara blivit s? att 1:a ?ret gick man p? alla f?rel?sningar, 2:a h?lften och 3:e i princip inga. Personligen skulle jag nog g?tt p? vissa f?rel?sningar, men m?nga g?nger kommer man efter och d? blir det sv?rt att h?nga med f?rel?sningarna. (Annan orsak)
- passiv inl?rning ?r inte min grej (Annan orsak)
- I mitt fall har sv?ra personliga orsaker f?rhindrat min n?rvaro. (Annan orsak)Kursutvärderingssystem från

[Theoretical physics home page] [KTH home page]   webmaster